ZAJMUJE SIĘ BADANIEM SKŁADU CHEMICZNEGO CIAŁ NIEBIESKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ASTROCHEMIA to:

zajmuje się badaniem składu chemicznego ciał niebieskich (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ASTROCHEMIA

ASTROCHEMIA to:

dział astronomii, nauka badająca skład chemiczny ciał niebieskich (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAJMUJE SIĘ BADANIEM SKŁADU CHEMICZNEGO CIAŁ NIEBIESKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.514

FTYZJATRIA, PRĘŻNOŚĆ, JUBILER, MOHORYCZ, KURZEJ, SEJSMOMETRIA, EUTENIKA, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, ÓSEMKA, PRZYTOMNOŚĆ, SEN NA JAWIE, FRANCA, KAZUS, POLEROWNIK, BURSZ, ŻABA Z JUNIN, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, ANTYCYKLON, OTWARCIE DUSZY, JEŻYNA, CWAJNOS, MĘTY SPOŁECZNE, NEUROLOGIA, WYLEW, KRĘGOWIEC, MECHANIZM KRZYWKOWY, ŁYŻKA, OGNIWO STĘŻENIOWE, BABIMÓR, PRZYPŁYW, HIEROGLIFY, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, POPĘDLIWOŚĆ, POŻYTECZNOŚĆ, PARALAKSA, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, PIERWORODZTWO, CZASOCHŁONNOŚĆ, PANTOGRAF, ATOMIZM, WKŁAD GRUNTOWY, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, PURYNA, ROZGRZEWACZ, ASTROFOTOMETR, GORETEKS, CEWKA INDUKCYJNA, ANTARKTYKA, NATURALIZACJA, EMANACJA, WAGA SZALOWA, PEWNOŚĆ, RUCH PIESZY, POSTĘPOWANIE, SYLWESTER, UROLOGIA, SMOKING, ALGEBRA OGÓLNA, UCHWYT ZACISKOWY, ISKRA, BAR, OGRÓD DENDROLOGICZNY, NIHILIZM, RACEMAT, IZBA, OKOCENIE SIĘ, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, HELIOFIT, LANCKNECHT, APARAT SZPARKOWY, LEGAR, FALA DŹWIĘKOWA, DORTMUNDER, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, TROSKA, DYLETANT, PLENNOŚĆ, SILNIK GAŹNIKOWY, BIERNY OPÓR, REPOWNIA, KUC MERENS, STROLLER, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, WERTIKAL, JEŁOP, ROWEREK BIEGOWY, STWIERDZENIE, PALUCH, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, TŁUMACZ, MIEJSCE, POWSTANIE LISTOPADOWE, GRZECZNOŚĆ, WIELKI PIEC, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, KRANIOLOGIA, SADYSTYCZNOŚĆ, KONWENCJONALIZM, PAKOWACZ, MARABUT, ATOPINA, ADŻAPSANDALI, ANARCHIZM, OBIEG PIENIĄDZA, ROMANISTYKA, OLEJARNIA, METEOROID, LETARG, DETERMINIZM, ULEGŁOŚĆ, SYLWETKA, LODOWIEC DOLINNY, DOLICHOCEFALIA, DEMISEKSUALIZM, ASYRYJSKI, PROPLASTYD, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, PRZESŁUCHANIE, PROKARBAZYNA, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, BINDOWNICA, PRYMUS, WZMACNIACZ OPERACYJNY, NUR BIAŁODZIOBY, WYSMUKŁOŚĆ, BEZCELOWOŚĆ, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, ŁBISKO, OTWIERANIE DUSZY, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, STAROUKRAIŃSKI, AKCENT OSTRY, GOŁĘBIĄTKO, PRZEPRAWA, OBRABIALNOŚĆ, CHOROBA CAROLEGO, IRAŃSKI, LUSTRO, ROJSTONA KRÓLEWSKA, WICELIDER, NAGRODA POCIESZENIA, NAKRYCIE, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, KOLANO, WYSYP, AEROLIT, NEONTOLOGIA, POCZUCIE, KWAS BURSZTYNOWY, PORĘCZE, TEFILIM, DEDUPLIKACJA, RUMIAN RZYMSKI, SĄD OPIEKUŃCZY, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, MEKSYKANKA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, SPŁYW GRAWITACYJNY, KAFETERIA OTWARTA, POGROBOWIEC, WYRAJ, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, RÓWNIA POCHYŁA, KAKOFONIA, GRIGORIJ POTIOMKIN, CERES, ILUWIUM, USTAWKA, BRUNELLESCHI, MIĘSO, OSMOZA, PEDOFILSTWO, PERILLA ZWYCZAJNA, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, BIOMETRIA, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, ROZSZCZEPIENIE WARGI, WYPADEK, PUNKT ZLEWNY, TELEGRAF OPTYCZNY, TŁO, KASZUBSKOŚĆ, MENUET, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, KRATA, PRAWOMOCNOŚĆ, ŁOŻYSKO TOCZNE, BAJRONISTA, KRUSZYNKOWATE, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, BIAŁORUTENISTYKA, MYŚL, ŁATWOPALNOŚĆ, ZAUROPSYDY, POJAWIENIE SIĘ, ZAPAŁKA, ELEKTRON WALENCYJNY, WZORZEC RUCHOWY, SROGOŚĆ, BUSINESSMAN, WIEK NIEMOBILNY, LENIN, ZAPITKA, PORUSZENIE, CHEMIA, SAMOŁÓWKA, MAGMA, PRZEWIJAK, STYL DORYCKI, NORMA REAKCJI, PRZESZKODOWIEC, APIKOMPLEKS, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, FULMAR, ZMIERZCH CYWILNY, ALBAŃSKI, NADBUDOWA, HYPERBATON, STYL FORMULARNY, DRZEWO MAMUTOWE, KUFA, BRODAWKA STÓP, FUTURE, PYTAJNIK, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, BRUTAL, SETNIK, MIESZALNIK, SOK, HADAL, AZTREONAM, GATUNEK KATADROMOWY, LINIA ROZUMU, MAŁOŚĆ, KRATA, ZIMNO, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, ZAKŁADNIK, KOR, MIEJSCE, GOŁĄBKA, ELEKTRODA KALOMELOWA, ODPROMIENNIK, IKAR, SZACHY TRZYOSOBOWE, ALKOHOLIZM, WEŁNIANKA, STARY MALUTKI, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, BOROWINA, ZARZUELA, BAŁYK, ANGLEZOWANIE, WYRWIZĄB, ŁAWICA SKALNA, SEKRETARZ, GLINKA KAOLINOWA, SIÓDEMKA, WIDŁY, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, MYDLARNIA, ŁOWCA, KUZYN, STYL WILHELMIŃSKI, KOKSIARZ, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, RYWALIZACYJNOŚĆ, BRUDNICA NIEPARKA, WILCZA PASZCZA, CZIROKEZKA, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, SŁONIOWATE, AGROWŁÓKNINA, WICEMISTRZYNI, BIOLOG, SKRZYNKA, PUNKT ZEROWY, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, SILNOŚĆ, KNAGA, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, ELEKTRONOWOLT, CYKL GRANICZNY, CZŁONY, CYKL, SZYP, GWIAZDARZ, MIRAŻ, POPITA, TACHION, GALERIA, ATAK, GALARETA WHARTONA, DOPPELGANGER, KRÓLIK, CUDOWNY OWOC, ?NACZYNIA POŁĄCZONE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.514 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAJMUJE SIĘ BADANIEM SKŁADU CHEMICZNEGO CIAŁ NIEBIESKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAJMUJE SIĘ BADANIEM SKŁADU CHEMICZNEGO CIAŁ NIEBIESKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ASTROCHEMIA zajmuje się badaniem składu chemicznego ciał niebieskich (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ASTROCHEMIA
zajmuje się badaniem składu chemicznego ciał niebieskich (na 11 lit.).

Oprócz ZAJMUJE SIĘ BADANIEM SKŁADU CHEMICZNEGO CIAŁ NIEBIESKICH sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ZAJMUJE SIĘ BADANIEM SKŁADU CHEMICZNEGO CIAŁ NIEBIESKICH. Dodaj komentarz

3+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast