OSOBA, KTÓRA JEST BIEDNA, NIEWIELE POSIADA POD WZGLĘDEM MAJĄTKOWYM, BIEDAK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GOLAS to:

osoba, która jest biedna, niewiele posiada pod względem majątkowym, biedak (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GOLAS

GOLAS to:

nagus (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA JEST BIEDNA, NIEWIELE POSIADA POD WZGLĘDEM MAJĄTKOWYM, BIEDAK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.998

PISMO GRECKIE, POKOLENIE SANDWICZOWE, CHOROBA FRIEDREICHA, GAŚNICA PIANOWA, NOCEK WĄSATEK, DEMON, TWIERDZENIE COSINUSÓW, OSCYLATOR, TRAPEZ PROSTOKĄTNY, ZAGĘSZCZACZ, SŁOWO POSIŁKOWE, MIĘKISZ WODNY, INTERREKS, OBLADER, POMIDOR, ŚRODEK MASY, NAJEM, ROZPIERACZ, PORYWCZOŚĆ, MONUMENT, RECENZENT, ARTEFAKT, KOBIETON, PROEPIDEMIK, FILOZOFIA PRAWA, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, MAGNETON JĄDROWY, CHMURNOŚĆ, KRAWĘŻNICA, HEROS, NOWOBOGACKI, TRASZKA GÓRSKA, NIECZYNNOŚĆ, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, RELACJA SYMETRYCZNA, NOCEK DUŻY, MAJSTER, NAMIAR, OŚRODEK, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, EKSCENTRYCZNOŚĆ, FOSFATYDYLOCHOLINA, ŁĄCZNIK GAZOWY, PIEZOMAGNETYK, ZIELONE, DOJRZAŁOŚĆ, ELASTYK, MĘŻNOŚĆ, AUTOLIZA, ZERO BEZWZGLĘDNE, CZASOWNIK, DOPŁATA OBSZAROWA, PETRYFIKACJA, EFEKTOWNOŚĆ, POSZUKIWACZ, DAWCA NARZĄDÓW, NEUTRALIZACJA, FAWORYT, TURECKOJĘZYCZNOŚĆ, AGRESOR, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, DELIKATNOŚĆ, ORZECZENIE, ŚCIANA, OZDOBA, LEGALIZM, TYTANOZUCH, WYŻERACZ, SYMPATYCZNOŚĆ, SZATAN, AKWAFORTA, WIRTUOZERIA, MIKROOTOCZENIE, KICK BOKSER, NIEWIERNY TOMASZ, WŁÓKNO, SUCHY PROWIANT, LODÓWKA, DEPRESJA CYKLICZNA, OSKARŻENIE, MECENAS, GREKA, ANTRESOLA, SPÓD, JUNTA, GRZYB SITARZ, UWIĘZIONY, ROZGRZEWACZ, WALUTOWOŚĆ, OSZCZERSTWO, DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA, ADRES KORESPONDENCYJNY, PĘD, POTENCJA, WKŁAD BUDOWLANY, LAMPA PUNKTOWA, LAMPA WYŁADOWCZA, WELWET, AFILIACJA, PREPROCESOR, BIUROKRACJA, ZAPYCHACZ, PRZECIWNAKRĘTKA, AKSAMITKA WZNIESIONA, LEFLUNOMID, LATIMERIA, PISMACZYNA, KOLKA JELITOWA, NAWA GŁÓWNA, DINOZAUR, ALIMENCIARZ, ANEKS KUCHENNY, ŻEBRO, ŻAŁOBA, RAK SZWEDZKI, POMPA STRUMIENIOWA, PUPIL, GEOGRAFIA REGIONALNA, WARUGA, ZACHYLNIK, GRZECZNOŚĆ, PLOTER TERMICZNY, MODYFIKACJA CECHY, RZEMIEŚLNIK, KOMPUTER KWANTOWY, NISKOROSŁOŚĆ, HAITAŃSKI, DRAPIEŻNOŚĆ, KLASYFIKACJA KOSZTÓW, POGOTOWIE, ODCZYN ZAPALNY, MECHANIKA STATYSTYCZNA, HIPOKRYTA, MCV, CIS POŚREDNI, LAMPA NAFTOWA, KAJMAK, REEDUKACJA, SYSTEM DZIESIĘTNY, PASOŻYT, BOJÓWKARZ, FASOLKA MUNG, KONTRAKT MENEDŻERSKI, PŁYTA DETONACYJNA, NORIKER, BIAŁORUTENISTYKA, ZDZIWIENIE, DZIADZIENIE, KONSULENT, SPORT EKSTREMALNY, PIKNIK, PRAWICOWIEC, CZARNOGIEŁDZIARZ, MEBEL, ŻÓŁWIE MUŁOWE, IZOLACJA, SĘKACZ, SOSNOWE, POSŁUCH, WYNURT, PRZYBŁĘDA, MASOWOŚĆ, SSANIE, ZWODZICIEL, FRAKCJA, MODUŁ SERWISOWY, BRUDNA BOMBA, FASOLA SZPARAGOWA, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, ODCZYNIACZ, TRATWA RATUNKOWA, SWATKA, OPRAWA, STRUP, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, POCIĄGŁOŚĆ, SUCHAREK, PROJEKCYJNOŚĆ, RADYKALNOŚĆ, SZCZEKACZ, GRAMATYKA GENERATYWNA, BIEGŁOŚĆ, PSALMOGRAF, CHEŁBIA, SĄCZEK, WANIENKA, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, SAMOUPROWADZENIE, LEASING FINANSOWY, WYRAZ PODSTAWOWY, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, DAMULKA, PODGARDLANKA, PRZODOWNIK PRACY, KRAWAT, LASECZKA WĄGLIKA, MAKROPLATA, GRA W CIEMNO, OSŁABIACZ PODRZUTU, PROGRESISTA, KOŚĆ OGONOWA, WIATR POZORNY, KOMUNIKATYWNOŚĆ, KOMORA PŁYWAKOWA, SCRIPTOR, SZERMIERZ, STANOWCZOŚĆ, ELEKTROFON, ADWOKAT DIABŁA, ZESZYT W LINIE, BUDDA, OGÓREK, DURNOŚĆ, SEKWENCJA KODUJĄCA, STYGMAT, WIELKOMIEJSKOŚĆ, OCHRONA REZERWATOWA, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, RAK SYGNAŁOWY, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, OSZUKANIEC, DUROPLAST, DZIEŁO POŚREDNIE, KONWERSJA , KRWIOPIJCA, USZATEK, MINÓG RZECZNY, PUŁKOWNIK NAKAŹNY, HIPNOTYZER, WZGLĄD, PĘCHERZ, WIZYTÓWKA, AKTOR, TORSJA, GASTRONOM, EKRAN, NANSUK, PAKIET POMOCOWY, SEPTYMA, KUC CONNEMARA, REPREZENTACYJNOŚĆ, POGODA POD PSEM, NASYP, DZIAŁ OSOBOWY, KRACH, SKĄPIEC, NIEŻYCZLIWOŚĆ, BANTENG, NAUKA HUMANISTYCZNA, POZIOMICA, TOMIZM, DZIAD, KINOMAN, WOLNY STRZELEC, AMNIOCENTEZA, OFF, GRA LOSOWA, ECCHI, MECHANIZM KORBOWY, DYNAMICZNOŚĆ, OŚLICA BALAAMA, PAMPUCH, PODMIOT, COŚ NIECOŚ, ARCYDZIELNOŚĆ, PROCENT PROSTY, CIENISTKA, WŚCIEK DUPY, KLUCHA, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, DUBELTÓWKA, TYSIĄC, KOGUT, DZIELNA, PRZEBIEGŁOŚĆ, PASTA, SPORTOWIEC, AMATOR KWAŚNYCH JABŁEK, FAZA, FILOZOF, DROGOMISTRZ, PACJENT URAZOWY, ZNANOŚĆ, TASIEMCE, SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA, ŚCIANA, DŁUŻNICZKA, IDEALIZM OBIEKTYWNY, MOST, IZBA SKARBOWA, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, SYNERGIA, GRZECH, NARKOTYK TWARDY, OPAD, NITROBAKTERIA, KASSAWA, KONDOMINIUM, NIELUDZKOŚĆ, ?UKŁAD DYNAMICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.998 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA JEST BIEDNA, NIEWIELE POSIADA POD WZGLĘDEM MAJĄTKOWYM, BIEDAK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA JEST BIEDNA, NIEWIELE POSIADA POD WZGLĘDEM MAJĄTKOWYM, BIEDAK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GOLAS osoba, która jest biedna, niewiele posiada pod względem majątkowym, biedak (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GOLAS
osoba, która jest biedna, niewiele posiada pod względem majątkowym, biedak (na 5 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA JEST BIEDNA, NIEWIELE POSIADA POD WZGLĘDEM MAJĄTKOWYM, BIEDAK sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - OSOBA, KTÓRA JEST BIEDNA, NIEWIELE POSIADA POD WZGLĘDEM MAJĄTKOWYM, BIEDAK. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

x