OSOBA, KTÓRA NIE RADZI SOBIE Z CZYMŚ, GŁÓWNIE DLATEGO, ŻE DANA SYTUACJA JEST DLA NIEJ NOWA LUB DLATEGO, ŻE MA TRUDNOŚCI Z POŁAPANIEM SIĘ W JAKICHŚ REALIACH; PRZECIWIEŃSTWO OSOBY, KTÓRA JEST PRO, OWNI W CZYMŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOOB to:

osoba, która nie radzi sobie z czymś, głównie dlatego, że dana sytuacja jest dla niej nowa lub dlatego, że ma trudności z połapaniem się w jakichś realiach; przeciwieństwo osoby, która jest pro, owni w czymś (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA NIE RADZI SOBIE Z CZYMŚ, GŁÓWNIE DLATEGO, ŻE DANA SYTUACJA JEST DLA NIEJ NOWA LUB DLATEGO, ŻE MA TRUDNOŚCI Z POŁAPANIEM SIĘ W JAKICHŚ REALIACH; PRZECIWIEŃSTWO OSOBY, KTÓRA JEST PRO, OWNI W CZYMŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 33.247

ZŁOTOŚĆ, PYZY, CZEDAR, ŻÓŁTAK, POWYWRACANIE, AMNEZJA DYSOCJACYJNA, TRZON MACICY, KOLEKCJONERKA, MAZEROWANIE, MARUDNOŚĆ, MĄTEWKA, KREACJA, CHROPOWATOŚĆ, NIEPRAWDZIWOŚĆ, STRONA, CZARDASZ, DOROBEK, HOBBY, ŁATWIZNA, PRZEPYCHACZKA, CHOROBA KAHLERA, BRĄZ, TAUTOCHRONA, KLASYFIKACJA ABC, WTÓRNIK, NIEZALEŻNOŚĆ, BADANIE PODMIOTOWE, INTERES PRAWNY, UMIEJSCOWIENIE, TYMPANON, KOCIOŁ, ŚLEDZIOPODOBNE, DOTHRACKI, LITWAK, PRZESTĘPNOŚĆ, DZIECKO EPOKI, ANEKSJA, SUBSKRYPCJA, ZIELE, HUBA, PESTYCYD, BIG BAND, NIEDOKOŃCZONOŚĆ, BEANIA, MOGISYGMATYZM, ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE, POKRZEPICIEL, LATEN, FURMAN, WYŚWIETLARNIA, MILANO, INTENSJONALNOŚĆ, ALIDADA, AMINOKWAS BIOGENNY, ZWARA, RELISH, HYDROPONIKA, SODOMA I GOMORA, PAWĘŻ, AKCJA, WYTRAWNOŚĆ, ŚCIEŻKA, EKSPERIENCJA, STARY BYK, PROFITENT, SUFFOLK, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, PROMIENNOŚĆ, PIONEK, RYBA DRAPIEŻNA, CZAKRA, PLANKTON WIRÓWKOWY, GLINIANE RĘCE, ZASIEDLENIE, PIECHOTA, ANTYDOGMATYZM, EGRETA, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, CIASTKO, PISEMKO, SYLABA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, MŁODZIK, INTENSJA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, WYBRANIEC, STRUNA ŚCIĘGNISTA, PRODUKCJA PIERWOTNA, METEORYZM, NOSACZ SUNDAJSKI, JĘZYK KAUKASKI, BĄK, KOKPIT, DENDRODOA, MOMENT MINSKY'EGO, ZWODNICZOŚĆ, OPAR, MRÓWKA ĆMAWA, DYSTYCH, DEKADENCKOŚĆ, MARTWY PRZEPIS, OPTYKA KWANTOWA, EDYKUŁ, PANICZĄTKO, POWSINOGA, CZAS, GEREZA KRÓLEWSKA, KARCICIEL, ADIANTUM KLINOWATE, NIEWYDOLNOŚĆ, MOZAIKA, ŻABA PURPUROWA, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, KRUCHE CIASTO, PRZYZWOITOŚĆ, FINAŁ, ZIARENKOWIEC, ARCHAISTA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, KATEGORYCZNOŚĆ, SORABISTYKA, INTERPRETACJA, PERYFERYJNOŚĆ, ETNOPSYCHOLOGIA, GORĄCA KREW, SYRENI ŚPIEW, RELACJA BINARNA, GIMBOPATRIOTYZM, WERYFIKACJA, PODATEK ROLNY, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, KOSZATNICZKA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, KUCZBAJA, SANDAŁOWIEC, STOCZNIA ZŁOMOWA, CZŁOWIEK CZYNU, ESKIMOSEK, PERSONALNIK, NAKTUZ, KLISZKA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ŻYD, KRWAWNIK, PRZYCISK DZWONKA, KLERK, POWIJAKI, SPOLEGLIWOŚĆ, TOFFI, BAZYLEUS, KOPARKA KROCZĄCA, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, ŁUK, PISK, LIŚĆ ZARODKOWY, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, RODZINA KLANOWA, PENETRACJA, CHOROBA PLUMMERA, BALECIK, WIĄŚL, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, POLE KARNE, ŁOWCZYNI, BEZKIERUNKOWOŚĆ, CHOINKA, OBDZIERACZ, GURU, EKSTERN, IKRA, BASKINA, FERMATA, MRÓWA, DOKUMENTACJA BUDOWY, TELETECHNIKA, ZGRZEBŁO, MOBING, CIEPŁE KRAJE, ZAMEK NA PIASKU, HISTORYZM CEGLANY, MARKETING PARTNERSKI, PAMELO, PRACOWNIK LEŚNY, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, SALWA BURTOWA, POLSKOŚĆ, ODSKOK, KĘPA, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, THAULOW, POLICJA POLITYCZNA, MCLAREN, OCIEKACZ, WĘGORZOWATE, LUSITANO, SAMOCHWALCA, PODEJŚCIE, AKWEN, ELBAIT, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, PROCES ODWRACALNY, ORKAN, KORONA DROGI, MASZYNA CIEPLNA, WYŻERACZ, NOSACZ, KAMERTON WIDEŁKOWY, ASOCJACJA, SŁODYCZ, ANITA, BRUNELLESCHI, GOLEC, DOROSŁOŚĆ, AS WYWIADU, LWIA SPÓŁKA, SEKTA, BANANOWA MŁODZIEŻ, PALPACJA, AUTOSKLEP, BRUDAS, FILOLOGIA SERBSKA, BRZMIENIE, KRZEŚLISKO, PRAGMATYCZNOŚĆ, NOCEK DUŻY, WYNIOSŁOŚĆ, PRZEPIS, KOŚĆ ŁZOWA, PIŁKA MECZOWA, BIBIMBAP, KREACJA, SUBSKRYBENT, INWENTARZ ŻYWY, JESIOTR BIAŁY, NOCEK WĄSATEK, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, STRATYFIKACJA, SAMOPAŁ, PATOWOŚĆ, BEGINKI, FANEROFIT, SKOK, BON VIVANT, MOKROŚĆ, PRZEWALENIE SIĘ, CHRYSTOLOGIA, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, BAR MICWA, INTENCJONALIZM, CZUPRYNEK SZATANIEC, GARDENIA, SZEPT, EMBRION, ADVOCATUS DIABOLI, DILERKA, CZASOWNIK POSIŁKOWY, KOLINEACJA PERSPEKTYWICZNA, TORFOWIEC NASTROSZONY, SŁONOROŚL, ZAJĄCZEK, KIBOLSTWO, MIERZENIE, NOOB, POŚLEDNIOŚĆ, FLET PROSTY, STAROŚĆ, SYMETRIA FIGURY, GBUROWATOŚĆ, LAMPA KARBIDOWA, OBSZAR WIEJSKI, SCHIZOFRENIA, TRANSPORTOWIEC, BRUTAL, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, PRZYTOMNOŚĆ, PRYWATNIAK, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, ANIMATORKA, SZKŁO LABORATORYJNE, WYŁAWIACZ, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, OPRACOWANIE, OPONA, NIELETNIOŚĆ, ROZKŁAD, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, SNUTKA GOLIŃSKA, KANTONIERA, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, POŚREDNIK, KOBIECISKO, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, ZŁOTY BLOK, SHAW, POKRYWA, ?WZW G.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 33.247 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA NIE RADZI SOBIE Z CZYMŚ, GŁÓWNIE DLATEGO, ŻE DANA SYTUACJA JEST DLA NIEJ NOWA LUB DLATEGO, ŻE MA TRUDNOŚCI Z POŁAPANIEM SIĘ W JAKICHŚ REALIACH; PRZECIWIEŃSTWO OSOBY, KTÓRA JEST PRO, OWNI W CZYMŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA NIE RADZI SOBIE Z CZYMŚ, GŁÓWNIE DLATEGO, ŻE DANA SYTUACJA JEST DLA NIEJ NOWA LUB DLATEGO, ŻE MA TRUDNOŚCI Z POŁAPANIEM SIĘ W JAKICHŚ REALIACH; PRZECIWIEŃSTWO OSOBY, KTÓRA JEST PRO, OWNI W CZYMŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOOB osoba, która nie radzi sobie z czymś, głównie dlatego, że dana sytuacja jest dla niej nowa lub dlatego, że ma trudności z połapaniem się w jakichś realiach; przeciwieństwo osoby, która jest pro, owni w czymś (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOOB
osoba, która nie radzi sobie z czymś, głównie dlatego, że dana sytuacja jest dla niej nowa lub dlatego, że ma trudności z połapaniem się w jakichś realiach; przeciwieństwo osoby, która jest pro, owni w czymś (na 4 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA NIE RADZI SOBIE Z CZYMŚ, GŁÓWNIE DLATEGO, ŻE DANA SYTUACJA JEST DLA NIEJ NOWA LUB DLATEGO, ŻE MA TRUDNOŚCI Z POŁAPANIEM SIĘ W JAKICHŚ REALIACH; PRZECIWIEŃSTWO OSOBY, KTÓRA JEST PRO, OWNI W CZYMŚ sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - OSOBA, KTÓRA NIE RADZI SOBIE Z CZYMŚ, GŁÓWNIE DLATEGO, ŻE DANA SYTUACJA JEST DLA NIEJ NOWA LUB DLATEGO, ŻE MA TRUDNOŚCI Z POŁAPANIEM SIĘ W JAKICHŚ REALIACH; PRZECIWIEŃSTWO OSOBY, KTÓRA JEST PRO, OWNI W CZYMŚ. Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

x