OBRAZ SAKRALNY, WYOBRAŻAJĄCY POSTACIE ŚWIĘTYCH, SCENY Z ICH ŻYCIA, SCENY BIBLIJNE LUB LITURGICZNO-SYMBOLICZNE, CHARAKTERYSTYCZNA DLA CHRZEŚCIJAŃSKICH KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH, W TYM PRAWOSŁAWNEGO I GRECKOKATOLICKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IKONA to:

obraz sakralny, wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne, charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greckokatolickiego (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: IKONA

IKONA to:

w sztuce bizantyjskiej i wczesnochrześcijańskiej obraz o tematyce religijnej malowany najczęściej na drewnie (na 5 lit.)IKONA to:

amerykański malarz, grafik (1836-1910) realistyczne obrazy z wojny secesyjnej, życia wsi i polowań (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBRAZ SAKRALNY, WYOBRAŻAJĄCY POSTACIE ŚWIĘTYCH, SCENY Z ICH ŻYCIA, SCENY BIBLIJNE LUB LITURGICZNO-SYMBOLICZNE, CHARAKTERYSTYCZNA DLA CHRZEŚCIJAŃSKICH KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH, W TYM PRAWOSŁAWNEGO I GRECKOKATOLICKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.571

NARWAL, KREMÓWKA, ARENDA, ŻNIWIARKA, FUNKCJA, PINTA, RANA, FISZUTKA, MAKSURA, HAMBURGER, TOWARZYSZKA BRONI, TRZĘSIDŁA, CZARNY DĄB, PICARESCA, DWUCYFRÓWKA, SZCZOTKA, RACICA, KLON, ATLAS, HIPOTEZA ZEROWA, FLANSZA, CZŁON PODRZĘDNY, GRUPA WAROWNA, FRÖBER, DEINSTALACJA, LATARNIA MORSKA, TABLICA, POSUW, DŁUGIE RĘCE, MIŃSZCZANKA, PROFIL, FENIG, KABESTAN, MYRMEKOFIL, WIEK NASTOLETNI, MOŁODYCA, DRYBLING, MANIERKA, PERSONA, WIELOKULTUROWOŚĆ, CIĄG FUNKCYJNY, GYNECEUM, KOMPOTIERA, KOMPOTIERA, GRUPA INTERESU, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, STAROŚCIŃSKI, WYDANIE, CZAS GRAMATYCZNY, ROMBOUTS, ŚRUBA POCIĄGOWA, MAZER, KUCIE, KARABINIER, PŁYTA DETONACYJNA, SIEROTA SPOŁECZNA, POTOK, SZLAM, AUTOCHTONICZNOŚĆ, PRYMULA, KOMPLIKACJA, KOLORYT, LEGALIZACJA PONOWNA, KWARTA, NACIĄG, PILŚŃ NERWOWA, SKALA, MALARSTWO FIGURATYNWE, KOCIA KOŁYSKA, WOSK, TARAN, HONORARIUM, MORTADELA, ĆMA, PROFESJA ZAKONNA, BAJECZKA, ZACHODNIOŚĆ, RUSAŁKA, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, WARZYWO, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, SZOK TERMICZNY, OTTER, KOSMETYK KOLOROWY, AJWAZOWSKI, BARAN, PROCENT SKŁADANY, KOMPRADOR, KOLORY PAŃSTWOWE, SIATECZKA, BAKAS, ŻABA PURPUROWA, KOŁTRYNA, GOŁOLEDŹ, WYMÓG, ANTRESOLA, , ZEFIR, SANITARIUSZ, KOZACZKA, KAPTUR, ESPADRYLA, SAMPEL, NIEŁUPKA, BRZOSKWINIA, TLENOWIEC, BABCIA CIOTECZNA, GANC EGAL, ADRES POCZTOWY, HANTABA, BROMOLEJ, AMBASADORKA, MOST POWIETRZNY, RĘCZNOŚĆ, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, ŚWIADEK, ŚMIGŁOŚĆ, SZKOŁA, KAMIEŃ NAGROBNY, WYKUSZ, LEWOSKRZYDŁOWY, KWIATUSZEK, KOREKTOR, ELSHEIMER, DITHERING, FILM SF, WOJSKA RAKIETOWE, PRĄTNIK ALPEJSKI, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, KARA, CHEKKER, OGRÓD JORDANOWSKI, RÓG, NAPRAWIACZ, CENTRALNE, LAWINA GRUZOWA, ROGI, DYKTATURA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, CHIMICHANGA, STÓJKA, TARLICA, PROCES GEOLOGICZNY, KASZTEL, GÓRA LODOWA, TYTULIK, OBSADA, NA JEŹDŹCA, WINIARZ, KICZ, STATUS MATERIALNY, KRZYWA PODAŻY, HACJENDA, ŁOPATA, KOMORA, PRZEWODNICZĄCY, WAPNIAK, BEZPANCERZOWCE, ŁADOWARKA, ODSYŁACZ, HEROD-BABA, OAZA PODATKOWA, CERAMIKA SANITARNA, MAPA TEMATYCZNA, ACEFALIA, KANAŁ TEMATYCZNY, MIESZARKA, DOKTOR HONORIS CAUSA, FUNDUSZ PODSTAWOWY, ANATOL, NARY, BASEN, PIŚMIENNICTWO, MENZURKA, PALATYNKA, BOCZEK, CZĘBOREK, KALKA JĘZYKOWA, GANC POMADA, UNDERGROUND, KSIĘŻNICZKA, MONUMENTALIZACJA, ROZSZCZEPIENIE WARGI, PAKIET KONTROLNY, BŁYSZCZYK, ROM, RUMUŃSKOŚĆ, RACJONAŁ, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, WOSZCZYNA, EWANGELISTARZ, GĘSTE, RÓW IRYGACYJNY, NECEL, BOMBIARZ, ŁADUNEK, SZPIC, KOŁOWROTEK, GAŁKA, DOPŁATA KOMPENSACYJNA, PIŁA, JĘZYK ROMAŃSKI, BALON, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, LAURKA, ASTRAGALOMANCJA, SPONDYLOSOMA, KODEKS KARNY, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, BAZYLISZEK, RAFAŁOWSKI, KROKIET WIOSENNY, LINIA WIDMOWA, SKOTOPASKA, REPASAŻ, ZAMÓWIENIE PUBLICZNE, OBROŃCZYNI, SZANTUNG, IGOR, NASTAWA, KORONKA, GRATKI, PRZYWŁASZCZENIE, ASYSTENTKA, ROKOKO, TRANSLOKACJA, ZBROJA ŁUSKOWA, CZUWAK AKTYWNY, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, MADRAS, JĘZYK, TINA, CHÓR, UMOWA CYWILNOPRAWNA, TRANSLATOR, APARAT, ELIPSA, ALIGATOR AMERYKAŃSKI, PASYWISTA, NUDYZM, SPRZEDAWCZYK, NAROŻNIK, KLESZCZE, ZARAZA, MARTA, ANITA, FLOTA, KATASTROFA, RAJD GWIAŹDZISTY, ZATOR, LIDER, LUK, JĘZYK ALEUCKI, CIEPLARKA, GERMAŃSKOŚĆ, WODA, KRYMINAŁ, KOMPRES, SATELITA SZPIEGOWSKI, SEKS, ACETAL, ANOLIS WODNY, KRATER, BRODAWKA STÓP, DRZEWOŁAZOWATE, BALOT, LINA, OSŁONKA NABYTA, WIGOŃ, PILOTKA, FREGATA ŻAGLOWA, KINOTEATR, FROTTOLA, STANDARD EMISYJNY, DOKER, REJESTRANT, DWUDZIESTY SZÓSTY, PIRACTWO, GŁOWA, WYŚWIETLARNIA, SERM, EUTEKTOID, LĘDŹWIE, MOKASYN HIMALAJSKI, DESKA SEDESOWA, DOBA, DIORAMA, KRAWĘDŹ, LAGUNA, OSZCZĘDNOŚĆ, MONSTRUM, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, DEGENERACJA, RUCH BEZWIZOWY, IKONA, DEKONCENTRACJA, ELASTIK, SESJA, UPADEK, ?MALARSTWO IKONOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.571 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBRAZ SAKRALNY, WYOBRAŻAJĄCY POSTACIE ŚWIĘTYCH, SCENY Z ICH ŻYCIA, SCENY BIBLIJNE LUB LITURGICZNO-SYMBOLICZNE, CHARAKTERYSTYCZNA DLA CHRZEŚCIJAŃSKICH KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH, W TYM PRAWOSŁAWNEGO I GRECKOKATOLICKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBRAZ SAKRALNY, WYOBRAŻAJĄCY POSTACIE ŚWIĘTYCH, SCENY Z ICH ŻYCIA, SCENY BIBLIJNE LUB LITURGICZNO-SYMBOLICZNE, CHARAKTERYSTYCZNA DLA CHRZEŚCIJAŃSKICH KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH, W TYM PRAWOSŁAWNEGO I GRECKOKATOLICKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IKONA obraz sakralny, wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne, charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greckokatolickiego (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IKONA
obraz sakralny, wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne, charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greckokatolickiego (na 5 lit.).

Oprócz OBRAZ SAKRALNY, WYOBRAŻAJĄCY POSTACIE ŚWIĘTYCH, SCENY Z ICH ŻYCIA, SCENY BIBLIJNE LUB LITURGICZNO-SYMBOLICZNE, CHARAKTERYSTYCZNA DLA CHRZEŚCIJAŃSKICH KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH, W TYM PRAWOSŁAWNEGO I GRECKOKATOLICKIEGO sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - OBRAZ SAKRALNY, WYOBRAŻAJĄCY POSTACIE ŚWIĘTYCH, SCENY Z ICH ŻYCIA, SCENY BIBLIJNE LUB LITURGICZNO-SYMBOLICZNE, CHARAKTERYSTYCZNA DLA CHRZEŚCIJAŃSKICH KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH, W TYM PRAWOSŁAWNEGO I GRECKOKATOLICKIEGO. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x