ZABEZPIECZENIE BOJOWE, OBEJMUJĄCE WSZYSTKIE DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA WPROWADZENIE PRZECIWNIKA W BŁĄD LUB UKRYCIE WŁASNYCH WOJSK, ICH GOTOWOŚCI BOJOWEJ I DZIAŁAŃ, A TAKŻE SPRZĘTU BOJOWEGO, OBIEKTÓW FORTYFIKACYJNYCH I TYŁOWYCH ORAZ DZIAŁAŃ I PLANÓW DOWÓDZTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASKOWANIE to:

zabezpieczenie bojowe, obejmujące wszystkie działania ukierunkowane na wprowadzenie przeciwnika w błąd lub ukrycie własnych wojsk, ich gotowości bojowej i działań, a także sprzętu bojowego, obiektów fortyfikacyjnych i tyłowych oraz działań i planów dowództwa (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABEZPIECZENIE BOJOWE, OBEJMUJĄCE WSZYSTKIE DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA WPROWADZENIE PRZECIWNIKA W BŁĄD LUB UKRYCIE WŁASNYCH WOJSK, ICH GOTOWOŚCI BOJOWEJ I DZIAŁAŃ, A TAKŻE SPRZĘTU BOJOWEGO, OBIEKTÓW FORTYFIKACYJNYCH I TYŁOWYCH ORAZ DZIAŁAŃ I PLANÓW DOWÓDZTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.486

CAMPUS, ZŁORZECZENIE, POPRAWA, MAKRAMA, WIATKA, PRZEPLOTNIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, WENTYL, SYMARA, KACZKA KRAKWA, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, WZÓR, NIEWAŻNOŚĆ, KĄT WIELOŚCIENNY, ZASOBNOŚĆ GLEBY, SZYLD, KATAFOREZA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, POTWIERDZENIE, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, ZENDRA, TRANSGEN, DNO KWIATOWE, SKANER BĘBNOWY, PRZERYWACZ, ADRES POCZTOWY, POR, TOM, LINIA ZABUDOWY, INFLACJA INERCYJNA, ZROSŁOGŁOWE, DOLMAN, KOŃCÓWKA, INTERCEPCJA, TRUBADUR, NIERUCHOMOŚĆ, INSTYTUCJA, LYCRA, GRUPA IMINOWA, OŁTARZYK PRZENOŚNY, FUNKCJA ZDANIOWA, DYPTYCH, KOŃ PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ, ANGOL, TORTURA, KOZA, TEST KOMETOWY, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, TEKST JAWNY, DZIEWKA, PRZEKUPSTWO, DOPŁYW, ŁAŃCUSZEK, SPRYCIARKA, PIES ZAPRZĘGOWY, OZDOBNIK, RADAR, ZAGRANICZNOŚĆ, KROKODYLE, TYGIELEK, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, STUPOR, TRUP, BEZPROBLEMOWOŚĆ, WALC, NOWINIARZ, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, KORPUS INŻYNIERYJNY, HOMOSEKSUALIZM, LICZEBNIK, PRZEDROSTEK, KWIATUSZEK, TARCZA, WĘDRÓWKA KONTYNENTÓW, KRAKOWIAK, ACHALAZJA, KAPA, CEWNIK, SZAROTA HOPPEGO, OGOŃCZA PASTYNAK, PRZYPADŁOŚĆ, NABIERKA, BILLBOARD, DYSZA, SKAŁA, PŁASZCZKA NAGA, PEDOFILSTWO, BISIOR, PUMPERNIKIEL, KOTONINA, TRUP, KSIĄŻĘ, KOSMOS, MONOETANOLOAMINA, PORÓD FIZJOLOGICZNY, CZAKRAM, SŁOWO, SIEDEMDZIESIĄTKA, ZIELONE, ŻYLETA, DYSZKANCIK, GOMÓŁKA, DEMONSTRACJA, ŁOTEWSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, TATUAŻ, RYNEK NIEDOSKONAŁY, OKSYDAZA KSANTYNOWA, PCHACZ, CYKL INWESTYCYJNY, ŁADOWNICZY, CZECZOTKA, HIPOTEKA, BLACKOUT, EGZORCYZM, ORGAN, CZYSTKA, CYRK LODOWCOWY, KAULIKARPIA, JAMA, KIRK, FULAR, HYDROLAT, PLAKAT, GALLIZACJA, SŁOMA TARGANA, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, GÓRALSKI, ITALIANISTYKA, TRANSPOZYCJA, ZASTÓJ, ENZYM, BIOGAZ, KODEKS KARNY, REZERWA, FORMACJA, ŚWIERK CZERWONY, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, ŻACHWY, PRZYBYTEK, FUSY, SENIOR, ŚWISTEK PIĘCIOPALCY, SOS SOJOWY, BEK, INTERVIEW, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, BODZIEC, SZTUKA, SUBSTRAT, KARCZOWNIK ZIEMNOWODNY, SONAR, OWCA OLKUSKA, KONSERWACJA, KIESZEŃ, ŻUBROŃ, ŁATA, DAMAST SKUWANY, ITALIAŃSKI, PERSONA, JAD PSZCZELI, SERWITUT, AL SECCO, TYPOLOGIA, PRAWO CURIE-WEISSA, ŁAWA, HALMA, DREDNOT, GŁOWIENKA DŁUGODZIOBA, SCHRON, KOMISJA NADZWYCZAJNA, REPOZYTORIUM, CIĄŻA JAJOWODOWA, STAN, KSIĘŻYCOWY KWIAT, TRZĘŚLIKOWCE, AGENT, HEMOROID, KANGURZAK RUDAWY, ADRES, MADRAS, PRZEDMORZE, GORĄCE ŹRÓDŁO, GRZYB CHRONIONY, ALGEBRA LIEGO, PLAGA, BROŻEK, KOŁO RATUNKOWE, PINCETA, PORĘCZ, FRYKCJA, ŁUSKOWCE, KONDYCJONER, SZALKA PETRIEGO, BAN, GRA W BUTELKĘ, ANTYGONA INDYJSKA, KREM, KUPNO, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, ZLEWNIA, METKAL, WODODZIAŁ, GŁOWA, AGREGACJA, BŁONA, KLAJDUNEK, TACZKA, BOJKOWSZCZYZNA, STAND-UP, LURA, TANDEM, ŻEGLUGA, DYKTATURA, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, PROGRAM, ZWROTNOŚĆ, MANATOWATE, CYWIL, ASKARYSI, IZOTERMIA, AFEKTYWNOŚĆ, CEMENTACJA, JUMPSALING, ZUPA, ASEKURANT, SZASZŁYK, MNICH, LINIA LOTNICZA, ALAIN, UKŁAD LOMBARDZKI, DRYL, PUNKT, PUSZKA, JĘZYK LITERACKI, PLACUSZEK, BYK FALARISA, PASEK, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, PATENA, REGUŁA, TARCZA, ZBROJENIE, KASZKIET, KWATERA GŁÓWNA, OKSYDAZA, KONKURENCJA, BIAŁORUSKI, SULFOTLENEK, ZBROJA NIEMIECKA, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, SYSTEM KOMPUTEROWY, OBUSTRONNOŚĆ, GERMAŃSKI, MAJĄTEK, WINDUP CAŁKOWANIA, JĘZYK GEOGRAFICZNY, WODZIREJ, SALAMI, MAZUR, CIAŁO, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, PODATNOŚĆ, PIEROGI RUSKIE, PERUKARNIA, ROSZPONKA, SSAKI, CHABANINA, BAZA LOTNICZA, HACJENDA, KREOLKA, WSCHÓD, TRYBUNAŁ, FOTORECEPTOR, PRZEPIĘCIE, CZATA, INDEKS, SZEWRON, NARKOTYK, PRĄD, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, ŻURNALISTA, BIEDACZKA, PORTRET, KONNICA, UMOWA BARTEROWA, DODATEK MOTYWACYJNY, MUFA, FORTALICJA, WIEWIÓRECZNIK POSPOLITY, PRZEKŁADNIA, DYREKCJA, JAZZ, EMALIA, RESTART, BOOT, BORZEŚLAD ZWISŁY, ?MCHY WŁAŚCIWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.486 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZABEZPIECZENIE BOJOWE, OBEJMUJĄCE WSZYSTKIE DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA WPROWADZENIE PRZECIWNIKA W BŁĄD LUB UKRYCIE WŁASNYCH WOJSK, ICH GOTOWOŚCI BOJOWEJ I DZIAŁAŃ, A TAKŻE SPRZĘTU BOJOWEGO, OBIEKTÓW FORTYFIKACYJNYCH I TYŁOWYCH ORAZ DZIAŁAŃ I PLANÓW DOWÓDZTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZABEZPIECZENIE BOJOWE, OBEJMUJĄCE WSZYSTKIE DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA WPROWADZENIE PRZECIWNIKA W BŁĄD LUB UKRYCIE WŁASNYCH WOJSK, ICH GOTOWOŚCI BOJOWEJ I DZIAŁAŃ, A TAKŻE SPRZĘTU BOJOWEGO, OBIEKTÓW FORTYFIKACYJNYCH I TYŁOWYCH ORAZ DZIAŁAŃ I PLANÓW DOWÓDZTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASKOWANIE zabezpieczenie bojowe, obejmujące wszystkie działania ukierunkowane na wprowadzenie przeciwnika w błąd lub ukrycie własnych wojsk, ich gotowości bojowej i działań, a także sprzętu bojowego, obiektów fortyfikacyjnych i tyłowych oraz działań i planów dowództwa (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASKOWANIE
zabezpieczenie bojowe, obejmujące wszystkie działania ukierunkowane na wprowadzenie przeciwnika w błąd lub ukrycie własnych wojsk, ich gotowości bojowej i działań, a także sprzętu bojowego, obiektów fortyfikacyjnych i tyłowych oraz działań i planów dowództwa (na 10 lit.).

Oprócz ZABEZPIECZENIE BOJOWE, OBEJMUJĄCE WSZYSTKIE DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA WPROWADZENIE PRZECIWNIKA W BŁĄD LUB UKRYCIE WŁASNYCH WOJSK, ICH GOTOWOŚCI BOJOWEJ I DZIAŁAŃ, A TAKŻE SPRZĘTU BOJOWEGO, OBIEKTÓW FORTYFIKACYJNYCH I TYŁOWYCH ORAZ DZIAŁAŃ I PLANÓW DOWÓDZTWA sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - ZABEZPIECZENIE BOJOWE, OBEJMUJĄCE WSZYSTKIE DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA WPROWADZENIE PRZECIWNIKA W BŁĄD LUB UKRYCIE WŁASNYCH WOJSK, ICH GOTOWOŚCI BOJOWEJ I DZIAŁAŃ, A TAKŻE SPRZĘTU BOJOWEGO, OBIEKTÓW FORTYFIKACYJNYCH I TYŁOWYCH ORAZ DZIAŁAŃ I PLANÓW DOWÓDZTWA. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

x