ARTYSTA WYSTĘPUJĄCY PUBLICZNIE, SZCZEGÓLNIE AKTOR LUB MUZYK, KTÓRY TWÓRCZO ODTWARZA POWIERZONY MU, WYKREOWANY PRZEZ KOGOŚ INNEGO, SZEROKO ROZUMIANY TEKST KULTURY (NP. UTWÓR MUZYCZNY, ROLĘ AKTORSKĄ PRZEWIDZIANĄ SCENARIUSZEM) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODTWÓRCA to:

artysta występujący publicznie, szczególnie aktor lub muzyk, który twórczo odtwarza powierzony mu, wykreowany przez kogoś innego, szeroko rozumiany tekst kultury (np. utwór muzyczny, rolę aktorską przewidzianą scenariuszem) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ODTWÓRCA

ODTWÓRCA to:

człowiek, który naśladuje kogoś lub coś, odtwarza coś, nie dodając nic od siebie (na 8 lit.)ODTWÓRCA to:

osoba, która w literackim dziele sztuki odtwarza swoje doświadczenia, doznania, przemyślenia, refleksje, spostrzeżenia (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ARTYSTA WYSTĘPUJĄCY PUBLICZNIE, SZCZEGÓLNIE AKTOR LUB MUZYK, KTÓRY TWÓRCZO ODTWARZA POWIERZONY MU, WYKREOWANY PRZEZ KOGOŚ INNEGO, SZEROKO ROZUMIANY TEKST KULTURY (NP. UTWÓR MUZYCZNY, ROLĘ AKTORSKĄ PRZEWIDZIANĄ SCENARIUSZEM)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.816

TRANSFERAZA, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, ASYSTA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, ORNAT, PŁATECZEK, GWIAŹDZIARZ, KAZAMATA, DWUFENYL, PASER, PODATEK TONAŻOWY, OSAD, ŁOPATA, TRYMOWANIE, ODLEW, TINGEL, WAWRZYN, LOTERIA, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, ORBITAL, WÓZEK, MERENGA, ZIELONE, KRYTERIUM SYLVESTERA, MIODOŻER CZARNOUCHY, NAPĘD, ŻYWIOŁOWOŚĆ, STRUMYCZEK, SYNANTROP, ŁAPOWNICTWO BIERNE, RENTA SZKOLENIOWA, GIROSKOP, SŁOMA TARGANA, WYSOKOŚĆ NORMALNA, PIWO, TEORIA PIERŚCIENI, BUTWA, SPŁYW, RÓŻA BAZALTOWA, GLUKOMETR, OWOCARZ, KOTLET, BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE, POSEŁ, PŁONNIK CIENKI, TUNIKA, DYSTANS, ARANŻACJA, MIKROKLIMAT, REMONT ŚREDNI, STOŻEK USYPISKOWY, PĘDNIK OKRĘTOWY, KREDYT KUPIECKI, SUTENERSTWO, TRZECI, UCHO, FOTOGENICZNOŚĆ, SZEW, ELEWATOR, NEKROMANTA, LESŁAW, OŚ OPTYCZNA, NIECHLUJA, MARTWE POLE, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, CZEK BANKIERSKI, GAZY, DIAKONAT, PARYTET, KRATKA ODPŁYWOWA, APOLLIŃSKOŚĆ, PODYPLOMÓWKA, PASOŻYT ZEWNĘTRZNY, TOUROPERATOR, PIASEK SANDROWY, HAJDUCY, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, PAPIEROCH, PANI, INKORPORACJA, SZYDERSTWO, PIWO, CZAS STREFOWY, PODANIE, DŹWIGNIA FINANSOWA, SKUMBRIA, BERGAMASCA, BIAKS, CYNADRY, BÓR, FORMUŁA, MIŃSZCZANIN, WŁAŚCIWOŚĆ, ENERGICZNOŚĆ, TĘPAK, ZATOKI, KORUND, CZAPRAK, PODATEK NALEŻNY, DRZEWORYT, WIĄZANIE POTRÓJNE, HASŁO WYWOŁAWCZE, FILOLOGIA ORIENTALNA, BASENIK, AGRESJA, BELKA, BANKOWOŚĆ PRYWATNA, KURS, TRUWER, KARTUSZ HERBOWY, RACJONALIZM, ROZDZIELCZOŚĆ, DOŚWIADCZENIE, KANOPA, ZŁOTY MEDALISTA, BENTLEY, PRĄD, RDZA, ALLELOPATIA, KORONA, CELOWNIK, PŁACA MINIMALNA, BEZWODNIK KWASOWY, NAPRAWICIEL, ŻÓŁW LAMPARCI, LIST GOŃCZY, FORMACJA DEFENSYWNA, KUŹNICA, DOVE, LIMETA, TONAŻ, ŚWIĘTOKRADZTWO, DRAMAT, CYKL PALIWOWY, POPYT ELASTYCZNY, RPG, ZAPORA WODNA, STAJANIE, KONEW, MAJSTER, WOTUM ZAUFANIA, OBCIĄŻENIE, FILM 3D, APARAT ABSORPCYJNY, ŻÓŁW DIAMENTOWY, PUNKT ROSY, DIECEZJA, JĘZYK NANDORIŃSKI, BOGUSZ, EGRETA, NURZANIEC IBERYJSKI, HIPPARION, PAREJAZAUR, PELAGRA, KONSERWATYWNOŚĆ, GRAFOSKOP, METRYKA, ROZLEGŁOŚĆ, PĄCZUŚ, BLOGONOTKA, OSTATNI, MANGANIAN, BUTLA, MEANDER, KLUCZ KODOWY, ZŁOTÓWKA, STYL ZAKOPIAŃSKI, JĘZYK SFORMALIZOWANY, SZPARA, PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE, MANIFESTACJA, ISTOTA FANTASTYCZNA, ODCZYNNIK, BALKONETKA, CUKIER INWERTOWANY, PEŁNOLETNIOŚĆ, LAS DESZCZOWY, KLUCZ, ODKUPICIEL, CZYNNIK EKOLOGICZNY, GRZECH PIERWORODNY, WARTA, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, HORROREK, MOL, CZASZA, ZARAZA, HERBICYD, RENEGAT, PRZEBUDOWA, MATELOT, NIKAB, ZOOFAG, POEMAT EPICKI, MIODÓWKA, DOGODZENIE SOBIE, OSTATNIE POŻEGNANIE, EKRAN, NUBIRA, RZEZALNIA, KAMUFLAŻ, BOKS GARAŻOWY, CYMBAŁY, AZOTAN(V) BIZMUTYLU, ZNAMIĘ BECKERA, KUKŁA, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, ROZBRATEL, LEGAT, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, ZRAZÓWKA, JEDNOSTKA ENERGII, PRZEDŁUŻACZ, KONFISKATA, RUNO, REKTYFIKATOR, SFEROLIT, POMNICZEK, CIĄG, SUBDOMENA, KOLUMNADA, PÓŁKULA, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, KURT, WOLEC, ZWROT, DYSPOZYCJA, HELLADA, WIRTUALIZACJA, FAŁDA, GONDOLA, NANDORIŃSKI, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, ŻABA DZIWACZKA, MASKOWANIE, RAMIENICOWE, TERMINATOR, KRATY, USENET, JĘZYK FALISKI, BERCEUSE, BIAŁORUSKI, GOŚĆ, OGNIE, CHOMĄTO, KUC FELIŃSKI, POTULNOŚĆ, TRYTON, CYBERPANK, SZTURARZ, OTRZEWNA, ANTECEDENCJA, HEMICELULOZA, NIESTAWIENNICTWO, PROFESJA, MURARKA RUDA, CHĘTNY, CENOBIORCA, TEZA, PRAWO CURIE-WEISSA, KITARYSTA, GARDEROBA, APRETUROWANIE, HISTA, DYBUK, MAMELUK, ANTYKOAGULANT, DRAPACZ, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, KONIEC, KRĘGOWIEC, ŻÓŁWIE SKÓRZASTE, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, PODGATUNEK, TŁUSZCZ, GOJ, SKOPEK, ŻÓŁW OLIWKOWY, SUBRETKA, ŁBISKO, SZYBKOZŁĄCZKA, LICZEBNIK, SPARRING, SPRZĘCIOR, PODSTAWA, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, URUK-HAI, PRZYGOTOWANIE, PISMO GRECKIE, GENERATOR VAN DE GRAAFFA, PISMO, SKRA, WYBUCH, NUDNOŚĆ, SROGOŚĆ, CYTOSTATYK, CYGARNICA, GALERA, DECYMA, ?POSŁANNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.816 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ARTYSTA WYSTĘPUJĄCY PUBLICZNIE, SZCZEGÓLNIE AKTOR LUB MUZYK, KTÓRY TWÓRCZO ODTWARZA POWIERZONY MU, WYKREOWANY PRZEZ KOGOŚ INNEGO, SZEROKO ROZUMIANY TEKST KULTURY (NP. UTWÓR MUZYCZNY, ROLĘ AKTORSKĄ PRZEWIDZIANĄ SCENARIUSZEM) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ARTYSTA WYSTĘPUJĄCY PUBLICZNIE, SZCZEGÓLNIE AKTOR LUB MUZYK, KTÓRY TWÓRCZO ODTWARZA POWIERZONY MU, WYKREOWANY PRZEZ KOGOŚ INNEGO, SZEROKO ROZUMIANY TEKST KULTURY (NP. UTWÓR MUZYCZNY, ROLĘ AKTORSKĄ PRZEWIDZIANĄ SCENARIUSZEM)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODTWÓRCA artysta występujący publicznie, szczególnie aktor lub muzyk, który twórczo odtwarza powierzony mu, wykreowany przez kogoś innego, szeroko rozumiany tekst kultury (np. utwór muzyczny, rolę aktorską przewidzianą scenariuszem) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODTWÓRCA
artysta występujący publicznie, szczególnie aktor lub muzyk, który twórczo odtwarza powierzony mu, wykreowany przez kogoś innego, szeroko rozumiany tekst kultury (np. utwór muzyczny, rolę aktorską przewidzianą scenariuszem) (na 8 lit.).

Oprócz ARTYSTA WYSTĘPUJĄCY PUBLICZNIE, SZCZEGÓLNIE AKTOR LUB MUZYK, KTÓRY TWÓRCZO ODTWARZA POWIERZONY MU, WYKREOWANY PRZEZ KOGOŚ INNEGO, SZEROKO ROZUMIANY TEKST KULTURY (NP. UTWÓR MUZYCZNY, ROLĘ AKTORSKĄ PRZEWIDZIANĄ SCENARIUSZEM) sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - ARTYSTA WYSTĘPUJĄCY PUBLICZNIE, SZCZEGÓLNIE AKTOR LUB MUZYK, KTÓRY TWÓRCZO ODTWARZA POWIERZONY MU, WYKREOWANY PRZEZ KOGOŚ INNEGO, SZEROKO ROZUMIANY TEKST KULTURY (NP. UTWÓR MUZYCZNY, ROLĘ AKTORSKĄ PRZEWIDZIANĄ SCENARIUSZEM). Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x