PRZENOŚNIE: CZYJEŚ PRZEMYŚLANE POSTĘPOWANIE, KTÓREGO CELEM JEST OSIĄGNIĘCIE OKREŚLONEGO ZAMYSŁU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLITYKA to:

przenośnie: czyjeś przemyślane postępowanie, którego celem jest osiągnięcie określonego zamysłu (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POLITYKA

POLITYKA to:

działalność grupy społecznej, partii, osoby (na 8 lit.)POLITYKA to:

działalność władzy państwowej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: CZYJEŚ PRZEMYŚLANE POSTĘPOWANIE, KTÓREGO CELEM JEST OSIĄGNIĘCIE OKREŚLONEGO ZAMYSŁU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.111

PRYZMA, AKSAMITNOŚĆ, NIECHLUBNOŚĆ, HARMONIJNOŚĆ, TOWAR AKCYZOWY, WIELKOŚĆ, MI, DIONIZYJSKOŚĆ, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, FORMAT, KOSZATNICZKA POSPOLITA, KLOAKA, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, ZBIÓR GĘSTY, OPACTWO, SITAK, EGZEMPLARZ SYGNALNY, BARANEK, DZIECINNOŚĆ, BAJCA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, ZAPORA, PASKUDZTWO, RAK PRĘGOWANY, NIEZALEŻNOŚĆ, POŁYSK, IDIOGRAFIZM, KOMERCJA, GNIAZDO, HAMULEC LUZOWANY, HEWEA, PROPAROKSYTON, KOMORA PŁYWAKOWA, DUŃSKI, FRYBURG, MISJA, ZADRA, DWORNOŚĆ, MAGIEL, PLATFORMA WIDOKOWA, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, KEIRIN, OGIEŃ, CŁO OCHRONNE, BERNARDYNKA, SŁUCHAWKA, BANK ZRZESZAJĄCY, ZAKŁAD HANDICAP, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, USZKA, ŻEBRO ADAMA, PUNKT APTECZNY, AKTYWNOŚĆ, SZKARADZIEJSTWO, RZECZ, HEAD-HUNTER, BETON, NIECHLUJ, MIERNIK CYFROWY, STEROID, PACHÓWKA, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, ODTLENIACZ, ROŚLINA ZIMOZIELONA, MEGAPOZYTYW, STAN, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, MODEL, RESYNTEZA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, STRUSIA POLITYKA, APLEGIER, SPEKULACJA, NIEPOTRZEBNOŚĆ, WAGON BREKOWY, TANGO, SEZAM, SPACJA, CIEKAWOŚĆ, MAJDAN, CICHY WSPÓLNIK, HRABIĄTKO, ATRYBUCJA, JEDWABNIK, CENTRALNE, SŁONOROŚL, FENKAMFAMINA, SPORT WODNY, STREFA PERYGLACJALNA, PORZĄDEK ARCHITEKTONICZNY, PRZECIWIEŃSTWO, SKŁADNIK ODŻYWCZY, MEZOMORFIA, BIAŁY MURZYN, ŚMIESZKA, IMPULS, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, CZUBRICA, WIDELEC, KWASOTA, SUPERMAN, JASZCZURKA SARGANTANA, STAWKA AWANSOWA, GLIKOZYD FENOLOWY, BIPAK, BRZUCHORZĘSKA, LEWAR, LANSJER, MIEDZIORYTNICTWO, LIKORYN, CALYPSO, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, ŻYWOŚĆ, WARTOŚĆ KATASTRALNA, AMALGAMAT, BOMBA BURZĄCA, DAWCA, COŚ NIECOŚ, TĘGA GŁOWA, SMOLUCH, GLOSA, GOLAS, OWAL KARTEZJUSZA, KURS STAŁY, KORONA CIERNIOWA, NAŚLADOWCZOŚĆ, MALARSTWO ŚCIENNE, CHOROBA LOKOMOCYJNA, ELEMENT ODWRACALNY, SPORT KWALIFIKOWANY, LITERATURA WAGONOWA, GÓWNOZJADZTWO, POKUTA, SŁUCHAWECZKA, KOD DWÓJKOWY, SAMOURZECZYWISTNIENIE, MAJÓWKA, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, MINÓG JAPOŃSKI, WĘGORZOWATE, WOLUMTERYCZNOŚĆ, JEZIORO ENDOREICZNE, NUMER DOSTĘPOWY, MACIERZYSTOŚĆ, POLIPEPTYD, STRZELANINA, KONTO DEPOZYTOWE, ISKRA, PASJONAT, OSTRY STRZAŁ, CZTEROKROTNOŚĆ, OBÓZ KONDYCYJNY, TARPAN, ANDANTE, POPRZEWRACANIE, PRZESIEWACZ, SILNIK ELEKTRYCZNY BOCZNIKOWY, BLADOŚĆ, ROZKŁAD, ŁASKA, KOMETKA, SZCZYT SZCZYTÓW, CO, KLOPS, JAWNOŚĆ, BOCZEK, PLURALIZM, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, KOSTKA, RYTMICZNOŚĆ, PIERWSZOROCZNY, KOD DWUWARTOŚCIOWY, OKAZJONALNOŚĆ, SINOLOGIA, GRZYB MODRZEWIOWY, PROJEKCYJNOŚĆ, PAPROCIE, NIETYPOWOŚĆ, UNDERGROUND, PRZEŚWIETLENIE, PIENIĄDZ TOWAROWY, ADWOKAT DIABŁA, CHRUŚCIK, NIESKWAPLIWOŚĆ, TAMARYND, TEATYN, SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ, EPIKUREIZM, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, REDUKCJA, REZYDENT, MOC WYTWÓRCZA, NATURYSTKA, AKT MOWY, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, LAKKOLIT, BĄBELEK, NAŁÓG, RZUT PROSTOKĄTNY, GOLEM, BANTENG, ALBUM, PLUS, HISTORIA LITERATURY, ILUZORYCZNOŚĆ, BURAK STOŁOWY, PRZODOMÓŻDŻE, INICJATYWA PRYWATNA, SZEŚCIAN, SIEROTA, BUFOR, PLACEK, BUŁKA Z MASŁEM, ODCHYLENIE, KONIECZNOŚĆ, MNOŻNA, GENTELMAN, PODCHWYT, GŁOS, ZADANIE DYSJUNKTYWNE, PALOS, SIANO, NIEJASNOŚĆ, CZĄSTKA CIĘŻKA, DRZEWO CYTRUSOWE, NARWALOWATE, ŁOPATKA, WODY TERYTORIALNE, SUFRAGANIA, ULEPSZACZ, OGIEŃ, CHIMERA AMERYKAŃSKA, OPOKA, NIEDOROZWÓJ, MAKROELEMENT, BIOMARKER, KARAMBOL, PAŃSTWO MACIERZYSTE, KLAUSTROFOBIA, PODRÓŻ, MĘTNOŚĆ, PIEC ŁUKOWY, PRZEDWIECZNOŚĆ, STOSUNEK, JESIOTR BIAŁY, ZAPASY, E-LIQUID, OPOKA, ROSYJSKOŚĆ, MELODIA, REALIZM, PONCZ, TRATWA RATUNKOWA, ORGANOWCE, PTASZNIK GOLIAT, ZWROTNOŚĆ, SZAMOTANINA, ECCHI, PAPA MOBILE, ARCYDZIELNOŚĆ, CHORY NA GŁOWĘ, DOBRO PRYWATNE, DELEGACJA, MĘŻNOŚĆ, DURNOŚĆ, ZNAMIĘ SUTTONA, OSTATNI, ROTATOR, SOFCIK, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, OBOZOWISKO, MECHANIZM JARZMOWY, POTULNOŚĆ, LAUR, ZAGRANICZNOŚĆ, SUBSTANCJA, SUPERSAMOCHÓD, ANTYNATURALIZM, ROZPRAWA, KUZYN, CIĘŻAR DOWODU, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, MEMBRANOFON, WYROŚL, PRYMITYWIZM, OLEJEK KAMFOROWY, JĘZYK EZOPOWY, PARTER OGRODOWY, KOŁPACZEK, REALGAR, MIECZOGONY, INSTRUMENTOLOGIA, AEROZOL, KWAS LIZERGOWY, GRA CYLINDRYCZNA, ALGORYTM ITERACYJNY, DRZEWO KOSMICZNE, CHŁOPAK, ?PORÓD RODZINNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.111 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: CZYJEŚ PRZEMYŚLANE POSTĘPOWANIE, KTÓREGO CELEM JEST OSIĄGNIĘCIE OKREŚLONEGO ZAMYSŁU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: CZYJEŚ PRZEMYŚLANE POSTĘPOWANIE, KTÓREGO CELEM JEST OSIĄGNIĘCIE OKREŚLONEGO ZAMYSŁU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POLITYKA przenośnie: czyjeś przemyślane postępowanie, którego celem jest osiągnięcie określonego zamysłu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLITYKA
przenośnie: czyjeś przemyślane postępowanie, którego celem jest osiągnięcie określonego zamysłu (na 8 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: CZYJEŚ PRZEMYŚLANE POSTĘPOWANIE, KTÓREGO CELEM JEST OSIĄGNIĘCIE OKREŚLONEGO ZAMYSŁU sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - PRZENOŚNIE: CZYJEŚ PRZEMYŚLANE POSTĘPOWANIE, KTÓREGO CELEM JEST OSIĄGNIĘCIE OKREŚLONEGO ZAMYSŁU. Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

x