PŁONĄCY LUB ŻARZĄCY SIĘ KAWAŁ DRZEWA LUB INNEGO MATERIAŁU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GŁOWNIA to:

płonący lub żarzący się kawał drzewa lub innego materiału (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GŁOWNIA

GŁOWNIA to:

jedna z dwu podstawowych części każdej broni białej, drugą częścią jest rękojeść; jest zasadniczą (główną - stąd etymologia), roboczą częścią broni tego typu (na 7 lit.)GŁOWNIA to:

Ustilago (Pers.) Roussel - rodzaj grzybów należący do rodziny głowniowatych (Ustilaginaceae); gatunki należące do rodzaju Ustilago to grzyby pasożytujące na roślinach nasiennych (Spermatophyta), często na zbożach (na 7 lit.)GŁOWNIA to:

KLINGA, BRZESZCZOT część broni siecznej służąca do kłucia lub cięcia (na 7 lit.)GŁOWNIA to:

zasadnicza cześć kolby lutowniczej w postaci bloczka miedzianego, który nagrzewa się przy lutowaniu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PŁONĄCY LUB ŻARZĄCY SIĘ KAWAŁ DRZEWA LUB INNEGO MATERIAŁU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.411

MONOGENIZM, MYSZ ZAROŚLOWA, IMMUNOGLOBINA E, LITEWSKI, WEKTOR, ŁĄCZE ABONENCKIE, PŁAWIK, KLAPA, CANZONETTA, PAKLON, OBSZUKANIE, ŻAKARD, RAJD GWIAŹDZISTY, CHRONOLOGIA, FRONT, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, ROPUCHA PANTEROWATA, SORBET, TRIADA KARTAGENERA, KOŁO PODBIEGUNOWE, GEST, KARCYNOLOGIA, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, NIEŻYCZLIWOŚĆ, GIMBOPATRIOTA, GUMIDRAGAN, GANGLIOZYDOZA GM2, USŁUGI SPOŁECZNE, FORTE, RODZICIELSKOŚĆ, KARCZMA PIWNA, MANICURZYSTKA, TOPIELEC, LINIA KOLEJOWA, JACHT, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, MONOCHORD, MIAZMAT, LISZAJ PŁASKI, KOŁO, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, OSINA, TUSZ, AMPUŁA, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, PIESZEK, SOKI, LORDOSTWO, OPERACJA, RAKARNIA, DAMULKA, PRAKTYCZNOŚĆ, PENITENCJAŁ, ASTROGRAFIA, POŻAREK, BORASUS WACHLARZOWATY, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, MIGELITKA, ANGOL, JĘZOR LODOWCOWY, NUR LODOWIEC, ODCIĄG, WZGÓREK NASIENNY, SZEŚĆSETKA, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, NIEWIERNOŚĆ, TYGRYSIE OKO, PION, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, TREPANGOWCE, LAWONICHA, PAWĘŻ, CIS KRÓTKOLISTNY, PODSTAWA, BAŃKA, ZASTRZAŁ, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, RETABULUM, PAMPUCH, BOMBER, TOCZENIE, JEŻOWIEC JADALNY, TYSIĄC, PŁETWA, KOSMONAUTA, MANIPUŁ, ODCIEŃ, NIEOBLICZALNOŚĆ, LOGIKA DEONTYCZNA, BERŻERETKA, KARDIOCHIRURGIA, EMPORA, POTPOURRI, PLANKTON, KŁUSAK FRANCUSKI, FALKONKA, POPRAWNOŚĆ, KARABELA, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, DODAJNIK, NACJA, WIRUS WŚCIEKLIZNY, MAKROPOLECENIE, WCIERKA, ARAB, KRAINA, ESPERANTYSTA, AZJATYCKOŚĆ, LANCET, ADAPTACJA, KET, CISZA PRZED BURZĄ, STRAJK OKUPACYJNY, PLISA, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, SROMOTNIK WOALKOWY, RYCERZYK, TOPOLOGIA MAGISTRALI, NIECKA WYPADOWA, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, HAUST, HEBRAJSKI, PEPPERONI, NOSZE, PILOT DOŚWIADCZALNY, JEDWAB OCTANOWY, PRZECIWIEŃSTWO, BIOCYD, POLE GOLFOWE, SZPAGIETKA BAHAMSKA, LENIWOŚĆ, SZPILKOWE, AGENCJA, WIRKI, DWUFAZOWOŚĆ, DZIELNIK, ERA MEZOZOICZNA, CABAN, ŁACINNICZKA, WEBDESIGNER, BODARZ, STEKOWCE, AKADEMIA, TERMOMETR RNA, CHILLI, PALISANDER AFRYKAŃSKI, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, TWARDZINA, ALLEGRETTO, OPŁATA CZYNSZOWA, KOMPATYBILNOŚĆ, KAZUISTA, DETAL, MECHANIKA, KRYPTOGRAFIA, PŁOMIEŃ, PRZYRZĄD OPTYCZNY, ZGRUBIENIE, WIERZĄCY, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, SZURPEK MISECZKOWATY, KOLOR, MUZYKA CERKIEWNA, POWTÓRKA, TEFILIN, KREOLKA, KOMPLET, BUREK, METODA FEULGENA, WYBUCH, KASA, BASZTAN, KARTEL NARKOTYKOWY, INTROMISJA, MAMUT CESARSKI, PERYPATETYK, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, DŁUGOSZPAR, PIĘTNO, DWUCYFRÓWKA, WYCHOWANKA, TONACJA, INGUSZKA, WSPÓŁŻYCIE, WIBROAKUSTYK, WIELKOŚĆ, PRZETOKA, SNIFFER, KOMISJA, TAJNIAK, NIEPEWNOŚĆ, CZARNA DZIURA, SEKCJA RYTMICZNA, KURATOR, ŁONO, OWCZA WEŁNA, ZWIJARKA, PŁYWACZEK, BRANSOLETA KRZYWICZA, DIAKON, TOUROPERATOR, KUKUŁCZE JAJO, DOBRO, SZCZEPONOGI, WIDZIADŁO, ZAWARTOŚĆ, JAMA PACHOWA, GADACZ, KOLAUDACJA, DYSTRYKT, GRZYBIARZ, CZARNOKSIĘŻNIK, SELSYN, PASSA, KANONISTYKA, NERWICA NIEDZIELNA, TARANTELLA, BERGAMOTKA, LIMNIGRAF, WYWIAD SKARBOWY, PRZEWAGA, UDRY, GEODEZJA OGÓLNA, KOMPENSACJA, PULPIT STEROWNICZY, PLAN OGÓLNY, KIA, PRĘT, POCHODNIK, TORU, CYBORIUM, GRA KARCIANA, GIMBAZA, PIERNICZEK, CLERK, MATNIA, CHRZĄSTKA SZKLISTA, BLOK SOCJALISTYCZNY, FORMACJA, KRAWIECZYZNA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, RYNEK DETALICZNY, BURGRAF, PICUŚ, KORSARZ, ŻALUZJA PIONOWA, GARBOWNIK, AGAR, MASKA, RYTUAŁ, BOCIAN, PIASTA, PINGLE, APARAT, GRUPA PRZYJAŹNI, KISIEL, BAWEŁNA, PRZEKUPSTWO, ROBOTY PRZYMUSOWE, ORKIESTRA KAMERALNA, SREBRNA PAPROĆ, MUTACJA ZMIANY SENSU, BAGAZJA, TRYWIALIZM, STOŻEK PRZYBYSZOWY, NERECZNICA VILLARA, EKSPERIENCJA, POJAZD NIEKOŁOWY, POŚCIELÓWKA, CZYRAK GROMADNY, POZŁOTKO, BANIECZKA, ZAKRĘTKA, FILTR RODZINNY, SUTEK, RYBY MORSKIE, POTNIK, TRUST, IMPUTOWANIE, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, PASKUDNIK, GALA, PRÓCHNICZEK, KINKIET, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, SĄD SZCZEGÓŁOWY, DESZCZOCHRON, PAWILON, DROGA KROPELKOWA, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, MAŹNICA, DŁAWIDUDA, WIDŁY, TYP, ZASTRZALIN TOTARA, NIEBOŻĘ, WYBIELENIE, LEUKOTOMIA, ŁUSKOSKÓRNE, ?HISZPAŃSKOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.411 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PŁONĄCY LUB ŻARZĄCY SIĘ KAWAŁ DRZEWA LUB INNEGO MATERIAŁU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PŁONĄCY LUB ŻARZĄCY SIĘ KAWAŁ DRZEWA LUB INNEGO MATERIAŁU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GŁOWNIA płonący lub żarzący się kawał drzewa lub innego materiału (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GŁOWNIA
płonący lub żarzący się kawał drzewa lub innego materiału (na 7 lit.).

Oprócz PŁONĄCY LUB ŻARZĄCY SIĘ KAWAŁ DRZEWA LUB INNEGO MATERIAŁU sprawdź również:

człowiek, który zajmuje się robieniem pizzy ,
Algoasaurus - rodzaj zauropoda o bliżej niesprecyzowanej pozycji systematycznej; żył na przełomie jury i kredy (ok. 150-136 mln lat temu) na terenach południowej Afryki; długość ciała ok. 9 m, wysokość ok. 3 m, masa ok. 10 t ,
wśród planet Układu Słonecznego ,
endemiczny gatunek słodkowodnej ryby karpieńcokształtnej, jedyny przedstawiciel rodzaju Ameca ,
Carex pseudocyperus - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
zdarzenie polegające na emisji promieniowania jonizującego lub substancji promieniotwórczych do otoczenia, mogące przejawiać niekorzystne oddziaływanie na ludzi i środowisko naturalne ,
ruchoma część krosna, na której umocowania jest płocha przybijająca nitkę wątkową ,
zatoka Morza Białego, głębokość do 36 m ,
ekosystem ekologicznie niepełny, niesamowystarczalny, pozbawiony producentów, w którym znajduje się materia pochodząca z zewnątrz ,
rodzaj twardych cukierków owocowych o różnych smakach ,
inhibitor proteazy HIV ,
dramatopisarka angielska ur. 1939, zaliczana do tzw. „młodych gniewnych”; „Smak miodu” ,
zmienność, dostosowywanie się do zmiennych warunków ,
bardzo ciemne, zaciemnione pomieszczenie, zwłaszcza takie, które służy jako więzienie ,
popularny żółty egzotyczny owoc o wydłużonym kształcie; owoc (niesucha torebka, uznawana czasem za jagodę) banana zwyczajnego ,
liściołaz złocisty, liściołaz straszliwy, Phyllobates terribilis - gatunek płaza bezogonowego z rodziny drzewołazowatych, najbardziej jadowity płaz na świecie ,
wrogość wobec Żydów i wszystkiego, co żydowskie ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Anglii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Anglikom ,
stary, sfatygowany but ,
Cycadopsida - monotypowa klasa roślin należąca do gromady nagonasiennych, obejmująca jeden rząd sagowce (Cycadales) z dwiema rodzinami; niektóre gatunki stanowią źródło skrobi (tzw. sago) i zostały rozpowszechnione jako rośliny pokarmowe, inne gatunki są uprawiane jako rośliny ozdobne ,
gatunek krzewu należący do rodziny berberysowatych (Berberidaceae Juss.) ,
sygnalizacyjne urządzenie dźwiękowe o kształcie odwróconego kielicha ,
rzep łopianu ,
antybiotyk beta-laktamowy z grupy cefalosporyn I generacji, pochodna kwasu 7-aminocefalosporanowego (7-ACA) ,
ANHUEJ ,
zespołowa gra sportowa podobna do hokeja na lodzie ,
Dolomedes fimbriatus - gatunek dużego pająka z rodziny darownikowatych (Pisauridae) ,
mieszkanka Niepołomic ,
zgrubienie: skała; bardzo duża skała ,
aromatyczny likier

Komentarze - PŁONĄCY LUB ŻARZĄCY SIĘ KAWAŁ DRZEWA LUB INNEGO MATERIAŁU. Dodaj komentarz

1+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast