TRÓJ- LUB CZTEROELEKTRODOWY, PÓŁPRZEWODNIKOWY ELEMENT ELEKTRONICZNY, SŁUŻĄCY DO WZMACNIANIA SYGNAŁU ELEKTRYCZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRANZYSTOR to:

trój- lub czteroelektrodowy, półprzewodnikowy element elektroniczny, służący do wzmacniania sygnału elektrycznego (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRANZYSTOR

TRANZYSTOR to:

radio tranzystorowe (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRÓJ- LUB CZTEROELEKTRODOWY, PÓŁPRZEWODNIKOWY ELEMENT ELEKTRONICZNY, SŁUŻĄCY DO WZMACNIANIA SYGNAŁU ELEKTRYCZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.738

CELEBRACJA, DEKONCENTRACJA, NIEWYDOLNOŚĆ, KONFIGUROWANIE, PIEŚŃ, SIDARA, SZUM, OSZCZĘDNOŚĆ, LONT WOLNOTLĄCY, LINIA, ODPRZĘG, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, SŁAWA, SŁUGA BOŻA, NANERCZ, KANTAR, BRZOZOWATE, PANTOFELNIK, SILNIK INDUKCYJNY, NIEGOSPODARNOŚĆ, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, CZARNY DĄB, ZEWŁOK, RUSKI, USTERKA, OSTANIEC DEFLACYJNY, ZEW, ARTEFAKT, POWSTRZYMANIE, DZIEWIĘTNASTKA, SKUTER, WOTUM ZAUFANIA, AUTOPARODIA, ZASILANIE SIECIOWE, ORBITA BIEGUNOWA, TELEWANGELIZM, AEDICULA, CHŁODNIK, SUCHOKLATES, DEKANTER, EDYCJA, ELEKTRORECEPCJA, KIKS, MONITOR, DIWA, KREACJONIZM, CUKIER, PLURALIZM, KRZYŻÓWKA, KOLOR, ZAPOJKA, GRÓDŹ, KIESZEŃ, SKRZYDŁA, ABLUCJA, RÓW MELIORACYJNY, NARYS POLIGONALNY, PLUSKWIAK WODNY, REPREZENTACJA, SANDAŁY, STROIK, POTOP, WIDŁONÓG, POŁYKACZ, ZASILANIE SIECIOWE, PRZEPITA, PRZÓD, KLUCZ, PODGRUPA, TREPY, ŁAWICA SKALNA, BŁYSK, PARAFRAZA, KASTANIETY, HERKULANT, RUCHY DIKTYOGENICZNE, APOSTOŁ, DWÓJKA, ALBINOS, RAJFURSTWO, WIERNOŚĆ, HACZYK, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, RÓWNOLICZNOŚĆ, WKŁAD, CZAS GRAMATYCZNY, KĄDZIEL, KAWA, LINIA, KOMPETYCJA, POMORSKI, DOWCIPNIŚ, KATALOG DZIAŁOWY, ŚLIZGAWKA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, UKRZYWDZONY, KLASTER REGIONALNY, ETOLA, PROCES ODWRACALNY, OWOCNIA, SKARPA, FOTEL GINEKOLOGICZNY, KNEL, RELIKT, ABSOLUTYZACJA, TRZPIEŃ, HETMAN NAKAŹNY, SAMOGONKA, LUTNIARZ, ADAPTOWANIE SIĘ, JAJA, SEMAFOR, KŁAK, BICIE CZOŁEM, PIERŚCIEŃ, JĘZYK, STRAJK, DZIERŻAWCA, HIPSOMETRIA, TENUTA, PŁUCZKA WIERTNICZA, PODZIAŁ, GAZ, GRAB, PORCELANKA, ŚCIEŻKA, JEZIORO POLODOWCOWE, POST, ETIUDA, MORFEM LEKSYKALNY, ODNIESIENIE, TRYSKAWKA SZKLANA, OŚNIK, PRĘT, POLEWKA, NOODLE, SŁODKOŚĆ, WARTOŚĆ MODALNA, OUTSIDER, MALINÓWKA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, TRANSFERAZA, NIECZUŁOŚĆ, KRATER, BARYŁKA, UNIA REALNA, ZMOTORYZOWANY, DŹWIGACZ DACHOWY, ECHOSONDA, JEDNOSTKA, PALEC, OBIEKT, KLOSZ, PRĄTNIK SREBRZYSTY, SZTUBAK, CHÓR, SOLISTA, CZYŚCIOCHA, ROMUALD, SZYNA, FORMACJA, FORLANA, MUFA, BARKAS, EMANACJA, DEASEMBLER, UTRILLO, HANTABA, PREZENTER, ZIELONE PŁUCA, BAGATELA, URAZ, PLAKAT, ŁONO, ALIENACJA RODZICIELSKA, GALARETA, GEOFIT KORZENIOWY, BALAST, INTERPRETACJA, NUROGĘŚ, WĄŻ, SATYRYCZNOŚĆ, ALGORYTM ITERACYJNY, BUTLA, POŁOŻNICA, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, SŁUŻĄCY, NEKTARIUM, BASEN, KARTAUN, MARKIZA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, TYMPANON, ODKAŻACZ, MARSREJA, ZAKUTY ŁEB, WARUNEK LOKALOWY, BAND, USŁUGI SPOŁECZNE, RZEKA ROZTOKOWA, SKALA, MÓR, RUBLÓWKA, SZEŚĆSETKA, ZAGRANICZNOŚĆ, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, BEZGŁOWOŚĆ, BOCZNOTRZONOWIEC, OBRZUT, NAGIEL, CHLAJNA, PASZPORTYZACJA, EMERYTURA POMOSTOWA, ŁYŻWA, EDYKUŁ, OKŁADKA, MUSZKA, ARCYDZIEŁO, WĘŻÓWKA, ŚWINIARKA, MATECZNIK, SMALEC, BESTIARIUSZ, BUŁAT, SPIEK, SINIEC, WIKARIUSZ, TEKSASY, BRZOZÓWKA, CYRK, DACH, LAMPA METALOHALOGENKOWA, SŁONECZNIK, KRĄG KAMIENNY, JABŁKO, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, PHISHING, KACZKA DZIENNIKARSKA, DESKA RATUNKU, ZEBROID, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, KOMPOTIERA, STRZAŁ, ŁADUNEK, SATELITA, ZNAK, OBCY, SENTYMENT, MIGAWKA CENTRALNA, OSADA, WISZER, ZNAK PISARSKI, SUBEMITENT, UPADEK, PODRZUT, TYMOTKA, KONDOMINIUM, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, GAŁKI, ZATOR PŁUCNY, DUROPLAST, NADBITKA, DZIESIĄTKA, AMULET, AMALAKA, KABŁĄK, WĘZEŁ TKACKI, PLOTER PŁASKI, STARA MALUTKA, LEGITYMACJA PROCESOWA, ABSYDA, LICZKO, MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI, KARYKATURALNOŚĆ, KRAKOWIACZEK, ANDANTINO, TAJSTRA, PYSZOTA, HERMA, CANZONA, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, DOM POSELSKI, DOBÓR GENETYCZNY, UZDA, STRĄGA, BASEN NAFTOWY, PŁACA, ROZWIDLACZ, RÓŻNICA, KUGLARZ, PRACA INTERWENCYJNA, RZEZAK, BOHATER POZYTYWNY, MROŻONKA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, REZYDENT, OGNISKO, MINERAŁ, ?KOMUNIKATOR INTERNETOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.738 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRÓJ- LUB CZTEROELEKTRODOWY, PÓŁPRZEWODNIKOWY ELEMENT ELEKTRONICZNY, SŁUŻĄCY DO WZMACNIANIA SYGNAŁU ELEKTRYCZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TRÓJ- LUB CZTEROELEKTRODOWY, PÓŁPRZEWODNIKOWY ELEMENT ELEKTRONICZNY, SŁUŻĄCY DO WZMACNIANIA SYGNAŁU ELEKTRYCZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRANZYSTOR trój- lub czteroelektrodowy, półprzewodnikowy element elektroniczny, służący do wzmacniania sygnału elektrycznego (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRANZYSTOR
trój- lub czteroelektrodowy, półprzewodnikowy element elektroniczny, służący do wzmacniania sygnału elektrycznego (na 10 lit.).

Oprócz TRÓJ- LUB CZTEROELEKTRODOWY, PÓŁPRZEWODNIKOWY ELEMENT ELEKTRONICZNY, SŁUŻĄCY DO WZMACNIANIA SYGNAŁU ELEKTRYCZNEGO sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - TRÓJ- LUB CZTEROELEKTRODOWY, PÓŁPRZEWODNIKOWY ELEMENT ELEKTRONICZNY, SŁUŻĄCY DO WZMACNIANIA SYGNAŁU ELEKTRYCZNEGO. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast