ROŚLINA ROSNĄCA NA INNEJ ROŚLINIE, ALE ZWYKLE NIEPROWADZĄCA PASOŻYTNICZEGO TRYBU ŻYCIA; KORZYSTA Z INNEGO GATUNKU JAKO PODPORY, A ODŻYWIA SIĘ NAJCZĘŚCIEJ SAMODZIELNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EPIFIT to:

roślina rosnąca na innej roślinie, ale zwykle nieprowadząca pasożytniczego trybu życia; korzysta z innego gatunku jako podpory, a odżywia się najczęściej samodzielnie (na 6 lit.)POROŚLE to:

roślina rosnąca na innej roślinie, ale zwykle nieprowadząca pasożytniczego trybu życia; korzysta z innego gatunku jako podpory, a odżywia się najczęściej samodzielnie (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EPIFIT

EPIFIT to:

roślina rosnąca na innej roślinie, ale zwykle nieprowadząca pasożytniczego trybu życia; korzysta z innego gatunku jako podpory, a odżywia się najczęściej samodzielnie (na 6 lit.)EPIFIT to:

roślina samożywna rosnąca na drzewach, głównie w lasach tropikalnych: porosty, mchy, paprocie itp (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROŚLINA ROSNĄCA NA INNEJ ROŚLINIE, ALE ZWYKLE NIEPROWADZĄCA PASOŻYTNICZEGO TRYBU ŻYCIA; KORZYSTA Z INNEGO GATUNKU JAKO PODPORY, A ODŻYWIA SIĘ NAJCZĘŚCIEJ SAMODZIELNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.078

WĘGIERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, SZAMKA, KOLORY, DŹWIGACZ DACHOWY, KOROWÓD, ROZKŁAD, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, ROŚLINA CIENIOLUBNA, MIMETYZM, FILOLOGIA KLASYCZNA, ZWARCIE, TOR, KOTLET, ZAPYLACZ, AMFIBIJNOŚĆ, GILOSZ, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, PRAWO JOULE'A, SPRAWNOŚĆ, WĘŻOJAD KRÓTKOSTERNY, CHABETA, SEZONOWIEC, DALMIERZ LASEROWY, FIGURA, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, ERUPCJA, BARANEK, GLINA LODOWCOWA, WŁADZA ZWIERZCHNIA, KIRYS, SZEW, GOŁOLEDŹ, POLICJA DROGOWA, DOMEK, DOUBLE DUTCH, GEOMETRIA RZUTOWA, HIPPIS, ŚWIADKOWIE JEHOWY, PIASTUN, BRACIA POLSCY, PRĘŻNOŚĆ, SZRAPNEL, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, APOGEUM, GEREZA BIAŁOBRODA, NEUROBLASTOMA, SUŁTAN INDOCHIŃSKI, KOMPLEKS GLEBOWY, POPRZEDNICZKA, GROM, RAKOWATOŚĆ, BIBLISTYKA, MONTAŻYSTKA, SCENKA, WICIOWCE, CIŚNIENIE TĘTNICZE, OPĘTANIE, MIOTEŁKA, SŁUŻALCZOŚĆ, REKTYFIKACJA, DUPOLIZ, BAJRONISTA, OTCHŁAŃ, SELER, HELIOFIZYKA, MENEDŻMENT, TREGGINSY, ŁADOWNIK, MONUMENT, TRIADA, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, PRAWO WEKSLOWE, PAUPER, GŁADKOMÓZGOWIE, KONCENTRACJA, LORNETA NOŻYCOWA, EKOSFERA, KISIEL, BĘBNICA, GALWANOSTEGIA, KARA, LAICYZACJA, DYWIZJA, CZERWONA BURŻUAZJA, DOMINO, PAPROTNIK, BER, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, DEKORATOR WNĘTRZ, MARTWY CIĄG, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ, KLIOCHINOL, HERBATNICA, BUŁGARYSTYKA, ZŁOTOROST, SPADOCHRONIARKA, APARAT SZPARKOWY, KONTRETYKIETA, ŚWIR, KAKAOWIEC, KOMENTARZYK, TUŁUP, IKONICZNOŚĆ, SZPRYCKA, MIĘSOŻERSTWO, KOTEWKA, WIBRATO, RYBA UKWIAŁOWA, CHOROBA VERNEUILA, WIATR POZORNY, KRZYŻÓWKA, SZCZUDLARSTWO, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, HISTORYZM, IDIOM, ŚCINACZ, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, PRYSKAWKA, BAKTERIA ŚLUZOWA, ZNAJOMY, WIZJER, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, SZYSZKA, CUD, PRZENOŚNIK, KONFORMER, WŁÓKNO, BOCZEK, CHLOREK WINYLU, RÓG, SKALA PORÓWNAWCZA, NORWESKI, TELESKOP, TEORIA KATASTROF, FARMAKODYNAMIKA, MEDYCYNA PALIATYWNA, PIATIGORSKI, URLOP TACIERZYŃSKI, LINIA PODSTAWOWA, WĄŻ, POSEŁ DIETETYCZNY, SKLEJACZ, WSCHÓD, WOŁOSKI, KOŻUSZYSKO, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, CENA ZAMKNIĘCIA, POJAZD LĄDOWY, ANDRUS, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, LAWONICHA, EPOS HOMERYCKI, SMOCZEK, SKLEPIENIE SIECIOWE, OTĘPIAŁOŚĆ, DZIELNICA KLIMATYCZNA, PRZEDSIONEK, CHIRURG PLASTYCZNY, CYNODONTY, FILOLOGIA CHORWACKA, FENIKS, KARMAZYN, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, ŁASZT, LEWICOWOŚĆ, KSYLOFON, ZASTRZAŁ, PRZEKRASKA, GARDEROBIANA, FAKT, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, PŁOMIEŃ, KCIUK NARCIARZA, CHRUST, AMALGAMAT, KMOTR, RADIANT, UDERZENIE, REFERENCJA, MAJSTER, DREWNO FIOŁKOWE, CHOROBA UHLA, CIOCIA, MEWA KAMCZACKA, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, MATINKA, INFOMAT, MRÓWKA PNIOWA, DESPOTYZM, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, BUDOWNICTWO WODNE, ZGRUBIENIE, BĄK, LICHWIARSTWO, WYŁUDZACZ, ŁASICA, KAPITULACJA, PSTROGŁÓW ŻÓŁTOGARDŁY, WINDA, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, TOPOLOGIA SZYNOWA, ABYSOBENTAL, WZNOWIENIE, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, FRYZ, DOJŚCIE, UJŚCIE, KALMUS, RZUT BERETEM, REALISTA, PROZIAK, ŚCISKACZ, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, KACERSTWO, GROSZ PRZY DUSZY, BAŁYK, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, BRZYDULA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, KNAJPA, GŁUCHY TELEFON, BÓR SOSNOWY, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, KOŁOMYJEC, DYKTATOR, KATEDRA, PRZEBIEG, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, WARZELNIA, GAMBIT HETMAŃSKI, PŁYN ZŁOŻOWY, DOLAR FIDŻI, WIELKOPĄKOWIEC PORZECZKOWY, WIDZENIE STEREOSKOPOWE, STROIK, NEFROLEPIS WYNIOSŁY, WORECZEK, TEREN, RACJONALIZM, GRA, REWIR, NACIECZENIE, STYL MOTYLKOWY, SKÓRNIK, BANIAK, TAMBOREK, PODSADKA, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, WYPADEK, SEZAM, BAL, WOJŁOK, KUPLERSTWO, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, SKARGOWOŚĆ, DIETA KOPENHASKA, DŁUGOGŁOWIE, NERWIAK PŁODOWY, FONETYKA AKUSTYCZNA, ŻEGLUGA TRAMPOWA, MCV, GRUPA ETNICZNA, GRA STRATEGICZNA, GLINKA KAOLINOWA, WELUR, WYSPA BARIEROWA, PŁASKORZEŹBA, ALEGORYCZNOŚĆ, ROZPRAWA HABILITACYJNA, PUSZCZYK, SUPERKLIENT, PRAWO FIZYKI, OSPAŁOŚĆ, NIETOPERZE OWADOŻERNE, NAUKA HUMANISTYCZNA, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, PŁONNIKI, PRYNUKA, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, RYNEK KONTESTOWALNY, MIÓD PITNY, PSYCHIATRIA, FILOZOF PRZYRODY, PRZEDNÓWEK, NUDYZM, ZWROT, HAKER, PRZYZWOITOŚĆ, PURYNA, DRUH, NEPALI, SZTOS, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, KONTRMANIFESTACJA, MIESZKALNOŚĆ, ATRIUM, MILICJA, ?PROSIĄTKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.078 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROŚLINA ROSNĄCA NA INNEJ ROŚLINIE, ALE ZWYKLE NIEPROWADZĄCA PASOŻYTNICZEGO TRYBU ŻYCIA; KORZYSTA Z INNEGO GATUNKU JAKO PODPORY, A ODŻYWIA SIĘ NAJCZĘŚCIEJ SAMODZIELNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ROŚLINA ROSNĄCA NA INNEJ ROŚLINIE, ALE ZWYKLE NIEPROWADZĄCA PASOŻYTNICZEGO TRYBU ŻYCIA; KORZYSTA Z INNEGO GATUNKU JAKO PODPORY, A ODŻYWIA SIĘ NAJCZĘŚCIEJ SAMODZIELNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EPIFIT roślina rosnąca na innej roślinie, ale zwykle nieprowadząca pasożytniczego trybu życia; korzysta z innego gatunku jako podpory, a odżywia się najczęściej samodzielnie (na 6 lit.)
POROŚLE roślina rosnąca na innej roślinie, ale zwykle nieprowadząca pasożytniczego trybu życia; korzysta z innego gatunku jako podpory, a odżywia się najczęściej samodzielnie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EPIFIT
roślina rosnąca na innej roślinie, ale zwykle nieprowadząca pasożytniczego trybu życia; korzysta z innego gatunku jako podpory, a odżywia się najczęściej samodzielnie (na 6 lit.).
POROŚLE
roślina rosnąca na innej roślinie, ale zwykle nieprowadząca pasożytniczego trybu życia; korzysta z innego gatunku jako podpory, a odżywia się najczęściej samodzielnie (na 7 lit.).

Oprócz ROŚLINA ROSNĄCA NA INNEJ ROŚLINIE, ALE ZWYKLE NIEPROWADZĄCA PASOŻYTNICZEGO TRYBU ŻYCIA; KORZYSTA Z INNEGO GATUNKU JAKO PODPORY, A ODŻYWIA SIĘ NAJCZĘŚCIEJ SAMODZIELNIE sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ROŚLINA ROSNĄCA NA INNEJ ROŚLINIE, ALE ZWYKLE NIEPROWADZĄCA PASOŻYTNICZEGO TRYBU ŻYCIA; KORZYSTA Z INNEGO GATUNKU JAKO PODPORY, A ODŻYWIA SIĘ NAJCZĘŚCIEJ SAMODZIELNIE. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast