DZIEDZINA MEDYCYNY ZAJMUJĄCA SIĘ LECZENIEM OPERACYJNYM CZŁOWIEKA OD PIERWSZYCH DNI ŻYCIA (OKRES NOWORODKOWY, W TYM DZIECI PRZEDWCZEŚNIE URODZONE), NIEMOWLĄT, DZIECI MAŁYCH I DUŻYCH, DO 18. ROKU ŻYCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHIRURGIA DZIECIĘCA to:

dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym człowieka od pierwszych dni życia (okres noworodkowy, w tym dzieci przedwcześnie urodzone), niemowląt, dzieci małych i dużych, do 18. roku życia (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEDZINA MEDYCYNY ZAJMUJĄCA SIĘ LECZENIEM OPERACYJNYM CZŁOWIEKA OD PIERWSZYCH DNI ŻYCIA (OKRES NOWORODKOWY, W TYM DZIECI PRZEDWCZEŚNIE URODZONE), NIEMOWLĄT, DZIECI MAŁYCH I DUŻYCH, DO 18. ROKU ŻYCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.651

ODLEWACZ, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, HORYZONT CZĄSTEK, SZARLATAN, DEGRADACJA, KIROW, SMAR, MASIELNICZKA, DRUT, CZARCIA MIOTŁA, MIESIARKA, TOBOGAN, BAWÓŁ, JAŹŃ, DZIEWCZĘCOŚĆ, OJCZYZNA, HIGH LIFE, TAMTAM, KASTNER, SZYSZKA, DIABEŁ Z PUDEŁKA, DIAŁ, POMPIER, RÓWNIANKA, CYKL LUNARNY, WĘGLOWODAN, MYKOPLAZMA, HARMONIJKA USTNA, PODNIEBIENIE TWARDE, SAMOCHWALCA, FASKA, ANTYNATURALIZM, PROMINENCJA, ROK OBROTOWY, DUSZA, PAJACYK, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, MONOTEMATYCZNOŚĆ, FERTYCZNOŚĆ, WIRUS, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, BORSUK, GOTOWOŚĆ, KOORDYNACJA RUCHOWA, INLET, MŁODZIK, WSPÓŁUCZENNICA, PRAWO BUDOWLANE, FALKONKA, WYSPA, SETNIK, OPTYKA, EKRANOPLAN, ALKALOID, BRZOZA, WŚCIEK DUPY, BĘBEN TAKTOWY, KAMICA, BAŁAGULSZCZYZNA, KURS, TANYSTROF, ODWROTNY AGONISTA, KSIĘGA ŁAWNICZA, WSPÓŁBRZMIENIE, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, DOKUMENTACJA BUDOWY, BŁĄD, RÓJ, PERSZERON, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, BRANŻA, ASYMILOWANIE SIĘ, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, ROZTROPEK, BICIE POKŁONÓW, PUSZKA MÓZGOWA, RZEŹBIARNIA, PRZEBITKA, OTWARCIE DUSZY, ŹDZIEBLARZE, MIEDNICZKA NERKOWA, BRUNELLESCHI, SUTERENA, DOLA, ODGRYWKA, ELASTOMERY, EWANGELIZATOR, OSOBISTOŚĆ, DERYWAT MODYFIKACYJNY, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, RUDKI, PATRYLINEARNOŚĆ, NIEKAPEK, ORZECHÓWKA, TELESKOP, PIEC TYGLOWY, KOMBUCZA, KROATYSTYKA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, CHOROBA WRZODOWA, LINIJKA, PENITENCJA, DEMONOLOGIA, POZBYCIE SIĘ, CYGAN, THINK TANK, WIELKA CHOROBA, OKRUSZEK, ŻÓŁW SŁONIOWY, KUCANY, GRANULA, WYMIENNIKOWNIA, TRENT, KRĘGARSTWO, OUTSIDER, PELOMEDUZOWATE, KOTSIS, DYSTONIA TORSYJNA, PUBLIKA, LODOWIEC ALPEJSKI, ZDZIADZIENIE, SCEPTYCYZM, BLOK, LAMPA CROOKESA, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, KOMPOZYCJA, SIANOKOSY, CHMURA ŚREDNIA, OFICYNA WYDAWNICZA, SOLARKA, SOCJOPATOLOGIA, GASTRONOMIK, KONTRAMARKARNIA, GLORIA, STANOWCZOŚĆ, WIADRO, TSETSE, MATKA BOSKA GROMNICZNA, KRAWIECTWO, CHOROBA SEITELBERGERA, SUBWOOFER PASYWNY, LEMURKOWATE, WINDSOR, GŁOGOWIEC, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, ABEL, BEZAWARYJNOŚĆ, ANTROPOLOG KULTUROWY, ROSYJSKI, WYCUG, CZARNY PIOTRUŚ, STOS ATOMOWY, DŻOLER, ZŁOŻENIE POKŁONU, UDERZENIE, ENTLICZEK-PENTLICZEK, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, KONTYNGENT CELNY, KINEZJOLOGIA, PATAGOZAUR, SARKOIDOZA, KRĘG PIERSIOWY, DZIURAWE RĘCE, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, CNOTA, KACZKA PODGORZAŁKA, NIEZRĘCZNOŚĆ, KOMUNIKACJA, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, ŁOTEWSKI, NIUCHACZ, BATYTERMOMETR, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, SZPRYCKA, ZUPA Z GWOŹDZIA, HOHENZOLLERNOWIE, CHŁONIAK, UDAR SŁONECZNY, OPTYMALIZACJA, OBSESYJNOŚĆ, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, POJAZD SZYNOWY, DŹWIĘCZNOŚĆ, SZAMOTANINA, MIKROWENTYLACJA, NIEUNIKNIONOŚĆ, CZUŁOŚĆ, MINIKOSZYKÓWKA, HOBBISTA, WYROBNIK, BOSTON, EKSTERN, MIĘSOŻERSTWO, SYSTEM WBUDOWANY, BIELINKOWATE, PODPORA, TASZYZM, KAMBUZ, ZIOMKOSTWO, KARTKA, DIVA, DROGA ŻELAZNA, E-LIQUID, ŻWAWOŚĆ, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, KRYZA, RZADKOŚĆ, SYNTETYK, WYKRAWACZ, HIPIS, WIECZNY ŚNIEG, PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE, POJAZD, RAJD GWIAŹDZISTY, CIAŁO PRZYCZYNOWE, CHOPINISTKA, PUZZLE, WARCHOŁ, PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA, ROZTWÓR RINGERA, KORKOWIEC, ARKA, FOREMKA, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, KONSONANS, OBRONA SYCYLIJSKA, CEMENTOWE BUTY, WAPIENNIK, KOSZATNICZKA, PLANDEKA, SOFISTA, ZADZIORNICA WŁOCHATA, HYPERBATON, HISTORIA LITERATURY, AWANS, POSTROMANTYZM, NIESUBORDYNACJA, STOPIEŃ HARCERSKI, GATUNEK ITEROPARYCZNY, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, OGIEŃ, ATAWIZM, FASETA, TRAWERS, KONSULAT, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, HEREZJA, CEDET, KUC KASPIJSKI, KRĄŻOWNIK, MIKROELEMENT, WCIĄGARKA, ZWIĄZANIE SIĘ, ŻYRAFOWATE, FABIA, MUSZLA, GRAFICIARZ, SOMATYZACJA, JAMA STAWOWA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, MIESIĄC, SMOCZEK, JUSZNICA, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, UKROP, KOŃ TORYJSKI, SNYCERZ, GOŃBA, DREDNOT, AUTOMAT, KONWEJER, PAPILOTEK, CHROMANIE PRZESTANKOWE, MASŁO CZOSNKOWE, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, ZNAJOMY Z WIDZENIA, MÉGANE, VOLLEY, TETRAMER, OSAD, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, STELMACH, PRZYCZEPNOŚĆ, DWUNASTKA, MARSJAŃSKI, GRACZ, NOSIŁKI, WRZENIE, KOPUŁA LAWOWA, MOTYLEK, TURBINA RUROWA, AUTOSANIE, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, HIPERMETROPIA, NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ, SZCZUR PACYFICZNY, ?CZEKADEŁKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.651 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEDZINA MEDYCYNY ZAJMUJĄCA SIĘ LECZENIEM OPERACYJNYM CZŁOWIEKA OD PIERWSZYCH DNI ŻYCIA (OKRES NOWORODKOWY, W TYM DZIECI PRZEDWCZEŚNIE URODZONE), NIEMOWLĄT, DZIECI MAŁYCH I DUŻYCH, DO 18. ROKU ŻYCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIEDZINA MEDYCYNY ZAJMUJĄCA SIĘ LECZENIEM OPERACYJNYM CZŁOWIEKA OD PIERWSZYCH DNI ŻYCIA (OKRES NOWORODKOWY, W TYM DZIECI PRZEDWCZEŚNIE URODZONE), NIEMOWLĄT, DZIECI MAŁYCH I DUŻYCH, DO 18. ROKU ŻYCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHIRURGIA DZIECIĘCA dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym człowieka od pierwszych dni życia (okres noworodkowy, w tym dzieci przedwcześnie urodzone), niemowląt, dzieci małych i dużych, do 18. roku życia (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHIRURGIA DZIECIĘCA
dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym człowieka od pierwszych dni życia (okres noworodkowy, w tym dzieci przedwcześnie urodzone), niemowląt, dzieci małych i dużych, do 18. roku życia (na 18 lit.).

Oprócz DZIEDZINA MEDYCYNY ZAJMUJĄCA SIĘ LECZENIEM OPERACYJNYM CZŁOWIEKA OD PIERWSZYCH DNI ŻYCIA (OKRES NOWORODKOWY, W TYM DZIECI PRZEDWCZEŚNIE URODZONE), NIEMOWLĄT, DZIECI MAŁYCH I DUŻYCH, DO 18. ROKU ŻYCIA sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - DZIEDZINA MEDYCYNY ZAJMUJĄCA SIĘ LECZENIEM OPERACYJNYM CZŁOWIEKA OD PIERWSZYCH DNI ŻYCIA (OKRES NOWORODKOWY, W TYM DZIECI PRZEDWCZEŚNIE URODZONE), NIEMOWLĄT, DZIECI MAŁYCH I DUŻYCH, DO 18. ROKU ŻYCIA. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x