OSOBA OCENIANA NEGATYWNIE, KTOŚ ZACHOWUJĄCY SIĘ W SPOSÓB NIEPOCHWALANY SPOŁECZNIE; URWIS, ZIÓŁKO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NUMER to:

osoba oceniana negatywnie, ktoś zachowujący się w sposób niepochwalany społecznie; urwis, ziółko (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NUMER

NUMER to:

liczba stosowana na oznaczenie czegoś (na 5 lit.)NUMER to:

tabliczka, na której jest napisany numer; oznaczenie z numerem (na 5 lit.)NUMER to:

jeden z punktów programu, element widowiska artystycznego (na 5 lit.)NUMER to:

sprytny, najczęściej zaskakujący czyn (na 5 lit.)NUMER to:

zbiór egzemplarzy czasopisma opatrzonych tym samym numerem, wydanych z tego samego składu drukarskiego, o identycznej treści i szacie graficznej (na 5 lit.)NUMER to:

współżycie płciowe, jednorazowy seks (na 5 lit.)NUMER to:

pokój hotelowy oznaczony określonym numerem (na 5 lit.)NUMER to:

kawał, zamierzone zażartowanie z kogoś, psota (na 5 lit.)NUMER to:

pomieszczenie opatrzone kolejną liczbą, np. pokój hotelowy (na 5 lit.)NUMER to:

liczba oznaczająca kolejność (na 5 lit.)NUMER to:

domu lub telefonu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA OCENIANA NEGATYWNIE, KTOŚ ZACHOWUJĄCY SIĘ W SPOSÓB NIEPOCHWALANY SPOŁECZNIE; URWIS, ZIÓŁKO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.228

NASYCALNIA, ODKŁAD, PREMIA GÓRSKA, MODUS, PUNKT ZEROWY, TEATR, ZAGADKA, STÓŁ GIMNASTYCZNY, CHÓR, KARMA, SOS MUŚLINOWY, ŚMIAŁEK, KONCHYLIOLOGIA, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, CZYSTA ALEKSJA, AMBICJA, KANALIK NERKOWY, CHOROBA REUMATYCZNA, REKORDER AWARYJNY, DOBA, CIĘTOŚĆ, KORNWALIJSKI, TRZYNASTKA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, ROZDZIELCA, ZAPROSZENIE, RECEPTOR WĘCHOWY, SZARLATAN, BOLSZEWIK, UCHWYT NOŻOWY, KOLARSTWO GÓRSKIE, NORMANDZKI, CUKIERNIA, DŁUGOGŁOWIE, DEKANTER, NIĆ WIODĄCA, DŁUGI WEEKEND, SZKŁO, MICHAŁ, CHRONICZNOŚĆ, ULUBIENIEC, ZEGAR ATOMOWY, AKUMULATORY, UŁAMEK PIĘTROWY, HUN, DWUSETKA, KOŚĆ ŁZOWA, DYFTERYT, GOSPODARKA PLANOWA, KOKILKA, DINUKLEOTYD, CEROWNIA, ROLA, TYRYSTOR, TRAWERS, PŁYN CHŁODNICZY, ADWENTYZM, HAIŃSKI, TERAPIA GESTALT, MOŁOJEC, JĘZYK EZOPOWY, DWÓJKA, ZROBIENIE MIEJSCA, DŁUGOSZPAR, RULETKA, BÓBR KANADYJSKI, HERTZ, DZIKI ZACHÓD, ZIELONOŚĆ, POPŁÓD, PROMIENNOŚĆ, GRUPOWOŚĆ, KIOSKARZ, UŻYCIE NIEKOMERCYJNE, CIELĘCY WIEK, TRANSEKT, WIDZENIE SENNE, ANALIZA FUNKCJONALNA, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, BAON, GMINNOŚĆ, MINUSY, ROMANSOPISARZ, FARMAKODYNAMIKA, KONIK, WYCHOWANIE FIZYCZNE, BAGPIPE, PLENIPOTENT, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, KURS, WYŚWIETLARNIA, CUDOTWÓR, FARERCZYK, IMPRESYWNOŚĆ, TAMILSKI, RECEPCJA, ENERGETYKA JĄDROWA, BAR SAŁATKOWY, KAWA MIELONA, TAUTOCHRONA, SAMOUPROWADZENIE, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, MIRAŻ, PSYCHOGERIATRIA, DRĘCZYCIEL, IMMUNOGENETYKA, EKRAN, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, UKŁAD PIASECKIEGO, KATANA, MODEL DECYZYJNY, LIDER, GULASZ, ŚMIECIUCH, ICHNOLOGIA, HEAVY METAL, SZEŚĆDZIESIĄTKA, SAWANT, DOBB, PARADOKSOGRAF, INWEKTYWA, MIĘSOPUST, SZPICAK, SYSTEM, SOCJOGRAFIA, KRASNOLUDEK, CHORY NA GŁOWĘ, ZASTÓJ, OBRAZ, EKONOMIK, ALGEBRAIK, DACH MANSARDOWY, JĘZYK ELFÓW, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, SAUNA, ODRUCH RZEPKOWY, DZIAD, TEORIA KATASTROF, POŚLIZG, NAWALENIE SIĘ, REFORMISTA, SZKARADZIEŃSTWO, TANIEC WSPÓŁCZESNY, DILER WALUTOWY, GÓRNIK, MLECZARZ, FILOLOGIA ORIENTALNA, KICK BOKSER, SZKOŁA WYŻSZA, BRODOWSKI, ELF, KAMERTON WIDEŁKOWY, POŚCIELÓWKA, PRZEDMIAR, REPUBLIKA BANANOWA, TAJEMNICZOŚĆ, NIEPUNKTUALNOŚĆ, CZUSZKA, WALECZNOŚĆ, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, IRRADIACJA, CISZA WYBORCZA, PASJONAT, POMPIER, KRAJOBRAZ, KORBACZ, CHOROBA OLLIERA, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, WIELOCUKIER, STARE MIASTO, SUPORT, TEREN, GARBARSTWO, ODKŁACZACZ, MYJNIA SAMOCHODOWA, JOŁOP, ODLEWARKA, RUCH PIESZY, KRÓLEWIĘTA, DZIECIĘ, LAMPAS, DAKTYL, MODEL, REKLAMIARZ, APLIKACJA ADWOKACKA, GŁUPTAK BIAŁY, KULT ŚWIĄTYNNY, WYBLINKA, GWAŁT, SZUM INFORMACYJNY, JAZGOT, LOTNOŚĆ, KTOŚ, WŁÓCZYKIJ, KATECHUMEN, ODPŁATA, NIETOPERZE, REGIONALISTA, GEOMETRIA RZUTOWA, PISEMNOŚĆ, KOMÓRKA MACIERZYSTA, SHONEN-AI, SPOWINOWACONY, ŻYŁA, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, TRYB ŻYCIA, WURŚCIK, SUBREGION, PUNKT ZLEWNY, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, LĘK SEPARACYJNY, TOPOS, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, PAN STOP, MADERYZACJA, PROCES DOSTOSOWAWCZY, PANOPTIKON, AKCELERATOR CYKLICZNY, POŚCIELÓWA, MIKROFILAMENT, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, ROTUNDA, JAMA OTRZEWNA, FILAKTERIA, PRZEWODNICZKA, KUTASI ŁEB, ANTYWZORZEC, KOŃCÓWKA, APLIKACJA, WŁÓKNIAK MIĘKKI, KONTROLA DROGOWA, DRUCIARZ, URANIDOWATE, LICHWA, BRUSTASZA, ARKADA, ORDYNARNOŚĆ, GRUPA TOPOLOGICZNA, PÓŁCZŁOWIEK, STRATYFIKACJA, TUBA, MOGIKAPPACYZM, FEERIA, SHAKER, UPARTOŚĆ, PARADOKS, PARALAKSA, ANONIMAT, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, ZAKŁADZINY, CZAS MĘSKI, TABLICZKA ZNAMIONOWA, NIEZISZCZALNOŚĆ, BŁĘDNOŚĆ, IMPERTYNENCKOŚĆ, PRZYSMAK, MIŚ, DOWOLNOŚĆ, SIEDEMDZIESIĄTKA, EGZEKUTYWA, KOSMOS, WINA, OBRONA PHILIDORA, TACHION, GEOMETRIA ANALITYCZNA, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, ROŻEN, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, POSIADACZ SAMOISTNY, BEZLITOSNOŚĆ, SPREJ, STRZAŁECZKA, CMOKIER, FAŁDÓWKA PŁASZCZYNKA, LIŚCIONOGI, UKŁUCIE, BEZBRONNOŚĆ, TASIEMIEC UZBROJONY, NADZIEWARKA, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, KRYMINAŁ, KLUBOWICZ, GULASZ, BEZWZGLĘDNOŚĆ, ORIENTACJA, GRUPA NILPOTENTNA, CANZONA, GEOGRAF, NIEPOJĘTOŚĆ, POMOCNIK, ZBŁĄKANA OWIECZKA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, AWANGARDYZM, KOŃ JOMUDZKI, CHLOASMA, GAR, SYSTEM, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, MÓZG, ?WYLEW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.228 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA OCENIANA NEGATYWNIE, KTOŚ ZACHOWUJĄCY SIĘ W SPOSÓB NIEPOCHWALANY SPOŁECZNIE; URWIS, ZIÓŁKO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA OCENIANA NEGATYWNIE, KTOŚ ZACHOWUJĄCY SIĘ W SPOSÓB NIEPOCHWALANY SPOŁECZNIE; URWIS, ZIÓŁKO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NUMER osoba oceniana negatywnie, ktoś zachowujący się w sposób niepochwalany społecznie; urwis, ziółko (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NUMER
osoba oceniana negatywnie, ktoś zachowujący się w sposób niepochwalany społecznie; urwis, ziółko (na 5 lit.).

Oprócz OSOBA OCENIANA NEGATYWNIE, KTOŚ ZACHOWUJĄCY SIĘ W SPOSÓB NIEPOCHWALANY SPOŁECZNIE; URWIS, ZIÓŁKO sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - OSOBA OCENIANA NEGATYWNIE, KTOŚ ZACHOWUJĄCY SIĘ W SPOSÓB NIEPOCHWALANY SPOŁECZNIE; URWIS, ZIÓŁKO. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x