PROCES, KTÓRY ZMIENIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE OBIEKTU (CIAŁA, SUBSTANCJI LUB SYSTEMU FIZYCZNEGO) LUB JEGO STAN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROCES FIZYCZNY to:

proces, który zmienia właściwości fizyczne obiektu (ciała, substancji lub systemu fizycznego) lub jego stan (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES, KTÓRY ZMIENIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE OBIEKTU (CIAŁA, SUBSTANCJI LUB SYSTEMU FIZYCZNEGO) LUB JEGO STAN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.789

GRECKOŚĆ, WIELKA BAHAMA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, DRYFKOTWA, KOMISJA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, POCIĄG MARSZRUTOWY, FALA, FANPAGE, HARCMISTRZ, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, SENSUALIZM, PIERWSZY PLAN, ZAKUP, GOLF, ORKAN, PEŁNIA, ŻAREŁKO, ZNAK LEGITYMACYJNY, BANK DOMICYLOWY, LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY, STRZAŁKA, MOBILIZACJA ALARMOWA, ALASKA, IRRADIACJA, NAKŁAD, REN, BIAŁA SZKOŁA, PERUKARNIA, HLAK, TANGO, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, KOŃ KARABACHSKI, DYSMUTAZA PONADTLENKOWA, SUCHY ŚNIEG, SALWA, UCZEŃ, OBRAZEK, NAPPA, WYPRAWA, ALLELUJA, KOSZULARZ, BUTELKA MIAROWA, MANEŻ, ESENCJA, ANTYGENOWOŚĆ, APORT, SĄD OGÓLNY, MAGNESIK, INTERWENCJA, ŹRÓDŁO NIEKONWENCJONALNE, GRAFIKA WEKTOROWA, TAMARYND, ODBÓJ, KARTA MOBILIZACYJNA, BRZYDACTWO, UKŁAD INERCJALNY, DWUKOŁOWIEC, ANTENA YAGI-UDA, WACHLARZ, DESKARZ, STYMULATOR, GÓRALSKI, BAGAŻ, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, KASETON, POPRZEDNIK, BILBORD, KONTRAMARKA, ANEMIA APLASTYCZNA, GORĄCZKA, GOSTEK, IMMUNOLOGIA, CIARKI, PIEPRZ, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, BRODAWKA STÓP, SIEDZIBA, METRESA, SKLEPIENIE PALMOWE, ANTYGWAŁTY, MELON, LODOŁAM, BIOMAGNIFIKACJA, DUSZA, PORT, CHORĄŻY, MIRLITON, INFORMACJA, INFOKIOSK, ODPADY STAŁE, MISTRZ, GRZYB SITARZ, SAMOGONKA, URLOP RODZICIELSKI, METODA, BRYTFANKA, BRAMOWNICA, KOŁNIERZYK, BYLICA POSPOLITA, KARTKA, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, KURATOR, METAMER, ARMARIA, SZALEŃSTWO, AUSZPIK, OBWODNICA ŚRÓDMIEJSKA, BURAK, DERYWACJA AFIKSALNA, WARUNEK LOKALOWY, KOMA, HOKEJ, ANODA, OBSERWACJA, PRELUDIUM, ALLOSTERIA, OSIEMNASTKA, WSPÓŁĆWICZĄCY, ANALGEZJA, BAGNO, CHRONOMETR OKRĘTOWY, KWASJA, BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE, STANDARD EMISYJNY, MIMOZA, EPOLET, GÓWNOZJAD, ANALOG, PODATNOŚĆ TRANSPORTOWA, LITERATURA FAKTU, BYDLĘ, PLIK DŹWIĘKOWY, GRANULACJA, RIODEJANERIO, RADIOTA, KILIM, GUANAJUATO, UNDERGROUND, EXTRAKLASA, GOŹDZIENIEC, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, ANTYINTELEKTUALISTA, DOWCIPNIŚ, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, GLORIA, ŹRÓDŁO RADIOWE, NIETYKALNOŚĆ OSOBISTA, PROTOBUŁGAR, DZIENNIKARZ, AUTONOMIA, PRZERYWACZ, AGENT, LINUKSIARA, HAMULEC, GLORIETTA, KANCONETA, MŁOTKOWY, GRAF MIESZANY, DZIENNIK, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, TEMPERATURA NÉELA, FIRMÓWKA, SOS MALTAŃSKI, KLESZCZE, BYSTROŚĆ, ZDARZENIE PRAWNE, KARES, ŻYWOTOPIS, TIOSÓL, ENCYKLOPEDYSTA, TAMARYNDA, WŁOSIANKA, OŁTARZ, NASZYWKA, MARONOWIE, CHIMEROKSZTAŁTNE, INSTRUMENT SMYCZKOWY, BARWA, AGENT, LINA, POZYTYWIZM, POZIOM, REP, EFEKT BOGACTWA, SYPIALKA, GADZINA, RADIOELEKTRYKA, STWARDNIENIE GUZOWATE, SIOSTRZYCZKA, CIAŁO ACETONOWE, FIGA, AHISTORYCYZM, DRUCIARZ, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, EKONOMIK, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, TERMOGRAM, PARAWANING, OBCHODOWY, OSPA WIETRZNA, KAMIONKA, WRONIE OKO, PREPER, POZIOMNICA, RÓW TEKTONICZNY, RYM PARZYSTY, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, SUCHY TYNK, DRAMATYCZNOŚĆ, DERYWAT SYNCHRONICZNY, USYTUOWANIE, KREDYT HANDLOWY, BURZA, ZAĆMIENIE, EGZEKUTYWA, BIAŁY MARSZ, DEFILADA, STROICZKOWE, PEDAŁÓWKA, MIERNIK, POPRZEDNIK, RACJONALIZM, PÓŁWEŁNA, PÓŁOKRES, LIPOATROFIA POINSULINOWA, FUNKCJA, CZYSTOŚĆ, WEWNĘTRZNY, DYSONANS, KARL, SOSNA CZERWONA, ŁUPEK WĘGLISTY, PRZEWÓD, ABSYDA, ŚLEPY KOSZTORYS, WIETRZENIE SOLNE, POWAŻNY WIEK, WIECZNE PIÓRO, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, RACJONALNOŚĆ, KOMPLIKACJA, PRAKTYKUJĄCY, ŁAMAŃCE, KACENJAMER, ŁUSKWIAK ZMIENNY, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, MŁAKA, MIKROMACIERZ DNA, KULT SOLARNY, OCHRONA INDYWIDUALNA, GEORGIA, MAMUT WŁOCHATY, CEWKA, HISTOLOGIA, DOKTORAT HONORIS CAUSA, PRZYCISK, KOSMITA, ZGNIATACZ KCIUKÓW, KÓŁECZKO, ORGIA, RECEPTOR KAINOWY, PEŁZAK, OPONKA, FARBA DRUKARSKA, BIEGUN, ZDRADZIECTWO, HYDROFIT, ZMIANA WSTECZNA, PTAK ŁOWNY, TASMANIA, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, DIAKONIA, OPĘTANIE, MANI, ŁUK ŻEBROWY, BEZCZYN, BAKI, RATYSZCZE, BLIŹNIĘTA SYJAMSKIE, FLAGSZTOK, DRESZCZ, CELKA, DZIAŁ, SALAFIZM, PRZYLĄDEK, SYFEK, CAMPUS, KILOWAT, SKUPINA, KAMELIA, MERCER, PACHOŁEK, ŁAJNO, EKSPATRIANT, NACZYNIAK, TYTUŁ NAUKOWY, EFEKT SORETA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, ?ARAKAŃCZYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.789 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES, KTÓRY ZMIENIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE OBIEKTU (CIAŁA, SUBSTANCJI LUB SYSTEMU FIZYCZNEGO) LUB JEGO STAN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES, KTÓRY ZMIENIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE OBIEKTU (CIAŁA, SUBSTANCJI LUB SYSTEMU FIZYCZNEGO) LUB JEGO STAN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROCES FIZYCZNY proces, który zmienia właściwości fizyczne obiektu (ciała, substancji lub systemu fizycznego) lub jego stan (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROCES FIZYCZNY
proces, który zmienia właściwości fizyczne obiektu (ciała, substancji lub systemu fizycznego) lub jego stan (na 14 lit.).

Oprócz PROCES, KTÓRY ZMIENIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE OBIEKTU (CIAŁA, SUBSTANCJI LUB SYSTEMU FIZYCZNEGO) LUB JEGO STAN sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - PROCES, KTÓRY ZMIENIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE OBIEKTU (CIAŁA, SUBSTANCJI LUB SYSTEMU FIZYCZNEGO) LUB JEGO STAN. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast