PRZENOŚNIE: NAGŁA SYTUACJA KRYZYSOWA, AWARYJNA, POTENCJALNIE GROŹNA, KTÓRĄ TRZEBA SIĘ SZYBKO ZAJĄĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POŻAR to:

przenośnie: nagła sytuacja kryzysowa, awaryjna, potencjalnie groźna, którą trzeba się szybko zająć (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POŻAR

POŻAR to:

niekontrolowany ogień, niebezpieczna sytuacja, w której coś się pali (na 5 lit.)POŻAR to:

przenośnie: zawierucha, pożoga, nawałnica, gwałtowne i niebezpieczne wydarzenie, wstrząs dziejowy, nieszczęście, które przetacza się przez większą okolicę (na 5 lit.)POŻAR to:

przenośnie: ogień, żar uczuć, duże natężenie emocji, które może być niebezpieczne, może zajmować, trawić człowieka od środka (na 5 lit.)POŻAR to:

zalew ciepłych barw, czerwieni, żółci (na 5 lit.)POŻAR to:

niekontrolowany ogień (na 5 lit.)POŻAR to:

gaszą go strażacy (na 5 lit.)POŻAR to:

powoduje go czasem iskra (na 5 lit.)POŻAR to:

straż ogniowa gasić go gotowa (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: NAGŁA SYTUACJA KRYZYSOWA, AWARYJNA, POTENCJALNIE GROŹNA, KTÓRĄ TRZEBA SIĘ SZYBKO ZAJĄĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.021

PERLATOR, INTEL, CYBERPUNK, KOORDYNACJA RUCHOWA, FLACHA, WCIĄGARKA, IZOMER KONFORMACYJNY, KOŻUSZYSKO, NIEWIERNOŚĆ, ZYGOTARIANIN, JAMA STAWOWA, PARK SZTYWNYCH, MALOWANIE, ZWODNICZOŚĆ, TRANSAKCJA WIĄZANA, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, MASZYNA TURINGA, SEPARATYZM, KOMORA NABOJOWA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, NAPRĘŻACZ, PODZIELNIK, SIEĆ, KLUB, SZKAPLERZ, WALIDACJA KRZYŻOWA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, ZAUWAŻALNOŚĆ, KATEGORIA OPEN, GENTELMAN, ADAPTACJA, KANAŁ PÓŁKULISTY, KLOPS, ODWYKÓWKA, GRANICA KULTUR, KARDIOIDA, NA PIESKA, PAWICOWATE, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, ŁOPATA, LINIA, NALOT, SOCJOBIOLOG, KARTUZJA, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, BOCZNIAK, MIĘKISZ POWIETRZNY, WESZ MORSKA, ŻAKINADA, KLĘSKA URODZAJU, WYTRAWERSOWANIE, BRUDNA ROBOTA, TEREBINT, OSTOJA, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, GAŁĘŹNIK, HAZUKA, FOKUS, WYPIÓR, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, SYSTEM NICEJSKI, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, OKULISTA, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, SZEREG HARMONICZNY, REKINY, HIPOTERAPEUTA, ASTROWIEŻYCZKA, FILM MUZYCZNY, RYNEK PRACY, GARNITUR, NARZECZONA, SOSNA MASZTOWA, OBORNIK, NARCIARZ DOWOLNY, PLUSY, STRĄGA, FORK BOMBA, GRYF, WEKSYLOLOGIA, SCYT, TERENOZNAWCA, FILOLOGIA ROSYJSKA, ŁAPADŁO, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, IKAROWY LOT, DROZD, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, PAZUR, PAZUR, ANTROPOLOG KULTURY, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, PÓŁNOCNY WSCHÓD, PIEC INDUKCYJNY, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, SUTKA, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, ARTYSTA, MOHORYCZ, ZNAMIĘ SUTTONA, PRANKO, DOŚWIADCZENIE, TERGAL, BIOSELENOLOGIA, SEANS, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, NIEPOBOŻNOŚĆ, BIEGACZ, PŁOMIEŃ, WIRULENCJA, SSAKI WŁAŚCIWE, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, CHOROBA HALLOPEAU, KONGA, PONDERABILIA, GARBNIK, KSIĘGOWA, GEOLOGIA NAFTOWA, OŚCIEŻNICA, ŁOWCA, SKANER PŁASKI, OPŁATEK, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, ASESOR KOLEGIALNY, HAMLETYZM, ANONIMAT, BERGMAN, EURYTOP, PAPROTKOWATE, PUNKT OKOSTNOWY, UCHWYT ZACISKOWY, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, POTOK, ZARANIE, JELEŃ SCHOMBURGKA, PERLICZKA, AKTYWISTA, PIAST, CZYSZCZARNIA, ORZEŁ, POPOVER, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, WYRAZ OBCY, ANIMAG, KONNICA, KARATE, ZŁOM, LOCJA, CUKRZYCA, ŻWAWOŚĆ, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, LÓD WŁÓKNISTY, KONWERGENCJA, GONIOMETRIA, KASZANKA, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, HOLENDER, PERFORACJA, SEMAFOR, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, LICEUM, AWIATYKA, WSTRZYMANIE, NASOSZNIK TRZĘŚ, BIEG, MASZERUNEK, SSAK OWADOŻERNY, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, STROIK, SKAZA MOCZANOWA, MIASTO OGRÓD, PRAŻONKA, SAMORZUTNOŚĆ, RZECZY OSTATNIE, GRUBY ZWIERZ, KRYSZNAIZM, LUJ, CHALDEJSKI, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, BRAMKA, KOMBATANCKOŚĆ, GEODEZJA NIŻSZA, KRÓLIK, SYRENA ALARMOWA, ANTENA REFLEKTOROWA, WYSMUKŁOŚĆ, CENA FABRYCZNA, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, OPUSZCZENIE, ZAPŁODNIENIE, PŁYNNOŚĆ, SARABANDA, ZANIK MIĘŚNIOWY, MECHANIK POKŁADOWY, PAKARZ, ONELINER, GRAFIKA KOMPUTEROWA, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, WŁÓKNO, ŚPIĄCZKA, WŁÓCZNIA, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, HULK, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, METEOROLOGIA ROLNICZA, ZAKOLE, OKOŃ, POZŁOTNIK, CECHA POŚREDNIA, BOSS, TYTUŁ WYKONAWCZY, KRAJOBRAZ, POWTÓRZENIE, PALEOKLIMATOLOG, AFTERPARTY, BÓB KOŃSKI, RYFLA, ZASTAWKA, ROZSADNIK, WAN, SYZYGIA, UKŁAD SAMODZIELNY, PATOFIZJOLOGIA, RÓŻNICA, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, AFERA ROZPORKOWA, KILOMETR ZEROWY, MATERIALNIA, RYBA UKWIAŁOWA, CYNOBER, SPIRALA HIPERBOLICZNA, KOSZT UTOPIONY, TAJNIAK, POMPA, PIES GOŃCZY, PRZEWALENIE SIĘ, PEWNOŚĆ, BRYŁA SZTYWNA, UBÓJ, TATERNIK, TROFOBLAST, PILARZ, GNETOWE, BASKINKA, INSTALATOR, IMIENNICTWO, BIERNY OPÓR, SYNANTROPIZACJA, ODPROMIENNIK, PORTRECISTA, ZŁOŚLIWOŚĆ RZECZY MARTWYCH, WYRAZISTOŚĆ, OPĘTANY, DOWÓD NIE WPROST, KŁOBUK, PODCIEP, WĘDRÓWKA DUSZ, SIODEŁKOWCE, OBIEG PIERWOTNY, PASIECZYSKO, ŚMIAŁOŚĆ, HULMAN SZARY, AKWAWITA, ENERGIA GEOTERMICZNA, PRINSEPIA CHIŃSKA, ŚMIEĆ, CHŁONIAK BURKITTA, PUSTYNNICA KATOLICKA, TERIOLOGIA, LATARNIA UMARŁYCH, PLOTER GRAWERUJĄCY, KOLOKWINTA, PAREJAZAURY, POŻAR, ŚMIAŁEK, RUMIANEK, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, ZBIORNIK, KRUSZYNA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, SEMANTYKA LINGWISTYCZNA, JEDENASTKA, STREETWORKER, ZAPYCHACZ, MER, MIESZALNIK, SNICKERS, GENOMIKA TEORETYCZNA, PLATAN, DYSTORSJA, BYSTRZAK, WYSPA, ETIOLOGIA, DOKUMENTACJA BUDOWY, ?SEKWENCJA TATA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.021 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: NAGŁA SYTUACJA KRYZYSOWA, AWARYJNA, POTENCJALNIE GROŹNA, KTÓRĄ TRZEBA SIĘ SZYBKO ZAJĄĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: NAGŁA SYTUACJA KRYZYSOWA, AWARYJNA, POTENCJALNIE GROŹNA, KTÓRĄ TRZEBA SIĘ SZYBKO ZAJĄĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POŻAR przenośnie: nagła sytuacja kryzysowa, awaryjna, potencjalnie groźna, którą trzeba się szybko zająć (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POŻAR
przenośnie: nagła sytuacja kryzysowa, awaryjna, potencjalnie groźna, którą trzeba się szybko zająć (na 5 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: NAGŁA SYTUACJA KRYZYSOWA, AWARYJNA, POTENCJALNIE GROŹNA, KTÓRĄ TRZEBA SIĘ SZYBKO ZAJĄĆ sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - PRZENOŚNIE: NAGŁA SYTUACJA KRYZYSOWA, AWARYJNA, POTENCJALNIE GROŹNA, KTÓRĄ TRZEBA SIĘ SZYBKO ZAJĄĆ. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

x