DOWOLNY PODZBIÓR ILOCZYNU KARTEZJAŃSKIEGO DWÓCH ZBIORÓW, KTÓRA FORMALIZUJE INTUICJĘ PEWNEGO ZWIĄZKU, CZY ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ELEMENTAMI WSPOMNIANYCH ZBIORÓW (DANE DWA ELEMENTY POZOSTAJĄ W ZWIĄZKU ALBO ŁĄCZY JE PEWNA ZALEŻNOŚĆ LUB NIE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RELACJA BINARNA to:

dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów, która formalizuje intuicję pewnego związku, czy zależności między elementami wspomnianych zbiorów (dane dwa elementy pozostają w związku albo łączy je pewna zależność lub nie) (na 14 lit.)RELACJA DWUARGUMENTOWA to:

dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów, która formalizuje intuicję pewnego związku, czy zależności między elementami wspomnianych zbiorów (dane dwa elementy pozostają w związku albo łączy je pewna zależność lub nie) (na 21 lit.)RELACJA DWUCZŁONOWA to:

dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów, która formalizuje intuicję pewnego związku, czy zależności między elementami wspomnianych zbiorów (dane dwa elementy pozostają w związku albo łączy je pewna zależność lub nie) (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOWOLNY PODZBIÓR ILOCZYNU KARTEZJAŃSKIEGO DWÓCH ZBIORÓW, KTÓRA FORMALIZUJE INTUICJĘ PEWNEGO ZWIĄZKU, CZY ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ELEMENTAMI WSPOMNIANYCH ZBIORÓW (DANE DWA ELEMENTY POZOSTAJĄ W ZWIĄZKU ALBO ŁĄCZY JE PEWNA ZALEŻNOŚĆ LUB NIE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.596

APOLOGETYK, KREPA, SAFARI, JĘZYK KENTUM, FASETA, CHOMIK AZERSKI, OWICYD, SEKCJA, KOTŁOWNIA, PUSTY LOS, SIŁA SPOKOJU, WIZYTÓWKA, DIETA, KROPELKA, ANITA, WRĄB, BARKAN, OCZKO, SKONTRUM, OSZCZĘDNIŚ, DOKUMENT, MAGIA ADDYTYWNA, WIATR, RELACJA DWUCZŁONOWA, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, EGRETA, OSTANIEC KRASOWY, RUCHY ROBACZKOWE, ŁAŃCUCH EULERA, ZATOKA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, ANKA, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, LENNICTWO, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, KOZŁEK LEKARSKI, DWUDZIESTY SIÓDMY, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, BACHANTKA, PÓŁCZŁOWIEK, ZACHWALACZ, POKŁAD, NORWESKI, MIŁOŚĆ, REWALIDACJA, KULMINACJA, NIEREGULARNOŚĆ, OŚLICA BALAAMA, IZBA WYŻSZA, KUDŁACZ, NARYS FORTYFIKACYJNY, ANTAŁ, CZĘSTOKÓŁ, DOJRZAŁOŚĆ, SYMPOZJON, WIRUSY, SZTUKA, ROBOTNICA, OPASKA BRZEGOWA, KONSOLA, PRZEMYT MRÓWKOWY, FILTR, SPOTKANIE TOWARZYSKIE, ŁAPANIE, POTĘGA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, PRZEŁAWICENIE, ANALIZA SKUPIEŃ, PRZESŁANKA, CZOSNEK, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, KRAWĘŻNICA, STACJE ZLEWNE, MAKINTOSZ, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, BRUK, REMONT KAPITALNY, SŁODKA BUŁKA, KONKURENCJA, BRZOZA OJCOWSKA, MOSTEK, PRZEDMIOT, WODZIK, LAMINAT, OGRANICZENIE WIEKOWE, PODNIEBIENIE TWARDE, TOWARZYSTWO, RABAT, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, KOMITET KOORDYNACYJNY, MAJKA, ODBITKA, GŁOWOCIS, OSOBA, KRATER METEORYTOWY, BLISKIE SPOTKANIE, DWUNASTKA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, AZYMUT, KROK, ZBROJENIE, PANICZĄTKO, WYCINEK, MNIEJSZE ZŁO, KAROTENOID, NAJDA, TANCERKA BRZUCHA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, NIEPRZECHODNIOŚĆ, UFNOŚĆ, GOŹDZIENIEC, KOLOKWIUM, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, JAŁOWIZNA, SPRAWA, OPĘTANIE, BABULINKA, FIRN, MODULACJA FAZY, ŁĄCZNIK, GRECKI, FILTR ŚRODKOWOZAPOROWY, ANTRYKOT, ANGLEZ, CIĄG, KOŁNIERZ MARYNARSKI, BUKSA, SOLNISKO, TRYM, SPOJRZENIE, HASŁO, WYCHODŹSTWO, AMFOTERYCZNOŚĆ, KAMIEŃ SŁONECZNY, CHARAKTERYSTYKA, DISACHARYD, NAKŁAD, PYLICA ALUMINIOWA, BIZNESIK, ZBÓJCZYNI, SAMOGŁOSKA NEUTRALNA, WDÓWKA, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, BUŁGARIA WOŁŻAŃSKO-KAMSKA, MAPA POZNAWCZA, WAŁECZEK, STROICZKOWE, BEK, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, UCHYB USTALONY, DEKONTAMINACJA, PRZEWÓD, UZDROWICIEL, AKTUALIZM, MODUŁ SERWISOWY, TIURMA, PEAN, OKOP, PIONIER, KAZUS, GRÓDŹ, PASIBRZUCH, POCHLEBSTWO, ABSORPCJA, SERPENT, GUMOWE UCHO, KLASTER DYSKOWY, ROZDZIAŁKA, POŁUDNIOWY ZACHÓD, MANIFESTACJA, WZIERNIK, PALCÓWKA, MANIERKA, ZIELONE PŁUCA, KAPITAN, ANOMALIA, NOTKA, STREETBALL, IMPEDANCJA, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, FONDUE, ROZSZCZEPIENIE, EMALIA, EMALIA, NOTABL, GRUPA ELIMINACYJNA, PIĘCIOGROSZÓWKA, INTRATA, ŚMIECIARZ, KABRIOLET, HASŁO WYWOŁAWCZE, ŚCIEG, ZARZĄDZENIE, PIEPRZ CZERWONY, ZAKUTY ŁEB, NADZORCA SĄDOWY, DYNAMIKA, DEKLARACJA, HISTORYZM, DELEGACJA, KAMERA, RADNY, POLEGŁA, ZATOR, TRYMOWANIE, SKRUPULAT, DRAJREP, CHORĄŻY, NOWICJAT, RURA GŁOSOWA, NEURON LUSTRZANY, BINDA, ALBINOS, OBERWANIE CHMURY, SZCZUDŁO, ARCYDZIELNOŚĆ, RANNY PTASZEK, OTWARTOŚĆ, MATAMATA, PERON WYSPOWY, MAŁOWODZIE, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, NIEJEDNOLITOŚĆ, PACHOŁ, RÓWNIKOWY PAS CISZY, WAZELINA, EPOKA, TWAROŻEK, IZBA, FAKT, WSKAŹNIK, ŚCISŁOŚĆ, TARTINKA, RZUT, SADYSTA, DROŻDŻE, ŚRUBSZTAK, BIOGEN, JAN, BARYCENTRUM, RACJA, NOTA PROTESTACYJNA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, ROZWORA, KAND, ADAPTACJA, SŁOIK, KRYTYCZKA, WIELOMĘSTWO, KOLCZAK, KOLET, JEDWABNIK, CIĄG, TŁO, GALISYJKA, EFEKT SNOBIZMU, CENA ADMINISTRACYJNA, RUSYCYSTKA, CEGŁA DZIURAWKA, KOREKTOR, SZABAŚNIK, LUZAK, WIEŻA Z KOŚCI SŁONIOWEJ, SYMETRIA, MIESZANA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, KRĘGOWIEC, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, PRZEKAZIOR, ODPRAWA POŚMIERTNA, PERFUZJA, NIESPŁACALNOŚĆ, RETROGRADACJA, KOŁEK, KSYLOFAGIA, ODKAŻACZ, PARKIETAŻ PENROSE'A, ALTER EGO, NAPÓJ, PRZEWIDYWANIE, KONDOMINIUM, NORMATYWISTA, STATUS MATERIALNY, DIPLODOKI, KAZUISTA, ROZKŁADOWOŚĆ, ZESTAWIENIE, KRYNOLINA, EGZEMPLARZ OKAZOWY, DOBRO KOMPLEMENTARNE, KONCYLIACJA, KADZIDŁOWIEC, GARBNIK, BLENDA SMOLISTA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, NUNCZAKO, SEMINARZYSTA, WIELOKULTUROWOŚĆ, ?FRAKCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.596 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOWOLNY PODZBIÓR ILOCZYNU KARTEZJAŃSKIEGO DWÓCH ZBIORÓW, KTÓRA FORMALIZUJE INTUICJĘ PEWNEGO ZWIĄZKU, CZY ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ELEMENTAMI WSPOMNIANYCH ZBIORÓW (DANE DWA ELEMENTY POZOSTAJĄ W ZWIĄZKU ALBO ŁĄCZY JE PEWNA ZALEŻNOŚĆ LUB NIE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DOWOLNY PODZBIÓR ILOCZYNU KARTEZJAŃSKIEGO DWÓCH ZBIORÓW, KTÓRA FORMALIZUJE INTUICJĘ PEWNEGO ZWIĄZKU, CZY ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ELEMENTAMI WSPOMNIANYCH ZBIORÓW (DANE DWA ELEMENTY POZOSTAJĄ W ZWIĄZKU ALBO ŁĄCZY JE PEWNA ZALEŻNOŚĆ LUB NIE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RELACJA BINARNA dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów, która formalizuje intuicję pewnego związku, czy zależności między elementami wspomnianych zbiorów (dane dwa elementy pozostają w związku albo łączy je pewna zależność lub nie) (na 14 lit.)
RELACJA DWUARGUMENTOWA dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów, która formalizuje intuicję pewnego związku, czy zależności między elementami wspomnianych zbiorów (dane dwa elementy pozostają w związku albo łączy je pewna zależność lub nie) (na 21 lit.)
RELACJA DWUCZŁONOWA dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów, która formalizuje intuicję pewnego związku, czy zależności między elementami wspomnianych zbiorów (dane dwa elementy pozostają w związku albo łączy je pewna zależność lub nie) (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RELACJA BINARNA
dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów, która formalizuje intuicję pewnego związku, czy zależności między elementami wspomnianych zbiorów (dane dwa elementy pozostają w związku albo łączy je pewna zależność lub nie) (na 14 lit.).
RELACJA DWUARGUMENTOWA
dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów, która formalizuje intuicję pewnego związku, czy zależności między elementami wspomnianych zbiorów (dane dwa elementy pozostają w związku albo łączy je pewna zależność lub nie) (na 21 lit.).
RELACJA DWUCZŁONOWA
dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów, która formalizuje intuicję pewnego związku, czy zależności między elementami wspomnianych zbiorów (dane dwa elementy pozostają w związku albo łączy je pewna zależność lub nie) (na 18 lit.).

Oprócz DOWOLNY PODZBIÓR ILOCZYNU KARTEZJAŃSKIEGO DWÓCH ZBIORÓW, KTÓRA FORMALIZUJE INTUICJĘ PEWNEGO ZWIĄZKU, CZY ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ELEMENTAMI WSPOMNIANYCH ZBIORÓW (DANE DWA ELEMENTY POZOSTAJĄ W ZWIĄZKU ALBO ŁĄCZY JE PEWNA ZALEŻNOŚĆ LUB NIE) sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - DOWOLNY PODZBIÓR ILOCZYNU KARTEZJAŃSKIEGO DWÓCH ZBIORÓW, KTÓRA FORMALIZUJE INTUICJĘ PEWNEGO ZWIĄZKU, CZY ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ELEMENTAMI WSPOMNIANYCH ZBIORÓW (DANE DWA ELEMENTY POZOSTAJĄ W ZWIĄZKU ALBO ŁĄCZY JE PEWNA ZALEŻNOŚĆ LUB NIE). Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x