WPROWADZENIE DO ORGANIZMU WIĘKSZEJ ILOŚCI PŁYNU W CELACH LECZNICZYCH NP. KANAŁEM ŻYLNYM LUB PODSKÓRNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INFUZJA to:

wprowadzenie do organizmu większej ilości płynu w celach leczniczych np. kanałem żylnym lub podskórnie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WPROWADZENIE DO ORGANIZMU WIĘKSZEJ ILOŚCI PŁYNU W CELACH LECZNICZYCH NP. KANAŁEM ŻYLNYM LUB PODSKÓRNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.876

ZWIĄZEK ACYKLICZNY, BĘBEN, OCIOS, KOŁEK, ZASADA, OLEANDER, FRAMUGA, BULIONÓWKA, TECHNIKA GRAFICZNA, LUTNIA, DROBIAZG, POWINOWACTWO, TRÓJKĄT, TRIADA, REAKCJA WARUNKOWA, FACIO, JAMA, PIECZYWO, WARTOŚĆ, ROZPRUWACZ, MAKRON, BEZWŁAD, WRĄB, ZAKUTA PAŁA, PORA, KONDOMINIUM, SPECYFIKACJA, CHMURSKO, BELA, ZGRUPOWANIE, WEKTOR KLONUJĄCY, PLATYKLADUS, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, OSTRZAŁ, WITEKS CZCZONY, GEOFAGIA, KIESZEŃ, PUNKT GASTRONOMICZNY, KOŻUSZYSKO, PAŹDZIERZ, OSOBNOŚĆ, IKEBANA, SZESNASTKA, KULTURA STARTEROWA, WAMS, PILOKARPUS, PATENT, TRYBUNAŁ, POJAZD LATAJĄCY, BIDULA, REPOZYCJA, KURWISZCZE, JADZICA, GRZYWNA, HELIOLATRIA, WYCHOWAWCZYNI, PALATYNKA, CZTERNASTY, AKCJA IMIENNA, BOK, TINGEL-TANGEL, DRUT, SMAK, LATARNIA MORSKA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, SKONIA, TORNADO, PRZEDRUK, LESZCZYNA, PROSIAK, HALA, KATAKUMBY, AUDIOBOOK, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, SOS SOJOWY, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, KONSOLETA, ŚWIETLIK, CIEK, POPĘD PŁCIOWY, CZECZOTA, TRYL, BUZA, DIALOGIZM, PODMIOT, NIEMIASZEK, HASTINGS, BRUDAS, KLER, SMAK, WYBLINKA, JAŁOWIEC, KREWETKA ELEGANCKA, ROZBRATEL, ROSTBEF, ZANIECZYSZCZENIE, AZOTAN, BORZEŚLAD ZWISŁY, IDENTYFIKACJA, RZEMIOSŁO, AFISZ, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, CHOROBA EULENBURGA, DETAL, POPRAWIACZ, DROMOS, ORNAMENT, CERKIEW, SELSKIN, ĆWICZENIE, WYWIAD, SKARGA, BALON, MORELÓWKA, BUŃCZUK, PODAŻ NIEELASTYCZNA, BYLINA, SZÓSTY, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, MASZYNOWNIA, KOŃ TROJAŃSKI, VADEMECUM, POLIKRYSZTAŁ, DYFUZJA KULTUROWA, OMEN, FELDMARSZAŁEK, PLEŚŃ, NASTURCJA, DOBRO FINALNE, HELIOFIT, COŚ NA ZĄB, KOMISJA SKRUTACYJNA, SANDALIN, KSIĘGI, LATANIE, MOKIET, PODKOWA, KRIS, WOREK, GOŁOLEDŹ, RĄB, SYMBOLICZNOŚĆ, JEDYNKA, SAMOCHÓD DOSTAWCZY, JUJUBA, PATOFIZJOLOGIA, DOWCIPNIŚ, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, WISZER, GRANDA, PUSZEK, WYSYPKA, KAPITALNY REMONT, ZWORNIK, ŁUPEK DACHÓWKOWY, TRANSLOKACJA, DZIEŁO ŻYCIA, CIĄG GEOMETRYCZNY, PYSZCZEK, NA JEŹDŹCA, TRAŁ, TRASA ŚREDNICOWA, PULPIT, INDEKSACJA, SPÓJNIK WYNIKOWY, BALDACH, KULTURA MATERIALNA, DRUHNA, KRAB, KAPITAN, ŚMIERDZIUCH, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, PIEC INDUKCYJNY, BIOTA, NISKOROSŁOŚĆ, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, PRZEPIS KOŃCOWY, SZKOCKOŚĆ, PORTRET, ISKIERNIK, HETEROMORFIZM, DWUSTUZŁOTÓWKA, HALO, SCHRONISKO, AUTOMAT TELEFONICZNY, PODŁOGA, ODGAŁĘZIACZ, PAWĘŻ, BETON ŻUŻLOWY, ARKABALISTA, CZĘŚĆ, KONTUR, WCIĄGARKA, ELEWATOR, WIELKA JEDNOSTKA, PIKIETA, WOZIDŁO TECHNOLOGICZNE, PIÓRO, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, KUŁAK, PAJĄCZEK, NACIEK JASKINIOWY, TRYSKAWKA, PODWOIK, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, SEKCJA RYTMICZNA, POMOC DROGOWA, ERYTROCYT, DEVELOPER, HUBA ŻÓŁTA, ANTURAŻ, DAKTYLOGRAFIA, FILET, RUBELIT, IMPLANT ŚLIMAKOWY, BOKS GARAŻOWY, SALA, LOT CZARTEROWY, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, KOSZYK, MURARKA OGRODOWA, DYKTATURA, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, PINGWINARIUM, SALFORD, ELEKTROWÓZ, KALATOS, RÓJ, WIKARIUSZ, MROŻONKA, OSTOJA, BUDLEJA, OSTINATO, KORDON SANITARNY, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, DYSTRYKT, KULT, DESNOYER, ORATORIUM, ONELINER, SZAŁAS, ZAWORA, KRAJ, ROLETKA, PRYSZNIC, KISZKA PASZTETOWA, ZNAMIĘ BECKERA, POMIESZCZENIE, IGLICA, KRAJ, PANKREATYNA, PAGON, KONWIKT, TAPETA, BURKA, STRZAŁA, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, GEORGE, BISEKSUALISTA, SIODEŁKOWCE, GRUCZOŁ TARCZYCOWY, DEKLARACJA, ALFABET PUNKTOWY, CIAPKAPUSTA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, ŚCISKACZ, OSTATNI MOHIKANIN, NOŻYK, KULT ŚWIĄTYNNY, GAŁĘZIAK, CIMELIUM, JĘZYK KIPCZACKI, LALKA, WĘGIERKA, GNIEW, KOK, AWERSJA DO RYZYKA, UPROWADZENIE, KOCIOŁ WIROWY, GARBNIK, PAROWNICA, SALTARELLO, ORGANIZM WYŻSZY, SIEĆ ENERGETYCZNA, SZUPINKA, PORĘBA, CYGAN, ZWORKA, FLANELA, MONODIA, PÓŁKWARTA, GIMNASTYKA MÓZGU, WIERCIPIĘTKA, WIDELEC, NACZYNIE WIEŃCOWE, PRZEDZIAŁ, ?BRĄZOWNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.876 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WPROWADZENIE DO ORGANIZMU WIĘKSZEJ ILOŚCI PŁYNU W CELACH LECZNICZYCH NP. KANAŁEM ŻYLNYM LUB PODSKÓRNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WPROWADZENIE DO ORGANIZMU WIĘKSZEJ ILOŚCI PŁYNU W CELACH LECZNICZYCH NP. KANAŁEM ŻYLNYM LUB PODSKÓRNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INFUZJA wprowadzenie do organizmu większej ilości płynu w celach leczniczych np. kanałem żylnym lub podskórnie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INFUZJA
wprowadzenie do organizmu większej ilości płynu w celach leczniczych np. kanałem żylnym lub podskórnie (na 7 lit.).

Oprócz WPROWADZENIE DO ORGANIZMU WIĘKSZEJ ILOŚCI PŁYNU W CELACH LECZNICZYCH NP. KANAŁEM ŻYLNYM LUB PODSKÓRNIE sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - WPROWADZENIE DO ORGANIZMU WIĘKSZEJ ILOŚCI PŁYNU W CELACH LECZNICZYCH NP. KANAŁEM ŻYLNYM LUB PODSKÓRNIE. Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast