SPOSÓB ZAPISU GRAFU UMOŻLIWIAJĄCY JEGO OBRÓBKĘ Z UŻYCIEM PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REPREZENTACJA GRAFU to:

sposób zapisu grafu umożliwiający jego obróbkę z użyciem programów komputerowych (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPOSÓB ZAPISU GRAFU UMOŻLIWIAJĄCY JEGO OBRÓBKĘ Z UŻYCIEM PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.789

KRZYŻ, ALFABET CYRYLICKI, PROTOKÓŁ, MARKA, DESPOCJA, HAGIOGRAFIA, INFORMACJA GENETYCZNA, FARMAKOKINETYKA, SZOWINISTA, UZUS, WZROST ZEROWY, TRITYLODON, FITOFAGIA, TELEZAKUPY, ZBIÓR WYPUKŁY, BRANDZEL, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, HARAM, TRYB WSADOWY, JEZIORO SUPRAGLACJALNE, KRZYŻAK ROGATY, CIĄGOTY, PRZECIEK, STRUNA ŚCIĘGNISTA, UPIEK, MUFKA, JĘZYK NATURALNY, GARDZIELEC, BACH, CHROMATYDA SIOSTRZANA, SONOGRAF, LIBONEKTES, ORLI NOS, JEDNOPOLÓWKA, ASD, STOPA, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, PARLANDO, USŁUGI SPOŁECZNE, PISMO HEBRAJSKIE, STREFA POŻAROWA, WRÓŻBA, JĄDRO, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA, LAPIDARNOŚĆ, GODŁO MAPY, STÓŁ MIKSERSKI, ELANA, KABOB, PLANSZÓWKA, BARYKADA, NIESUBSTANCJALNOŚĆ, MONTAŻ PARALAKTYCZNY, LEK PRZECIWCUKRZYCOWY, TYMOLEPTYK, CIEPŁE LODY, CHOMĄTO, PLAN, DEMOSCENA, POPOZAUR, JĘZYK, KATAFRAKTA, INTERESARIUSZ, WALTER SCOTT, TERATOGEN, NIEOBLICZALNOŚĆ, PARAFIA, PROUST, STERCZYNA, GRAF, BANT, HACKER, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, NEGOCJACJA, DEKIEL, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, POŁOŻENIE, HOLLEY, HUMANISTYKA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, PRESTOZUCH, KONSOLETA MIKSERSKA, HENRYK IV SALICKI, NOCEK WĄSATEK, WARANOZAUR, KOLATOR, ŁASKOTKI, WOKODER, LAKONICZNOŚĆ, UBÓJ, RECEPTA, SPENCER, SWOBODA, OGRÓD NATURALISTYCZNY, ATLAZAUR, PAHLAWI, DIAGRAM KWIATOWY, KONSULOSTWO, KONSTRUKCJA SZKIELETOWA, DZIEŁO KORONOWE, ATAWIZM, HOLTER, ACHIROPITA, GLIKOGENOZA, EUROPAZAUR, NIEMOŻEBNOŚĆ, WIRTUALIZACJA, FACHOWOŚĆ, NEWS, FAŁSZYWA POLĘDWICA, CZYNOWNICTWO, SYMPOZJON, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, ŚWIADEK JEHOWY, SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, ZAKŁADKA, EUPARKERIA, WŁADZA RODZICIELSKA, ŚRODEK PRAWNY, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, BENTAL, JA, JADŁOSPIS, INTONACJA, RUBENS, WIENIEC, ŻYŁKA, ŚCIĘCIE, GENEZA, BAŁAGULSZCZYZNA, PRZEDROST, POLICJA DROGOWA, WALIDACJA, POCHŁANIACZ, RUDEL, ABORDAŻ, KRAWĘDŹ, FRANCZYZA KONWERSYJNA, TANIEC WSPÓŁCZESNY, MIARA TENDENCJI CENTRALNEJ, SOLO, ESTEMMENOZUCH, POSIEW, EWALUACJA BIEŻĄCA, ZDANIE, REJESTRACJA, WCZASY PRACOWNICZE, ŻÓŁW ZIELONY, BUCHTA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, PIŁSUDCZYZNA, KOLACJA, INWERSJA RZEŹBY, GUZ, MACIERZ KALMANA, PANEWKA, CZUANDONGOCELUR, AZTREONAM, AMORTYZACJA LINIOWA, ODBIÓR, PEREŁKA, CHOROBA VON GIERKEGO, PREFIKS, FALSYFIKAT, SZPRYCA, MOKRADŁOSZ OLBRZYMI, GENERATOR FUNKCJI, CIEPLARKA, TAJEMNICZOŚĆ, LEGAT, BIDAKA, WEWNĘTRZNY, OSTROSŁUP ŚCIĘTY, PIĘCIORNIK NISKI, SPOSÓB, OPTYKA KWANTOWA, MODEL DECYZYJNY, MOWA ZALEŻNA, ARTYKULACJA, KOMPENSATOR CIEPLNY, TRĄBKA POCZTOWA, STRZEMIĘ, MORFEM SŁOWOTWÓRCZY, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, JANTAZAUR, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, SZYNSZYLA MAŁA, SZTUCZNY UKŁAD EKOLOGICZNY, ZDECYDOWANIE, PIES UŻYTKOWY, DZWONNICA, DOSTĘP WARUNKOWY, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, BILET POWROTNY, MŁOT, PĄCZKOWANIE, IDENTYFIKACJA, AKCENT PRZECIĄGŁY, MODEL, PUNKT ASEKURACYJNY, STARA GWARDIA, KOD ALFANUMERYCZNY, PODATEK BEZPOŚREDNI, NIEDORZECZNOŚĆ, STOPIEŃ, CZAPRAK, ORGANIZATOR, STOŻEK PRZYBYSZOWY, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, KOMANDYTARIUM, PISMO STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKIE, PRZĘDZA ZGRZEBNA, PANORAMA, PROCENT, NOTACJA CHORAŁOWA, STOPKA, ŻÓŁTA KARTKA, STADION OLIMPIJSKI, KONSOLA, RYPANIE, ARAMBOURGIANIA, GRUPETTO, KOKPIT, USPOKAJACZ, MARTWY PRZEPIS, GRAF EULEROWSKI, SPRZĘŻENIE ZWROTNE, TECHNIKA, WARIACJE, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, EROTOMAN TEORETYK, REUTER, TERAPIA STRUKTURALNA, HENOCH, REPREZENTACJA SEMANTYCZNA, STRATEGIA, KROKODYL RÓŻAŃCOWY, FRYZURA, KONKURS, PODJAZD, GRA, FREDRO, DIIKTODON, OKAZ, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, ŁOPIAN, TRANSLACJA, CHRONOGRAFIA, AMALGAMACJA, ZUPA ŚMIECIOWA, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, BINARNOŚĆ, GWARANCJA PROCESOWA, KULT, HYDROWĘZEŁ, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, TABLICA REJESTRACYJNA, KORZONEK, NAŚWIETLENIE, RÓD, KAMUFLAŻ, CIEŃ, SKRZELOPŁYWKA BAGIENNA, FRANCISZKANIZM, MECHANIZM, STRAJK WŁOSKI, RAK SYGNAŁOWY, POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE, BERYL, MAKI ZŁOTY, PERYPATETYKA, BOREOPTERUS, INTONACJA, MOWA WIĄZANA, SALADA, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, GRAF PÓŁEULEROWSKI, PIROKSYKAM, INSTRUKCJA, TYP, DYSTORSJA, KAZAMATA, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, KREWETKA WIŚLANA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, PELONEUSTES, OPACTWO, KROK, FOTOREALIZM, SKROMNOŚĆ, RZUT PROSTOKĄTNY, SUBSKRYBENT, DANE BIOMETRYCZNE, ZASTAWKA, BŁĄD FORMALNY, ZASTĘPSTWO PROCESOWE, ?ABLUCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.789 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPOSÓB ZAPISU GRAFU UMOŻLIWIAJĄCY JEGO OBRÓBKĘ Z UŻYCIEM PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPOSÓB ZAPISU GRAFU UMOŻLIWIAJĄCY JEGO OBRÓBKĘ Z UŻYCIEM PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REPREZENTACJA GRAFU sposób zapisu grafu umożliwiający jego obróbkę z użyciem programów komputerowych (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REPREZENTACJA GRAFU
sposób zapisu grafu umożliwiający jego obróbkę z użyciem programów komputerowych (na 18 lit.).

Oprócz SPOSÓB ZAPISU GRAFU UMOŻLIWIAJĄCY JEGO OBRÓBKĘ Z UŻYCIEM PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - SPOSÓB ZAPISU GRAFU UMOŻLIWIAJĄCY JEGO OBRÓBKĘ Z UŻYCIEM PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH. Dodaj komentarz

4+7 =

Poleć nas znajomym:

x