CZAS I SYTUACJA POLITYCZNO-GOSPODARCZA PO UPADKU KOMUNIZMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POSTKOMUNA to:

czas i sytuacja polityczno-gospodarcza po upadku komunizmu (na 10 lit.)POSTKOMUNIZM to:

czas i sytuacja polityczno-gospodarcza po upadku komunizmu (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POSTKOMUNA

POSTKOMUNA to:

czas i sytuacja polityczno-gospodarcza po upadku komunizmu (na 10 lit.)POSTKOMUNA to:

grupa zwolenników upadłego już komunizmu, która nadal tworzy partię polityczną i chce powrotu do władzy (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZAS I SYTUACJA POLITYCZNO-GOSPODARCZA PO UPADKU KOMUNIZMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 671

POWOJNIE, ROK ZWROTNIKOWY, WAKACJE, SWAP WALUTOWY, SEZON OGÓRKOWY, ANARCHIZM SYNDYKALISTYCZNY, ODPRAWA CZASOWA, PRZESILENIE POLITYCZNE, KREDYT ZAUFANIA, DOŻYWOCIE, GODZINA PRAWDY, SZEREG CZASOWY, IMPULS, SUKNIA ŚLUBNA, POWYWRACANIE, WARUNKI, MAGIERA, ZASTÓJ, SZARPANINA, ZIELONA FALA, CZAS OCHRONNY, SZAMOTANINA, NIECHLUBNOŚĆ, ZNIECZULENIE, SLALOM, WYJĄTEK, HULAJDUSZA, TALASSOKRACJA, SYTUACJA DECYZYJNA, CZAS, WPIERDZIEL, PRZEJŚCIÓWKA, UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, CIUCIUBABKA, AORYST SYGMATYCZNY, FUTURE PROGRESSIVE, NAPARZANKA, DYWANIK, LEMUR WARI, STAGNACJA GOSPODARCZA, KOMUNA, ZAMROŻONE ZOO, UPADŁOŚĆ, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, TRWONICIEL, ŚRODKI TRWAŁE, TACHISTOSKOP, DOM WARIATÓW, AKERMAN, POŻAREK, PUNKTUALNOŚĆ, IMPULS TELEFONICZNY, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, PLURALIZM ZWIĄZKOWY, FERMATA, ZEGAR, MONITORING, NEGATYWNA SELEKCJA, PRZECIWSTAWIENIE, CZAS PLANCKA, CHLUBNOŚĆ, POPELINA, NAKŁAD POŁOWOWY, CZASOMIERZ, KORYBANT, SNOW, NIEBEZPIECZNOŚĆ, ŚLIZG STAWOWY, BEZNADZIEJNOŚĆ, SZKOŁA, UMOWA ŚMIECIOWA, KONSORCJUM, BECZKA BEZ DNA, KLOAKA, ROK GWIAZDOWY, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, WOLNOŚĆ GOSPODARCZA, OKRES ZASIŁKOWY, LATA, HIBERNACJA, CZAS LETNI, BAGIENKO, CZAS, PAMIĘĆ MASOWA, KAPTUR, MAKROŚWIAT, PROBLEM, AORYST ASYGMATYCZNY, SERCE JASIA, POGODNOŚĆ, TROSKA, POSIEDZENIE, PÓŁOKRES, CIĄŻA, ZEGAR MOLEKULARNY, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, ŚWIAT PRZEDSTAWIONY, POSTRACH, KONSERWACJA ZABYTKÓW, ZŁOTY WIEK, UTRAPIENIE, POŻAR, POSTKOMUNA, GOMBROWICZ, DZISIEJSZOŚĆ, KURCZATOW, CZAS PRZESZŁY, KOSMOS, AKTYWNOŚĆ, KWATERUNEK, KUŁACTWO, WOJSKO, BATY, PUŁAPKA KREDYTOWA, GWARANCJA, KOMISARZ POLITYCZNY, RULETKA, OBIEG SYNODYCZNY, BRYNDZA, URLOP, BLOK SOCJALISTYCZNY, POWYWRACANIE, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, TOWARZYCHO, SZARPANKA, WSZECHŚWIAT, DOŁEK, MIESIĄC SMOCZY, ZDZIWIENIE, CZARTER, ŁOMOT, DELICJA, BEZWYJŚCIOWOŚĆ, ZGRYWA, ROK ANOMALISTYCZNY, NIEUSTANNOŚĆ, POZBAWIENIE WOLNOŚCI, KOMPARYCJA, KAPITAŁ OBCY, SZKOŁA, ŚLEPY ZAUŁEK, OGIEŃ, OKRES PÓŁTRWANIA, NADSUBSKRYPCJA, OSIĄG, AGLOMERACJA, CZAS FABULARNY, KAUKAZ, CZAS GRAMATYCZNY, DRENAŻ MÓZGÓW, OCHRONNIK, NOTACJA MENZURALNA, CHRONOMETR, BOARDMAN, WIĘZIENIE, SKŁADAK, RYTM, TURBACJA, PRZESILENIE RZĄDOWE, ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE, MORA, CHOROBA DUCHA, WPIERDZIEL, OKUPACJA, TOLERASTIA, GOŚCINNY WYSTĘP, ZMIANA, MOTYW, PAT LEGISLACYJNY, WRÓG, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, WIEK, FAUST, PARKING, SZARPANKA, TERMIN, PANTOMIMA, URLOP ZDROWOTNY, ARENDA, DENAZYFIKACJA, KANAŁ, USTAWKA, CZAS, ARKA, POST, SYTUACJA BYTOWA, ROZBIERANKA, SEZON, PRZESILENIE GABINETOWE, RADIOORIENTACJA SPORTOWA, BIEDA, POZYTYWIZM, ZAKON KONTEMPLACYJNY, KRYZYS, SYTUACJA PATOWA, ZAKON MNISZY, RAJ UTRACONY, STAN NIECZYNNY, NOOBEK, UNIWERSUM, GROTESKA, SZARPANINA, PRZYPAŁ, ZGRYW, LEASINGODAWCA, CZAS, HARD CORE, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, CHIPPENDALE, INKUBACJA, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, DEMOLUDY, KALENDARZ KOŚCIELNY, DZIERŻAWCA, CZAS, PROGRAM, REGULACJA KASKADOWA, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, GRZECH PIERWORODNY, WŚCIK DUPY, ŻYWIEC, WIELKI POST, POKOLENIE, SUBIEKCJA, PROLOG, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, JEDNOSTKA GOSPODARCZA, HUN, SERDUSZKA OKAZAŁE, MIESIĄC ANOMALISTYCZNY, LEWICA, IMMUNITET FORMALNY, WACHTA, CIEMNY GRÓB, BECZKA ŚMIECHU, UBOGOŚĆ, DROBNY CIUŁACZ, KOMUNIZM, KONCERN, CHRONOMETRAŻYSTA, EGZAMIN, PORA, WZROST ZUBAŻAJĄCY, LOKATA TERMINOWA, PORA, BANKRUCTWO, TWARDY KARK, ANOREKSJA GOSPODARCZA, GADKA SZMATKA, OKRES, POŁOŻENIE, IZOCHRONA, DWUSETLECIE, ROK SYDERYCZNY, CZAS FIZYCZNY, DWA OGNIE, CZAS RZECZYWISTY, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, CZAS SŁONECZNY ŚREDNI, KPINA, CZAS STREFOWY, FUTURUM, KONSYTUACJA, DOM OBŁĄKANYCH, GÓWNIANOŚĆ, POSZLAKA, STOSUNKI, DOROSŁOŚĆ, SZALEŃSTWO, GOSPODARSTWO KRAJOWE, WYŁOM, CZAS ZIMOWY, ERA CHRZEŚCIJAŃSKA, POBYT CZASOWY, CZAS MARTWY, MELDUNEK CZASOWY, AMORY, NIESYMPATYCZNOŚĆ, CZAS LAPUNOWA, OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY, KATEGORIA GRAMATYCZNA, USTAWA EPIZODYCZNA, ODGROMNIK, CIĘGI, DZISIAJ, ZIELONE, MARAZM, WPIERDOL, SPRAWDZIAN, BEZNADZIEJA, SCHIZOFRENIA, PACHT, CIEMNA MOGIŁA, POMIESZANIE Z POPLĄTANIEM, DRWINA, CENTRALA TELEFONICZNA, URWANIE GŁOWY, MARKS, CZAS GWIAZDOWY, ?WACHTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 671 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZAS I SYTUACJA POLITYCZNO-GOSPODARCZA PO UPADKU KOMUNIZMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZAS I SYTUACJA POLITYCZNO-GOSPODARCZA PO UPADKU KOMUNIZMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POSTKOMUNA czas i sytuacja polityczno-gospodarcza po upadku komunizmu (na 10 lit.)
POSTKOMUNIZM czas i sytuacja polityczno-gospodarcza po upadku komunizmu (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POSTKOMUNA
czas i sytuacja polityczno-gospodarcza po upadku komunizmu (na 10 lit.).
POSTKOMUNIZM
czas i sytuacja polityczno-gospodarcza po upadku komunizmu (na 12 lit.).

Oprócz CZAS I SYTUACJA POLITYCZNO-GOSPODARCZA PO UPADKU KOMUNIZMU sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - CZAS I SYTUACJA POLITYCZNO-GOSPODARCZA PO UPADKU KOMUNIZMU. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x