NAJSTARSZA CZESKA RASA KONI DOMOWYCH, WYHODOWANA W STADNINIE KLADRUBY NAD LABEM, UTWORZONEJ W 1572 ROKU PRZEZ CESARZA MAKSYMILIANA II NA BAZIE HODOWLI KONI ANDALUZYJSKICH; NADAJE SIĘ DO ZAPRZĘGÓW I DO JAZDY WIERZCHEM, JEDNAK OBECNIE RASA TRAKTOWANA JEST JAKO ZABYTEK NARODOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŃ KLADRUBSKI to:

najstarsza czeska rasa koni domowych, wyhodowana w stadninie Kladruby nad Labem, utworzonej w 1572 roku przez cesarza Maksymiliana II na bazie hodowli koni andaluzyjskich; nadaje się do zaprzęgów i do jazdy wierzchem, jednak obecnie rasa traktowana jest jako zabytek narodowy (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJSTARSZA CZESKA RASA KONI DOMOWYCH, WYHODOWANA W STADNINIE KLADRUBY NAD LABEM, UTWORZONEJ W 1572 ROKU PRZEZ CESARZA MAKSYMILIANA II NA BAZIE HODOWLI KONI ANDALUZYJSKICH; NADAJE SIĘ DO ZAPRZĘGÓW I DO JAZDY WIERZCHEM, JEDNAK OBECNIE RASA TRAKTOWANA JEST JAKO ZABYTEK NARODOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.565

ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, WRÓG, LIST OTWARTY, CHOROBA DAVIDSONA, KOŃ SZTUMSKI, KATANA, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, AFRYKANISTYKA, BIEG, GŁOŚNOŚĆ, KOZIELSK, NAMUR, BAKAR, ETEZJA, FALA HARMONICZNA, CHEMIA FIZYCZNA, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, AMNIOCENTEZA, DOMINIUM, NERWICA NIEDZIELNA, ODDANIE, KOMISJA SKRUTACYJNA, ŁUK BRWIOWY, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, KRZYWA ENGLA, PRYZMA AKRECYJNA, PROWANSJA, ETIOLOGIA, PRZECIWLEGŁOŚĆ, LETARG, DURNOWATOŚĆ, ESER, POLONIZATOR, DRAMAT MODERNISTYCZNY, ULTRABOOK, USIŁOWANIE, WEŁNIANKA, TEMPERATURA NÉELA, BIEDNY, ROBAK, WIELOŚCIAN FOREMNY, WZGÓRZE, POWYWRACANIE, PRAGMATYCZNOŚĆ, HERBATNICA, KARPIŃSK, NAWALENIE SIĘ, MACIEK, METATEZA, PATOLOG, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, LINKOMYCYNA, NIEOBROTNOŚĆ, BUDOWACZ, TARTAN, CZŁAPAK, KÓŁECZKO, PUNKT KOPULACYJNY, SŁODYCZ, FLUOROURACYL, IMPERIUM KHMERSKIE, STROLLER, RZEMIEŚLNICTWO, BRYLE, OSTATNIA WIECZERZA, TOPIELEC, DEOKSYCYTYDYNA, DŁOŃ, TRAMPOLINA, GOULBURN, REKINEK PSI, URZĄD SKARBOWY, FLEKTA, NIEGUSTOWNOŚĆ, SŁUŻBA BOŻA, TOUAREG, BASEN, SYSTEM KASTOWY, CZERWONA STREFA, PRZYWIDZENIE, LUSTRO, ALERGEN WZIEWNY, METAMORFIZM WSTECZNY, LIKWIDATOR SZKÓD, KOSTKA BRUKOWA, DUROPLAST, ZŁOŻENIE BRONI, EKONOMIA DOBROBYTU, HAMM, ROZSZCZEPIENIE WARGI, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, PAMIĘĆ BUFOROWA, CHOROBA RITTERA, WĄTŁOŚĆ, KOLOKWINTA, RELING, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, OC, HALOGENEK ALKILOWY, COLUMBUS, SUBLITORAL, JĘZYK KOREAŃSKI, PROFESJA, EKSTENSJA, KARMAZYN, LIPICAN, MACIERZ KOWARIANCJI, BRYGADZISTA, TWIERDZENIE ZERMELO, WINDSOR, TINTA, ASOCJALNOŚĆ, MUCHY W NOSIE, WIECZÓR KAWALERSKI, OZDOBA, SZARABAN, OKRES DOSTOSOWAWCZY, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, ESTETYKA, CIOS, DYLIŻANS, KLIENT, HIALINA, GUJANA FRANCUSKA, DZIKI ZACHÓD, ZNICZ, GĘSTOŚĆ PLANCKA, SEMANTYKA LEKSYKALNA, SZARAK, ULTRAPRAWICA, NOWOZACIĘŻNY, WYPYCHACZ, WOODSTOCK, HIPOTERAPEUTA, ISMALIA, FLAK, NAUKA PRZYRODNICZA, NAUKI KOGNITYWNE, BIEDRONKA, FAWORYT, ŁOBUZERSTWO, TRAWOŻERNOŚĆ, SUNDAJCZYK, RUSE, WIEŻA, OGRZEWANIE KAFLOWE, PLETYZMOGRAFIA, MANIERYSTA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, MURARKA RUDA, KRONIKARZ, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, WYCZUCIE, KALISZ, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, STRZYKWA, KLAKA, ELITARYSTA, TARSKI, AKRYBIA, IMMUNOPATOLOGIA, CZAKRA, ZGRZEBŁO, MALIMO, HELING, RYTUAŁ, CHOROBA ZAKAŹNA, BALECIK, ZŁOTA KLATKA, WUJ SAM, PLĄTANA, METALOGIKA, DERYWAT, SIODŁO SKOKOWE, MROK, KORMORAN JAPOŃSKI, ŁAPEĆ, POCHODNA FRÉCHETA, PŁOTEK, PROSTOWNIK PROMIENIOWY, CHRYSTOFANIA, ASOCJACJA GWIAZD, CYRKUMFLEKS, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, WYRÓB CUKIERNICZY, GREENOCK, PRINSEPIA CHIŃSKA, TONUS MIĘŚNIOWY, ZBOŻE OZIME, ZAPYLACZ, WARTOŚCIOWOŚĆ, ARBITRAŻ, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, KOŚCIÓŁ ARMEŃSKI, MILANEZ, GINEKOMASTIA, NACIECZENIE, UŻYTEK, LUZAK, MĘTNOŚĆ, PAKA, FUNKCJA JEDNORODNA, WIRTUOZOSTWO, WINA NIEUMYŚLNA, KABINA STEROWNICZA, JĄDRO ŚLIMAKOWE, JASKÓŁKA, PEGAZ, TEORIA PIERŚCIENI, PERKOZ BIAŁOCZUBY, RADIOKABINA, KLIN, UZALEŻNIONY, PRZODOMÓZGOWIE, POWIEŚĆ MIŁOSNA, KOPALINA STAŁA, STATEK KOSMICZNY, PŁYTA DETONACYJNA, NOGA, STREFA KONWEKTYWNA, PANNICA, WYGRANA, RUCH, MUZYKA, TENOR DRAMATYCZNY, NIEPRZYSTOSOWANIE, ESTRADOWOŚĆ, POSEŁ NIEZRZESZONY, COOL JAZZ, IDENTYCZNOŚĆ, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, MUZEUM, CETIOZAUR, KRZYŻ, POKŁAD, KONSERWATOR ZABYTKÓW, KARDAMON, GERMANISTYKA, ALLEN, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, DEKRETACJA, JĘZYK KRASNOLUDÓW, WILCZY DÓŁ, DEGRENGOLADA, CZEKADEŁKO, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, SŁUŻBA, DESZCZOCHRON, FANATYZM, WOŁEK, RZEP, SZEPT, MAKARON, OSTEOTOMIA, NIEPOKORNOŚĆ, SKÓRNICTWO, SMARKATA, TONIĘCIE, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, KWADRATNIKOWATE, PŁÓTNIANKA, GRUCZOŁ MLEKOWY, SĄDECZANKA, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, HUBA MAŚLAK, PRZEMĄDRZALEC, STUDENT, OCHOTNIK, ZASTAWKA AORTALNA, ESENCJA, PARAMENTY, PERON, NIEAKTUALNOŚĆ, KONWERSJA , LAS DRĄGOWY, NEFROLEPIS WYSOKI, HARACZ, AGRAFON, FONETYKA AKUSTYCZNA, WARSIAWA, ANALITYKA MEDYCZNA, TON, TRZECIE OKO, CUKIER BURACZANY, FENIKS, CAGLIARI, SZELMOSTWO, PLOTER GRAWERUJĄCY, PUNKT ROSY, WEKSYLOLOGIA, TORPEDA LOTNICZA, RZEŹBIARNIA, LAMPA CROOKESA, KORONA, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, KWATERA OKIENNA, PRZEBITKA, OMIEG GÓRSKI, ?WĘGIEŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.565 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJSTARSZA CZESKA RASA KONI DOMOWYCH, WYHODOWANA W STADNINIE KLADRUBY NAD LABEM, UTWORZONEJ W 1572 ROKU PRZEZ CESARZA MAKSYMILIANA II NA BAZIE HODOWLI KONI ANDALUZYJSKICH; NADAJE SIĘ DO ZAPRZĘGÓW I DO JAZDY WIERZCHEM, JEDNAK OBECNIE RASA TRAKTOWANA JEST JAKO ZABYTEK NARODOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJSTARSZA CZESKA RASA KONI DOMOWYCH, WYHODOWANA W STADNINIE KLADRUBY NAD LABEM, UTWORZONEJ W 1572 ROKU PRZEZ CESARZA MAKSYMILIANA II NA BAZIE HODOWLI KONI ANDALUZYJSKICH; NADAJE SIĘ DO ZAPRZĘGÓW I DO JAZDY WIERZCHEM, JEDNAK OBECNIE RASA TRAKTOWANA JEST JAKO ZABYTEK NARODOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŃ KLADRUBSKI najstarsza czeska rasa koni domowych, wyhodowana w stadninie Kladruby nad Labem, utworzonej w 1572 roku przez cesarza Maksymiliana II na bazie hodowli koni andaluzyjskich; nadaje się do zaprzęgów i do jazdy wierzchem, jednak obecnie rasa traktowana jest jako zabytek narodowy (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŃ KLADRUBSKI
najstarsza czeska rasa koni domowych, wyhodowana w stadninie Kladruby nad Labem, utworzonej w 1572 roku przez cesarza Maksymiliana II na bazie hodowli koni andaluzyjskich; nadaje się do zaprzęgów i do jazdy wierzchem, jednak obecnie rasa traktowana jest jako zabytek narodowy (na 13 lit.).

Oprócz NAJSTARSZA CZESKA RASA KONI DOMOWYCH, WYHODOWANA W STADNINIE KLADRUBY NAD LABEM, UTWORZONEJ W 1572 ROKU PRZEZ CESARZA MAKSYMILIANA II NA BAZIE HODOWLI KONI ANDALUZYJSKICH; NADAJE SIĘ DO ZAPRZĘGÓW I DO JAZDY WIERZCHEM, JEDNAK OBECNIE RASA TRAKTOWANA JEST JAKO ZABYTEK NARODOWY sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - NAJSTARSZA CZESKA RASA KONI DOMOWYCH, WYHODOWANA W STADNINIE KLADRUBY NAD LABEM, UTWORZONEJ W 1572 ROKU PRZEZ CESARZA MAKSYMILIANA II NA BAZIE HODOWLI KONI ANDALUZYJSKICH; NADAJE SIĘ DO ZAPRZĘGÓW I DO JAZDY WIERZCHEM, JEDNAK OBECNIE RASA TRAKTOWANA JEST JAKO ZABYTEK NARODOWY. Dodaj komentarz

6+7 =

Poleć nas znajomym:

x