ZNAK DIAKRYTYCZNY SŁUŻĄCY DO OZNACZANIA GŁOSEK DŁUGICH LUB GŁOSEK NOSOWYCH (W ZALEŻNOŚCI OD JĘZYKA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OGONEK to:

znak diakrytyczny służący do oznaczania głosek długich lub głosek nosowych (w zależności od języka) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OGONEK

OGONEK to:

część liścia, na której osadzona jest jego blaszka (na 6 lit.)OGONEK to:

kolejka do kasy (na 6 lit.)OGONEK to:

kolejka ustawiona przed sklepem (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZNAK DIAKRYTYCZNY SŁUŻĄCY DO OZNACZANIA GŁOSEK DŁUGICH LUB GŁOSEK NOSOWYCH (W ZALEŻNOŚCI OD JĘZYKA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.443

KÓŁKO, ORGANDYNA, KĄPIEL BARWIĄCA, PŁAWA, JEZIORO GLACJALNE, KUDŁACZ, TRAMWAJ WODNY, HEJT, POPLECZNICTWO, PALTO, SUBSTANCJA DODATKOWA, ZGINIĘCIE, FELDMARSZAŁEK, SPŁUKIWACZ, SPÓŁGŁOSKA ŚREDNIOJĘZYKOWA, TROJAN, SZTUKA PASYJNA, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, APLA, STYL ARCHITEKTONICZNY, BŁĄD LEKARSKI, ŚRUBA POCIĄGOWA, SOLANKA, EPIZOOCJA, POTENCJAŁ ZETA, POMNIK, BIRET, KOIMKOWCE, DRABINOWIEC MROCZNY, CZAS PÓŁTRWANIA, CIĄGNIK, DAWCA NARZĄDÓW, KITAJ, INTERNACJONAŁ, SZPEKUCHA, STANOWISKO, KASOWNIK, LOTKA, MANSZETA, PĘTO, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, BILBORD, KOPROFIL, FOTEL GINEKOLOGICZNY, MACH, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, FORMANT, PRZEMYT PLECAKOWY, PEDOFILIA, OPĘTANY, KÓŁECZKO, REZEDA, PORCJA, SKROMNOŚĆ, WCIOS, KLONOWANIE, PISZCZEK, SZMER, HINDUSTANI, KAREL, LIST PASTERSKI, WZIERNIK OPŁUCNOWY, RÓŻA BARYTOWA, HRABIANKA, BENTAL, SZKOŁA, MINERAŁ, PELENG, PRZETWORNIK ANALOGOWO-CYFROWY, PANTOFELNIK, MAJKA, DRĄŻEK STEROWY, MEGAFON, SALSA, KAPRALSTWO, MAPA TEMATYCZNA, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, MENAŻKA, DZIEŁO SZTUKI, NADPROŻE, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, KADŁUB, LAPARENTOZAUR, STATEK, BEZJĘZYKOWE, SZESNASTY, ROGI, STEROWIEC SZKIELETOWY, PŁOTEK, WEKSYLIUM, BLOKHAUZ, SKANDYNAWSKOŚĆ, KABOTAŻ, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, ZASZŁOŚĆ, PRZYSTOSOWANIE, EKSPANDER, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, CYTOKININA, ZAWIESZKA, DACHÓWKA, IMMUNIZACJA CZYNNA, SZCZYTÓWKA, SAGA, KUMKWAT, WARZONKA, OSTROGI, SKRZYPY, BATUTA, JEDEN, CIĄG, FLANELA, LICYTACJA, REKTOSKOP, TONALNOŚĆ, GALARETA, PUDDING, BYDLAK, BROŃ, MUSZLA, PROJEKT TECHNICZNY, MOSTEK, INFOMAT, SAKRALIZACJA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, TKAŃCOWATE, NIEWINNA KREW, DOLMAN, PRZYKASÓWKA, PANEL ADMINISTRACYJNY, OSTENTACYJNOŚĆ, NIEBOŻĘ, POKAL, PRACA, EPITET, ASPIRACJA, DZIEŁO OTWARTE, WARIATKA, ROZCIEŃCZALNIK, FAWOREK, CENZUS WYBORCZY, MIKROOTOCZENIE, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, OŁATKA, EGZORCYZM, PUNKT KARNY, MECENASKA, FLACHA, KRATA ROZDZIELNA, KOLEJKA, KAPITAN, CZUBEK, PODWODA, KRUPNIK, BERŻERKA, SMUTNI PANOWIE, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, KWAS, ZBRODNIA, STYMULATOR, ŻABA LEOPARDOWA, WYPEŁNIENIE, BUTLA, KOMA, CERKIEW, FORYŚ, OCCIDENTAL, KWARTET, FRAZA, SŁUŻEBNIK, EPOLET, ŁOŻNICZY, KOMISARZ, KNEBEL, LASKA JAKUBA, STILO, SYNOD, POPRĘG, FOTOALBUM, ĆWICZENIE, SKOK W BOK, KARABIN AUTOMATYCZNY, SOLISTA, AKT PŁCIOWY, TABLICA STEROWNICZA, PAWIĄZ, OBJAWIENIE, TABULA RASA, ORTOEPIA, SŁUP, NIEMIECKI, WAŻNIK, DEPESZA, MATURZYSTA, RZECZOWNIK POSPOLITY, KOMPRADOR, PLEŚNIAK, POPRZEDNIK, IGŁA, NEURON CZUCIOWY, TELEMETR, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, EPISTOŁA, PIERSIÓWKA, GIRLANDA, PARÓWKA, WÓZKOWY, SZKIC TOPOGRAFICZNY, NAKAZ, KRUŻA, FOTOHELIOGRAF, LEBERWURST, INSTRUMENT SMYCZKOWY, PORNOGRAFIA, KRAB, TWARDY RESET, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, KASETON, CZARODZIEJSTWO, STEROWNIK, TUSZ, KOMISJA, SEGMENT, SIEKIERA, INTERPRETER, KRAJE, ORGANIZM, PRZYCHYLNOŚĆ, MÓR, KONCENTRAT, UDAR, BAZYLISZEK, PŁYTA, WCINKA, GNUŚNOŚĆ, GORSET, CIERPLIWOŚĆ, LEKTURKA, SAMOGŁOSKA TYLNA, BLOKADA EKONOMICZNA, PUŁAP, PATRON, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, RYTOWNIK, STROICZKOWE, KOMUNIA, NUTA, TURZYCA, MARATON, NAZWA RODOWA, HORMON LOKOMOCYJNY, ZBROJA PEŁNA, SŁUP, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, CHARAKTERYSTYKA, LINIA ABSORPCYJNA, GERMANIZACJA, CHOCHOŁEK, FONDUE SEROWE, ŁĄCZNIK RUROWY, SPRYCIARKA, OFICJAŁ, MELOGRAF, NAJEŹDŹCA, GOTYK, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, APARAT REGENERACYJNY, KARRUKA, ANALITYKA MEDYCZNA, NACISK, MISTRZU, RESTRYKCJA, LAS OCHRONNY, NATASZA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, INTERGLACJAŁ, LIPODYSTROFIA, WSPÓŁUCZENNICA, GRZEBIEŃ, PASCHA, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, OMEN, ORBITA BIEGUNOWA, ZLEWOZMYWAK, PĘCHERZYK, NIEDORÓBKA, FAGOCYTOZA, TONAŻ, NACIOS, KABINA, POMOC, SPÓŁKA CICHA, MUZYKA PROGRAMOWA, PEAN, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, ?ZNAK CHROMATYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.443 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZNAK DIAKRYTYCZNY SŁUŻĄCY DO OZNACZANIA GŁOSEK DŁUGICH LUB GŁOSEK NOSOWYCH (W ZALEŻNOŚCI OD JĘZYKA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZNAK DIAKRYTYCZNY SŁUŻĄCY DO OZNACZANIA GŁOSEK DŁUGICH LUB GŁOSEK NOSOWYCH (W ZALEŻNOŚCI OD JĘZYKA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OGONEK znak diakrytyczny służący do oznaczania głosek długich lub głosek nosowych (w zależności od języka) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OGONEK
znak diakrytyczny służący do oznaczania głosek długich lub głosek nosowych (w zależności od języka) (na 6 lit.).

Oprócz ZNAK DIAKRYTYCZNY SŁUŻĄCY DO OZNACZANIA GŁOSEK DŁUGICH LUB GŁOSEK NOSOWYCH (W ZALEŻNOŚCI OD JĘZYKA) sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ZNAK DIAKRYTYCZNY SŁUŻĄCY DO OZNACZANIA GŁOSEK DŁUGICH LUB GŁOSEK NOSOWYCH (W ZALEŻNOŚCI OD JĘZYKA). Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast