W OPTYCE: WARTOŚĆ WSKAZUJĄCA, JAKA CZĘŚĆ PROMIENIOWANIA PADAJĄCEGO ZOSTAŁA PRZEPUSZCZONA PRZEZ SUBSTANCJĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRANSMITANCJA to:

w optyce: wartość wskazująca, jaka część promieniowania padającego została przepuszczona przez substancję (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRANSMITANCJA

TRANSMITANCJA to:

stosunek transformaty Laplace'a sygnału wyjściowego do transformaty Laplace'a sygnału wejściowego układu przy zerowych warunkach początkowych (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W OPTYCE: WARTOŚĆ WSKAZUJĄCA, JAKA CZĘŚĆ PROMIENIOWANIA PADAJĄCEGO ZOSTAŁA PRZEPUSZCZONA PRZEZ SUBSTANCJĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.392

WORCZAKOWATE, CHODNIK PRZECIWMINOWY, POSTĘP GEOMETRYCZNY, MAHAWANSA, RÓŻOKRZYŻ, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, TELEZAKUPY, LUKRECJA, WYANDOT, DROMONA, OPAT KOMENDATORYJNY, CHORIZO, SPAŁA, SACZEK, ROSSI, FARAMUSZKA, DOSTATEK, KWARTAŁ, WYKOTY, LAGUNA, OBTŁUCZENIE, TEMPERATURA ZAPALENIA, BIAŁOBRZESKL, EGZEMPLARYZM, TRANSFLUENCJA LODOWCA, KROTNOŚĆ, BYLICA PONTYJSKA, DOBRO FINALNE, KUC ZANISKARI, MOMENT ZWYKŁY, MIÓD EKSPRESOWY, GMERK, EKSPRES KOLBOWY, EOLE, RYZYKO INWESTYCYJNE, BROSZKA, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, SŁOWIANOFILSTWO, ODSETEK, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, FEROMON, REMIKS, JĘZYK, OBERLANDER, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, FALA BALISTYCZNA, MSZAR, AMYLOFAGIA, RACHUNEK BIEŻĄCY, HUBA, AGADA, GNIAZDKO TELEFONICZNE, DZIELNIK, CHANSON, CZUHANIA, DŻAMAHIRIJJA, WIĄZANIE POTRÓJNE, OSKARŻENIE, METODY, BIOTRANSFORMACJA, KLAN, ORK, DŻEMPER, STUPAJA, SOCJALIZM PAŃSTWOWY, PARAMETR, SZYNA, TŁUSZCZAK, ANIMIZM, AFLATOKSYNA, SĄDOWNICTWO POLUBOWNE, MYSZKA, AKTYWA, ŚLUZ, EUROPA, WIRUS KRWOTOCZNEJ CHOROBY ZWIERZYNY PŁOWEJ, ZOONOZA, TUBIETIEJKA, CERKIEW, PALUSZEK, KOLORYMETRIA, PĘTLA NEFRONU, BRÓDKA, ŁOPATKA, ZAGĘSZCZARKA, FRANK, WIECZÓR, SKRZYNKA LĘGOWA, KWATERUNEK, WYROSTEK BARKOWY, SYRENA, PROLACERTA, LIRA TURECKA, ĆWIARTKA, SKŁADOWA, PODMIOT, CUKRZYCA, PUNKT, WADA DREWNA, PEPLOS, PIOTROWO, OCTAVIA, MIENSZEWIZM, HEGEMONICZNOŚĆ, BLUZA, PRZEDMIOT, MLECZKO, GUZ KULSZOWY, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, ŁUŻYCKI, CHÓR, KAZUISTYKA, TRANSPORT AKTYWNY, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, PRAWO BIOTA-SAVARTA, KULBAKA, SAJAN, PIES OGRODNIKA, SOHO, LEJEK, BANKOWOŚĆ PRYWATNA, GENERATOR VAN DE GRAAFFA, PODZAKRES, WERSET, ZŁAMANIE OTWARTE, PRZEMYT MRÓWKOWY, FOTOTROPIZM, NOŻYCE CEN, FLORYDZKA, WARTOŚĆ REZYDUALNA, BIAŁY SPORT, ELEMENT ODSTAJĄCY, BEZSTRONNOŚĆ, IMPERIUM MALAZAŃSKIE, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, CONFIT, SPAWĘKI, CAP, OGNIWO SŁONECZNE, LICZNIK ABONENCKI, FILIPINKA, PROMIENIOLECZNICTWO, SZEKEL, BOASZKOWATE, ARYTMOMETR, KSIĄŻĘ, SAMOA ZACHODNIE, KORONA, GAZETKA SZKOLNA, PIÓRO, KONDYGNACJA, ŚLIZGACZ, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, WORLD OF WARCRAFT, TRABANT, OBUDOWA, OPONA, SETECZKA, GNIOTOWCE, ANTRAKNOZA KUKURYDZY, TWINGO, AKT ADMINISTRACYJNY, DEKIEL, GŁADŹ, CYBUCH, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, PIASEK SANDROWY, SAMOAŃSKI, ODCINEK, SEKLER, ZADZIERZGNIĘCIE, SZUBIENICA, DŻEZÓWKI, KORMORAN OLIWKOWY, GETTO TRANZYTOWE, OLEJ RĄCZNIKOWY, WYPŁUCZYSKO, AMPEROGODZINA, CERTYFIKAT INWESTYCYJNY, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, WIZA, PROCES JEDNOSTKOWY, WIĘŹBA, PROMIENIOWANIE ALFA, SKALA RICHTERA, LIST APOSTOLSKI, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, RZĄP, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, OBŁUSZYN, PRZYNĘTA SZTUCZNA, ESICA, MIÓD SZTUCZNY, SZAMBELAN PAPIESKI, TURANIE, CHRYSTOLOGIA, SZPILKA, LICO, SEKWENCJA BOUMY, PÓŁCHÓR, PADOK, PERSKIE OCZKO, RAY-BANY, OPUSZKA WĘCHOWA, SUPERLICENCJA, PĘTLA JELITOWA, DEKOLT, LONGLEY, KANAŁ JONOWY, NACZYNIE WZBIORCZE, AZYMUT, GARDA, NEGOCJACJE CZŁONKOWSKIE, TELEFON ZAUFANIA, ZŁOTY CIELEC, GUGIEL, SREBRNY EKRAN, AKCJA, KAWAŁEK, MODEL AKTANCJELOWY, ZIELENIEC, KAPELUSZ KARDYNALSKI, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, SUBREGION, APARAT WOLCOTTA, TOREBKA, SKRZYDŁO, RAD, OKULARKI, SROMOTA, TYGODNIÓWKA, ŁĄCZE ABONENCKIE, PRZĄŚNICA, STOPA, KAPALIN, DŻUBBA, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, DOWÓD REJESTRACYJNY, FATALIZM, SPÓDNICZKA, PRZYRZECZENIE HARCERSKIE, ANOLIT, MOZA, CZUPRYNA, OWADOPYLNOŚĆ, AMALAKA, STARY MALUTKI, DUANT, RÓWNINA ZALEWOWA, KURTYNA, WERS, SFERA NIEBIESKA, AGREGAT POMPOWY, PÓŁSFERA, KURZAWA, ŚLĄSK, JAPONICA, TUŁÓW, PRZYGOTOWALNIA, CHWOŚCIK BURAKA, ODRUCH BEZWARUNKOWY, WARTOŚĆ OCZEKIWANA, NACIEK JASKINIOWY, ELEGIA, ŻEREMIA, QUENDI, PODAŻ, NAZGUL, NADZÓR BANKOWY, ZŁĄCZE, BRZUCHORZĘSKA, MULTIPLET, GRZEBIEŃ, MUNTENIA, PROLOG, PATRON, PRÓBA REPREZENTATYWNA, SPODNIE, PRZYZWYCZAJENIE, UZDA, MESJASZ, PRZEDODWŁOK, DASZEK, ZGNILEC AMERYKAŃSKI, POWSTANIE CHMIELNICKIEGO, EROZJA WSTECZNA, KÓŁKO I KRZYŻYK, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, CELOWNIK, FERRARI, KOLORATKA, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, DELEGACYJKA, METYS, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, LODOWIEC SZELFOWY, CHŁODNIK LITEWSKI, ?PINZGAUER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.392 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W OPTYCE: WARTOŚĆ WSKAZUJĄCA, JAKA CZĘŚĆ PROMIENIOWANIA PADAJĄCEGO ZOSTAŁA PRZEPUSZCZONA PRZEZ SUBSTANCJĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W OPTYCE: WARTOŚĆ WSKAZUJĄCA, JAKA CZĘŚĆ PROMIENIOWANIA PADAJĄCEGO ZOSTAŁA PRZEPUSZCZONA PRZEZ SUBSTANCJĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRANSMITANCJA w optyce: wartość wskazująca, jaka część promieniowania padającego została przepuszczona przez substancję (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRANSMITANCJA
w optyce: wartość wskazująca, jaka część promieniowania padającego została przepuszczona przez substancję (na 13 lit.).

Oprócz W OPTYCE: WARTOŚĆ WSKAZUJĄCA, JAKA CZĘŚĆ PROMIENIOWANIA PADAJĄCEGO ZOSTAŁA PRZEPUSZCZONA PRZEZ SUBSTANCJĘ sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - W OPTYCE: WARTOŚĆ WSKAZUJĄCA, JAKA CZĘŚĆ PROMIENIOWANIA PADAJĄCEGO ZOSTAŁA PRZEPUSZCZONA PRZEZ SUBSTANCJĘ. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast