JEDNOSTKA MONETARNA REPUBLIKI BIAŁORUSI RÓWNA 100 KOPIEJKOM, WPROWADZONA DO OBIEGU W ROKU 1992 PO UZYSKANIU PRZEZ BIAŁORUŚ NIEPODLEGŁOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RUBEL BIAŁORUSKI to:

jednostka monetarna Republiki Białorusi równa 100 kopiejkom, wprowadzona do obiegu w roku 1992 po uzyskaniu przez Białoruś niepodległości (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA MONETARNA REPUBLIKI BIAŁORUSI RÓWNA 100 KOPIEJKOM, WPROWADZONA DO OBIEGU W ROKU 1992 PO UZYSKANIU PRZEZ BIAŁORUŚ NIEPODLEGŁOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.566

LX, TORRENT, UFNOŚĆ KONSUMENCKA, DIRHAM, RENTA PLANISTYCZNA, WŁAZ, ALASKA, RYZA, SOS BESZAMELOWY, KOPIA, TWIERDZENIE KRULLA, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, KAZARKA CZUBATA, AKCJONARIUSZ, GNIOTOWNIK, HELMINTOLOGIA, SPIKER, DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE, BACHATA, WYDAJNOŚĆ PRACY, BOTSFORD, OTW, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, MIPS, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, WAGON BREKOWY, DOPING, BROCHE, JASNOŚĆ WIZUALNA, MENNONITYZM, MAZIÓWKA, GARDZIEL, KROKODYLE, IZOPRENOID, KRĘGARSTWO, ZB, METR, MURZYŃSKI, KONWOJER, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, DOKSOLOGIA, ZAPASY, PSYCHOTERAPIA GESTALT, KONTRASYGNATURA, WĄTŁOŚĆ, KAMIZELKA RATUNKOWA, BĄK, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, DOMINO, MULTILATERALIZM, PILŚŃ NERWOWA, MILA ANGIELSKA, PÓŁKREW, MODRASZEK ALKON, POZYCJA, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, ŚWISTEK, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, PINGLE, GRUPA METYLOWA, POSTĘP NAUKOWY, CZYNNOŚĆ WYDALNICZA, KREDYT STUDENCKI, URUK-HAI, RDZA ZBOŻOWA, SEJSMOGRAM, STAN WOJENNY, LINGWETKA, LINIA WODORU 21 CM, BOHOR, SAAB, BEL, ŻER, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, SPLUWACZKA, WIDZENIE SKÓRNE, ZGORZEL GAZOWA, KANAŁ JONOWY, CHORDOFON, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, CZAD, MEM, SĄŻEŃ KWADRATOWY, ARTYKUŁ HASŁOWY, KORMORAN BRUZDODZIOBY, CHOROBA ODZWIERZĘCA, WILLIAM JEFFERSON BLYTHE III, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, KOŃ PAROWY, PETRYWAŁ, SOŁA, WIELKANOC, WILLIAM JEFFERSON CLINTON, CINQUECENTO, BANDOLET, TYRANIA, KREACJONIZM, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, PREFEKTURA MIEJSKA, KRZTUSIEC, WALIDACJA, ALFABET MORSE'A, BRZOZA SMOLEŃSKA, DAKTYL, ŁUT, UMOWA KONTRAKCYJNA, GMINA KATASTRALNA, CHOROBA CUSHINGA, ŁUK TĘCZOWY, OPENER, MIR, ROMANOWOWIE, KARMELITA, JELITO PROSTE, STACJA DUSZPASTERSKA, MASZYNA WYCIĄGOWA, EUSTAZJA, BIURO PARLAMENTARNE, CHYLUS, DELUWIUM, POLE BEZWIROWE, NAMIOTNIKOWATE, INTROSPEKCJONIZM, SZAMPION, ZACHYLNIK, MONITOR, WKŁAD DEWIZOWY, PIĘĆDZIESIĄTNICA, BISKUPSTWO, CENTURIA, HIPERDŹWIĘK, KRYPTOKOMUNIZM, MEGATONA TROTYLU, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, HRABSTWO, OUDRY, ELEKTROWNIA ADAMÓW, RUDKI, POKÉMON, ŚWIECA, ŚLAD PAMIĘCIOWY, KWASZONKA, MANIERKA, KLIENT, STILB, STRADIVARIUS, GERRYMANDERING, ORZEŁ SAWANNOWY, TRĄBKA SYGNAŁOWA, PAŁATKA, NEUROHORMON, ZAKAZANY OWOC, HISTORYCYZM, NOSOROŻEC SZEROKOPYSKI, NIEPODZIELNOŚĆ, BIURO ADRESOWE, PERGAMON, ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE, URZĄDZENIE WYJŚCIA, VIVALDI, CHOROBA KŁUSOWA, SONDA, MYDELNICZKA, ESCUDO ANGOLSKIE, DONIESIENIE, TRANSPORTER, OLEJ RĄCZNIKOWY, JAJA PRAWICZKÓW, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, KOMISJA MAJĄTKOWA, SKŁAD CELNY, CYKL REPRODUKCYJNY, IRANISTAŃSKI, OSŁONKA MIELINOWA, M, KALENDARZ SŁONECZNY, PILENTUM, DUR OSUTKOWY, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, BIEL, PROCH, MAJKOP, DOMINACJA PEŁNA, INGRES, AFRYKANERKA, ZAWÓR REGULACYJNY, CZEK BANKIERSKI, KOŁNIERZ, JONOFOR, REGENERACJA, BIOT, POSTANOWIENIE, ODBYTNICA, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, RESET, CZWARTORZĘD, JĘZYK NESYCKI, OGIEŃ ZAPOROWY, KRZEŚLISKO, SZLACHAR, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, KARABAN, WINIEC, MAJDAN, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, PRZESYŁKA LISTOWA, LITOSFERA KONTYNENTALNA, KŁOBUK, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, TB, OWCZA WEŁNA, MOST EINSTEINA-ROSENA, MA, MISSONA, SABOT, AGENT GOSPODARCZY, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, NAGANIACZ, SKOWYT, OSUTKA SOSEN, CZASOWNIK FRAZOWY, OSTROGI, DOGRANA, BENCHMARKING, TWIERDZENIE TOEPLITZA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, KONSULAT, FOLIARZ, BIURO TECHNICZNE, OSTRY DYŻUR, PIERIEDWIŻNIK, ORLIŃSKI, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, GRAM, WSTĘGA MÖBIUSA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, KISZKA, LEK, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, PREDYSPOZYCJA, WELWET, BANDOLET, SODOMA, HARAD, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, TERPEN, ROGOWACENIE, GAULEITER, CIĘCIA BUDŻETOWE, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, TELETURNIEJ, SUTENERSTWO, CZARNY DIAMENT, UMOWA KONTRAKTACJI, SPICHRZA, REMIX, SON, SPLOT, CASTRO, SZTUCZNY CZŁONEK, DERYWAT, CZEPEK, PRĄTNIK SREBRZYSTY, SOCJALIZM REALNY, DUR RZEKOMY, NAPINACZ, KAPIK, GROMADA, ZNANOŚĆ, WATÓWKA, OPOLE, MILION INSTRUKCJI NA SEKUNDĘ, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, KOMITAT, TUBIETIEJKA, EKONOMIA KLASYCZNA, STOPA LODOWCA, RODZINA NIEPEŁNA, WESTERPLATCZYK, MARCONI, GUMA NATURALNA, KAPA, W, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, PIRAMIDA NERKOWA, WERSJA LEKTORSKA, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, FUNT IRLANDZKI, WACHTA, BEREZYNA DNIEPROWA, POLESIE, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, CZOŁO, KOCIOŁ, TERMOGRAM, INTELIGENCJA WERBALNA, ?NIEMCY ZACHODNIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.566 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA MONETARNA REPUBLIKI BIAŁORUSI RÓWNA 100 KOPIEJKOM, WPROWADZONA DO OBIEGU W ROKU 1992 PO UZYSKANIU PRZEZ BIAŁORUŚ NIEPODLEGŁOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA MONETARNA REPUBLIKI BIAŁORUSI RÓWNA 100 KOPIEJKOM, WPROWADZONA DO OBIEGU W ROKU 1992 PO UZYSKANIU PRZEZ BIAŁORUŚ NIEPODLEGŁOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RUBEL BIAŁORUSKI jednostka monetarna Republiki Białorusi równa 100 kopiejkom, wprowadzona do obiegu w roku 1992 po uzyskaniu przez Białoruś niepodległości (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RUBEL BIAŁORUSKI
jednostka monetarna Republiki Białorusi równa 100 kopiejkom, wprowadzona do obiegu w roku 1992 po uzyskaniu przez Białoruś niepodległości (na 15 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA MONETARNA REPUBLIKI BIAŁORUSI RÓWNA 100 KOPIEJKOM, WPROWADZONA DO OBIEGU W ROKU 1992 PO UZYSKANIU PRZEZ BIAŁORUŚ NIEPODLEGŁOŚCI sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - JEDNOSTKA MONETARNA REPUBLIKI BIAŁORUSI RÓWNA 100 KOPIEJKOM, WPROWADZONA DO OBIEGU W ROKU 1992 PO UZYSKANIU PRZEZ BIAŁORUŚ NIEPODLEGŁOŚCI. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x