JEDNOSTKA URBANISTYCZNA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ UJEDNOLICONĄ ZABUDOWĄ MIESZKANIOWĄ, Z UZUPEŁNIENIEM W POSTACI INFRASTRUKTURY USŁUGOWO-HANDLOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSIEDLE to:

jednostka urbanistyczna charakteryzująca się ujednoliconą zabudową mieszkaniową, z uzupełnieniem w postaci infrastruktury usługowo-handlowej (na 7 lit.)OSIEDLE MIESZKANIOWE to:

jednostka urbanistyczna charakteryzująca się ujednoliconą zabudową mieszkaniową, z uzupełnieniem w postaci infrastruktury usługowo-handlowej (na 19 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSIEDLE

OSIEDLE to:

jednostka pomocnicza w administracji, część miasta, która ma status analogiczny do sołectwa nadawany przez radę miasta na mocy uchwały (na 7 lit.)OSIEDLE to:

mieszkańcy osiedla (na 7 lit.)OSIEDLE to:

w geografii osadnictwa: każda jednostka osadnicza, np. miasto, wieś, kolonia (na 7 lit.)OSIEDLE to:

w administracji: dawna jednostka podziału administracyjnego Polski w latach 1954-1972, pośrednia między gromadą (jednostką wiejską) a miastem; w praktyce była to miejscowość o charakterze miejskim, ale niebędąca miastem (na 7 lit.)OSIEDLE to:

jednostka urbanistyczna charakteryzująca się ujednoliconą zabudową mieszkaniową, z uzupełnieniem w postaci infrastruktury usługowo-handlowej (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA URBANISTYCZNA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ UJEDNOLICONĄ ZABUDOWĄ MIESZKANIOWĄ, Z UZUPEŁNIENIEM W POSTACI INFRASTRUKTURY USŁUGOWO-HANDLOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.007

ŻABA KATOLICKA, TOWAR, DETALISTA, CIĘŻAR DOWODU, KOŃ TROJAŃSKI, FINEZYJNOŚĆ, PRZETWÓRSTWO, LICEUM, DYN, BEZTORBIKI, WALOSZEK, AKREDYTOWANIE SIĘ, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, ZUŻYCIE, KOŁO HERMENEUTYCZNE, ROCK PROGRESYWNY, GRZYB WOLAK, LI, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, PISMO, WERSJA STABILNA, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, KILOCYKL, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, DOROBEK, KRUCHOŚĆ, HIPOPOTAM, WIĄZADŁO, KRÓLEWICZĄTKO, CUKIER, TYGIEL, STROIK, CIAŁO ACETONOWE, SENAT, ŚMIECIARZ, TOCZENIE, WARIACJA, PLATFUS, ROBUSTA, ŚLIZGACZ, SIEDZIBA, AMPEROWOLT, WYKONANIE, SPAD, BAGPIPE, ZADYCHRA POSPOLITA, KAPOK, BOCIAN, RAD, NIENOWOCZESNOŚĆ, ROPUCHY NOSATE, MIELINA, KLERYK, ARTROZA, KALORMEN, EKSPERTKA, KARAT METRYCZNY, PRZECIWNIK, BRUTALNOŚĆ, WENTYL, CHUTLIWOŚĆ, ZMIERZCH CYWILNY, NIEŚMIAŁOŚĆ, APELACJA, KONTAKT, BEZPIECZNY SEKS, DAR ZIEMI, FILOZOF PRZYRODY, PŁYNNOŚĆ, WIZJER, KONTRAMARKARNIA, ANTYKWARNIA, MONTAŻOWNIA, GAŁĘZIAK, PERYSELENIUM, ROZCHODNIACZEK, POPLECZNICTWO, MONOTELETA, SKAŁA OSADOWA, WYGA, PARAZYTOFIT, WYGASZACZ, ŚMIEĆ, KISZKA FASZYNOWA, MAJSTRA, ADRES ELEKTRONICZNY, SUROWOŚĆ, KANCEROGEN, LUŹNOŚĆ, REAKCJA ORIENTACYJNA, AGENT ROZLICZENIOWY, WIETNICA, TOCZYSKO, PUCHLINA WODNA, STOPA, WIDEŁKI, AZYL, KIBOLSTWO, AMYLOFAGIA, OSŁONICA, CYBERPANK, POWIEŚCIOPISARZ, WYSMUKŁOŚĆ, ZĘBOWCE, PORZĄDEK KORYNCKI, ZŁOŻENIE PODPISU, HARDOŚĆ, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, PROZODIA, OPARY, MAJZA, URZĄD SKARBOWY, GNOJAK, PALATALIZACJA, ELIMINACJE, GEOGRAF, FIRMA ZWROTOWA, DZIAŁ, SPRZĄGLE, CHÓR, DUR POWROTNY, POTENCJAŁ DZETA, ROZBIERANKA, SEKCJA, TUNDRA, PRZEPOCZWARZENIE, SER ŻÓŁTY, RIGAUDON, KINOMANIAK, ŚWIADKOWIE JEHOWY, BATERIA GALWANICZNA, DIALOG, GLINKA KAOLINOWA, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, SERIA KWALIFIKACYJNA, TENDENCJA, OBCIĄŻNIK, OOLITYT, NORMALNOŚĆ, STEREOTYPIA RUCHOWA, BUTA, WARSTWA ŚCIERALNA, NAZWISKO MÓWIĄCE, NUMER TAKTYCZNY, WYPRYSK KONTAKTOWY, POKÓJ, GARDEROBIANA, O-BENZOCHINON, MASŁO, OSET NASTROSZONY, TALERZE, SKOMPROMITOWANY, MACH, DEATH METAL, MAK OPIUMOWY, DOMEK NA DRZEWIE, KAWIARKA, NAŁOGOWOŚĆ, WYWÓZKA, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, AMBULATORIUM, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, KŁĄB PSZCZELI, PŁYN SUROWICZY, ROZDRABNIACZ, KLIMAKTERIUM, KOŃ LOKAJSKI, ŚCINACZ, OBIEG PIENIĄDZA, OKRĄGŁY STÓŁ, GEREZA KRÓLEWSKA, ERG, LASKA JAKUBA, PULSACJA, ELEKTORAT, EFEKT ZATŁOCZENIA, KLIMAKS, CANZONETTA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, NAGAR, DAŃ, KROK, RÓJ, SMAR, OSIEMNASTKA, REP, FAKSYMILOGRAFIA, KWALIFIKACJA PRAWNA, MUSLIM, SPRAWDZIAN, JUWENALIA, IZBORSK, JEŻOWIEC JADALNY, PALAFIT, NATURALIZACJA, MŁAKA, NIMB, WIAROŁOMSTWO, PROSZEK DOVERA, POJAZD GĄSIENICOWY, UDAR SŁONECZNY, POLAK, LATARNIA, WĄTEK, TELEDACJA, FORUM, CZUWANIE, E, JOTTABIT, POPŁUCZYNA, SUNDAJCZYK, LAMPA RENTGENOWSKA, TORBIEL BĄBLOWCOWA, CIUCIUBABKA, WIEDŹMA, MASZT, LOGIKA FORMALNA, LINIA TRAMWAJOWA, KIEP, OKRES, ZAPARZACZKA, OŚ PORTALOWA, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, KONDOR, KARNIAK, IRREALIZM, STREFA CZASOWA, POLONIZATOR, SZLACHTUZ, KLIKOWOŚĆ, LOKATA DYNAMICZNA, KURATORKA, PROMIENNOŚĆ, MECHANIKA KONSTRUKCJI, ELEKTRONOWOLT, CIEMNOGRÓD, GLAZURA, KRAJ, POINTER, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, TRANSFUZJOLOGIA, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, ALGEBRA, GUZ KULSZOWY, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, SKRĘT, GRA WYŚCIGOWA, PIASTUN, FONEM SPÓŁGŁOSKOWY, ZWIERZĘ, WISKOZA, SZORY, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, MATERIA, POKŁAD DOLNY, SYNEKURZYSTA, KORNIJSKI, UNIWEREK, HIPOPOTAMOWATE, KOSZYK, KALKULATOR NAWIGACYJNY, ROZROST, POTRZASK, KLASTER, TAKTYKA, KOSA, MIARA, GITARA HAWAJSKA, STACJA REDUKCYJNA, ORIENTACJA, KOLIZJA, COROCZNOŚĆ, MIKROFON KWASOWY, ŻAKIET, CYKL MIESIĄCZKOWY, PERMAKULTURA, DINODONTOZAUR, WIELKOMIEJSKOŚĆ, TERRINA, PĘDZARNIA, DROGA RZYMSKA, CYNODONTY, SZARPANINA, MOSTOWNICZY, TARYFA ULGOWA, LAMPA NAFTOWA, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, KORZEC, PREPARATYKA, KLIMAT KONTYNENTALNY, BĘBEN TAKTOWY, WIEŻA CIŚNIEŃ, SZANIEC, RENESANSOWOŚĆ, KIŚCIEŃ, BLOK, JELEŃ MILU, PŁYWAK, ?STANCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.007 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA URBANISTYCZNA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ UJEDNOLICONĄ ZABUDOWĄ MIESZKANIOWĄ, Z UZUPEŁNIENIEM W POSTACI INFRASTRUKTURY USŁUGOWO-HANDLOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA URBANISTYCZNA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ UJEDNOLICONĄ ZABUDOWĄ MIESZKANIOWĄ, Z UZUPEŁNIENIEM W POSTACI INFRASTRUKTURY USŁUGOWO-HANDLOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSIEDLE jednostka urbanistyczna charakteryzująca się ujednoliconą zabudową mieszkaniową, z uzupełnieniem w postaci infrastruktury usługowo-handlowej (na 7 lit.)
OSIEDLE MIESZKANIOWE jednostka urbanistyczna charakteryzująca się ujednoliconą zabudową mieszkaniową, z uzupełnieniem w postaci infrastruktury usługowo-handlowej (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSIEDLE
jednostka urbanistyczna charakteryzująca się ujednoliconą zabudową mieszkaniową, z uzupełnieniem w postaci infrastruktury usługowo-handlowej (na 7 lit.).
OSIEDLE MIESZKANIOWE
jednostka urbanistyczna charakteryzująca się ujednoliconą zabudową mieszkaniową, z uzupełnieniem w postaci infrastruktury usługowo-handlowej (na 19 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA URBANISTYCZNA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ UJEDNOLICONĄ ZABUDOWĄ MIESZKANIOWĄ, Z UZUPEŁNIENIEM W POSTACI INFRASTRUKTURY USŁUGOWO-HANDLOWEJ sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - JEDNOSTKA URBANISTYCZNA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ UJEDNOLICONĄ ZABUDOWĄ MIESZKANIOWĄ, Z UZUPEŁNIENIEM W POSTACI INFRASTRUKTURY USŁUGOWO-HANDLOWEJ. Dodaj komentarz

7+2 =

Poleć nas znajomym:

x