PODŁUŻNE POMIESZCZENIE W FORMIE EMPORY, LOGGII LUB PRZEJŚCIA ŁĄCZĄCEGO DWA BUDYNKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GALERIA to:

podłużne pomieszczenie w formie empory, loggii lub przejścia łączącego dwa budynki (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GALERIA

GALERIA to:

balkon na widowni teatralnej, który jest położony najwyżej (na 7 lit.)GALERIA to:

duże centrum handlowe z osobnymi oficynami dla wielu różnych sklepów (na 7 lit.)GALERIA to:

zgromadzona w jednym miejscu kolekcja wytworów artystycznych, dzieł sztuki; wystawa, stanowiąca samodzielną instytucję albo część większego muzeum (na 7 lit.)GALERIA to:

miejsce, gdzie wyroby artystyczne różnego rodzaju są prezentowane i sprzedawane (na 7 lit.)GALERIA to:

publiczność, która w teatrze siedzi na balkonie, tzw. galerii (na 7 lit.)GALERIA to:

podłużny balkon wewnątrz lub na zewnątrz budynku (na 7 lit.)GALERIA to:

ozdobne architektoniczne przejście pomiędzy budynkami lub częściami budynku (na 7 lit.)GALERIA to:

zbiór jednostek, zestaw typów dających się wyodrębnić ze względu na jakieś cechy charakterystyczne, np. galeria postaci (na 7 lit.)GALERIA to:

wydłużone, reprezentacyjne pomieszczenie, zwłaszcza w pałacach z XVII i XVIII wieku, które łączy dwie części budowli i często mieści kolekcję dzieł sztuki (na 7 lit.)GALERIA to:

w XVII i XVIIIw. pałacach podłużna sala reprezentacyjna (na 7 lit.)GALERIA to:

kryte pasaże handlowe łączące dwie ulice (na 7 lit.)GALERIA to:

malarz francuski (1435-1484) reprezentant szkoły awiniońskiej (na 7 lit.)GALERIA to:

kryty pasaż handlowy łączący dwie ulice (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODŁUŻNE POMIESZCZENIE W FORMIE EMPORY, LOGGII LUB PRZEJŚCIA ŁĄCZĄCEGO DWA BUDYNKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.918

RYBA PO GRECKU, MARIO, KAMIENNE SŁOŃCE, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, WIZA, SCENARIUSZ, ŚLIZG, CYBORG, WYCHODZTWO, KREACJA, GAMBIT, NACZYNIE, POJAZD KONNY, WYCHÓD, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, MASZOPERIA, BELA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, TEKSASY, INWAZJA, BACIK, KRAN, KOLORYT, FACH, TRANSFUZJA KRWI, HELISA, PRZEPLOTNIA, BLOKHAUZ, GRYPS, AKROLIT, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, SKOPEK, DRABKA, KONSOLA, MUNICYPIUM, ZACHOWANIE, WYNIK, PŁUCZKA, MATURKA, SILNIK NAPĘDOWY, WIDZENIE BARWNE, SŁODOWNIA, AEDICULA, EKSYKATOR, MURZYŃSKOŚĆ, JEZIORO PROGLACJALNE, RUBASZKA, POMNIK, WYKROCZENIE SKARBOWE, MIEDZIONIKIEL, AZOTAN(V), SKOK, KLASER, KOLCOROŚL, KEYBORD, NIEBOŻĘ, PROTEGOWANY, METODA KARTOGRAMU, TYMOTKA, LIŚCIEC, SAGA, PRZEDSZKOLE, EWALUACJA SPLOTOWA, KOLOKWIUM, FILTR WĘGLOWY, PRZEDZIAŁ, TRANSPORTOWIEC, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, KAMUFLAŻ, PYŁ PROMIENIOTWÓRCZY, SZYKANA, PRZYDZIAŁ, RURA OGNIOWA, DEKALKOMANIA, KULT, DIABLOTKA, OCZYSZCZALNIK, INTELEKTUALIZM, STROP KLEINA, SALA, ŁAPA, KLASTER, NIEZBIEŻNOŚĆ, TARANTELA, POKÓJ, MEDIANTA, DEOKSYRYBONUKLEAZA, DIABEŁ, GAŁĘZATKA, BĄBEL, BIFURKACJA, ROZSADNIK, WAHADŁO, SUBLIMATOR, STOŁP, ANTENA YAGI, KAPELMAJSTER, PRÓBA JĄDROWA, PIRAT, TUBULOPATIA, WÓZEK, ROZSTRZYGNIĘCIE, OBSŁUGIWANIE, WYPADEK, TRAGICZNOŚĆ, ŁASKUN, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, BĄK, ODDANIE, OPONA, BRONA, NIECKA ARTEZYJSKA, WŁODZIMIERZ, SYGNAŁ ANALOGOWY, KULEBIAK, JAGLANKA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, IBERYSTYKA, PRZYLŻEŃCE, GABINET LUSTER, NOTA PROTESTACYJNA, SEKSTET, GŁÓG, DYSHARMONIA, PEPIK, TURZYCA, PRACA, MEMBRANA, LOKACJA ATELIEROWA, METODA PORÓWNAŃ, ANTYFONA, KĄDZIEL, NOTKA, MOSTEK, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, DOSTĘP, DROŻDŻE, MOC CZYNNA, WYRĘB, NASADKA, PAMPUCH, PATENA, SZPIEGÓWKA, WYZIEWY, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, PSTROKÓWKA NADOBNA, KWAS, JĘZYK ALEUCKI, CIĘGNO NAPĘDOWE, SKRYPTORIUM, ROMANS, WYPADEK DROGOWY, ELEKTORAT, DZIUPLA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, EKSTRADYCJA, DOROBKOWICZ, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, PAJAC, ZAĆMIENIE, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, ŻEBRO, FAZA, WCIERKA, KOD DWÓJKOWY, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, NAGOLENNIK, PASAŻ, KAMPUS, ARAMEIZM, SYMPOZJON, ATRAMENT SYMPATYCZNY, PLUTON, IDIOMATYZM, CHOWDER, NIEDOJRZAŁOŚĆ, SYSTEMIK, OBJAWIENIE, HLAK, PARADOKS, KSIĄŻĘ, MANEŻ, KOPROFIL, KARB, IZBA, CZABAN, MINÓG STRUMIENIOWY, PIENIĄDZ LOKALNY, PRĄD BŁĄDZĄCY, RÓŻA SKALNA, PIGMALIONIZM, MIECH, BLISKOŚĆ, PIEC PŁOMIENNY, FLAKI, MAŁA GASTRONOMIA, POBRATYMSTWO, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, ANTENA, BUŃCZUK, WARIACJE, HODOWCA, JASTRYCH, KOLUMNA, RAMA, PADDLE, OBRÓT, REFLEKS, PRACE, BARBARYZM, KASA, NAJDUCH, DRAMAT GANGSTERSKI, KNEL, MIMEOGRAF, AMARANT, APSYDA, FIGURACJA MELODYCZNA, STYL, ELKI, RYNEK, EMPIREUM, ADIANTUM WŁAŚCIWE, KIEŁBAŚNICA, NORMALIZACJA, PANORA, TYTOŃ, KATAR KISZEK, AKADEMIA, LODOWIEC FIELDOWY, KONOTACJA, KAMIZELKA KULOODPORNA, KANOE, MIKSER, OSTRUŻYNY, PUDDING, TREPANACJA, WIATROWNICA, CHIMEROKSZTAŁTNE, PŁYN ETYLOWY, SPRAWNOŚĆ, KREDYT INWESTYCYJNY, PRZECZYSTOŚĆ, BEZPROBLEMOWOŚĆ, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, TŁO, DERESZ, OZIMINA, GROŹBA KARALNA, ZNAKI, BARWA, WYDZIELINA ORGANIZMU, ZAŚPIEW, PAJĘCZAK, DOBYTEK, KACZUGA INDYJSKA, HAZARD, WOLNY RODNIK, WYDZIAŁ, CZYŚCIOSZKA, REWITALIZACJA, BIEG, MISIEK, RELACJA DWUCZŁONOWA, OLEJ PALMOWY, KARRUKA, ELIPSA, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, STATYW, BRUDOWNIK, OSPAŁOŚĆ, DINO, SAMOWOLA, MINY, KOZAK, KONSOLIDACJA, ANEGDOTA, ENZYM, BABULA, STRZĘP LUDZKI, SYSTEM OBRONNY, POLIPTYK, NIDERLANDZKI, AEROCASCO, FILTR, LINUKSIARA, EKSPERYMENT KLINICZNY, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, ŁAŃCUCH, PERIOD, GORĄCA KREW, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, EKSPOZYCJA, GAPA, KAWA ZBOŻOWA, ?PIEŚŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.918 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODŁUŻNE POMIESZCZENIE W FORMIE EMPORY, LOGGII LUB PRZEJŚCIA ŁĄCZĄCEGO DWA BUDYNKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODŁUŻNE POMIESZCZENIE W FORMIE EMPORY, LOGGII LUB PRZEJŚCIA ŁĄCZĄCEGO DWA BUDYNKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GALERIA podłużne pomieszczenie w formie empory, loggii lub przejścia łączącego dwa budynki (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GALERIA
podłużne pomieszczenie w formie empory, loggii lub przejścia łączącego dwa budynki (na 7 lit.).

Oprócz PODŁUŻNE POMIESZCZENIE W FORMIE EMPORY, LOGGII LUB PRZEJŚCIA ŁĄCZĄCEGO DWA BUDYNKI sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - PODŁUŻNE POMIESZCZENIE W FORMIE EMPORY, LOGGII LUB PRZEJŚCIA ŁĄCZĄCEGO DWA BUDYNKI. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

x