CZĘSTOŚĆ POJAWIANIA SIĘ CECHY WARUNKOWANEJ PRZEZ DANY GEN W FENOTYPIE OSOBNIKA POSIADAJĄCEGO ÓW GEN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PENETRACJA GENU to:

częstość pojawiania się cechy warunkowanej przez dany gen w fenotypie osobnika posiadającego ów gen (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘSTOŚĆ POJAWIANIA SIĘ CECHY WARUNKOWANEJ PRZEZ DANY GEN W FENOTYPIE OSOBNIKA POSIADAJĄCEGO ÓW GEN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.790

ARTYSTA, DEFOLIANT, STAŁA KOSMOLOGICZNA, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, PROSTAK, LABIRYNT, ANTYCIAŁO, WIĄZANIE JONOWE, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, ZASADA D'ALEMBERTA, PRZETARG OGRANICZONY, MANDŻURSKI, NIEMIEC, IKROWIEC, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, EOZYNOFIL, ANTHEM TRANCE, CZYNNIK SYTUACYJNY, KONDOMINIUM, WKŁAD, NAJEM, FLUWIOGLACJAŁ, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, ZJAWISKO KERRA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, KATEGORYCZNOŚĆ, JUDASZ, POTPOURRI, MOTYWIK, SIEROTA, TRZECIACZKA, OPIEKUŃCZOŚĆ, KONCERT, BEZDOTYKOWIEC, RYWALIZACYJNOŚĆ, FOTOKSIĄŻKA, NORMALNOŚĆ, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, MIESIERKA, DOPPELGANGER, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, ROKOKO, POMIOTŁO, ESPRESSO, SAMOGŁOSKA KRÓTKA, BÓBR KANADYJSKI, PRZYTUŁEK, TAMARAW, PŁETWA STEROWA, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, WYRWIZĄB, PŁOZA, TRÓJKĄT, WALEC KOŁOWY PROSTY, KOHORTA, SPRAWIEDLIWOŚĆ WYRÓWNAWCZA, TANATOPSYCHOLOGIA, MADZIARSKI, START ZATRZYMANY, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, HISZPAŃSKI, ŁUK ANGULARNY, DEKIEL, ANTENA YAGI, ROZŚWIETLACZ, WYRĘBA, DRESIARZ, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, UT, KURPIE, POSKRZYP, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, NAKIEROWANIE SIĘ, BIAŁY WIERSZ, CHŁOPIEC, BLACKJACK, FILM PŁASZCZA I SZPADY, BOJOWOŚĆ, SALADA, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, REGESTRATOR, WIGILIA, PALATALIZACJA, PROBLEM DELIJSKI, ZMIENNA ZWIĄZANA, CEMENTOWE BUTY, OBJĘTOŚĆ, PIEC OPOROWY, FILOLOGIA KLASYCZNA, WIEDŹMIN, GOŁĄB POCZTOWY, ARBORETUM, TOCZENIE, JEZIORO SUBGLACJALNE, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PRZEWIJAK, LEŃ, MINERAŁ ZABARWIONY, GOSPODARKA NATURALNA, POSIEDZENIE, SZEW KOSTNY, JAZZÓWKA, KANAPKA, SROGOŚĆ, KANISTER, ENDOSZKIELET, SYNTETYK, GRYZEK, KANAŁ ENERGETYCZNY, MISIEK, STROP KLEINA, NOVIAL, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, EPKA, KOŃ KABARDYŃSKI, KOSS, NEOROMANTYZM, JEDWABNIK, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, ODLEWARKA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, REZONANS, NATURA, CERATOFILID, LIMO, WĄCHACZ, ŻONGLERKA, ENERGETYKA JĄDROWA, MOWA WIĄZANA, WAŁ, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, PODATEK NALEŻNY, KASZUBSKOŚĆ, ZBRODNIA HITLEROWSKA, POCHŁANIACZ, TUNICZKA, WIELOKROTNOŚĆ, MATERIAŁ SKALNY, AKSJOMAT, WYWIAD SKARBOWY, KONSUMENT, SUTERYNA, NERWIAK ZARODKOWY, HERTZ, TAKT TRÓJDZIELNY, FESTON, BLADA TWARZ, CYWILIZACJA, SUPERPRZEBÓJ, SANATORIUM UZDROWISKOWE, BON LOKACYJNY, REFLEKSOLOG, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, GRAF, PENDENT, ŻÓŁW OLIWKOWY, SZYSZAK HUSARSKI, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, GLOBIGERYNA, AMPEROGODZINA, BRAHE, POWSTANIE CHMIELNICKIEGO, RUCH WAHADŁOWY, EUFONIA, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, KRĄŻOWNIK LINIOWY, WSPÓLNY CZYNNIK, POLE WIDZENIA, TRASZKA NADDUNAJSKA, SYNKOPA, DZIDA, OKSFORD, LANSJER, URZĄDZENIE WYJŚCIA, KAMERDYNER, PLAMISTOŚĆ, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, KARMIDŁO, UŚMIECH LOSU, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, TORFOWISKO SOLIGENICZNE, PRZEGUB, SUKCESYWNOŚĆ, KULTURA KRETEŃSKA, KORONA, KUCHNIA, ZAGĘSZCZARKA, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, WILAMOWSKI, DEINSTALACJA, PŁYN CHŁODNICZY, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, PARCELANT, WIĆ ROŚLINNA, WIĘKSZOŚĆ SEJMOWA, EKONOMIA ROZWOJU, TRANSFUZJOLOGIA, TOUAREG, KLIMAT PODZWROTNIKOWY, ZBIORNIK, PYRA, KOSZYKÓWKA, BÓL, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, FTYZJOLOG, BACHMISTRZ, MASIELNICZKA, WIELOETATOWOŚĆ, ODKUPICIEL, PARA MINIMALNA, NIEPOWODZENIE, SKARGA, BERŻERETKA, ETOLOGIA, BREK, BRUTAL, LAMPA CROOKESA, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, SPREJ, CYSTOSTOMIA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, POLIMER FLUOROWY, KAMPUS, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, CHAŁTUROWIEC, SZYBKOZŁĄCZKA, TRAJEKTORIA, PLETYZMOGRAFIA, FILOZOFIA, JĘZYKI DARDYJSKIE, CIELĘCE LATA, WIDZENIE OBWODOWE, RYTM ASYMETRYCZNY, PIETROW, GOSPODARKA RABUNKOWA, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, WIDZENIE MASZYNOWE, POWIETRZE WENTYLACYJNE, CZŁON OKREŚLAJĄCY, DWUWARSTWOWOŚĆ, NASTAWNOŚĆ OKA, NAGOLENNIK, RARYTASIK, KRZYWA ELIPTYCZNA, EKSPANSYWNOŚĆ, LUFT, ŚLIZGACZ, MIGELITKA, PIANOLA, WETERYNARIA, KWAS KAMFOROWY, KOKORNAK, OKTAEDRYT, SŁOWACKI, SIEDEMNASTKA, JARMUŁKA, ZLEW, JEŻOWIEC, KUC ZANISKARI, EROZJA RZECZNA, TAFTA, ZATYKANIE USZU, SZEKEL, LICHENOLOGIA, KANCELARIA TAJNA, GERMANISTYKA, EPIGENEZA, ZBRODNIA STALINOWSKA, TELEMARK, MŁYNOWY, PLUSY, RUSKI, PAKOWACZ, WSPOMNIENIE, CEROWNIA, LAGUNA, POWTÓRZENIE, MIÓD SZTUCZNY, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, ŚWIADOMOŚĆ, CHOROBA REUMATYCZNA, KANAPA, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, NALEŚNIK GUNDEL, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, MIKROFON WĘGLOWY, HETEROSFERA, LAUFER BIAŁOPOLOWY, PÓŁNOC, SYNDROM WILKOŁAKA, KAWA MIELONA, SZWABSKI, CZAKRA, LAMPA DAVY'EGO, KĄKOL, NADZORCA SĄDOWY, MAN, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, AGENEZJA NERKI, ?KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.790 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘSTOŚĆ POJAWIANIA SIĘ CECHY WARUNKOWANEJ PRZEZ DANY GEN W FENOTYPIE OSOBNIKA POSIADAJĄCEGO ÓW GEN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘSTOŚĆ POJAWIANIA SIĘ CECHY WARUNKOWANEJ PRZEZ DANY GEN W FENOTYPIE OSOBNIKA POSIADAJĄCEGO ÓW GEN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PENETRACJA GENU częstość pojawiania się cechy warunkowanej przez dany gen w fenotypie osobnika posiadającego ów gen (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PENETRACJA GENU
częstość pojawiania się cechy warunkowanej przez dany gen w fenotypie osobnika posiadającego ów gen (na 14 lit.).

Oprócz CZĘSTOŚĆ POJAWIANIA SIĘ CECHY WARUNKOWANEJ PRZEZ DANY GEN W FENOTYPIE OSOBNIKA POSIADAJĄCEGO ÓW GEN sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - CZĘSTOŚĆ POJAWIANIA SIĘ CECHY WARUNKOWANEJ PRZEZ DANY GEN W FENOTYPIE OSOBNIKA POSIADAJĄCEGO ÓW GEN. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast