ZATWIERDZONY PRZEZ WŁADZE ZAKRES, ROZKŁAD I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA WIEDZY, KTÓRA MA BYĆ UCZONA W SZKOLE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROGRAM to:

zatwierdzony przez władze zakres, rozkład i sposób przekazywania wiedzy, która ma być uczona w szkole (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PROGRAM

PROGRAM to:

plan, układ zamierzonych elementów, czynności, prac, przedsięwzięć (na 7 lit.)PROGRAM to:

założenia, postulaty, zapowiedź działalności np. partii lub innej organizacji (na 7 lit.)PROGRAM to:

pojedyncza audycja w radiu lub telewizji, także: (rzadko) pojedynczy występ w telewizji (na 7 lit.)PROGRAM to:

spis pozycji, które składają się na uroczystość, imprezę, plan emisji stacji radiowej lub telewizyjnej (na 7 lit.)PROGRAM to:

ciąg instrukcji napisanych w języku zrozumiałym dla komputera (na 7 lit.)PROGRAM to:

w mediach: pasmo antenowe (na 7 lit.)PROGRAM to:

tryb, w jakim coś, zazwyczaj jakieś urządzenie, działa (na 7 lit.)PROGRAM to:

rodzaj broszurki, w której wyszczególniono informacje na temat granego przedstawienia, koncertu, jakiegoś innego wydarzenia itp (na 7 lit.)PROGRAM to:

zbiór jakichś skoordynowanych działań lub projektów, pewna oferta; struktura organizacyjna utworzona na pewien czas w celu zarządzania zbiorem powiązanych ze sobą projektów (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZATWIERDZONY PRZEZ WŁADZE ZAKRES, ROZKŁAD I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA WIEDZY, KTÓRA MA BYĆ UCZONA W SZKOLE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.501

ZWIERCIADŁO, HYBRYD, WŁAŚCICIEL, GRYMAŚNIK, KABLOBETON, DING, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, ZEFIR, NEOPOZYTYWIZM, FUTERKO, ORMIAŃSKI, PRZEWÓD, SENSYBILIZATOR, BUT NARCIARSKI, ZAGŁADA, POSTĘP TECHNICZNY, SARSAT, ZMIENNOKSZTAŁTNY, DROGÓWKA, NOWOUJGURSKI, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, MACEDONIA, NAWAŁNIK ZIELONOPRZYLĄDKOWY, HETEROSPORIA, BAZYLIKA KATEDRALNA, GMERK, KWARTET, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, OKUPACJA, WICI, POWIATÓWKA, CINKCIARZ, KRAJANKA, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, PRZEDMIAR, INWEKTYWA, ZAWIEW, FRANCISZKANIZM, KAWA PO TURECKU, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, APROBACJA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, BRUDNA BOMBA, ALPAKA, ELEGANCIK, ROZGRZESZENIE, MIŚ, PERYSKOP ODWRACALNY, GUMA BALONOWA, SPRAWNOŚĆ, ZASOBY, BŁONICA SPOJÓWEK OKA, GARDEROBIANKA, PARAMETR, POKŁAD, GŁOS, FAHRENHEIT, REZERWA OBOWIĄZKOWA, ZATOR PŁUCNY, REKORDER AWARYJNY, ELEKTROCHIRURGIA, SŁUŻBA, SINGIEL, SKAŁA PIERWOTNA, OBŻARTUCH, ŚWIETLICZANKA, ŚPIEW, RENER, DYNASTIA FRANKOŃSKA, PIERDU PIERDU, EDYTORKA, KONFIGURATOR, PRÓG RZECZNY, CZASOWNIKI, EKSPEDYCJA, SPAWĘKI, PRĄD PRZEMIENNY, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, KOMUNIKATOR, GRUNT, ESESMANKA, FIRMA-WYDMUSZKA, CZYTELNICZKA, EROZJA WSTECZNA, TERYNA, CHOROBA FORESTIERA, WYSPA KONTYNENTALNA, RZĘSISTKOWICA BYDŁA, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, ŁĄKA, UT, LICZNIK GEIGERA, KARTEL, MIEJSCOWA, RODZINA NIEPEŁNA, PRZYDZIAŁ, ASPEKT, METR KATOLICKI, KOMITENT, ARYTMOMETR, ZADYSZKA, DUSZA, STAŁA, DUPA BLADA, WIELOETATOWOŚĆ, ODCHYLENIE, RYNEK NIEFORMALNY, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, RYGORYSTKA, ZGORZEL, STYLING, MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI, SIEDEMNASTKA, SOLARKA, PODRÓŻNA, IDEAŁ, LIBELLA, SZENILA, WYWRÓT, ZASPA, SPEKTROGRAFIA, ATRAKCJA, SOS BESZAMELOWY, REGUŁA MINIMAKSU, INTERWENCJA POSELSKA, ZAKRES DYNAMIKI DŹWIĘKU, WYPŁYW, KREDKA ŚWIECOWA, CZERWONE ŚWIATŁO, KONSULAT, STEREOTYPIA RUCHOWA, PRZYSTAŃ MORSKA, FUNKCJONALNY ANALFABETA, ZARAZA RZĘSISTKOWA BYDŁA, DIETA, WIĘZIENIE, PANECZEK, BANKRUT, WSPOMOŻYCIELKA, SKUP INTERWENCYJNY, POLOWANIE, WZORZEC, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, OPUSZCZENIE, NORMA ABSTRAKCYJNA, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, MIPS, ZAMKNIĘCIE CELNE, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, CHŁONNOŚĆ, ANKIETOWANY, STUDIUM, BÓJ SPOTKANIOWY, CHRZEŚCIJAŃSTWO WSCHODNIE, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, DIVA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, SERWER WIDEO, WICCA, RAY-BANY, ZABÓR, CEBULA PERŁOWA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, PENSJA, MIKROOTWÓR, WIRUSY SSRNA(+), CNOTA KARDYNALNA, BABRAŁA, POWINOWATY, AWANTURNICA, WROTA, GOSPODARKA MIESZANA, KOD, WYLOT, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, PUNKT KARNY, SKALA, PRZYBUDOWA, JĘZYK PIKTYJSKI, SODOKU, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, MIĘKKOŚĆ, JĘZYKI ESKIMOSKO-ALEUCKIE, PIĘĆSETKA, ZABÓR, SZCZYT, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, RACHUNEK CIĄGNIONY, STARA GWARDIA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, ŚWIECZKA, CHUDOPACHOŁEK, FAŁSZYZM, ALGORYTM EUKLIDESA, MIKROREAKTOR, EMOTIKONKA, TANIEC BRZUCHA, TELEWIZJA REPERTUAROWA, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, AŻUR, CERES, NIEGUSTOWNOŚĆ, JAJO, KWIATECZEK, DERP, PUSTELNICZKA, PAGINATOR, UDAR, ŁOWCA GŁÓW, AWATAR, PAŃSZCZYŹNIAK, SZWABIA, GAULEITER, CZERWONA STREFA, KRZYŻ POKUTNY, TORT DOBOSZA, INGRESJA MORZA, WŁÓKNO, MIÓD, SZKOŁA, IMPROWIZATOR, CHRAPA, TETRAMER, MENAŻKA, WIRTUOZ, DWUBÓJ KLASYCZNY, HUMOR, KOD SYGNAŁOWY, LICZBA PRZESTĘPNA, SCHULZ, ODZIERCA, MUŁOWCOWATE, CZASOWNIK FRAZOWY, KRUCJATA, PRZEDSTAWIENIE, ŚLAD PAMIĘCIOWY, REKOMPILACJA, MATERIAŁ, ZŁĄCZE CIESIELSKIE, KASZTEL, FLIRCIARA, SEJSMOGRAM, CANON, WIEŚ CZYNSZOWA, GRAAL, PSYCHODYDAKTYKA, SPŁUKIWANIE, KRETOWINA, ŻYŁA NIEZGODNA, DOBRA KONSUMPCYJNE, ZABUDOWA MIEJSKA, KORYNCKA, ODCHYŁ, KONWENCJA LITERACKA, SERYCYNA, ŁUK, GRAETZ, WIBRATOR, WŁAZ, DOLINA LODOWCOWA, STOPIEŃ, METYL, GWIZD, ASOCJACJA, SZATA SPOCZYNKOWA, ROKIET, WAKAR, WTRYSK PALIWA, WÓZ STRAŻACKI, KOTEW, TYMBARK, ALTEMBAS, KURATORKA, RELACJA BINARNA, CHEMIA OBLICZENIOWA, SUBTELNOŚĆ, WZÓR PRZEMYSŁOWY, NADZÓR BANKOWY, BIEŻNIK, BONET, WARZONKA, MONITOR, KOT, PIEŃ WULKANICZNY, AMFORA, POSYBILIZM, MORFOTROPIA, ARKUSZ KALKULACYJNY, PARLANDO, SPOT, SUPERNOWA, ŻYŁA OCZNA DOLNA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PŁETWA, SMOŁOWATA PLAMISTOŚĆ KLONU, UNIWERSYTUTKA, ŻYŁA JĄDROWA, TWORZYWO SZTUCZNE, MBIRA, ?TRANSGRESJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.501 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZATWIERDZONY PRZEZ WŁADZE ZAKRES, ROZKŁAD I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA WIEDZY, KTÓRA MA BYĆ UCZONA W SZKOLE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZATWIERDZONY PRZEZ WŁADZE ZAKRES, ROZKŁAD I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA WIEDZY, KTÓRA MA BYĆ UCZONA W SZKOLE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROGRAM zatwierdzony przez władze zakres, rozkład i sposób przekazywania wiedzy, która ma być uczona w szkole (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROGRAM
zatwierdzony przez władze zakres, rozkład i sposób przekazywania wiedzy, która ma być uczona w szkole (na 7 lit.).

Oprócz ZATWIERDZONY PRZEZ WŁADZE ZAKRES, ROZKŁAD I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA WIEDZY, KTÓRA MA BYĆ UCZONA W SZKOLE sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - ZATWIERDZONY PRZEZ WŁADZE ZAKRES, ROZKŁAD I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA WIEDZY, KTÓRA MA BYĆ UCZONA W SZKOLE. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x