LINIA, KRZYWA PRZYPOMINAJĄCA KSZTAŁT CIAŁA PORUSZAJĄCEGO SIĘ WĘŻA; LINIA FALISTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WĄŻ to:

linia, krzywa przypominająca kształt ciała poruszającego się węża; linia falista (na 3 lit.)WĘŻYK to:

linia, krzywa przypominająca kształt ciała poruszającego się węża; linia falista (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WĄŻ

WĄŻ to:

gad, który żyje w wodzie lub na lądzie i ma wydłużone ciało, które przemieszcza pełzając (na 3 lit.)WĄŻ to:

linia, krzywa przypominająca kształt ciała poruszającego się węża; linia falista (na 3 lit.)WĄŻ to:

sposób uporządkowania osób lub rzeczy, ustawienie ich obok siebie w linii prostej (na 3 lit.)WĄŻ to:

człowiek, którego ocenia się jako złego, niemoralnego, złośliwego, wrednego, o złych zamiarach; człowiek, który knuje, ma niegodziwe plany (na 3 lit.)WĄŻ to:

gumowa lub gumowana, giętka rura, której używa się do transportowania wody w celu podlewania (na 3 lit.)WĄŻ to:

jeden z elementów wodnej armatury pożarniczej, który służy do podawania wody jako środka gaśniczego (na 3 lit.)WĄŻ to:

dwudziesty trzeci co do wielkości gwiazdozbiór znajdujący się w pobliżu równika niebieskiego (na 3 lit.)WĄŻ to:

giętka rura lub rurka, często wykonana z tworzywa sztucznego, przez którą przepływa gaz albo płyn (na 3 lit.)WĄŻ to:

gwiazdozbiór równikowy (na 3 lit.)WĄŻ to:

gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną (na 3 lit.)WĄŻ to:

giętki przewód rurowy (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LINIA, KRZYWA PRZYPOMINAJĄCA KSZTAŁT CIAŁA PORUSZAJĄCEGO SIĘ WĘŻA; LINIA FALISTA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.471

IRYZACJA, FELLINI, DIEREZA, POŻAREK, GEN PLEJOTROPOWY, DRĘTWA, BLACKJACK, GRUPA AZOWA, PRAWO KARNE, KASKADA, SZEW STRZAŁKOWY, GOŁĘBICA, PISMO, METACENTRUM, GONDOLA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, OFICER TAKTYCZNY, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, GRZYB SKALNY, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, DRYBLING, SOPEL, BORSUK, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, MIDAZOLAM, GEOCHEMIA ORGANICZNA, ZIMOWISKO, ZDARZENIE, PĄK, TRASZKA PIRENEJSKA, ADLER, LINIA GŁOWY, NABIEG KORZENIOWY, NIEKAPEK, IZOTROPOWOŚĆ, CYNAMON, STOMIA, TRANSAKCJA WIĄZANA, FILECIK, DRABINA, AŁMATY, SAVE, SKALA PODATKOWA, CHOROBA MIKROFALOWA, LINIA MIŁOŚCI, JEDNOKLASÓWKA, WALENTYNKA, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, BŁONA PŁAWNA, PRZYCZEPNOŚĆ, KREOL, KAMERTON WIDEŁKOWY, TINTA, TWARDÓWKA, KOMPETYCJA, HISTORYZM MASKI, CHAM, OPENER, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, IMPUTOWANIE, WF, ŻĄDŁÓWKI, KOD DWÓJKOWY, WARSTWA OZONOWA, NAPAD, FARMAKOEKONOMIKA, ASYRYJSKI, MOTYW, WARSTWA EUFOTYCZNA, MIKROSKOP OPTYCZNY, FUNKCJA NAZWOWA, RURA CROOKESA, OUTSIDER, BASENIK, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, APOLOGETA, JAMA OTRZEWNA, PRESTIŻ, MIĘSOPUST, RYZYKO KREDYTOWE, OSIEDLENIEC, PRYMITYWIZM, ZESPÓŁ BEHRA, ROŻEN, KASTYLIJSKI, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, INTUICYJNOŚĆ, KRATA PODGRUP, NAJDUCH, SUBSKRYPCJA, DOBB, MODERNIZM, SPÓŁGŁOSKA USTNA, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, FILOZOFIA NAUKI, ŚLEPE ŹRÓDŁO, AGREGACJA, POBRZMIENIE, PLATFORMA SERWEROWA, BAKSZTAG, TARTAN, TARSKI, WĄŻ MERREMA, MŁOTKOWY, RAKSA, ETNOLINGWISTYKA, AUTOBUS SZYNOWY, WZORNIK, KAPILARA, POMÓR, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, ICHTIOSTEGOWCE, DOM WIELORODZINNY, KULON, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, PRZEDSIĘBIORCZYNI, PÓŁNOC, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, KULCZYBA, UKROP, LICZBA ATOMOWA, NOWA TWARZ, KŁOBUK, DWUDZIESTKA, ODPOWIEDNIOŚĆ, KRÓLIKARNIA, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, KATSUDON, ZASOBY KOPALIN, BEGINKI, ODKŁAD, PRZEWRÓT, ROŚLINY ZARODNIKOWE, ZASIĘG, KUSZYK, ROZMIĘKANIE, NUMER TAKTYCZNY, GRAF, KAPITULACJA, WĘDROWNOŚĆ, SZPILKA, ZDZIADZIENIE, FUNDUSZ SOŁECKI, BERGAMOTA, PRZEDMURZE, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, ADAMITA, KOLEBKA, NOMENKLATURA BINOMINALNA, WÓDKA, KARDIOCHIRURGIA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, PRINT, ETIOLOGIA, GRUPA NILPOTENTNA, METODOLOGIA NAUK, ANTECEDENCJA, ŻURNALISTA, GEREZA BIAŁOBRODA, SPOŻYCIE, BYT ABSOLUTNY, FILOLOGIA ORIENTALNA, ŚLIZGAWKA, NASOSZNIK TRZĘŚ, CZUBUTIZAUR, MORAWSKI, PŁETWA, RYBY MORSKIE, MANDAT WOLNY, TEORIA GIER, PROTOZOOLOGIA, CZASZA, JELEŃ, ASTRONAUTYKA, LIZOFORM, KRONIKARKA, KIR, PARADOKS, TUNEZYJSKI, SPIRALA, GARDEROBA, DŻOLER, OSOBOWOŚĆ, MIESZKALNOŚĆ, CAKE-WALK, MATMA, LIRA, OBWÓD MAGNETYCZNY, LAWENDA, SAMOGRAJ, OGNIWO ZASADOWE, SIEDZISKO, PORA GODOWA, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, WEDYZM, LINIA, BYT, DROGA ŻELAZNA, PISMO TECHNICZNE, SPAWACZ, REAKTOR JĄDROWY, ARYSTARCH, KULTURA JĘZYKA, REMISJA, GORĄCZKA ZŁOTA, WRZĘCHY, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, FIZYCZNOŚĆ, CZAKRA, CANOSSA, PILATES, PŁOZA, CAMORRA, WYROK, DIU, KRATA KSIĘCIA WALII, STUDIO FOTOGRAFICZNE, MORENA SPIĘTRZONA, KOPUŁEK PROMIENISTY, FRYZYJSKI, SARKOFAG, NORMALIZATOR, WALEC, STRZAŁKA MAŁA, FLAK, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, WYPRAWIACZ, SEMANTYKA KOGNITYWNA, MORFOLOGIA, DERBY, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, SAMOLOT, KRZYŻYK, NET, SKĄPOSZCZETY, CUKRZYCA, OPOZYCJONISTA, DOSTRZEGALNOŚĆ, ROKIETOWATE, LINIA DEMARKACYJNA, EKLIPTYKA, WŁÓKNO, WYSYP, KROWIEŃCZAK, PADOK, BOMBA TERMOJĄDROWA, TRUFLA, FILEMON BLADY, PASO PERUWIAŃSKI, PORTUGALSKI, BAŃKA SPEKULACYJNA, WAGA MIEJSKA, ANAKONDA ŻÓŁTA, KRĘTEK, LODOWIEC, PANNICA, MOTYLEK, FAŁD KORZENIOWY, CUMMINGS, NARZECZEŃSTWO, ANATOMIA ROZWOJOWA, LOGIKA, LUSTRO TEKTONICZNE, BRONTOZAUR, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, JEŻ MORSKI, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, MOST, GRYMAŚNIK, BIEGACZ, MENUET, KOTWA, WYGODNICTWO, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, ALBUMIK, IBISOWATE, KWALIFIKACJA PRAWNA, DRUGA NATURA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, SZYNOBUS, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, RAMFORYNCHUSY, KLERK, ELOPSOPODOBNE, ŻYWOTOPISARZ, BRANIE ROZWODU, TRZEŹWOŚĆ, SZMALCÓWKA, BOHATER NEGATYWNY, UKŁAD DOKREWNY, JATKA, POKŁAD ŁODZIOWY, ŻACHWY, WAŻNIAK, FALKONKA, KALOSZEK, ?ZEGAR MOLEKULARNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.471 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LINIA, KRZYWA PRZYPOMINAJĄCA KSZTAŁT CIAŁA PORUSZAJĄCEGO SIĘ WĘŻA; LINIA FALISTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: LINIA, KRZYWA PRZYPOMINAJĄCA KSZTAŁT CIAŁA PORUSZAJĄCEGO SIĘ WĘŻA; LINIA FALISTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WĄŻ linia, krzywa przypominająca kształt ciała poruszającego się węża; linia falista (na 3 lit.)
WĘŻYK linia, krzywa przypominająca kształt ciała poruszającego się węża; linia falista (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WĄŻ
linia, krzywa przypominająca kształt ciała poruszającego się węża; linia falista (na 3 lit.).
WĘŻYK
linia, krzywa przypominająca kształt ciała poruszającego się węża; linia falista (na 5 lit.).

Oprócz LINIA, KRZYWA PRZYPOMINAJĄCA KSZTAŁT CIAŁA PORUSZAJĄCEGO SIĘ WĘŻA; LINIA FALISTA sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - LINIA, KRZYWA PRZYPOMINAJĄCA KSZTAŁT CIAŁA PORUSZAJĄCEGO SIĘ WĘŻA; LINIA FALISTA. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x