RODZAJ NAKRĘTKI MAJĄCEJ JEDNO LUB DWA RAMIONA, KTÓRE SŁUŻĄ DO JEJ PRZYKRĘCANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MOTYLEK to:

rodzaj nakrętki mającej jedno lub dwa ramiona, które służą do jej przykręcania (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MOTYLEK

MOTYLEK to:

styl pływacki uważany za najtrudniejszy z czterech podstawowych stylów; styl pływacki charakteryzujący się jednoczesnym ruchem nad wodą obu rąk oraz odbijaniem się obiema nogami (na 7 lit.)MOTYLEK to:

klapek, w którym dwa paski krzyżują się i oglądane z góry przypominają skrzydła motyla (na 7 lit.)MOTYLEK to:

zdrobniale: motyl - uskrzydlony owad o przeważnie dużych skrzydłach (na 7 lit.)MOTYLEK to:

rodzaj niewielkiego noża składanego, służącego do walki, stosowanego tradycyjnie na Filipinach (na 7 lit.)MOTYLEK to:

Schizanthus - rodzaj roślin z rodziny psiankowatych obejmujący kilkanaście gatunków (na 7 lit.)MOTYLEK to:

nakrętka skrzydełkowa - rodzaj nakrętki na śrubę, w języku angielskim nazywanywingnut, który charakteryzuje się tym, że ma dwa skrzydełka (na 7 lit.)MOTYLEK to:

przyrząd sportowo-rekreacyjny, rodzaj dmuchanego rękawka, który zakłada się na każde z ramion i który pomaga w utrzymaniu się na powierzchni wody (na 7 lit.)MOTYLEK to:

styl pływacki polegający na wyrzucaniu nad wodę obu rąk jednocześnie do przodu i silnym odbijaniu się nogami (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ NAKRĘTKI MAJĄCEJ JEDNO LUB DWA RAMIONA, KTÓRE SŁUŻĄ DO JEJ PRZYKRĘCANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.558

PROSTOPADŁA, OPERATOR KABLOWY, GRANAT, OKIENKO TRANSFEROWE, ĆWIERĆTUSZA, ELKI, ŁUK AORTY, MAGAZYN, MIENIE, IZBA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, SAKWA, SPÓD, MIOTEŁKA, ŁADNY GIPS, RULIK, BANDYCTWO, KINOTEATR, NAPÓJ WINOPODOBNY, DOZA, BRZOZÓWKA, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, RZEKA EPIZODYCZNA, ZOL, SYR, MARS, WARZONKA, WINA KWALIFIKOWANA, GRAB, FASKA, PAPIER WELINOWY, POZYCJA, NUMERYCZNY MODEL TERENU, DZIAŁANIE, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, SIKHARA, REZERWA WALUTOWA, KOBIETON, KOŁO, PREFIKS, OZONEK, PAPIER, OKRYWA, SIMON, PURANA, GRZYB NIEJADALNY, CENTRALA MIĘDZYMIASTOWA, CHRUST, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, SPRYCIARKA, WARSZTAT, BĄK, SNAJPER WYBOROWY, BIURO PODAWCZE, UPRZĄŻ, CELKA, STYLISTYKA, ROZMODLENIE, LOG, STARTER, UPADEK, NIEEFEKTYWNOŚĆ, ŻUREK, INEZ, LODEN, SER EDAMSKI, KOSZTORYS INWESTORSKI, ŁĄCZNICA, KOLCZUGA, ZBIORÓWKA, GŁÓWKA, KLASMODOZAUR, MAGAZYNEK, JAŁOWIEC, TYRANIA, PARYTET, AKSAMIT, AMBONA, TOKARKA REWOLWEROWA, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, STOPA FUNDAMENTOWA, ANALITYKA MEDYCZNA, HETEROATOM, PIWETOZAUR, ŁUSKA, UBRANIE OCHRONNE, KOMISANT, ZAGRANIE, TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA, GĄSKA, RUNA, SYSTEM, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, JEGGINSY, SULFON, SKURCZ, SYMULATOR, URLOP DZIEKAŃSKI, CHOROBA PLUMMERA, GŁUPKOWATOŚĆ, KISZKA PASZTETOWA, HUDIEZAUR, LABIRYNT, NEKROMANTA, SIERPOŃ, TERMINAL, KIEŁBAŚNICA, ZWARCIE, KORDONEK, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, SEJSMIKA, TRUMNA, DYWDYK, NADPROŻE, ODPRAWA PASZPORTOWA, URONAUTES, BIEL, PTERORYNCH, PANNICA, ŚCIANKA, LINIA LOTNICZA, MONODIA, WINIAN, RĘKAW, MINERAŁ, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, ODCHYŁ, BUNT, DZIAŁO HARPUNNICZE, BEZPIECZNE ZAPASY, FILAKTERIE, SERDECZNIK, AUGUR, KOZAK, POMPA OBIEGOWA, BADIAN, PLUTON, PRZEKRÓJ, ZATRACENIE, PRODROM, ŚLIWA, KĄT ŻYLNY, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, KOMPENSACJA, KAWOWIEC, KWACZ, PATCHWORK, JOLA, CIAŁO DOSKONALE SZARE, BARWA, KRAN, MUTACJA ZMIANY SENSU, ANTYPERTYT, SCENA OBROTOWA, DOSTATEK, NÓŻ, TORONTO, MILLERETTA, AGREGAT POMPOWY, PRZEPADEK, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, CIASTO DROŻDŻOWE, TABLOIDYZACJA, TOPOLOGIA, SILNIK CZTEROSUWOWY, RUCHY EPEJROGENICZNE, IMPREZA TURYSTYCZNA, KIEROWNICTWO, PANORA, ADORACJA, TRIDUUM, CHIP, SELSKIN, SKUN, UDAR, BROŃ KLASYCZNA, PEDOFILSTWO, PAPRYKA, ELIMINACJA, CUGANT, KANAŁOPATIA, KLAKSON RĘCZNY, CZAJNICZEK, ZBIORÓWKA, RETABULUM, PRĄTNIK ALPEJSKI, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, ŁOPATECZKA, PYZY, MĄKA SITKOWA, TOM-TOM, MIKROCYSTYNA, BAKTERIA, WROŚNIAK, WIERTNICA, GAŁĘZIAK, KUCHENKA ANGIELSKA, METAL KOLOROWY, RÓJKA, KOMPANIA, FAKTOR, MOST POWIETRZNY, IMIGRACJA, RAJD, URANOZAUR, BRUZDKOWANIE, TYGIEL, TKANKA STAŁA, USKOK, FARBA OLEJNA, NERW, NASTAWA, ZACIESZ, BOCZNIA, TWARDE LĄDOWANIE, KONTRASYGNATURA, MIEJSCE, KREPON, AGAMA PERSKA, MIKAGURA, KOMORA, SZEREG HARMONICZNY, CELUROID, WIĄZANIE, LIGATURKA, IGLISZCZA, JEZIORO OSUWISKOWE, TAUTOLOGICZNOŚĆ, FERRYT, NAPÓR, TRANSEKT, HUMMUS, IZOMER, SERWOLATKA, KOLORYT, MENU, FOCH, KOOPERATOR, STRZAŁ, KLECANKA, LENIWOŚĆ, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, BOŚNIACKOŚĆ, KRĄŻNIK, SPOJLER, OFICERKI, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, NAZWA KODOWA, WIDMO SYGNAŁU, PIEC HUTNICZY, C, ALAIN, KARTUSZ, MODRZEWIOWE, GRADUAŁ, ENTEROKOKI, PASKUDNIK, CIAŁO ACETONOWE, DAGA, ELDAR, KASZUBSKI, EDWARD, KRĘGOWIEC, CZĄSTKA DZIWNA, OKRĘŻNICA, CZĘŚĆ ZAMIENNA, PALIATYW, HEBAN, SSAK, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, BEZPIECZNY SEKS, POLETKO DOŚWIADCZALNE, USZYSKO, SZMAT, LIZ, WAGON, STRZEMIĄCZKO, PAROBEK, ŻEBRO, DIADEMODON, LITERA, PLACEK ZBÓJNICKI, ŻAREŁKO, GYROS, WAŁ BRZEGOWY, MIT, ZEZWŁOK, GAŁĘZIAK, GAZA, BOROWIEC OLBRZYMI, PRZECHYŁKA, ORBIWIRUS, LUCJANY, PISMO, FĄFEL, HIPOTROFIA, JEŻ MORSKI, REKLAMANT, STAROWINA, ?PANTOGRAF.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.558 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ NAKRĘTKI MAJĄCEJ JEDNO LUB DWA RAMIONA, KTÓRE SŁUŻĄ DO JEJ PRZYKRĘCANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ NAKRĘTKI MAJĄCEJ JEDNO LUB DWA RAMIONA, KTÓRE SŁUŻĄ DO JEJ PRZYKRĘCANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MOTYLEK rodzaj nakrętki mającej jedno lub dwa ramiona, które służą do jej przykręcania (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MOTYLEK
rodzaj nakrętki mającej jedno lub dwa ramiona, które służą do jej przykręcania (na 7 lit.).

Oprócz RODZAJ NAKRĘTKI MAJĄCEJ JEDNO LUB DWA RAMIONA, KTÓRE SŁUŻĄ DO JEJ PRZYKRĘCANIA sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - RODZAJ NAKRĘTKI MAJĄCEJ JEDNO LUB DWA RAMIONA, KTÓRE SŁUŻĄ DO JEJ PRZYKRĘCANIA. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

x