WYDOBYTY WĘGIEL LUB RUDA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UROBEK to:

wydobyty węgiel lub ruda (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: UROBEK

UROBEK to:

czynność wydobywania materiału kopalnego (na 6 lit.)UROBEK to:

materiał wydobyty ze złoża w procesie górniczym (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYDOBYTY WĘGIEL LUB RUDA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.237

ARGUMENT, KONTYNGENT, WYCHOWAWCZYNI, WSTĘŻNICE, TERMINAL, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, ZŁOTOGŁÓW, LAPICIDA, MONOPARTYJNOŚĆ, WYRÓB MEDYCZNY, FASOLA ZŁOTA, ZWARCIE, CZERWONE ŚWIATŁO, POŚWIST, MEDIANTA, KIJ, WCIERKA, SYSTEM ALARMOWY, RACJONALNA IGNORANCJA, ODTWÓRCA, PLANETOIDA, OSOBNIK, EUTEKTYK, LEGENDA, WARZYWNIAK, DIAKRYT, SZLIFIERKA KĄTOWA, SZPONA, KOLEŻANKA PO FACHU, PLOTER PŁASKI, SALETRA, BLEJTRAM, SAMOTNA MATKA, KOLANO, BYCZEK, ŁYSIENIE, SUROWICA, DIRT, SZOK CENOWY, DĘTKA, SZALKA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, POMÓR, OBROŃCA, KOSTKA BRUKOWA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, DOROBEK, PATENA, KRWIŚCIĄG, MODUŁ SERWISOWY, JAPONKI, RYT, AZOTAN(V), KOLO, OKULARY, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, SPOINA, KOSZT BEZPOŚREDNI, SZTUKATERIA, SKŁAD DRUKARSKI, PREZENTACJA, CHOROBA GENETYCZNA, FIGURA GEOMETRYCZNA, TAG, ANTECEDENCJA, NIEWIERNOŚĆ, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, BLINDAŻ, BEJCA, TRAŁ, CEZURA, TERAPIA REINKARNACYJNA, SĘDZIA, REKUPERATOR CIEPŁA, KOJEC, BAWOLE OKO, KANAŁ, CANTUS FIRMUS, NAUKA MEDYCZNA, FRONTON, PASOŻYT, ATREZJA POCHWY, DWORZANIN, BLOKADA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, LEKARZ, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, FORMACJA DEFENSYWNA, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, FALANGA, NEUROPATIA, KLEDONISMANCJA, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, KAZBA, WAŁ, KOPALINA SKALNA, KREACJA, ODRUCH BEZWARUNKOWY, NACIEK, DOMEK DLA LALEK, PRZEBARWIENIE, KATALOG DZIAŁOWY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, TREPANACJA, SZEŚCIAN, ZNACZENIE, AUREOLA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, KUMOTERSTWO, MAPA NUMERYCZNA, PLAKAT, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, POGROM, USZKO, NAWÓZ ORGANICZNY, SIARKOSÓL, BERET, MOBBING, KOCIOŁ SUFOZYJNY, ASSAPAN, LIST OTWARTY, HACJENDA, LINIA SPEKTRALNA, NIEZAMOŻNOŚĆ, ROZPADLISKO, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, RUSEK, TERAPIA, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, KLASTER, FILM SF, NADZIEMNOŚĆ, PRZEZIERNIK, DOBÓR GENETYCZNY, SPUST, ŚCIEKI KOMUNALNE, SZKLANKA, KORONKA, CZYTELNIA, SYGNAŁÓWKA, GŁOSICIEL, AGAMA PERSKA, TEST PŁATKOWY, KROPKOWANIE, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, OBRAZ, BROŃ NUKLEARNA, JEDYNKA, BODOR, SZWABSKI, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, ROZCIEŃCZALNIK, OBWIĄZKA, ARMATOR, MIŚ, KONTO DEPOZYTOWE, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, PATENT, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, GRZYBIARSTWO, OGRANICZENIE WIEKOWE, OWAD, WYROCZNIA, OBIEKT, ĆWICZENIA, KANONIERKA, ORTOGRAFIA, SQUATTER, ANGIELSKA FLEGMA, LAKSACJA, AKT PŁCIOWY, DWUKROTNOŚĆ, ŚCIANKA, CZARCIK, WYCIĄG, GRYLAŻ, IMIONISKO, ANTROPOZOONOZA, OPAŁ, MOST PONTONOWY, KORZYSTNOŚĆ, OPOZYCJA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, KREWETKA ELEGANCKA, CHUDOŚĆ, RANGA, NET, WĄTROBIANKA, RESPIRATOR, LATEKS, BAT, KAZALNICA, BRZOZA CZARNA, POLE, IZBA, EWOLUCJA, PUSZKARZ, TAŚMA FILMOWA, BODZIEC, MROŻONKA, ZASTOINA, KOŁO, LAMPA WYŁADOWCZA, ALARM LOTNICZY, TARCZA, PĘTO, BEATA, WYWOŁYWACZ, SEKULARYZACJA, DOMENA MAGNETYCZNA, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, ŚCIÓŁKOWANIE, BLOKADA, HAMULEC, POMOC, ZEBROID, SAMOPOMOC, SYGNATURKA, PIERÓG, , KORYTO RZEKI, REFLEKS, NESTOR, LUK ŁADUNKOWY, ZEBROID, EKRAN, ROZWOLNIENIE, JERZY, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, EPIZOOCJA, PATYCZAK, TELEGRAM, PRZEDZIAŁ, KORONATOR, TRIADA, TRANSFERAZA, PRZYLEPNOŚĆ, ZESZYT, GĘSTE, PAMPA, EMBRIOGENIA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, BLIN, GUFFA, PODWOZIE, ATUT, KARA, WIELORAK, OLEJ, TOPENANTA, KARES, RACHUNEK ZDAŃ, NÓŻ, NEUROMEDIATOR, PANDAN, MANIERYZM, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, FUCHA, PŁUŻEK, WENTYLACJA MECHANICZNA, GRECKI, HEDONIZM ETYCZNY, WĘGLÓWKA, BATALIA, PANTOGRAF, GEN SPRZĘŻONY, APANAŻ, PODODDZIAŁ, PAPRYKARZ, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, CANCA, RULETKA, KAPER, SÓL ORGANICZNA, PRZEPADEK, ŚWIAT, SIEĆ ENERGETYCZNA, WAFEL, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, DROŻDŻE, SMOLUCH, CHOCHOŁEK, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, HANTABA, SZCZEĆ, AMARANTOWOŚĆ, PAS DROGI GRANICZNEJ, CZASZA, KONCHYLIOLOGIA, NIEDORÓBKA, ASYSTENT, KILOMETRAŻ, IKONA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, KATASTROFA BUDOWLANA, WIESZAK, ?TEST KOMPLEMENTACJI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.237 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYDOBYTY WĘGIEL LUB RUDA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYDOBYTY WĘGIEL LUB RUDA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UROBEK wydobyty węgiel lub ruda (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UROBEK
wydobyty węgiel lub ruda (na 6 lit.).

Oprócz WYDOBYTY WĘGIEL LUB RUDA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - WYDOBYTY WĘGIEL LUB RUDA. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast