ZABURZENIE ZDOLNOŚCI WYKONYWANIA DZIAŁAŃ ARYTMETYCZNYCH; SPECYFICZNE ZABURZENIE ROZWOJOWE O PODŁOŻU ŚRODOWISKOWYM LUB GENETYCZNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYSKALKULIA to:

zaburzenie zdolności wykonywania działań arytmetycznych; specyficzne zaburzenie rozwojowe o podłożu środowiskowym lub genetycznym (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABURZENIE ZDOLNOŚCI WYKONYWANIA DZIAŁAŃ ARYTMETYCZNYCH; SPECYFICZNE ZABURZENIE ROZWOJOWE O PODŁOŻU ŚRODOWISKOWYM LUB GENETYCZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.752

DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, BEK, APLIKACJA RADCOWSKA, SĄD OSTATECZNY, HALO, REPRESJA, MIŁOŚĆ, PESTYCYD, STAL, CARSTWO, FILTR, EFEKT, PRODUKT LECZNICZY, ADAPTACYJNOŚĆ, KELOWEJ, ZIELENICE WŁAŚCIWE, KINKIET, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, AMARANT, CZYREŃ, KUR, TWARDY RESET, SPORT ZIMOWY, SPRAWUNEK, RELACYJNOŚĆ, CYMBAŁ, CHANSON, SIAD RÓWNOWAŻNY, GALASÓWKA, SZPILKA, BANNER, LOGOFET, MANKIETY, MECENAS, ZABIEG LECZNICZY, AGENEZJA, BOMBER, LUCERNA, ZNACZNIK, NARODZINY, BESTIARIUSZ, BŁONA LOTNA, TRÓJSTRONNOŚĆ, DZIENNIKARZ, METRYKA, DZIRYT, PRODROM, STOPIEŃ, HENRYK, ORGAN, TRANSURANOWIEC, UMOWA KOMPENSACYJNA, WILCZA PASZCZA, PŁASKOSZ, CZASZA, SYMETRIA, CZAS PRZESZŁY, AKOMODACJA, DOKŁADNOŚĆ, POJAZD KONNY, EMALIA, OBSZAR WODNY, CIĘGNIK, RZEKOTKA KRÓLEWSKA, ZABURZENIE NASTROJU, WIZYTÓWKA, ZDANIE, ŁUPEK WĘGLOWY, EMBLEMAT, TYMOTKA, FOTEL GINEKOLOGICZNY, WERDIURA, MIŁOŚĆ, ESTAKADA, PRZECZYSTOŚĆ, KRÓLEWICZ, KSIĄŻĘ, MUCHA SUCHA, ASTROTURFING, ŻŁÓB, PASZTET, NAMIAR, MANEŻ, RIKSZARZ, NEURON LUSTRZANY, TRAMWAJ, KAWA, LEWOSKRZYDŁOWY, SUKMANA, RAKARNIA, VIOLA DA BRACCIO, DEMOTYWATOR, ANON, ANGOL, CIASTO, PRÓBA GENERALNA, PIEC, WYKUSZ, PROTEZA DENTYSTYCZNA, LUSTRO TEKTONICZNE, ŻUŻLOBETON, PRZYSTAŃ MORSKA, CIĄG, KOORDYNACJA, DZIECINKA, PIWNICA, ZAPRAWA, ANALIZATOR, UZALEŻNIENIE, MUTACJA PUNKTOWA, HISTORIA, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, BAT, PÓŁKA SKALNA, ZŁOTOROST, BLUES, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, WIERZĄCY, ENTEROTOKSYNA, ADIUSTACJA, BĄBEL, BALONET, RUSKOŚĆ, STRATYFIKACJA, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, PREWENCJA KRYMINALNA, STAROSTA GENERALNY, DZIELNICA HISTORYCZNA, WAGON, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, NAWA, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, SZABER, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, WYBIEG, MINERAŁ, BRZYDOTA, TARANTELA, SĘDZIA, ŚWIĘTOKRADZTWO, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, SMAKOŁYK, KORPUS, BRANIE POD WŁOS, KONCENTRACJA, LOCO, WIELORAK, JAWNOGRZESZNICA, AWIZO, DZIAŁANIE, KOLEGA, ODCHYŁKA, SPIRYTUS, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, KAMELEON, SMUTNI PANOWIE, PĘDNIK CYKLOIDALNY, APOLOGIA, GASTROFAZA, PRZEŁYKANIE, NIERUCHAWOŚĆ, PRZESTRZEŃ, ADIANTUM WŁAŚCIWE, HAFCIARSTWO, DWUDZIESTY TRZECI, PRZEPAŚĆ, PSYCHODELICZNOŚĆ, WĄSONÓG, ELEKTORAT, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, PODYPLOMÓWKA, CHRYJA, RAPT, NIESZPUŁKA, NOOBEK, COŚ, FLOTA, KOMPENSACJA, REWERSAŁ, ZŁOCISZ, MUSZTRA, ABORDAŻ, RAGLAN, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, ZWŁOKI, SKŁADNIK POKARMOWY, RYKSIARZ, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, IMPEDIMENTA, SYMBOL, DYSKRETKA, CHWYTACZ, ZŁORZECZENIE, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, PODMIOT GRAMATYCZNY, GARKUCHNIA, ŻUREK, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, PACHT, CZARNY PUNKT, STARY MALUTKI, PUNKT, SZMATA, BIBUŁA, WENTYLACJA MECHANICZNA, KASZA, INWOLUCJA, KATAFALK, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, KOPULACJA, MAZUREK, STOWARZYSZENIE, SZCZĘKOT, KRWIOŻERCZOŚĆ, MOWA NIEZALEŻNA, OMAM, POWÓD, PLUSKWIAK WODNY, USZAK, GAMA, RELIKWIA, KOREKTOR, NIMFA, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, NOS, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, KACAPSKI, BARWICA, ACYDOFIT, ZAJĘCZA WARGA, GIRLANDA, NIEWYDOLNOŚĆ, ANORAK, PŁUCA, NIECZUŁOŚĆ, NOŚNOŚĆ, IRRADIACJA, PARAPECIK, CIAPATY, GAZ SYNTEZOWY, UDAR, GODZINA PRAWDY, SALCESON, ESTOŃSKOŚĆ, DWUDZIESTY PIĄTY, DUKLA, LITEWSKOŚĆ, RAJKA, BUDOWLA OBRONNA, MONITOR, NIEZBIEŻNOŚĆ, FEJHOA, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, BLASZKA, ADAPTER, ROSZCZENIE REGRESOWE, TOR, NIENARUSZALNOŚĆ, ODPRAWA, PLATFORMA WIERTNICZA, WKŁADKA, SINIEC, KAWAŁ, KOPUŁA LODOWA, ESTETYKA, GŁĄBIK, CHOCHOŁ, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, INDUKTOR, MARAN, POJAZD SZYNOWY, POLIGLOTA, DYSFONIA, REZYDENT, CZARCIK, RÓŻANIEC, CIĄGNIK MANEWROWY, PRYMUS, WARSZTAT, ANTRESOLA, PODDASZE, MUZYKA CERKIEWNA, STOŻEK USYPISKOWY, LIMETA, MAIŻ, LIBERIA, KURAWONGA ZMIENNA, INKWIZYCYJNOŚĆ, ELKI, PIERÓG KARELSKI, BOSS, ŻUBR NIZINNY, ASYSTA, POCHODNA FORMALNA, JEZIORO DRUMLINOWE, OBRÓT PIERWOTNY, ŁYK, SZLAFROK, KOŻUCH, ?DRESSING.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.752 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZABURZENIE ZDOLNOŚCI WYKONYWANIA DZIAŁAŃ ARYTMETYCZNYCH; SPECYFICZNE ZABURZENIE ROZWOJOWE O PODŁOŻU ŚRODOWISKOWYM LUB GENETYCZNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZABURZENIE ZDOLNOŚCI WYKONYWANIA DZIAŁAŃ ARYTMETYCZNYCH; SPECYFICZNE ZABURZENIE ROZWOJOWE O PODŁOŻU ŚRODOWISKOWYM LUB GENETYCZNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYSKALKULIA zaburzenie zdolności wykonywania działań arytmetycznych; specyficzne zaburzenie rozwojowe o podłożu środowiskowym lub genetycznym (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYSKALKULIA
zaburzenie zdolności wykonywania działań arytmetycznych; specyficzne zaburzenie rozwojowe o podłożu środowiskowym lub genetycznym (na 11 lit.).

Oprócz ZABURZENIE ZDOLNOŚCI WYKONYWANIA DZIAŁAŃ ARYTMETYCZNYCH; SPECYFICZNE ZABURZENIE ROZWOJOWE O PODŁOŻU ŚRODOWISKOWYM LUB GENETYCZNYM sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ZABURZENIE ZDOLNOŚCI WYKONYWANIA DZIAŁAŃ ARYTMETYCZNYCH; SPECYFICZNE ZABURZENIE ROZWOJOWE O PODŁOŻU ŚRODOWISKOWYM LUB GENETYCZNYM. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast