Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DOWOLNY PODZBIÓR ILOCZYNU KARTEZJAŃSKIEGO DWÓCH ZBIORÓW, KTÓRA FORMALIZUJE INTUICJĘ PEWNEGO ZWIĄZKU, CZY ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ELEMENTAMI WSPOMNIANYCH ZBIORÓW (DANE DWA ELEMENTY POZOSTAJĄ W ZWIĄZKU ALBO ŁĄCZY JE PEWNA ZALEŻNOŚĆ LUB NIE)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RELACJA BINARNA to:

dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów, która formalizuje intuicję pewnego związku, czy zależności między elementami wspomnianych zbiorów (dane dwa elementy pozostają w związku albo łączy je pewna zależność lub nie) (na 14 lit.)RELACJA DWUARGUMENTOWA to:

dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów, która formalizuje intuicję pewnego związku, czy zależności między elementami wspomnianych zbiorów (dane dwa elementy pozostają w związku albo łączy je pewna zależność lub nie) (na 21 lit.)RELACJA DWUCZŁONOWA to:

dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów, która formalizuje intuicję pewnego związku, czy zależności między elementami wspomnianych zbiorów (dane dwa elementy pozostają w związku albo łączy je pewna zależność lub nie) (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOWOLNY PODZBIÓR ILOCZYNU KARTEZJAŃSKIEGO DWÓCH ZBIORÓW, KTÓRA FORMALIZUJE INTUICJĘ PEWNEGO ZWIĄZKU, CZY ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ELEMENTAMI WSPOMNIANYCH ZBIORÓW (DANE DWA ELEMENTY POZOSTAJĄ W ZWIĄZKU ALBO ŁĄCZY JE PEWNA ZALEŻNOŚĆ LUB NIE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.823

RULIK, ESTRAGON, SZEŚCIAN, ROZROST, METAFRAZA, KURZAJKA, ANKIETOWANY, ZIARNO, ABNEGATKA, FELER, RICOTTA, EFEKT SNOBA, ŚWIATŁO, SYSTEM WIELOAGENTOWY, KORDIAŁ, WINYLEUM, BRODAWKA STÓP, WYŻYNY, OFENSYWA, SKUPIENIE, ENERGIA SPOCZYNKOWA, GŁOWNIA PYŁKOWA, HELIOFIT, BADYL, OCHMISTRZYNI, WYRACHOWANIE, NAPPA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, BIOPOLIMER, NAWIETRZAK, MASZYNA SAMOBIEŻNA, PODKAST, GRÓD, NIESYMPATYCZNOŚĆ, HINDUSKI, DOGRYWKA, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, KONFISKATA, NOWA KLASYCZNA, PROCES KARNY, MONITOR, DZIEWOJA, WILCZE STADO, ELEKTROWNIA SŁONECZNA, STRONA WWW, DERESZ, CZWARTY, KASETON, POMROK, REDUKTOR, TEMPERATURA ZAPALENIA, HERB, UMOWA BARTEROWA, PARIAN, PYRKONOWIEC, MAKABRESKA, MINERAŁ ZABARWIONY, ANTROPOLOGIA, WIELKOŚĆ SKALARNA, SZCZAW, IGLICA, CENTRALNE, OCHLAJTUS, PLUJKA, KWINTET, ZOOFAG, BIOPALIWO, PRZYLEPA, FILER, GIEZŁO, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, KUMOSZKA, WYPALANKA, AZYMUT, BAGNIK ZDROJOWY, MODA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, UWODZICIELKA, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, FASETKA, LAMPKA MAŚLANA, OSTATNIE NAMASZCZENIE, PIEROGI, HEMOROID, DESEREK, RUCHY ROBACZKOWE, KOLONADA, SEPTET, SZORSTKOŚĆ, SZCZWANY LIS, JĘZYK KENTUM, GAZ DOSKONAŁY, BINDA, STACJA POMP, NAPÓJ WINOPODOBNY, FLIRCIARA, DZWONNICA, RURA ODPŁYWOWA, TRIADA, JĘZYK GYYZ, NIEOSTROŚĆ, PLIOZAUR, NAGOŚĆ, INGRESJA MORSKA, MAŁPOLUD, DŹWIGNIA, FAJERWERKI, VIBRATO, RYBA WĘDROWNA, ŁUK, FATALIZM, KOLCOROŚL, NOKAUT TECHNICZNY, STRUP, CZARNA KARTKA, DWUCALÓWKA, PRĄTNIKOWCOWE, TEMAT FLEKSYJNY, BAKTERIA, JONIZACJA, DYPTYCH, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, KOCIAK, ANTEPEDIUM, KRĄG POLARNY, POSŁUSZNICA, GLOBALIZACJA EKONOMICZNA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, CIAŁO AMORFICZNE, SŁOIK, CIELISTOŚĆ, KOMPARYCJA, DOBRO, DESZCZOCHRON, TALIB, ZAPLECZE SANITARNE, GORSET ORTOPEDYCZNY, ORZECHÓWKA, TYCZKA, WIECZKO SKRZELOWE, PALIATYW, ECHOLOKACJA, KASETA, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, KASZLAK, LOT BALISTYCZNY, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, WÓZKOWY, SEQUEL, ANTENA YAGI-UDA, WYGIĘCIE, MIGOTANIE GWIAZD, CHOROBA FRIEDREICHA, PRZEKIEROWANIE, DZIECINKA, PRZEWODNICZKA, DUMA, GRUPA ELIMINACYJNA, ALGEBRA LINIOWA, ANTOCYJANIDYN, STYL WITKIEWICZOWSKI, KOSZT RACHUNKOWY, WRĘGA, WOLNE, DROGA WOJEWÓDZKA, ETNOLINGWISTYKA, MASZYNA TURINGA, KLAPAK, ŁOWCA TALENTÓW, NUKLEOZYD, ABORCJONISTKA, POLATUCHA, ROSZPONKA, SCIENCE FICTION, HISTON ŁĄCZNIKOWY, STRUKTURA DZIEŁA LITERACKIEGO, AMBASADOR, SAMORZĄD, ŚCIĘCIE, GWINT, WOLANT, CUKRZYCA, WYROŚL, NARRACJA HISTORYCZNA, OPASKA SYRYJSKA, GODZINA MILICYJNA, KREM, BŁONNIK, ZNACZENIE, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, ESKADRA, KRAKERULA, AGREGAT KRYSTALICZNY, PRZEKRÓJ, WITACZ, CZABAN, MUZYKA ELEKTRONICZNA, BEZROLNY, PACHCIARZ, POPRZEDNICZKA, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, ZBRODNIA, ŚPIĄCZKA, CZARNA MAGIA, NÓŻKA, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, MORFOLOGIA, GYROS, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, ADWOKAT, POMALOWANE, ZACIĘCIE, LAMA, HYBRYDA, MEMBRANA, DWUPRZYMIERZE, WYRAŻENIE PRZYIMKOWE, KUJON, SZPIGAT, ZABORCA, PRZEBITKA, TAJEMNICA TELEKOMUNIKACYJNA, SZACHULEC, CHOROBOWE, INSEKT, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, DRAMAT EPICKI, OBRZMIENIE, TORNADO, NASTAWA, OPINIA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, BURZA PIASKOWA, BEARS, BOŻEK, DWORZANIN, ZWROT, CHÓR, DWUDZIESTY SIÓDMY, PRZYPADŁOŚĆ, NICHROM, STADION, ŻYŁA, OPERACJA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, KAPISZON, CUDACTWO, HIPOTEKA, KOTEW, DWUDZIESTY DRUGI, KADZIDŁOWIEC, PUCHAR, PEŁNOMOCNICTWO, PRAWO, DICYNODON, MODERATOR, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, CIĄŻA SPOŻYWCZA, LEKCJA, NACISK, SZCZERBA, KARŁOWATOŚĆ, BALOWICZ, MIKROFON CEWKOWY, PARA KINEMATYCZNA, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, SIEROTA, LIAZA, MARKETING RELACYJNY, PIECZYWO, RÓWNIA POCHYŁA, FOTOGRAFIA CYFROWA, LASKA MARSZAŁKOWSKA, DECYMA, PRZEKAZ, ANIOŁ, UWYPUKLENIE, PRĄD, KĄT PADANIA, SAMOGONKA, MCHY WŁAŚCIWE, STAN SUROWY, STARTER, DONOR, KULCZYBA WRONIE OKO, SPUST, GENIUSZEK, ANGIELSKA FLEGMA, ANTRYKOT, HOT DOG, CZASOWNIK PRZECHODNI PODWÓJNIE, BEZŻENNOŚĆ, KIMONO, DZIAŁANIE DWUARGUMENTOWE, BUJAK, RELACJA ZWROTNA, STUPOR, DIEN, STOŻEK WULKANICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.823 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów, która formalizuje intuicję pewnego związku, czy zależności między elementami wspomnianych zbiorów (dane dwa elementy pozostają w związku albo łączy je pewna zależność lub nie), są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DOWOLNY PODZBIÓR ILOCZYNU KARTEZJAŃSKIEGO DWÓCH ZBIORÓW, KTÓRA FORMALIZUJE INTUICJĘ PEWNEGO ZWIĄZKU, CZY ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ELEMENTAMI WSPOMNIANYCH ZBIORÓW (DANE DWA ELEMENTY POZOSTAJĄ W ZWIĄZKU ALBO ŁĄCZY JE PEWNA ZALEŻNOŚĆ LUB NIE) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
relacja binarna, dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów, która formalizuje intuicję pewnego związku, czy zależności między elementami wspomnianych zbiorów (dane dwa elementy pozostają w związku albo łączy je pewna zależność lub nie) (na 14 lit.)
relacja dwuargumentowa, dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów, która formalizuje intuicję pewnego związku, czy zależności między elementami wspomnianych zbiorów (dane dwa elementy pozostają w związku albo łączy je pewna zależność lub nie) (na 21 lit.)
relacja dwuczłonowa, dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów, która formalizuje intuicję pewnego związku, czy zależności między elementami wspomnianych zbiorów (dane dwa elementy pozostają w związku albo łączy je pewna zależność lub nie) (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RELACJA BINARNA
dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów, która formalizuje intuicję pewnego związku, czy zależności między elementami wspomnianych zbiorów (dane dwa elementy pozostają w związku albo łączy je pewna zależność lub nie) (na 14 lit.).
RELACJA DWUARGUMENTOWA
dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów, która formalizuje intuicję pewnego związku, czy zależności między elementami wspomnianych zbiorów (dane dwa elementy pozostają w związku albo łączy je pewna zależność lub nie) (na 21 lit.).
RELACJA DWUCZŁONOWA
dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów, która formalizuje intuicję pewnego związku, czy zależności między elementami wspomnianych zbiorów (dane dwa elementy pozostają w związku albo łączy je pewna zależność lub nie) (na 18 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x