W LOGICE: WŁASNOŚĆ ZDAŃ, KTÓRA MA MIEJSCE, GDY ICH WARTOŚĆ LOGICZNA ZALEŻY OD STOSUNKÓW ZACHODZĄCYCH MIĘDZY ZDANIAMI SKŁADOWYMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INTENSJONALNOŚĆ to:

w logice: własność zdań, która ma miejsce, gdy ich wartość logiczna zależy od stosunków zachodzących między zdaniami składowymi (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: INTENSJONALNOŚĆ

INTENSJONALNOŚĆ to:

aktywny stosunek umysłu do jakiegokolwiek przedmiotu; jedno z podstawowych pojęć filozofii XX wieku, szeroko omawiane w fenomenologii Edmunda Husserla, ale również na gruncie filozofii analitycznej przez Elizabeth Anscombe czy Johna R. Searle'a (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W LOGICE: WŁASNOŚĆ ZDAŃ, KTÓRA MA MIEJSCE, GDY ICH WARTOŚĆ LOGICZNA ZALEŻY OD STOSUNKÓW ZACHODZĄCYCH MIĘDZY ZDANIAMI SKŁADOWYMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.659

BOROWIKOWA, HODOWLA ZARODOWA, RYBA WYMARŁA, GARKOTŁUK, PARAMENTY, JAWNOGRZESZNICA, KUKICHA, EKRAN, KARTA SIECIOWA, SKRYTOSKRZELNE, PRZYDANKA, WYPŁUCZYSKO, MARTWA FALA, BEZANMASZT, DOŁEK, ASTEROIDA, ODCHYŁ, MOD, BEZPŁODNOŚĆ, CHLOREK HEMATYNY, MANIPULACYJNOŚĆ, SKOK, KONTRASYGNATURA, ZOLNIK, CZEP, MIKROSOCZEWKA, CEL, KONKURENTKA, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, ANGLISTKA, ZAŚCIANEK, METR, SUBIEKT, UKRZYWDZONY, AKADEMIA, ANALIZA WARTOŚCI, PRZEKAŹNIK BISTABILNY, DZIEWIĘTNASTKA, BACZKA, FORMAT BINARNY, NAZARET, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, TANCERKA, DODATEK WYRÓWNAWCZY, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, AGREGATOR, KAPUSTA KWASZONA, ŻYŁKA, LAMPA NAFTOWA, ŁUG, RAK, POSIADACZ SAMOISTNY, MODULACJA SKROŚNA, WIEWIÓRKA LATAJĄCA, KOZIARZ, METODA AGLOMERACYJNA, SPLOT, BABKA PIASKOWA, PRAWO CURIE-WEISSA, RULETKA, DRUGI PLAN, ŁOŻE TORTUR, NON-IRON, UKŁAD NIESTACJONARNY, UMOWA PARTNERSKA, KLUSKI ŚLĄSKIE, SEKTOR PUBLICZNY, SZYBKI BILL, MOSTEK, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, BŁONICA SPOJÓWEK OKA, ŻÓŁKIEW, EKOLOGIA EWOLUCYJNA, KOLANO, SOLIDARYZM SPOŁECZNY, SPŁUKIWANIE, MODYFIKACJA, KYNOLOGIA, SYLABA OTWARTA, OCTOWNIA, NAKŁADKA, SPÓR, LAMINAT, POLITYKA BUDŻETOWA, TOUROPERATOR, DOŁEK, MASKOWANIE, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, PLAMKA ŻÓŁTA, LEŻE, PUSTY DŹWIĘK, ZUPA PIWNA, ANASTOMOZA, CAP, CHOROBA WIRUSOWA, HODOSKOP, DYSKUSJA, SEKSTET, WŁÓCZYKIJ, ZAINTERESOWANA, CHOROBA SOMATYCZNA, KOKS, MODEL, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, MAŁA OJCZYZNA, KULTOWOŚĆ, PATAFIAN, MĘTNOOKI, FIRMA WYDMUSZKA, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, PLEŚŃ, EKOPUNKT, CIEMNOTA, ULĘGAŁKA, KNAJPIARZ, TECHNIKA CYFROWA, HALA, MECHANIKA, PORT MACIERZYSTY, NAJEMCA, ZIOMKOSTWO, PORÓD PRZEDWCZESNY, HELIOMETR, NAZWA INDYWIDUALNA, REFORMATOR, MECENASKA, POITEVIN, IZOLACJA ELEKTRYCZNA, SIÓDEMKA, PURANA, PORÓD NIEWCZESNY, MSZA, PODWÓJNY AGENT, OPOZYCJA BINARNA, RZĄD KOALICYJNY, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, CŁO ZAPOROWE, AC, HAZARDZISTKA, ZABÓJCA, PARAMETR, BĄBEL, PUDDING, AZYMUT, INTERPRETACJA, KARBOKSYL, POZAOSIOWOŚĆ, SZEWIOT, TRIANGULACJA, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, NOWICJUSZKA, TERMOLOKACJA, SEMOLINA, SZEPLENIENIE, INSTYTUCJA PROCESOWA, SCHOWEK, KRYSTALOFIZYKA, ZAŁOŻYCIEL, OBÓJ MIŁOSNY, ZIEMIA OBIECANA, SSANIE, SONDAŻOWNIA, PAPA, TYKA, ZSYP, DEFICYT HANDLOWY, STOPIEŃ, MISKA SOCZEWICY, KOD, SZPICEL, PRZESIĘK, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, KUCZBAJ, PALATYNAT, PEROKSYDAZA CHRZANOWA, CIEMNIK, TERMAJSKA, KRZTUSIEC, GNIAZDKO, GNIAZDO, KILKUNASTOLATKA, GRASANT, LICZARKA BANKNOTÓW, KLAUZULA HORNA, MINIPIŁKA, METOPA, NARYS FORTYFIKACYJNY, ŻONA LOTA, PIĘĆDZIESIĄTNICA, SKRZYPOWE, KICZ, NOOBEK, PARTYCYPACJA PUBLICZNA, BRODAWKA, DYSKALKULIA LEKSYKALNA, BANITA, KOKIETKA, ANTOWIE, GÓRNICTWO MORSKIE, TACHION, TRYUMFATOR, NOTARIAT, WIELETA, KUMCIA, CYBUCH, WODOCIĄGOWNIA, POSZKODOWANA, KONFIGURACJA, WYKOPKI, SZMUGIEL, ROLLS-ROYCE, DOCHÓD NARODOWY, ZEMSTA FARAONA, CEROWACZKA, SZAŁAWIŁA, GŁUSZA, ŻÓŁWIE TRÓJPAZURZASTE, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, GOSPODARKA MIESZANA, PRZEJŚCIE, OBSZUKANIE, NAZWA RZETELNA, EKSŻONA, LODOWIEC PODGÓRSKI, ANTYPARLAMENTARYZM, PRZEWÓD SŁUCHOWY, SUPERNOWA TYPU IA, KABLOWIEC, SERCE, WIEŚ, MAŁOWODZIE, NAWÓJ, CHORIAMB, SZLAK, STARA MALUTKA, MEDRESA, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, KĄT KURSOWY, CROSSING-OVER, KOŃ ZIMNOKRWISTY, WIATRÓWKA, MUZYKA PROGRAMOWA, TEORIA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ, TYTUŁ NAUKOWY, BABA, KĄT DEPRESJI, KOSZATNICZKA POSPOLITA, KLIRING, GNIAZDKO, DZIKI ZACHÓD, TOPIELICA, TERMOLUMINESCENCJA, TRANSPOZYCJA, BIAŁY DZIEŃ, BILET POWROTNY, WODA PODSKÓRNA, USTKA, KOSMOGONIA, MASAJKA, SYRENA ALARMOWA, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, PLAC, SMĘTARZ, PARAFRAZA, SEMIWEGETARIANIN, BAKTERIA NITRYFIKUJĄCA, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, NIL, WARZYWO, CZEK PALIWOWY, SFERA BIOTYCZNA, OWOC ZBIOROWY, PROGNOSTYK, FOTOGRAFIA CYFROWA, SPĘD, NIEDOTYKALSKI, GENERATYWIZM, LICZBA RZECZYWISTA, DŁUŻNIK, HURTOWNIA DANYCH, WYROŚL, ARYJKA, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, BLOKADA EKONOMICZNA, PRZERYWKA, MOMENT MAGNETYCZNY, JAMA STAWOWA, AMBITNOŚĆ, OBSESJONATKA, MANTYKA, UKRAINA NADDNIEPRZAŃSKA, POPRZEDNIK, AGRESOR, JEZIORO POLIHUMUSOWE, POLIGON, ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY, KONWERTER, WOJNA SUKCESYJNA, HELIOMETR, ?POMAGACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.659 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W LOGICE: WŁASNOŚĆ ZDAŃ, KTÓRA MA MIEJSCE, GDY ICH WARTOŚĆ LOGICZNA ZALEŻY OD STOSUNKÓW ZACHODZĄCYCH MIĘDZY ZDANIAMI SKŁADOWYMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W LOGICE: WŁASNOŚĆ ZDAŃ, KTÓRA MA MIEJSCE, GDY ICH WARTOŚĆ LOGICZNA ZALEŻY OD STOSUNKÓW ZACHODZĄCYCH MIĘDZY ZDANIAMI SKŁADOWYMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INTENSJONALNOŚĆ w logice: własność zdań, która ma miejsce, gdy ich wartość logiczna zależy od stosunków zachodzących między zdaniami składowymi (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INTENSJONALNOŚĆ
w logice: własność zdań, która ma miejsce, gdy ich wartość logiczna zależy od stosunków zachodzących między zdaniami składowymi (na 15 lit.).

Oprócz W LOGICE: WŁASNOŚĆ ZDAŃ, KTÓRA MA MIEJSCE, GDY ICH WARTOŚĆ LOGICZNA ZALEŻY OD STOSUNKÓW ZACHODZĄCYCH MIĘDZY ZDANIAMI SKŁADOWYMI sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - W LOGICE: WŁASNOŚĆ ZDAŃ, KTÓRA MA MIEJSCE, GDY ICH WARTOŚĆ LOGICZNA ZALEŻY OD STOSUNKÓW ZACHODZĄCYCH MIĘDZY ZDANIAMI SKŁADOWYMI. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast