POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCY AKT NORMATYWNY WYDAWANY PRZEZ KOMPETENTNY ORGAN PAŃSTWA NA PODSTAWIE UDZIELONEGO MU W INNYM AKCIE NORMATYWNYM UPOWAŻNIENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKT WYKONAWCZY to:

powszechnie obowiązujący akt normatywny wydawany przez kompetentny organ państwa na podstawie udzielonego mu w innym akcie normatywnym upoważnienia (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCY AKT NORMATYWNY WYDAWANY PRZEZ KOMPETENTNY ORGAN PAŃSTWA NA PODSTAWIE UDZIELONEGO MU W INNYM AKCIE NORMATYWNYM UPOWAŻNIENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.025

CHORWACKI, CHOROBA CUSHINGA, TEST PASKOWY, PLEMNIA, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, NARZĄD GĘBOWY, BUCCINA, ŁACZA, BALBO, MOTŁAWA, JAD KIEŁBASIANY, IMPERIUM MALAZAŃSKIE, LIST, PORT MORSKI, UKŁAD DYNAMICZNY, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, JUFER, SZERPA, TUNEL MORRISA-THORNE'A, FORMACJA GEOLOGICZNA, BROŃ, CZYTAL, SINGEL, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, KONDYCJONALIZM, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, NEPOT, PROSPEKT EMISYJNY, STOPIEŃ INSTRUKTORSKI, KOMENDATARIUSZ, MILITARYZM, DOBRY WUJASZEK, KĄPIEL, SMOŁOWATA PLAMISTOŚĆ KLONU, WŁADZA, AVENSIS, KĘSISKO, ZASOBY LUDZKIE, WELWET, WARTOŚĆ KSIĘGOWA, DOLNONIEMIECKI, KRYSZTAŁ, WYŁADOWANIE ULOTOWE, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, URLOP WYPOCZYNKOWY, WROTA, DROGA POŻAROWA, JĘZYK FALISKI, KWAS, MARKER NOWOTWOROWY, TRANSMITANCJA, JĘZYKI MUNDAJSKIE, SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, ERGOMETR, OBSŁUGA, LICZBA PARZYSTA, PRZEMYT MRÓWCZANY, DUSZA TOWARZYSTWA, ŚWIETLÓWKA, SEKRECJA, REGUŁA DEDUKCYJNA, KARTOWANIE, KĄT GODZINNY, AKT, VOLKSDEUTSCH, MONAR, PEDOGENEZA, MARKETING SKOJARZENIOWY, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, MORION, KANONIK, RUPNIK, CIERNISKO, IUE, HETEROSPORIA, ZAŚCIANEK, PRAWO MOJŻESZOWE, PERKOZEK TRÓJBARWNY, BŁONNIK, ECU, DOKTOR HONORIS CAUSA, ELIPSOIDA OBROTOWA, MUNDANIA, DIAFON, INGRESJA MORSKA, PART, ANTYFUTBOL, JĘZYK NESYCKI, STRAWIŃSKI, ZASTĘPSTWO PROCESOWE, TRANSGRESJA, MENNONICI, STUGĘBNA PLOTKA, FILTR CYFROWY, BIERNE PRAWO WYBORCZE, LANIE, TŁUSZCZYK, STOŻEK NAPŁYWOWY, POWSTANIE, FORMIŚCI, COCKNEY, STAN WOJENNY, UCHWAŁA, MONARCHIA DZIEDZICZNA, MAKAK CZUBATY, AGROMIASTECZKO, ŁAWA MIEJSKA, SAONA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, EKONOMICZNA TEORIA DEMOKRACJI, PUPILEK, SAMBENITO, SILNIK SZEREGOWY, GŁĘBIA OSTROŚCI, HERNYSTIR, ARENDA, ZBIOREK, KORMORAN BRUZDODZIOBY, SILMARIL, PIERWODRUK, BURNUS, KONSULAT, SUPERKLIENT, ROBOTY PRZYMUSOWE, NEFROSTOMIA, KRĄG CZAROWNIC, STRÓŻA, OBRONA STREFOWA, NIERUCHOMOŚĆ, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, KONSERWACJA ZABYTKÓW, UNIWERSAŁ, ROBOTA, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, WNĘKA, HELISA, CZERWONY ŚNIEG, METRYKA, LAPIS PHILOSOPHORUM, WIATKA, DOKUMENT PAPIESKI, PIASEK FLUWIOGLACJALNY, RASKOLNICY, ALLOFONIA, METYLOTROFIA, ROŚLINA ALIMENTACYJNA, KALWINIZM, DODATEK BRANŻOWY, IMMUNIZACJA CZYNNA, JEEP, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, ŚWIST KRTANIOWY, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, WZORZEC ANALITYCZNY, NIDA, XAF, GOSPODARZ, FUNT IRLANDZKI, NASYCANIE, GARBNIK, NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE, JEDNOSTKA OSADNICZA, PRZESIEDZENIE, RYNEK PRODUCENTA, CZEPEK, BURDON, KONCERT, POLAROGRAFIA, SMURF, FUNDUSZ ZASOBOWY, BABESZJOZA OWIEC, PROTEKCJA, BĄCZEK, BOLA, TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU, SATRAPIA, KOSZARNIAK, BUDŻETÓWKA, KRÓLESTWO PERGAMEŃSKIE, PROWINCJA, LEJNOŚĆ, WICIOWCE, DIAPSYDY, KONFIGURACJA, ROK GWIAZDOWY, PROJEKT TECHNICZNY, LAW, AZJATKA, KRĄŻENIE MÓZGOWE, OSEŁEDEC, KARMNIK AUTOMATYCZNY, DEKREMENT TŁUMIENIA, DYKTATORSTWO, PRZYCZEPA KEMPINGOWA, BARONG, DZIAŁO HARPUNNICZE, SŁOMA TARGANA, SPÓDNICZKA, POSAG, MINKOWSKI, POLITYKA GOSPODARCZA, SĄD APELACYJNY, KISZKA, KOLCZATKA, CHODNIK PRZECIWMINOWY, INTERWENCJA HUMANITARNA, ELASTOR, REZYDENT, HORMON, SPRAWIEDLIWOŚĆ, ŚRUTA SOJOWA, CHOROBA PROMIENNA, KAUCJA GWARANCYJNA, BAŃKA MYDLANA, MOHER, WODOPÓJKI, SKWIR, METEORYT, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, KONFEDERACJA, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, EWOLUCJA, EROZJA BOCZNA, RANITYDYNA, HEREZJA, KOMPOZYCJA, WIRUSY DSRNA, ROBOTY PUBLICZNE, TUNELOWANIE, ORDYNACJA, DZIANINA, KONSULENT, TIC TAC, ARAGOŃSKI, DIS, KONTROLA SKARBOWA, WYDZIELINA, POWINOWACTWO CHEMICZNE, DEMARKACJA, QUENDË, OKNO RADIOWE, BŁĄD ATRYBUCJI, GRUZIŃSKI, GĘSTOŚĆ PLANCKA, DESKA, FLEGMA, DOMINIKANKI, AKT, PRZEWÓD, WIELKA LITERA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, DZIAŁANIE PRAWNE, SZPERACZ, PSYCHOANALIZA, TORPEDA AKUSTYCZNA, KIOGA, WYCIERACZKA, DELEGACJA, PALARNIA, WOŁGA, SEJM, MONDRIAN, WYSPA WULKANICZNA, POLICJA, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, PUNKT FILTRACYJNY, KREDYT REFINANSOWY, POCHŁANIACZ GAZÓW, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, RODZAJ, GABINET CIENI, TOLERASTIA, PEPLOS, MASKULINIZM, ABSZTYFIKANT, TUNDRA, CUKRZYCA, PARAFIA, MANDARYŃSKI, AKOMODACJA, KOREAŃSKI, TEREN PRZYLEGŁY, TROJANKA, MORAWY, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, ŚWIECZKA, DEMORALIZACJA, OBŁÓG, CIAŁO, XOF, IZBA MORSKA, KANTOŃSKI, DRABINIAK, WIRUSY SSRNA(-), PRUSAK, PARAZYTOZA, ?EMERYTURA POMOSTOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.025 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCY AKT NORMATYWNY WYDAWANY PRZEZ KOMPETENTNY ORGAN PAŃSTWA NA PODSTAWIE UDZIELONEGO MU W INNYM AKCIE NORMATYWNYM UPOWAŻNIENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCY AKT NORMATYWNY WYDAWANY PRZEZ KOMPETENTNY ORGAN PAŃSTWA NA PODSTAWIE UDZIELONEGO MU W INNYM AKCIE NORMATYWNYM UPOWAŻNIENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKT WYKONAWCZY powszechnie obowiązujący akt normatywny wydawany przez kompetentny organ państwa na podstawie udzielonego mu w innym akcie normatywnym upoważnienia (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKT WYKONAWCZY
powszechnie obowiązujący akt normatywny wydawany przez kompetentny organ państwa na podstawie udzielonego mu w innym akcie normatywnym upoważnienia (na 13 lit.).

Oprócz POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCY AKT NORMATYWNY WYDAWANY PRZEZ KOMPETENTNY ORGAN PAŃSTWA NA PODSTAWIE UDZIELONEGO MU W INNYM AKCIE NORMATYWNYM UPOWAŻNIENIA sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCY AKT NORMATYWNY WYDAWANY PRZEZ KOMPETENTNY ORGAN PAŃSTWA NA PODSTAWIE UDZIELONEGO MU W INNYM AKCIE NORMATYWNYM UPOWAŻNIENIA. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x