RODZAJ AŻUROWEGO HAFTU LUB DELIKATNEGO WZORU KORONKI, ZWYKLE PRZYPOMINAJĄCEGO PAJĄKA TYM, ŻE ELEMENTY WZORU PROMIENIŚCIE ROZCHODZĄ SIĘ OD JEGO ŚRODKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAJĄCZEK to:

rodzaj ażurowego haftu lub delikatnego wzoru koronki, zwykle przypominającego pająka tym, że elementy wzoru promieniście rozchodzą się od jego środka (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PAJĄCZEK

PAJĄCZEK to:

zdrobniale: pająk - przedstawiciel rzędu pająków (na 8 lit.)PAJĄCZEK to:

pęknięte naczynko krwionośne przyjmujące na skórze kształt pająka lub gwiazdki (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ AŻUROWEGO HAFTU LUB DELIKATNEGO WZORU KORONKI, ZWYKLE PRZYPOMINAJĄCEGO PAJĄKA TYM, ŻE ELEMENTY WZORU PROMIENIŚCIE ROZCHODZĄ SIĘ OD JEGO ŚRODKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.079

KARAWANA, LAMPA WYŁADOWCZA, GENERATOR FUNKCJI, BATIK, PEBA, TARADAJKA, ORDYNACJA, BEAR, OLEJEK ABSOLUTNY, MAGIERA, ŚWIATŁO, WŁADZUCHNA, WYDAWNICTWO, ILUWIUM, NIEWYPARZONY PYSK, TECHNIKA CYFROWA, KAPŁON, WYCHODŹSTWO, BAJCA, MIKROCYSTYNA, KAWECAN, INICJATOR, KRÓLIK FLORYDZKI, ŁYŻKA, EUTEKTOID, WYNIOSŁOŚĆ, CHMURA KONWEKCYJNA, ACETAL, KONSERWACJA, ZDROJEK, SOLARIUM, WĘDRÓWKA DUSZ, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, PAPILOT, WYBIEG, OPIEKA SPOŁECZNA, JĄKANIE, INDYKATOR, MONOPTERES, SODOMA I GOMORA, NIETOPERZ, PODKŁAD, MIARA TENDENCJI CENTRALNEJ, PCHACZ, PANDA, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, ALERCE, ŻYWA PAGINA, ORBITER, ZAKŁADKA, SIÓDEMKA, BESTIARIUSZ, GHOUL, BAWOLE OKO, REGION, ANGINA MONOCYTOWA, PALCATY, CEFADROKSYL, NIESAMOWITOŚĆ, ŁAPÓWKARSTWO, OLFAKTOMETRIA, KASZKIET, ANIMALIZM, NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE, RABARBAR, ZAPALENIE, KRIS, JĄDRO ŚLIMAKOWE, GŁOWA, UCHO, ZIARNO, TARPAN, TRUCHŁO, SEN NA JAWIE, PIELMIENI, PODWOZIE, STĘP, KILLER, BANAN, SEJMIK RELACYJNY, STAL, NEONTOLOGIA, WIEŻA KOŚCIELNA, FRANCISZKANIZM, NIERZĄDNICA, OŻAGLOWANIE GAFLOWE, SŁOMIANY ZAPAŁ, PLATYCERATOPS, LIKORYN, JESTESTWO, DZIEWCZĘCOŚĆ, TAMARILLO, AMFIPROSTYLOS, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, NADNOSIE, PRZEDPŁATA, WSPÓLNOŚĆ, LINON, OFICER NAWIGACYJNY, JATKA, KOŃCÓWKA, TALERZ, DREWNO WCZESNE, CIĘŻKI SPRZĘT, FATALISTA, PREMIA GÓRSKA, AŻUR, DEMENTI, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, JELEŃ WSCHODNI, ORGANISTRUM, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, TERAPIA ZAJĘCIOWA, BARETKA, PREZENT, JEDNORAZOWOŚĆ, WYCIERACZKA, PARKIETAŻ, MOC CZYNNA, HIP-HOP, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, WĘDZIDŁO, MAJSTERSTWO, SZTAFAŻ, DNA MOCZANOWA, GORYCZKA, MENU, RYNCHENIA, LOŻA, AZOTAN(V), DRAPAK, RZEMIEŚLNICTWO, SILNIK, KLATKOWIEC, KASETON, WARTKOŚĆ, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, MISKA SOCZEWICY, FILOLOGIA, FLOKUŁY, SZCZUDLARSTWO, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, ROZTWÓR STAŁY, WYŁAWIACZ TALENTÓW, ZLEPNOŚĆ, COOL JAZZ, PREZENTACJA, WIELKOGŁOWOWATE, KANTYK, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, NADBUDOWA, PRZEBITKA, ULOT, UJŚCIE, ZAPALAZAUR, KORAKL, FOKUS, OUROBOROS, SOSNA CZERWONA, PROMINENT, ZAKOPCENIE, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, KOŚCIÓŁ, COUNTRY, STATYKA, JĘZYK POMOCNICZY, KOKPIT, OGI, MOKRADŁOSZ OLBRZYMI, RUG, POWSTANIE, DELIKATNOŚĆ, BONANZA, PTASZNIK JAWAJSKI, GIMNASTYKA, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, ATONIA, KIR, PRZECIER, BUDA, KLIPA, TYP TURAŃSKI, PODWÓJ WIELKI, KABLOBETON, LAMPAS, SOPRANISTA, COUNTRY ALTERNATYWNE, KLUCZ GŁÓWNY, KOMEDIANT, ZIEMSKI, PRZEMYSŁÓWKA, PRĄD GALWANICZNY, WZIERNIK, ENERGETYKA WODNA, ROTUNDA, DATOUZAUR, SZPITAL ZAKAŹNY, PASTICCIO, WYKONANIE, CIĄGNIK SIODŁOWY, NOS, ATOMOWOŚĆ, MASZKARA, TWORZYWO SZTUCZNE, PARNAS, ANTAŁEK, REAKCJA SPRAWCZA, TAWULEC, CHÓR, BALON, PLANETARIUM, PIES STRÓŻUJĄCY, MAŃSKI, JARZMO MOSTOWE, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, PRODUKCJA, STRASZAKI, SYLWETKA, NOZDRZE TYLNE, NOTARIUSZ, BIAŁA SZKOŁA, DYSZA, ŚRODKOWOŚĆ, RAJD GWIAŹDZISTY, BAZYLIKA, KONCERT, ZGNIATACZ KCIUKÓW, PAŁKA WYSMUKŁA, LEŃ, INTERWENIENT UBOCZNY, KUC SZETLANDZKI, KOMEDIODRAMAT, UBYTEK, DEKLINACJA NIJAKA, WIĘŹNIARKA, DZIEWIĘTNASTY, KISZKA, STRAJK OSTRZEGAWCZY, INTERFEJS, STOPA DOCHODU, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, AUSTRONEZYJCZYK, ZNAK, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, HRABINA, POJAZD, ZAŚLEPIENIE, WIRTUOZOSTWO, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, GÓWNOJAD, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, PRZETARG OGRANICZONY, PLAC, ROSYJSKI, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, ŹRÓDŁO POLA, UROJENIE KSOBNE, SZONIZAUR, SŁUPEK, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, ZIARNKO, KRATA DYSTRYBUTYWNA, TUNICZKA, MŁODZIEŻÓWKA, ENUMERACJA, AUTOTELICZNOŚĆ, TYTUŁ PRASOWY, GRACILICERATOPS, PARA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, LEJKA, CHYTROŚĆ, GEREZA BIAŁOBRODA, SIAD RÓWNOWAŻNY, BLOCZEK, JEZIORO EUTROFICZNE, FRATER, PROBIERNIA, LANSJER, ALDROWANDA, ANTYFAN, PANKREATYNA, CZARNA WDOWA, GARNITUR, SEJM, GUZOŃ PAJĘCZARZ, LIŚCIAK, DOMINIUM, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, CIĄG POLIGONOWY, DYSTOPIA, CYK, OŚCIEŻNICA, MOZART, WENTYL, OPERA MYDLANA, CZŁONEK RODZINY, WOLNA AMERYKANKA, ?MAJSTRA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.079 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ AŻUROWEGO HAFTU LUB DELIKATNEGO WZORU KORONKI, ZWYKLE PRZYPOMINAJĄCEGO PAJĄKA TYM, ŻE ELEMENTY WZORU PROMIENIŚCIE ROZCHODZĄ SIĘ OD JEGO ŚRODKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ AŻUROWEGO HAFTU LUB DELIKATNEGO WZORU KORONKI, ZWYKLE PRZYPOMINAJĄCEGO PAJĄKA TYM, ŻE ELEMENTY WZORU PROMIENIŚCIE ROZCHODZĄ SIĘ OD JEGO ŚRODKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAJĄCZEK rodzaj ażurowego haftu lub delikatnego wzoru koronki, zwykle przypominającego pająka tym, że elementy wzoru promieniście rozchodzą się od jego środka (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAJĄCZEK
rodzaj ażurowego haftu lub delikatnego wzoru koronki, zwykle przypominającego pająka tym, że elementy wzoru promieniście rozchodzą się od jego środka (na 8 lit.).

Oprócz RODZAJ AŻUROWEGO HAFTU LUB DELIKATNEGO WZORU KORONKI, ZWYKLE PRZYPOMINAJĄCEGO PAJĄKA TYM, ŻE ELEMENTY WZORU PROMIENIŚCIE ROZCHODZĄ SIĘ OD JEGO ŚRODKA sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - RODZAJ AŻUROWEGO HAFTU LUB DELIKATNEGO WZORU KORONKI, ZWYKLE PRZYPOMINAJĄCEGO PAJĄKA TYM, ŻE ELEMENTY WZORU PROMIENIŚCIE ROZCHODZĄ SIĘ OD JEGO ŚRODKA. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x