KOBIETA PACHCIARZ; KOBIETA, KTÓRA DZIERŻAWI OD KOGOŚ MŁYN, SAD, KARCZMĘ LUB GOSPODARSTWO ROLNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PACHCIARKA to:

kobieta pachciarz; kobieta, która dzierżawi od kogoś młyn, sad, karczmę lub gospodarstwo rolne (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PACHCIARKA

PACHCIARKA to:

żona pachciarza (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOBIETA PACHCIARZ; KOBIETA, KTÓRA DZIERŻAWI OD KOGOŚ MŁYN, SAD, KARCZMĘ LUB GOSPODARSTWO ROLNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.970

KAPUSTA KWASZONA, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, SZÓSTKA, ZIELSKO, HAMULEC, KEYBORD, LUKSEMBURKA, SZACHY KORESPONDENCYJNE, ANAMNEZJA, AKUMULATORY, PAPUGA, DŻIBUTKA, TOGIJKA, LIBERIA, PĘCZAK, ADORACJA, RODZAJ, SZYFON, KŁAK, EKWADORKA, ZDANIE, BAŁAGUŁA, DYFUZOR, CZECZOTA, AGRESOR, BASENIK, NIERÓWNOŚĆ, MASZYNKA, KRONIKARKA, TRYB ŻYCIA, BLOCZEK, HIPERDŹWIĘK, LISTEK, ZGAGA, SZKARADA, MŁYNEK, WYBUCHOWOŚĆ, INFUZJA, OCHRONA INDYWIDUALNA, , CINKCIARZ, ARSENIAN(III), PRZEZIERNIK, TEMBLAK, TRACZKA, POLIPTYK, DOSADNOŚĆ, EMBARGO, DOŚWIADCZALNIK, ADVOCATUS DIABOLI, TROLL, KOSMOGONIA, HELIOFIT, ZATRACENIE, CHWYTNIK, AKT, POLARYZATOR, RELACJA PRZECHODNIA, ADWOKAT DIABŁA, GALAKTYKA, SARONG, KLEJ, DYSTONIA TORSYJNA, REWOLTA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, MAŁPI GAJ, FAWOREK, CZADYJKA, SZPILKOWE, ŁUSKA, EBOLA, PALĄCA, TALMUDYSTKA, PIĘTA ACHILLESOWA, CYSTERNA, ANTYKATOLICYZM, PRZECIWNIK, OBSADA, REWERENCJA, SERPENTYNA, PARATHA, ZGORZEL GAZOWA, NOWOJORCZANKA, GENIUSZ, MIKSER, HERCEGOWINKA, KLASYFIKACJA, URZĘDNICZKA, BASKINA, ALFABET PUNKTOWY, ZNAK MUZYCZNY, TRANSPORTOWIEC, SPRZĘŻNICA, PRZEWÓD, ULOT, POŁĄCZENIE CIERNE, POETA, PENICYLINA PROKAINOWA, TERYNA, KUDŁACZ, KOSMETYK KOLOROWY, LEKKOZBROJNY, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, NAIWNA, AKRYL, KOMBAJN ROLNICZY, ROŚLINA OKRYWOWA, GRYMAŚNIK, ZAIMEK, CHWYTACZ, ŁĄCZNIK, WRAK CZŁOWIEKA, LEADER, MIESZARKA, TABUIZACJA, TERAPIA SYSTEMOWA, GRENADYJKA, AEDICULA, NIEWOLA EGIPSKA, DWA ZERA, ADAPTOWANIE SIĘ, CZEP, STRĄGA, BULIONÓWKA, NUREK, OCZKO, DWUSTUZŁOTÓWKA, MALUNEK, WITACZ, PAUPER, BŁONA LOTNA, FUNGICYD, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, TRYPTYK, DZIEDZIC, SŁUP, WIEŻA KONTROLNA, JASKINIA LODOWA, SYMULACJONIZM, EKIPA, GOSPODYNI DOMOWA, SIEĆ, MEDYCYNA PALIATYWNA, KROTON, LORDOSTWO, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, KANWA, AETHERIA, STEROWNIK, KONTROLA, SYFON, CIĄG, LECZENIE CHIRURGICZNE, IMMUNOGEN, OWAD, APOSTOŁ, WROTA, GALWANOSTEGIA, CHWAST, MOTORÓWKA, PAROWIEC, REGUŁA ALLENA, BINOKLE, TEATR, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, PRZEPROST, BACHATA, DOJRZAŁOŚĆ, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, BIODRÓWKA, STRONA INTERNETOWA, PŁYTA, PIONEK KRÓLEWSKI, SENIOR, SĘK, CZARNA MAGIA, TRANSLACJA, KULFONIK, ZBIERACZKA, SKIP, KOMISJA REWIZYJNA, RZUT WOLNY, PSYCHOLOŻKA, CINGULUM, DYFUZJA, SZYNOBUS, SZWAGROSTWO, GALARETA WHARTONA, PRZEKRYCIE, MAKIMONO, PIĘTNASTKA, DRIBLING, KRÓTKOSZ SZORSTKI, LOTNISKO, HOBBISTA, ĆWICZENIE, ISTOTA FANTASTYCZNA, KAGU, MINERALIZACJA, PIĄTA WODA PO KISIELU, UBRANIE OCHRONNE, KATASTROFA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, DOKŁADNOŚĆ, SEJSMOGRAM, TAKT, ŚLIWA, DEPESZA, ESKORTA, AUTARCHA, CZTERNASTY, PRZEWÓD, MONTOWNIA, SAŁATA DŁUGOLISTNA, POLEWA, FIRMÓWKA, MUSZLOWCE, BATYST, DOBÓR GENETYCZNY, BOMBA LOTNICZA, FEROMON, ŁĄCZNIK, DUCHOWY OJCIEC, RELIKT, KRYZA, BLICHARZ, FLAGSZTOK, PODSADNIK KULISTY, BUŃCZUK, PAMPUCH, NOGA, CHUSTA, LAS OCHRONNY, ZABAWKA, PRZEWRÓSŁO, KAMARYLA, SKARB, ZNIEWAGA, PROWINCJAŁKA, CIĄGNIK, ANTABA, TROCINÓWKA, ADAPTACJA, ZAPOJA, KOMPARYCJA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, OGNISKO DOMOWE, DUKLA, KALIBER, PUSTELNICZKA, NAKŁAD INWESTYCYJNY, HUBA SIARKOWA, CYGARETKI, SERCE, BITWA, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, MATERIAŁ, SMOŁA WĘGLOWA, SPRAWA, METYS, SZLAMIEC, TURBOSŁOWIANIN, ŚLIZGAWICA, DZIERŻAWCA, INNA PARA KALOSZY, UKOCHANIE, KADZIDŁOWIEC, EKSHIBICJONISTKA, OSĄDZICIEL, ZNAK LICZBY, ŚWIATŁO, SYGNAŁ, PRZESŁUCHANIE, WYŻYNKA, WYŚCIGI KONNE, ZAINTERESOWANIE, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, DEBIL, ŹRÓDŁO TERMALNE, HEMOSTAZA, PĘCHERZ, SPIRALA, PODMIOT DOMYŚLNY, KONTROLER, CZARODZIEJKA, PRODUKT LECZNICZY, KALETKA, PANI, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, KSIĘGI, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, ZBLIŻENIE, EROTOMAN, ALT, DOSIEBNOŚĆ, GAZA, GLORIA, WIENIEC, POMROK, ?SZALKA PETRIEGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.970 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOBIETA PACHCIARZ; KOBIETA, KTÓRA DZIERŻAWI OD KOGOŚ MŁYN, SAD, KARCZMĘ LUB GOSPODARSTWO ROLNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOBIETA PACHCIARZ; KOBIETA, KTÓRA DZIERŻAWI OD KOGOŚ MŁYN, SAD, KARCZMĘ LUB GOSPODARSTWO ROLNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PACHCIARKA kobieta pachciarz; kobieta, która dzierżawi od kogoś młyn, sad, karczmę lub gospodarstwo rolne (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PACHCIARKA
kobieta pachciarz; kobieta, która dzierżawi od kogoś młyn, sad, karczmę lub gospodarstwo rolne (na 10 lit.).

Oprócz KOBIETA PACHCIARZ; KOBIETA, KTÓRA DZIERŻAWI OD KOGOŚ MŁYN, SAD, KARCZMĘ LUB GOSPODARSTWO ROLNE sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - KOBIETA PACHCIARZ; KOBIETA, KTÓRA DZIERŻAWI OD KOGOŚ MŁYN, SAD, KARCZMĘ LUB GOSPODARSTWO ROLNE. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast