W CHEMII: SZCZEGÓLNIE AKTYWNA CZĘŚĆ CZĄSTECZKI, KTÓRA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA JEJ SPOSÓB REAGOWANIA W DANEJ REAKCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRUPA to:

w chemii: szczególnie aktywna część cząsteczki, która jest odpowiedzialna za jej sposób reagowania w danej reakcji (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRUPA

GRUPA to:

całość składająca się z jakichś jednostek (na 5 lit.)GRUPA to:

jednostka klasyfikacyjna, kategoria (na 5 lit.)GRUPA to:

grupa ludzi, zbiorowość, której członkowie połączeni są jakąś więzią, jakąś relacją (na 5 lit.)GRUPA to:

pewna liczba osób współpracujących ze sobą, tworzących zespół, dającą się wyodrębnić całość (na 5 lit.)GRUPA to:

w chemii, fizyce: zespół, rodzina pierwiastków stanowiących jedną z pionowych kolumn tablicy układu okresowego pierwiastków (na 5 lit.)GRUPA to:

w geologii: największa jednostka podziału utworów geologicznych (na 5 lit.)GRUPA to:

w matematyce: zbiór dowolnych elementów, w którym określone jest działanie na dwóch dowolnych elementach, dające w wyniku znów element tego zbioru (na 5 lit.)GRUPA to:

w wojskowości: oddziały lub związki taktyczne połączone czasowo pod wspólnym dowództwem w celu wykonania danego zadania (na 5 lit.)GRUPA to:

w plastyce: rodzaj tradycyjnej klasycznej kompozycji rzeźbiarskiej, czasem malarskiej (na 5 lit.)GRUPA to:

w biologii: kategoria pomocnicza w systematyce organizmów, niższa od gromady, a wyższa od rzędu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W CHEMII: SZCZEGÓLNIE AKTYWNA CZĘŚĆ CZĄSTECZKI, KTÓRA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA JEJ SPOSÓB REAGOWANIA W DANEJ REAKCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.616

PRODUCENT, IMPULSYWNOŚĆ, NAJEŹDŹCA, WOZAK, NASZELNIK, REGRESJA LODOWCA, KORWINIZM, KONWENT, SIKI ŚWIĘTEJ WERONIKI, SZEKLER, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, OGROM, PIESZCZOSZEK, GORS, BURACTWO, FRUWANIE, NAGOLENICA, CHORWACKI, MASA KAJMAKOWA, ZBIORNIK, FRANCISZKANKI, EIGEN, NIELOTNOŚĆ, PUŚLISKO, AL, RYBA DWUŚRODOWISKOWA, BK, KATEGORIA FLEKSYJNA, ŁUK AORTY, PRONACJA, DJ, CATERING, SKRUPULAT, PŁONNIK CIENKI, GRUPA ACETYLOWA, SZKLISTKA, OTWARTOŚĆ, MEKSYKAŃSKA FALA, DEFENSOR, JASNOŚĆ, WYJĄTKOWOŚĆ, KREDYT RATALNY, PRZESIEWACZ, KOLUMNA, GŁOŚNIK JONOWY, BEZKIERUNKOWOŚĆ, JANUSZ, SUMA WEKSLOWA, LATAWICA, BEŁKOTLIWOŚĆ, ANTECEDENCJA, NIEUNIKNIONOŚĆ, MOWA NIEZALEŻNA, TŁO, NOTACJA, FILOZOFIA PRAWA, ŁAJDACTWO, STAN, BOŻA RĘKA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, KARMA, OPÓR DROGOWY, SĄD BOŻY, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, ZABYTEK RUCHOMY, POCHWALSKI, ODMIENNOŚĆ, LEMUR WARI, ADMINISTRACJA, INTERNUNCJUSZ, AKSAMITNOŚĆ, SEKWENCJA, USTAWODAWCA ZWYKŁY, ARMEŃSKI, SOPEL, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, SZYBKI BILL, KRĄGŁOŚĆ, DRĘTWOTA, KORZONEK, BRAMKA, KONSOLA, FORMA, CZĄSTKOWOŚĆ, EMPORIUM, ROZGAŁĘZIACZ, CYJANOŻELAZIAN, MADERA, PIERWSZOROCZNY, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, ŁOTROSTWO, KRYZA, ZŁODZIEJKA, TRANSPOZON, KETOKSYM, JĘZYKI MUNDAJSKIE, SOKOLE OKO, ROŚLINA KORZENIOWA, EUTEKTYKA, POPYT NIEELASTYCZNY, MĘŻNOŚĆ, PLANETA SKALISTA, ADAM SŁODOWY, MAŁOPOLSKOŚĆ, POLIMODALNOŚĆ, RZUT RÓWNOLEGŁY, PARTNERKA, GENTELMAN, ZAPŁON, AZYDOTYMIDYNA, BANKOWÓZ, TEOGONIA, JĘZYK LITERACKI, ARTYKULACJA, BINARKA, PODEJŹRZON MARUNOWY, WYZNANIE, ALDOKSYM, MEMBRANA, TARAN, PERYKARP, MARUDA, KRYL PÓŁNOCNY, NIEŻYJĄCY, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, SATELITA, WYRAŻENIE, JON KARBONIOWY, REKORDER, RUMUN, USTNIK, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, LEWAR, FRAKCJA, BĄCZEK, DIETA ASPIRYNOWA, CZERWONKA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, KLAMRA, ZASTĘP RATOWNICZY, CIAŁO SZKLISTE, WERBLISTKA, PRZĘDZA ZGRZEBNA, BRZUSZEK, OPOZYCJA FONOLOGICZNA, SEKUNDA, KOLBA, DAWNOŚĆ, NAPLECZNIK, SUPORT, BLADZIUCH, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, OPRAWCA, PAJACYK, NORRLAND, STOPA PROCENTOWA, RZĄD, AKCJA NIEMA, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, PORTASY, TRZON, LEJ POLARNY, JUBILEUSZ, MIĘSOŻERCA, ŻABA DALMATYŃSKA, WIDEŁKI REPLIKACYJNE, MIKROSKOP ŚWIETLNY, SUBTELNOŚĆ, ZNAMIENNOŚĆ, PIĘKNOŚĆ, WIRTUOZERSTWO, PĘDNIK AZYMUTALNY, CHOROBA ZARAŹLIWA, TĘGA GŁOWA, FILANDER PRĘGOWANY, PRZEZORNOŚĆ, ZAPUSTY, PLATFUS, NIELITOŚCIWOŚĆ, USTĘPSTWO, KRWIOPIJCA, KIEŁKOWNIK, ARCHETYPOWOŚĆ, LAJKONIK, LUJ, FENOLAN, GICZ, WIDZENIE, RYTUAŁ, ZESPÓŁ ZADANIOWY, DESKA, NAGŁOWIE, GRZEBIEŃ BIODROWY, SKARPA, MIANOWANIEC, SAMOTNA MATKA, ŁADA, JĘZYKI LAPOŃSKIE, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, NIKCZEMNOŚĆ, RAFA, HEROS, PALEOMAGNETYZM, SZCZEP, RDZEŃ MAGNETYCZNY, NIESŁUSZNOŚĆ, BALONET, DZIECINNOŚĆ, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, DNI, ABISYŃSKI KLASYCZNY, WIETRZENIE FIZYCZNE, GIGANTOFON, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, AMATOR KWAŚNYCH JABŁEK, POPRZEDNICZKA, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, OPUSZKA, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, GWIAZDA PRZEWODNIA, PRZEDAWCZYK, WYWROTOWIEC, PRAWO MEDYCZNE, ROBOTY DROGOWE, PROWOKATOR, LEASING FINANSOWY, WIDŁOGONKA SIWICA, FORMALISTA, OPASANIE, RĘKAWEK, NAWÓJ, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, ŚWIADEK, CZEP, TĘTNICA NERKOWA, PATROL, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, WŁAŚCICIEL, BUICK, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, NEOKATECHUMENAT, ZAPOMINALSKI, KOBIETA SPOD LATARNI, EKSPERYMENT KLINICZNY, DZIECINNOŚĆ, NEORENESANS, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, POZYTYWNOŚĆ, ESTETYZM, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, DYWESTYCJA, KONSTELACJA, BRUDNICA NIEPARKA, ZADEK, NADREPREZENTACJA, TOPOLOGIA ILORAZOWA, ŁUPEK ROPNY, PROMIENNOŚĆ, KADASTER, AGREGATOR TREŚCI, RELACJA SYMETRYCZNA, ORGANISTKA, NAPIĘTEK, DOROSŁOŚĆ, CHRZEST, REFORMATOR, ANIMATOR, KABARET, SZULERSTWO, ANTYWIRUS, POCIĄGŁOŚĆ, NAPĘD, GRUPA CYKLICZNA, ŁAŃCUSZEK, PĘCHERZYCA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, OSTRY STRZAŁ, RÓŻOWE KOŁNIERZYKI, AGENT, FIRMA KRZAK, AMBITNOŚĆ, SPRZĘT SPORTOWY, GRAF MIESZANY, FOREMAN, PRZĄŚLICA, RELACJA PRZECHODNIA, KWARTA, MAGOT, CZEDAR, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, FALKON, WIRUS GRYPY TYPU A, ŻEBRO, PIĘCIOBOISTKA NOWOCZESNA, LIST APOSTOLSKI, KIEROWNIK LITERACKI, NEOPOZYTYWIZM, ZABÓR, KRZYŻAK ROGATY, ?NIESTABILNOŚĆ JEANSA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.616 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W CHEMII: SZCZEGÓLNIE AKTYWNA CZĘŚĆ CZĄSTECZKI, KTÓRA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA JEJ SPOSÓB REAGOWANIA W DANEJ REAKCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W CHEMII: SZCZEGÓLNIE AKTYWNA CZĘŚĆ CZĄSTECZKI, KTÓRA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA JEJ SPOSÓB REAGOWANIA W DANEJ REAKCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRUPA w chemii: szczególnie aktywna część cząsteczki, która jest odpowiedzialna za jej sposób reagowania w danej reakcji (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRUPA
w chemii: szczególnie aktywna część cząsteczki, która jest odpowiedzialna za jej sposób reagowania w danej reakcji (na 5 lit.).

Oprócz W CHEMII: SZCZEGÓLNIE AKTYWNA CZĘŚĆ CZĄSTECZKI, KTÓRA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA JEJ SPOSÓB REAGOWANIA W DANEJ REAKCJI sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - W CHEMII: SZCZEGÓLNIE AKTYWNA CZĘŚĆ CZĄSTECZKI, KTÓRA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA JEJ SPOSÓB REAGOWANIA W DANEJ REAKCJI. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x