Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TO, ŻE NIE MA NADZIEI NA OSIĄGNIĘCIE POZYTYWNEGO REZULTATU, NA KORZYSTNE ROZWIĄZANIE, A SYTUACJA JEST ROZPACZLIWA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEZNADZIEJNOŚĆ to:

to, że nie ma nadziei na osiągnięcie pozytywnego rezultatu, na korzystne rozwiązanie, a sytuacja jest rozpaczliwa (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE NIE MA NADZIEI NA OSIĄGNIĘCIE POZYTYWNEGO REZULTATU, NA KORZYSTNE ROZWIĄZANIE, A SYTUACJA JEST ROZPACZLIWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.239

ALBAŃSKOŚĆ, SAMOURZECZYWISTNIANIE, KAPRYŚNIK, WYLECZENIE, ZNAMIENNOŚĆ, DZIELNICA, KOPACZ, NIEDELIKATNOŚĆ, OGÓREK MAŁOSOLNY, SYRENA OKRĘTOWA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, BODZIEC PODPROGOWY, ATLANTYDA, NATARCZYWOŚĆ, MINÓG TRÓJZĘBNY, GALERIA, WARTOWNIK, LAS DZIEWICZY, NIEŚWIADOMOŚĆ, WĄTŁOŚĆ, PLUS UJEMNY, KONTRAKT MENEDŻERSKI, PARIAN, SĄD I INSTANCJI, RAJ UTRACONY, ASOCJACJONISTA, ZERÓWKA, RĘBNIA ZUPEŁNA, CZOŁOWNICA, LEJEK, ZŁUDNOŚĆ, PUŁAPKA, ŁAPCZYWIEC, SŁONECZNOŚĆ, MOŻLIWOŚĆ, WIGONIA, CHINON, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, STAN, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, RELACJA LOGICZNA, SYTUACJA BYTOWA, WĘGRZYNEK, DŻUNGLA, FAWORYT, MIRAŻ, NIUŃKA, NIEKOMERCYJNOŚĆ, NIENOWOCZESNOŚĆ, PLANKTON POLITYCZNY, GRA STRATEGICZNA, JESIOTR BIAŁY, VALYRIA, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, OPÓR DROGOWY, HELMINT, STUPOR, NOMADA, OSTOJA, ORONGO, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, WOLA BOŻA, PIERWSZOŚĆ, NASIĘŹRZAŁOWCE, GŻEL, METAL PÓŁSZLACHETNY, OTCHŁAŃ, DROGA KOLEJOWA, SOLFUGI, DROGA POŻAROWA, NAMIASTKA TABAKI, KARAMBOLA, PORYWCZOŚĆ, ROGATNIK, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, PRAWO PRYWATNE, TYTAN, KATEGORIA PIÓRKOWA, BIOMETRIA, PRACOWNIK, JUNAK, GAZ KOPALNIANY, NAPRĘŻACZ, PRZYCZYNA CELOWA, KUPA, NAROŻNIK, BRUDNICA NIEPARKA, LENIUCH OSPAŁY, KNAJPIARZ, UROSTOMIA, CYWIL, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, INERCJALNOŚĆ, ZAJĄCZEK, ZYSK INFLACYJNY, DZIAD, RURA WYDECHOWA, MINOCYKLINA, POMOC SPOŁECZNA, OKRĄG APOLONIUSZA, RZODKIEWNIK, KETOZA, OHYDZTWO, JEZIORO DYSTROFICZNE, NOTORYCZNOŚĆ, INTERESOWNOŚĆ, PIEPRZ CZARNY, ROŚLINA SŁONOLUBNA, IMAGE, ROŚLINA WYMARŁA, MODRASZEK KORYDON, APRIORYZM, MIKROSKOPIJNOŚĆ, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, HORMON TROPOWY, HAMULEC LUZOWANY, BŁONNIK, SYSTEM OBRONNY, KOZA, UMOWA O DZIEŁO, ŁOTEWSKI, WAHADŁO, KATEGORIA PÓŁCIĘŻKA, EPISJER, NÓWKA NIEŚMIGANKA, ALTANNIK FIOLETOWY, EGZEMPLARZ SYGNALNY, SALWINIA, RZECZ RUCHOMA, NOMINALIZM, HIPOKRYTA, KRYZYS, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, GÓWNIARA, NOWY, CHOMIK AZERSKI, NIEPOWODZENIE, TABU MILCZENIA, MUNSZTUK, BRZUCH, NORMATYWIZM, SIEDZIBA, ABNEGAT, WYRAŹNOŚĆ, KAFETERIA ZAMKNIĘTA, MYŚL, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, KONCERNIAK, CHOMIK EUROPEJSKI, PROSTAK, ŚWIATŁO DZIENNE, SPÓJNIK, CHUDOŚĆ, SZCZYT SZCZYTÓW, POEMAT OPISOWY, DEIZM, WIARA, DECYZJA OPTYMALNA, CIĘŻKI TYŁEK, BOHEMISTYKA, DOJRZAŁOŚĆ, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, MERITUM, TOTEM, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, DIALIZA OTRZEWNOWA, NIENARUSZALNOŚĆ, PORTUGALSKI, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, KOŹLAK, ZGORZKNIAŁOŚĆ, NIECIEKAWOŚĆ, FORMALISTA, KOMORNIK, WYROŚLE, ŻARŁACZ SZARY, GORĄCZKA, PRZEDROSTEK, POSEŁ NIEZRZESZONY, HEAD HUNTER, ZAGĘSZCZACZ, OSNOWA GEODEZYJNA, AKADEMICKOŚĆ, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, SŁOWA, BEZROLNY, PLUGAWOŚĆ, KOROZJA CHEMICZNA, PRÓŻNIA, TOPOLOGIA ILORAZOWA, TRANSCENDENCJA, SKINNY, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, WIRUSY, KOŃ KLADRUBSKI, DŻUNGLA, FORMALIZACJA, DOM OBŁĄKANYCH, ODPRYSK, WINNOŚĆ, DOBOSZKA, MÓZG, KONIECZNOŚĆ, ROZTWÓR KOLOIDALNY, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, MIEJSCE, NONA, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, KUKLIK SZKARŁATNY, FPS, ŁYŻECZKOWANIE, REGENT, BIEG DYSTANSOWY, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, KWASOWOŚĆ, ŁAGODNOŚĆ, KRUSZARNIA, PÓŁCZŁOWIEK, KOMPARATYSTYKA, RZEŹWOŚĆ, PARWENIUSZ, GRAFIK, FORMACJA DEFENSYWNA, CZAS, MOTYWIK, BEZLOTKI, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, GAJOWIEC ŻÓŁTY, KILOKALORIA, SYMULATOR, PRONATALIZM, ASTER SERCOWATY, IDEALIZM OBIEKTYWNY, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, GRA CASUAL, WŁADZA USTAWODAWCZA, FIGHTERKA, MIKROTECHNOLOGIA, SODA, ULEGŁOŚĆ, APANAŻE, MORENA DENNA, SZKARADZTWO, KONCEPTUALIZM, MURARKA RUDA, PODTYBINKA, ANTYSZACHY, ZASADA KOMPOZYCYJNA, ŁAŃCUCH POKARMOWY, DEZASEMBLER, MIEDZIOWIEC, OBOZOWISKO, UMIEJSCOWIENIE, NAZWA ABSTRAKCYJNA, NIEPEŁNOLETNOŚĆ, JAŁOWNIK, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, SATYRA, PROMOTOR, ZBIORNIK, NIEUSTANNOŚĆ, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, BOSKA CZĄSTKA, POKREWNA DUSZA, RARYTASIK, KASZANA, GRUBIANIN, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, PRAWO PIĘŚCI, POKAZOWOŚĆ, PIERWSZAK, WARIACYJNOŚĆ, DAKTYLOGRAFIA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, ANTYLOPA KROWIA, MONOPARTYJNOŚĆ, BIOFILNOŚĆ, UNIONISTA, CHRONICZNOŚĆ, NIEKOSZTOWNOŚĆ, MAPA HIPSOMETRYCZNA, ŁAPACZ, ZANOKCICA MUROWA, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, NITROBAKTERIA, KLAUSTROFOBIA, TROFOBLAST, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, TUALETA, BRAMKARKA, UKŁAD SŁONECZNY, SKOK SPADOCHRONOWY, TRAWERS, HANKO, SAMOCHÓD OSOBOWY, KAPUŚCIANA GŁOWA, FILOLOGIA CHORWACKA, OBSESYJNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.239 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: to, że nie ma nadziei na osiągnięcie pozytywnego rezultatu, na korzystne rozwiązanie, a sytuacja jest rozpaczliwa, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE NIE MA NADZIEI NA OSIĄGNIĘCIE POZYTYWNEGO REZULTATU, NA KORZYSTNE ROZWIĄZANIE, A SYTUACJA JEST ROZPACZLIWA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
beznadziejność, to, że nie ma nadziei na osiągnięcie pozytywnego rezultatu, na korzystne rozwiązanie, a sytuacja jest rozpaczliwa (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEZNADZIEJNOŚĆ
to, że nie ma nadziei na osiągnięcie pozytywnego rezultatu, na korzystne rozwiązanie, a sytuacja jest rozpaczliwa (na 14 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x