POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCY AKT NORMATYWNY WYDAWANY PRZEZ KOMPETENTNY ORGAN PAŃSTWA NA PODSTAWIE UDZIELONEGO MU W INNYM AKCIE NORMATYWNYM UPOWAŻNIENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKT WYKONAWCZY to:

powszechnie obowiązujący akt normatywny wydawany przez kompetentny organ państwa na podstawie udzielonego mu w innym akcie normatywnym upoważnienia (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCY AKT NORMATYWNY WYDAWANY PRZEZ KOMPETENTNY ORGAN PAŃSTWA NA PODSTAWIE UDZIELONEGO MU W INNYM AKCIE NORMATYWNYM UPOWAŻNIENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.025

MACA, AUSTRALIJCZYK, LINIA ŚRUBOWA, SŁOMA TARGANA, ASTROKOMPAS, KOMENDATARIUSZ, AKSJOMAT PASCHA, CZEPIEC, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, EMIR, OLDENBURG, KANTOŃSKI, PRZEDSTAWIENIE, PRZEDMIOT, IRRADIACJA, KRĄGŁOŚĆ, HURYCKI, PENDYNKA, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, EUGENIKA, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, ASESOR KOLEGIALNY, RUDBEKIA NAGA, KAMIEŃ FILOZOFICZNY, PROTOKÓŁ, FLESZ, WIKKA, WYMIANA, SUPERWIZJA, SORALIUM, ŁAWA, GOSPODARKA NARODOWA, WÓZ, TEMPERA, PILATES, UGODA RESTRUKTURYZACYJNA, SSAKI JAJORODNE, NABIEŻNIK, ALFABET SEMAFOROWY, SZWABSKI, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, TRANSFLUENCJA LODOWCA, HERMAFRODYTYZM, PAPACHA, SAMORZĄD, STRONNOŚĆ, PRZEGLĄDARKA, POWIERNICTWO, HORYZONT, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, PODŚWIADOMOŚĆ, REDYNGOT, SYNGALESKI, FELICIA, STOR, NAZGUL, MUSTELOWATE, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, SYRENA, JARMUŁKA, OGNIWO CLARKA, KARA, DYSK LOKALNY, KUBIZM ORFICZNY, MONITOR, BRAT MLECZNY, EISEGEZA, KLAPECZKA, TAŁES, KAŁMUK, TOŁUMBAS, SWAP PROCENTOWY, GAZY, SCHULZ, ZYDWESTKA, GLISSANDO, INTERPRETATOR, IMMUNIZACJA CZYNNA, PRZEPUST, ZROŚLAK, DEFICYT EKONOMICZNY, HASTA, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, SKALA RÉAUMURA, GRZECHOT, PALIWO KOPALNE, OŚ PORTALOWA, AKT ADMINISTRACYJNY, JEDNOSTKA ZALEŻNA, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, TŁUSZCZYK, ROK SŁONECZNY, LUKSEMBURCZYK, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, PRODUKCJA WTÓRNA, MATERIAŁ MORENOWY, GŁOWICA BOJOWA, IMIR, DENACJONALIZACJA, UŻYTEK LEŚNY, SAKRAMENT, EFEKT TYNDALLA, DELEGAT, KOSZT FINANSOWY, STANDARD EMISYJNY, WICCA, WIELOBARWNOŚĆ, KALENDARZ ŻYDOWSKI, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, KÓŁKO I KRZYŻYK, DOMEK JEDNORODZINNY, RYSOPIS PAMIĘCIOWY, BEFKA, MUNK, RÓŻOKRZYŻ, WSPÓŁRZĄDCA, OBWÓD AUTONOMICZNY, RAMIENICA POSPOLITA, REWIA, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, STOPA DEPOZYTOWA, WEKSEL CIĄGNIONY, AUTONOMIA REGIONALNA, CHLEB KLASZTORNY, KĄT BRYŁOWY, IMMUNOSUPRESJA, POPIELNIK, SIMO, HARMONIZACJA, RZYMIANKA, JARZMO, PERFUZJA, RAJD DAKAR, KALKULATOR NAWIGACYJNY, OKNO ATMOSFERYCZNE, SUKNIA ŚLUBNA, MIKROKARTA, KAPITUŁA, PIGUŁKA WIEDZY, BRODAWCZYCA KONI, BON OŚWIATOWY, OSET KĘDZIERZAWY, POLONEZ, FLAMENCO, INTONACJA, NOKAUT TECHNICZNY, IMMUNOGLOBINA M, DYSPOZYCJA, OLIWKOBRODAL, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, RABSZTYN, MESJASZ, AKROCYJANOZA, ANTYCIAŁO, FALA BALISTYCZNA, CZAMARA, DZIEŃ POLARNY, PRZEJEŻDŻAJĄCA, MAPA AKUSTYCZNA, BIEGUN, HORMON PŁCIOWY, BEGINKI, KLASA, BRYLE, EROZJA BOCZNA, CEDUŁA, SERIA KWALIFIKACYJNA, RZEMIEŚLNICTWO, FRANCISZKANIE, BOJKOWSZCZYZNA, EKSTENSJA, RZEMIOSŁO, KOMPLEKS, WIOŚNIANKA, TALASSOKRACJA, WIRUSY DSRNA, KAPITAŁ POCZĄTKOWY, PRZYNALEŻNOŚĆ, SODOMA, ABSORPCJA, MANGABA RUDOCZELNA, DUBLET, WJAZD, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, ZALĄŻEK, CEWKA RUHMKORFFA, CHOROBA GÓRNIKÓW, LIS POSPOLITY, WYDATKI INWESTYCYJNE, ANGINA PRINZMETALA, ODDYCHANIE, TOKSYNA SINICOWA, UPRAWNIENIE WŁADCZE, REALNY SOCJALIZM, PRYWATYZACJA, HELIOCENTRYZM, NASZYWANIE, ŚWIĘTOKRADCZYNI, GATUNEK, POKÉMON, ORGAN, KĄT GODZINNY, PLEBISCYT TERYTORIALNY, MANGABA ZWYCZAJNA, CAMRY, OCHRONA INDYWIDUALNA, JABŁOŃ, DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, TROFOBLAST, WARKOCZ, PASAŻ, WARUNKOWANIE, ROPUCHA BLOMBERGA, CHODNIK MINOWY, SYTUACJA DECYZYJNA, KREDYT PREFERENCYJNY, MASZT, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, EPOKA LODOWA, KWESTOR, TERYTORIUM ZAMORSKIE, BOR, AKT EREKCYJNY, KONWENANS, EFEKT DOPPLERA, KĄT ŚRODKOWY, KONGO-BRAZZAVILLE, NEPOT, KONTROLA ZARZĄDCZA, POWSTANIE, STYLIZACJA, KAŁAMARZ, NEKTARNIK, MLEKO W PROSZKU, MAŁY RUCH GRANICZNY, JĘZYK KRASNOLUDÓW, CIŚNIENIE TĘTNICZE, MOBILIZACJA, ALGIERSKI, JUMPER, ZMOWA MILCZENIA, POLAROGRAFIA, WŁAZ, KOMISJA NADZWYCZAJNA, PRAWO BIOTA-SAVARTA, AFRYKATA, JASZMAK, GIMBOPATRIOTYZM, PRZYZWYCZAJENIE, SMENTARZ, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, ORGAN, ŻÓŁTA FEBRA, OGIEŃ ZAPOROWY, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, FRYGIJCZYCY, GRZEŚ, FUNKCJA JEDNORODNA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, GEHENNA, TUNDRA, WYANDOT, KUPON, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, WEKTOR EKSPRESYJNY, PELHAM, OFIAKOMORFY, LIST, BÓBR WSCHODNI, RÓWNIK, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, ZNIECZULENIE, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, BIAŁACZKA KOTÓW, KONFISKATA, LICENCJA OTWARTA, KARTA, SĄD GRODZKI, OKUPACJA, IMIĘ, ZASŁUŻONY, KOLORATKA, AMFORA, PORZĄDEK PUBLICZNY, CEZARYZM DEMOKRATYCZNY, LICZBA PARZYSTA, OKRĄGŁY STÓŁ, SZAFOT, POTOP, KREACJONIZM, BAWÓŁ AFRYKAŃSKI, LIST MOTYWACYJNY, PŁAT POTYLICZNY, KAPER, BUDUAREK, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, KOLUR, ESCUDO WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ, RZEŹ, ?EKSTRUZJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.025 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCY AKT NORMATYWNY WYDAWANY PRZEZ KOMPETENTNY ORGAN PAŃSTWA NA PODSTAWIE UDZIELONEGO MU W INNYM AKCIE NORMATYWNYM UPOWAŻNIENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCY AKT NORMATYWNY WYDAWANY PRZEZ KOMPETENTNY ORGAN PAŃSTWA NA PODSTAWIE UDZIELONEGO MU W INNYM AKCIE NORMATYWNYM UPOWAŻNIENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKT WYKONAWCZY powszechnie obowiązujący akt normatywny wydawany przez kompetentny organ państwa na podstawie udzielonego mu w innym akcie normatywnym upoważnienia (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKT WYKONAWCZY
powszechnie obowiązujący akt normatywny wydawany przez kompetentny organ państwa na podstawie udzielonego mu w innym akcie normatywnym upoważnienia (na 13 lit.).

Oprócz POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCY AKT NORMATYWNY WYDAWANY PRZEZ KOMPETENTNY ORGAN PAŃSTWA NA PODSTAWIE UDZIELONEGO MU W INNYM AKCIE NORMATYWNYM UPOWAŻNIENIA sprawdź również:

przyrząd do akustycznego odczytywania pisma dla niewidomych ,
w przedrewolucyjnej Rosji najniższy stopień w kawalerii ,
każdy znak i każdy przedmiot w kształcie dwóch skrzyżowanych belek, kresek itp ,
sygnalizacyjny przyrząd na okręcie ,
Rhea pennata pennata - nominatywny podgatunek ptaka nielota wyróżniony w obrębie gatunku nandu plamiste (Rhea pennata); występuje na obszarze od Chile i południowej Argentyny aż do Ziemi Ognistej ,
skład asortymentu produkcji lub sprzedaży ,
wielkogłów potokowy, Platysternon megacephalum - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, jedyny przedstawiciel rodziny żółwi wielkogłowych; występuje w południowych Chinach, na Półwyspie Indochińskim oraz w Birmie ,
zwolennik epistemologizmu w filozofii ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
marka rodzimego telewizora ,
Amphidium lapponicum - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
wnioskowanie na podstawie domysłów ,
pola krzyżówki ,
wyodrębnianie się grup z całości społeczeństwa ,
powtarzający się element składowy maszyny, urządzenia ,
osoba lubiąca Żydów, interesująca się nimi ,
amerykańska marka samochodów osobowych, która obecnie należy do koncernu General Motors ,
koloidalny roztwór kauczuku naturalnego (lateks naturalny) lub syntetycznego (lateks syntetyczny) w substancji płynnej ,
w matematyce: struktura algebraiczna, która stanowi uogólnienie przestrzeni liniowej ,
to, że coś jest szkolne - elementarne, podstawowe, typowe ,
trzmiele i trzmielce, Bombini - plemię z rodziny pszczołowatych ,
pierwszeństwo, prymat, przewaga, wyższość ,
część świata z naszym krajem ,
cichy głos, słyszalny tylko z niewielkiego oddalenia ,
mężczyzna elegancki, dbający tylko o swój wygląd, poza tym nielubiany, próżniak ,
zegarek kieszonkowy (przypominający kształtem cebulę) ,
właścicielka domu publicznego ,
Tanita z gitarą ,
wróżenie ze źródła ,
waluta Belgii zastąpiona przez euro

Komentarze - POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCY AKT NORMATYWNY WYDAWANY PRZEZ KOMPETENTNY ORGAN PAŃSTWA NA PODSTAWIE UDZIELONEGO MU W INNYM AKCIE NORMATYWNYM UPOWAŻNIENIA. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast