ARTYSTA WYSTĘPUJĄCY PUBLICZNIE, SZCZEGÓLNIE AKTOR LUB MUZYK, KTÓRY TWÓRCZO ODTWARZA POWIERZONY MU, WYKREOWANY PRZEZ KOGOŚ INNEGO, SZEROKO ROZUMIANY TEKST KULTURY (NP. UTWÓR MUZYCZNY, ROLĘ AKTORSKĄ PRZEWIDZIANĄ SCENARIUSZEM) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODTWÓRCA to:

artysta występujący publicznie, szczególnie aktor lub muzyk, który twórczo odtwarza powierzony mu, wykreowany przez kogoś innego, szeroko rozumiany tekst kultury (np. utwór muzyczny, rolę aktorską przewidzianą scenariuszem) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ODTWÓRCA

ODTWÓRCA to:

człowiek, który naśladuje kogoś lub coś, odtwarza coś, nie dodając nic od siebie (na 8 lit.)ODTWÓRCA to:

osoba, która w literackim dziele sztuki odtwarza swoje doświadczenia, doznania, przemyślenia, refleksje, spostrzeżenia (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ARTYSTA WYSTĘPUJĄCY PUBLICZNIE, SZCZEGÓLNIE AKTOR LUB MUZYK, KTÓRY TWÓRCZO ODTWARZA POWIERZONY MU, WYKREOWANY PRZEZ KOGOŚ INNEGO, SZEROKO ROZUMIANY TEKST KULTURY (NP. UTWÓR MUZYCZNY, ROLĘ AKTORSKĄ PRZEWIDZIANĄ SCENARIUSZEM)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.816

UGRUPOWANIE, PART, WATOLINA, SEPTET, REWOLUCJONISTA, SUBDIAKONAT, TYKA, POWIEŚCIOPISARZ, ŁAPEĆ, ZŁOTOGŁÓW, KRAJ NORDYCKI, ZAGŁADA, BLOK RYSUNKOWY, BANDOLET, TRZECI, SYNTETYK, JAN, SZCZOTKA, POZYTYWIZM, JĘZYCZEK U WAGI, PRĄTNIKOWCE, GRAF PÓŁEULEROWSKI, IKRZYSKO, SYMETRALNA, TRUFLA, GERMAŃSKOŚĆ, PRZEKOPNICA WŁAŚCIWA, PŁÓTNIANKA, PLATFORMA CYFROWA, NALEŚNIK WIOSENNY, S.Y, TRASZKA ZIELONA, KARAFECZKA, SILNIK CZTEROSUWOWY, STAROSTA GENERALNY, AKWEN, KONOTACJA, AGATIS MOCNY, PAWANA, GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA, PIĘTNASTKA, KYNOTERAPIA, NIEREZYDENT, NIKIELINA, JĘZYK FUL, PRALNIA, PTASZNIK ZDOBIONY, WISKOZA, JEŻYNA PACHNĄCA, REKULTYWACJA, SKALNICZEK SIWY, ZNAMIĘ BECKERA, BRZUCH PIWNY, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, PŁEĆ, CHRZEST, TERMOLUMINESCENCJA, TERCJA, INSTRUMENT MECHANICZNY, CZTEROKROTNOŚĆ, KARMELITA, KRUPNIK, SKOPEK, KAPITAŁOWOŚĆ, DZIWOOK KRÓTKOBRODY, MŁOT SPALINOWY, KAMIENNIK, TANCERZ, HADIS, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, IMPROWIZATOR, ZJAWISKO SEEBECKA, KRZYŻYK, NASŁANNIK, PROFANATORKA, ZIOŁO, EMIL, KABRIOLET, MĄDRALIŃSKI, FANFARON, DRZEWOŁAZ ŻÓŁTO-CZARNY, PATOGENICZNOŚĆ, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, EMENTALER, GWIAZDA, PIGMALIONIZM, POLIANDRIA, KOD JĘZYKOWY, ANGARIA, KANAŁ ENERGETYCZNY, PODWÓJNOŚĆ, TRASZKA GÓRSKA, GHISCARSKI, DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA, MALINA OMSZONA, DOŚWIADCZENIE, INOKULACJA, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, APSYDA, STRUMIEŃ, CIĘŻKA ARTYLERIA, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, MLEKO W PROSZKU, REDUKTOR, DYSOCJANT, UBLIGA, SKUNKS, EUGENIKA, ŁÓDŹ PILOTA, DERYWAT WŁAŚCIWY, PRZYPAŁOWIEC, OPUSZCZENIE, NAJEŹDŹCA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, TRWOŻNICA WAGLERA, MAPA TEMATYCZNA, OŚNIK, DOVE, KARRUKA, NER, KOSMETYK, ZALEŻNOŚĆ, DYSZKANCIK, PLUTON, CIŚNIENIE PETROSTATYCZNE, AGOGIKA, ADAPTOR, MIECZ OBROTOWY, MANIERYSTA, MASKA, PRZYDZIAŁ, ATOL, ŁĄCZNOŚĆ, FILC, SUPERPRZEBÓJ, FALC, DZIERLICA, ZAPARZACZKA, TIUL, MARRAN, KULTURA POPULARNA, REGRES, NIEREGULARNOŚĆ, STEWA, MASKA, EKLER, MECH KORSYKAŃSKI, TERYTORIUM POWIERNICZE, MAZUR, KAND, INKWIRENT, LIRA TURECKA, SWOISTOŚĆ, PIONIER, TEKSTUALNOŚĆ, MOKASYNY, TELEWIZJA HD, PRAŻUCHA, KWATERA GŁÓWNA, BULLA, ANTURAŻ, DRĄGAL, WYSYP, PRZYCZEPA KEMPINGOWA, PEKARI BIAŁOBRODY, CIAŁO, BAGNIAK ZDROJOWY, KLINKIER, NÓŻ RZEŹNICZY, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, OAZA, DWUKROTNOŚĆ, JĘZYK FALISKI, BIERWIONO, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, REZYGNACJA, GHOUL, TOWAR AKCYZOWY, DOKŁADNOŚĆ, PODYPLOMÓWKA, FOTORECEPTOR, ANTRYKOT, PUCHAR, PROTEGA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, ANDROGEN, NIEOFICJALNOŚĆ, DNO KWIATOWE, NIEOPATRZNOŚĆ, WĘGLÓWKA, SYRYJSKI, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, SAKSAUŁ, KOCZOWNIK, ANAPSYDY, REKTASCENCJA, BIAKS, SKUPISKO, AGNOZJA TWARZY, SZASZŁYK, KANONISTYKA, HERMA, PODKAST, WSPARCIE, BASKINKA, ZAGRANIE, CYGARO, SPARRINGPARTNER, ANTOCYJANIDYN, TAPIR CZARNY, DZIEWUSZKA, NAŁOGOWOŚĆ, BASEN, OLIWA, NÓŻ FIŃSKI, NOTKA, KOMPENSATOR CAŁKUJĄCO-RÓŻNICZKUJĄCY, ZAWIESZENIE BRONI, LAMA, SEKSTET, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, TEKSTYLNY, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, SERENADA, ŻAKINADA, POWIERZCHNIA WALCOWA, BUDOWLA OBRONNA, JĘZYKI ESKIMOSKO-ALEUCKIE, TARTINKA, PRASAD, KONTRPOCHÓD, REGENERATOR, ORKIESTRA KAMERALNA, PROTOBUŁGAR, AUTOCASCO, STEK, POLAK, MINUTNIK MECHANICZNY, DOMINACJA, TRÓJKA, KOŁEK, NAZGULE, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, BUDUAREK, SĄD I INSTANCJI, TORPEDA, FOCH, SYSTEMIK, GALETA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, ŚCISŁOWIEC, WĄSATY, RZEŻUSZNIK, OPENER, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, DIABEŁEK, KORONKA, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, PŁASKLA, WIERTNICA, PRZECHÓW, MIKROFON PIEZOELEKTRYCZNY, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, APETYT, OKTET, POLITYKA GOSPODARCZA, ANEMOSTAT, GŁAZ NARZUTOWY, ZIEMIANIN, FRYGOWIE, ARTYSTA, WANIENECZKA, PRZYGOTOWANIE, BREAKDANCE, SZABAS, PRASA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, OSPAŁOŚĆ, ZAWOJKA, OKRUTNOŚĆ, AMIDEK, ŚRODOWISKO, TUBKA, PIŻMÓWKA MALAJSKA, SAONA, OGNIWO, ZMĘCZENIE, SKOK, KRYTYCZNOŚĆ, NOWOŻYTNIK, POLARNA CZAPA LODOWA, SKRAJNOŚĆ, OFIARNIK, POCIĄG DROGOWY, AEROZOL, NIEWIERNOŚĆ, ŁAGIEW, KRUŻGANEK, KARNIAK, ?DYFUZJONIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.816 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ARTYSTA WYSTĘPUJĄCY PUBLICZNIE, SZCZEGÓLNIE AKTOR LUB MUZYK, KTÓRY TWÓRCZO ODTWARZA POWIERZONY MU, WYKREOWANY PRZEZ KOGOŚ INNEGO, SZEROKO ROZUMIANY TEKST KULTURY (NP. UTWÓR MUZYCZNY, ROLĘ AKTORSKĄ PRZEWIDZIANĄ SCENARIUSZEM) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ARTYSTA WYSTĘPUJĄCY PUBLICZNIE, SZCZEGÓLNIE AKTOR LUB MUZYK, KTÓRY TWÓRCZO ODTWARZA POWIERZONY MU, WYKREOWANY PRZEZ KOGOŚ INNEGO, SZEROKO ROZUMIANY TEKST KULTURY (NP. UTWÓR MUZYCZNY, ROLĘ AKTORSKĄ PRZEWIDZIANĄ SCENARIUSZEM)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODTWÓRCA artysta występujący publicznie, szczególnie aktor lub muzyk, który twórczo odtwarza powierzony mu, wykreowany przez kogoś innego, szeroko rozumiany tekst kultury (np. utwór muzyczny, rolę aktorską przewidzianą scenariuszem) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODTWÓRCA
artysta występujący publicznie, szczególnie aktor lub muzyk, który twórczo odtwarza powierzony mu, wykreowany przez kogoś innego, szeroko rozumiany tekst kultury (np. utwór muzyczny, rolę aktorską przewidzianą scenariuszem) (na 8 lit.).

Oprócz ARTYSTA WYSTĘPUJĄCY PUBLICZNIE, SZCZEGÓLNIE AKTOR LUB MUZYK, KTÓRY TWÓRCZO ODTWARZA POWIERZONY MU, WYKREOWANY PRZEZ KOGOŚ INNEGO, SZEROKO ROZUMIANY TEKST KULTURY (NP. UTWÓR MUZYCZNY, ROLĘ AKTORSKĄ PRZEWIDZIANĄ SCENARIUSZEM) sprawdź również:

ogromny kłopot, strapienie ,
suma uzupełniająca niedobory ,
lekceważąco o Żydzie, osobie narodowości żydowskiej ,
pismo urzędowe, w którym znajdują się aktualne dane osoby lub rzeczy (np. urządzenia) ,
Hyphessobrycon scholzei - gatunek słodkowodnej ryby z rodziny kąsaczowatych (Characidae) ,
statek dowodzony przez Jazona ,
Campylopus fragilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
buty z wysokimi cholewami, nieco wyższymi z przodu, używane do konnej jazdy ,
dział medycyny, nauka o chorobach ,
roślina zielna, krzew lub drzewo, chwast ogrodowy i polny, wiele gatunków ozdobnych ,
w niej więzień ,
Chirocentrus dorab - gatunek dużej i szybkiej morskiej ryby śledziokształtnej z rodziny dorabowatych (Chirocentridae), z powodu wyglądu i sposobu żerowania nazywanej Wilczym śledziem ,
imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ,
Enicognathus ferrugineus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
Opisthocomidae - rodzina ptaków z podgromady Neornithes ,
potocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku ,
malarz amerykański (1801-48), malował głównie romantycznie pejzaże ,
coś, co nie może być prawdą, prawdopodobnie jest kpiną, drwiną; coś zazwyczaj oburzającego ,
warunki materialne; podstawa utrzymania się przy życiu ,
zdjęcie grupowe ,
pademelon czerwononogi, Thylogale stigmatica - ssak z rodziny kangurowatych; zamieszkuje wschodnie wybrzeże Australii (półwysep Jork, rejon Cairns w Queensland, Nowa Południowa Walia) oraz Nową Gwineę (na południe od ujścia rzeki Fly) ,
Phalacrocorax fuscicollis - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszary słodkowodnych mokradeł na terenie Indii oraz Sri Lanki ,
śpiewa 'Coś z Odysa' ,
lokal gastronomiczny, który specjalizuje się w wypiekaniu pizzy ,
reprezentacyjne pomieszczenie przy wejściu do pałacu ,
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku ,
... alpejskie, byliny z Tatr ,
potrawa z jajek lub samych białek ubitych z cukrem z dodatkiem owoców zapiekana, podawana na gorąco; także potrawa z mielonego mięsa i ubitych białek ,
przyrząd z gumową nakładką do zbierania nadmiaru wody

Komentarze - ARTYSTA WYSTĘPUJĄCY PUBLICZNIE, SZCZEGÓLNIE AKTOR LUB MUZYK, KTÓRY TWÓRCZO ODTWARZA POWIERZONY MU, WYKREOWANY PRZEZ KOGOŚ INNEGO, SZEROKO ROZUMIANY TEKST KULTURY (NP. UTWÓR MUZYCZNY, ROLĘ AKTORSKĄ PRZEWIDZIANĄ SCENARIUSZEM). Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast