KONKRETNY OKRES W DZIEJACH, KTÓREMU MOŻNA PRZYPISAĆ PRZYBLIŻONĄ LUB KONKRETNĄ DATĘ POCZĄTKOWĄ I KOŃCOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEDZIAŁ CZASOWY to:

konkretny okres w dziejach, któremu można przypisać przybliżoną lub konkretną datę początkową i końcową (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KONKRETNY OKRES W DZIEJACH, KTÓREMU MOŻNA PRZYPISAĆ PRZYBLIŻONĄ LUB KONKRETNĄ DATĘ POCZĄTKOWĄ I KOŃCOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.092

NIEWYPARZONY JĘZYK, MINERALIZACJA, ROZWÓJ WSTECZNY, ANTENA TUBOWA, BURZA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, POMOST, GŁUCHY TELEFON, PEŁNE MLEKO, TABLICA STEROWNICZA, FLAKI, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, IZBA, ALARM LOTNICZY, WILCZUR, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, ROŚLINA TRUJĄCA, CZUJKA, WINDA, STREFA BUFOROWA, OPERACJA LOGICZNA, PIRACTWO INTELEKTUALNE, PŁYN INFUZYJNY, PROGRAM, DOMENA MAGNETYCZNA, CERAM, OTWOREK, CHAŁWA, BLOKADA, UKRYCIE, POLE ELEKTRYCZNE, KSIĄŻĘ, DOMINANTA STYLISTYCZNA, OCULUS, KARABIN PLAZMOWY, WSZECHSIŁA, WYROBISKO GÓRNICZE, ENTOMOFAUNA, URLOP DZIEKAŃSKI, DYSONANS, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, KLAPECZKA, WŁOSKOWATOŚĆ, URAZ, HALOGENEK ALKILOWY, STÓJKA, SYNONIM TAKSONOMICZNY, POEMAT HEROICZNY, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, BANDANKA, TRIO, PROGRAM, OKRES PÓŁTRWANIA, WCIĄGARKA, INDUKTOR, TARLAK, ROZSTRZYGNIĘCIE, PISZCZEK, WRAPS, SADZAK, SKATING, SEKWENCJA AMINOKWASÓW, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, PODSTAWA, METAL CIĘŻKI, UNCJA, GEOFAGIA, WIZA, BEKOWISKO, PODŁOWCZY, MANEŻ, LĘK, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, BÓR BAGIENNY, CANZONETTA, ANSAMBL, PRZĘSŁO, CERKIEW, POMALOWANE, SALAMI, WOLUNTARIAT, FLAGSZTOK, FILM SCIENCE-FICTION, FORMA ODLEWNICZA, NISZA, SPRAWA, ŚRODEK MASY, TRIFORIUM, TROLLING, SIKAWKA, KARB, SAMOPAŁ, ZAPACH, FUS, DANE, DYPTYK KONSULARNY, OKREŚLNIK, KICAJ, SĄCZEK, SZPAGIETKA BAHAMSKA, KULT, BRZOZA, UGNIATARKA, LICENCJA OTWARTA, KLASZTOR, MYŚLISTWO, NUCZA, POMOC, ARONIÓWKA, KOROZJA BIOLOGICZNA, LINIA ŚREDNICOWA, KACZUGA INDYJSKA, OSADA, RESPONDENT, BLOKADA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, PATROLOWIEC, RABACIK, LAMPA ELEKTRONOWA, WYDAWNICTWO SERYJNE, SZÓSTY, STACJE ZLEWNE, MASZYNA TŁOKOWA, LANGUSTA, POTÓWKA, PROJEKT, ODTWÓRCA, SMILEY, PIEKARNIK, GROWL, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, SUKCESIK, MARCHWIANE RĘCE, INWENTARZ ŻYWY, KLAUZURA, ATREZJA POCHWY, CZŁOWIEK INTERESU, BŁYSK, POJAZD NIENORMATYWNY, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, OKSYDAZA, STRZELNICA SPORTOWA, PATRYLINEARNOŚĆ, STEROLOTKA, EDYKUŁA, WELIN, REGENERACJA, SEGMENT, WYSEPKA, ZJADLIWOŚĆ, NASZELNIK, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, SZPALTA, PROSIAK, POWIEŚĆ S-F, SIOSTRZYCZKA, UWE, NOWALIA, CHMURSKO, PEŁZAK, PAMIĘTNIK, WIOSŁO, OPERETKA, OŚWIETLENIOWIEC, KAFETERIA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, LATARNIA MORSKA, OKRES OCHRONNY, OKRES WĘGLOWY, NIESZPUŁKA, CMOKIER, ASESOR, ŚWIECKOŚĆ, KOPALINA STAŁA, PRADZIAD, RZEKOTKA KRZYŻOWA, APSYDA, WOŹNY, TRANSPORTEREK, SZAMPAN, PRZEKŁADNIA, MIARA, BIERUT, BILANS BRAMKOWY, PATOGENICZNOŚĆ, WYBLINKA, SZAGRYN, APEKS, STRATYFIKACJA, WIR, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, LICHWIARSTWO, REAKCJA JĄDROWA, MATAMATA, FIX, NEUROTRANSMITER, FRAZA, FIGÓWKA, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, CHARAKTERYSTYKA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, TELETECHNIKA, REKLAMANT, OBIEKTYWNOŚĆ, PROROCTWO, ŁAWICA SKALNA, SKUPIENIE, KORYTARZYK, PŁÓD, AKTYWNOŚĆ, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, NIEBO, JAPONKI, CZAPRAK, SZPERACZ, ODSTRZAŁ, SKONIA, WĘŻÓWKA, NIEWIERNOŚĆ, METFORMINA, OLEJ LNIANY, KUMOTERSTWO, GLOSA, ANARCHIA, SPECJAŁ, OLIWA, KATEGORIA, BALAST, ZUPA, ADIANTUM WŁAŚCIWE, KLIKOWOŚĆ, WIDMO, DZIURA, LISTA PROSKRYPCYJNA, ZWIJARKA, ROŚLINA KOPALNA, BOTY, WYRÓB MEDYCZNY, ZBIOREK, KONOTACJA, WYCIERACZKA, KONSERWATYWNOŚĆ, BEGUINE, WARSZTAT, ŁAŹNIA, PRZYKASÓWKA, GNUŚNOŚĆ, POROST, REFLEKS, PUNKT DYMIENIA, PASZTET, LANDO, ELASTOMER, EPOKA KAMIENIA, MIMETYZM FORMALNY, KANAŁ, ZGNIATACZ KCIUKÓW, RYBAŁT, ROZKŁADOWOŚĆ, SEKRECJA, EMALIA, REZYDENT, PLANETA, WIEK, PORCELANKA, TAROT, FRONTALE, POGROM, RZECZNIK PATENTOWY, ALBINOS, SPIĘCIE, OSTOJA, MERZYK GROBLOWY, REWOKACJA, EKSPOZYCJA, OBSERWATOR, POKOLENIE, PEPIK, REALNOŚĆ, POKRZYWDZONA, AMORY, NAKAZ, DYPTYCH, KOD GENETYCZNY, ŁUSZCZAK INDYGO, ESKADRA, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, FOTOGRAM, LAKSACJA, MIRABELKA, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, DEKANTER, AUTOCAMPING, STACJA, TOP, OBOZOWISKO, BODARZ, TAMPON, PSEUDOMORFIZM, ?JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.092 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KONKRETNY OKRES W DZIEJACH, KTÓREMU MOŻNA PRZYPISAĆ PRZYBLIŻONĄ LUB KONKRETNĄ DATĘ POCZĄTKOWĄ I KOŃCOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KONKRETNY OKRES W DZIEJACH, KTÓREMU MOŻNA PRZYPISAĆ PRZYBLIŻONĄ LUB KONKRETNĄ DATĘ POCZĄTKOWĄ I KOŃCOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEDZIAŁ CZASOWY konkretny okres w dziejach, któremu można przypisać przybliżoną lub konkretną datę początkową i końcową (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEDZIAŁ CZASOWY
konkretny okres w dziejach, któremu można przypisać przybliżoną lub konkretną datę początkową i końcową (na 16 lit.).

Oprócz KONKRETNY OKRES W DZIEJACH, KTÓREMU MOŻNA PRZYPISAĆ PRZYBLIŻONĄ LUB KONKRETNĄ DATĘ POCZĄTKOWĄ I KOŃCOWĄ sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - KONKRETNY OKRES W DZIEJACH, KTÓREMU MOŻNA PRZYPISAĆ PRZYBLIŻONĄ LUB KONKRETNĄ DATĘ POCZĄTKOWĄ I KOŃCOWĄ. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

x