SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA LUB ZWARTO-SZCZELINOWA ARTYKUŁOWANA PRZEZ WYSKLEPIENIE JĘZYKA W KIERUNKU PRZEDNIEJ CZĘŚCI PODNIEBIENIA PRZY JEDNOCZESNYM KONTAKCIE CZUBKA JĘZYKA Z DZIĄSŁAMI - Ś, Ź, Ć, DŹ, Ń; OKREŚLENIE UŻYWANE ODNOŚNIE DO POLSKICH SPÓŁGŁOSEK ŚRODKOWOJĘZYKOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA to:

spółgłoska szczelinowa lub zwarto-szczelinowa artykułowana przez wysklepienie języka w kierunku przedniej części podniebienia przy jednoczesnym kontakcie czubka języka z dziąsłami - ś, ź, ć, dź, ń; określenie używane odnośnie do polskich spółgłosek środkowojęzykowych (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA LUB ZWARTO-SZCZELINOWA ARTYKUŁOWANA PRZEZ WYSKLEPIENIE JĘZYKA W KIERUNKU PRZEDNIEJ CZĘŚCI PODNIEBIENIA PRZY JEDNOCZESNYM KONTAKCIE CZUBKA JĘZYKA Z DZIĄSŁAMI - Ś, Ź, Ć, DŹ, Ń; OKREŚLENIE UŻYWANE ODNOŚNIE DO POLSKICH SPÓŁGŁOSEK ŚRODKOWOJĘZYKOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.907

ZAKŁAD WZAJEMNY, CHWYTNIK, RYMOPIS, PRZEJĘCIE, NOGA, FUTRYNA, EMIL, CZARNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI KLONU, SZLEMIK, WYCIĄG TALERZYKOWY, PEPIK, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, GĘDZIOLENIE, LANOS, FINAŁ, PODZAMCZE, ESCUDO PORTUGALSKIE, TRAŁ, KOLAUDACJA, KURS, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, OSTROWIANIN, PROTUBERANCJA, GOŚCINNY WYSTĘP, CRIOLLO, EMBRION, DRUK, LAPIS-LAZULI, BOGUMIŁ, WYPALANKA, MORDENT, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, HAMARTIA, PASTORALE, PRZESIEDZENIE, PÓŁROZKROK, MAŁY PRZEDSIĘBIORCA, TEŚCIK, RĄB, NEKTARIUM, BÓBR RZECZNY, CASTRES, PŁEĆ, PRAWO MAJĄTKOWE, BAREŻ, OCHA, TYGIEL, MECHANIKA STATYSTYCZNA, KRAJOBRAZ KULTUROWY, NIEŻYCIOWOŚĆ, WYRZUT SUMIENIA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, NIEMIEC, LAWA PODUSZKOWA, ŚRUTA SOJOWA, DERYWAT, POŁĄCZENIE CIERNE, TETRYK, KITAJKA, MONOPOL, RZECZNIK PATENTOWY, WYPIERDEK MAMUTA, SĘDZIA KALOSZ, DOBIEG, BUŃCZUK, POCISK ARTYLERYJSKI, POMOC, RAFAŁ, KULTURA MAGLEMOSKA, BECZKA PROCHU, GORĄCA KREW, MAJSTERSTWO, REKONSTRUKTOR, ZASADA HUYGENSA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, KOOPERANT, STAROINDYJSKI, KOSKINOMANCJA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, PIENIĄDZ REZERWOWY, UKŁAD LOMBARDZKI, KAMIENNIK, LAMPA DAVY'EGO, GROŹBA KARALNA, JAD PSZCZELI, CYKL PALIWOWY, KALIMBA, PEDOFILSTWO, PILENTUM, TORPEDA AKUSTYCZNA, DOM WOLNOSTOJĄCY, TUMULUS, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, FUNKCJA JEDNORODNA, PANTEON, SILNIK INDUKCYJNY, CZOPEK, CIĄŻA, BOZIA, MARATON, KOBYŁA, HOKEJ, GRAVE, BLUZA, OWAD, OCZY, ROZKŁADOWOŚĆ, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, ESKADRA, ZNAMIĘ BECKERA, INFORMACJA, SKALA RICHTERA, PANIER, STOŁÓWKA, DRUKARKA ROZETKOWA, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, STANOWISKO, PIĘDŹ, DEIZM, ZATOKI, LICZNIK OBROTÓW, ANTOCYJANIDYN, ŻARTOWNIŚ, SUTENERSTWO, AZYMUT, MUŁOWCOWATE, KLAPECZKA, KARETKA, POPRZECZNICA, LECZENIE CHIRURGICZNE, ŚRUBOWIEC, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, ODDZIAŁ WYDZIELONY, VIBRAM, OSTRZE TRZONECZKOWATE, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, TWIERDZENIE RAMSEYA, ZNACZNIK, FRYWOLITKA, LENTYSZEK, BEZPROBLEMOWOŚĆ, ŁÓŻECZKO, SONG, TYCZKA, KLINKIER CEMENTOWY, CZAS, RABA, SINIEC, OTWÓR, ODWRÓCONY DASZEK, STOSUNEK, DOPPELGANGER, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, HUBA, BATAGUROWATE, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, FILOLOG, CZUCIE SKÓRNE, DOBRO PRAWNE, SAMOOBRONA, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, RELIKWIA, NÓŻ STOŁOWY, OGÓR, UGÓR, STRYCH, RZECZ PRZYSZŁA, MYSZKA, LINIA, GLAZURA, OBRUS, STREAMING, OBRAZ POZORNY, KURHAN, FENOMENOLOGIA, GITARA, OSTROKRZEW, SERCE JASIA, ALUMINOGRAFIA, ODRÓBKA, MARYLAND, WIESZAK, MEMBRANA, AMULET, BARIERA DŹWIĘKU, DIAGRAM KWIATOWY, OKULIZACJA, SKAŁA METAMORFICZNA, PULOWER, MODRASZEK ALKON, ABRAZJA, CON, POWIERNICTWO, OBERWANIE CHMURY, MENTALNOŚĆ, SMOCZA KREW, TWIERDZENIE STOKESA, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, BANDOLET, LODOWIEC NORWESKI, PASZTETÓWKA, PRÓBNIK, NERW ŻUCHWOWY, PODDAŃCZOŚĆ, MACHNIĘCIE RĘKĄ, KANTONISTA, OSPAŁOŚĆ, RACJONAŁ, ZAGOŃCZYK, ZABYTEK RUCHOMY, KŁAM, OSOBÓWKA, FRACTOSTRATUS, PLURALISTA, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, ZATWARDZENIE, WINO ZIOŁOWE, TWIERDZENIE CEVY, MOMENT TEORETYCZNY, GODŁO PROMOCYJNE, MISKA KLOZETOWA, BLISKOŚĆ, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, WYŻ, KRAKOWIAK, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, CHARYZMA, JĘZYK MANX, PIEC INDUKCYJNY, SKRYBA, HEKSAGONALNE SZACHY POLSKIE, PRZYĆMIENIE, RZUT, PEPICZEK, PRZEPAD, TENIS ZIEMNY, POPIELICOWATE, ZAKŁÓCENIE, RAPTULARZ, PSEUDOMORFIZM, WAFEL, WŻER, BOREWICZ, PAŁA, UŚCISK, DOROBEK, MAZIÓWKA, KANADYJSKI CUTTING HORSE, NIENIEC, WEKTOR, LUWERS, DETAL ARCHITEKTONICZNY, PERMISYWNOŚĆ, JAJA, TROPOWCE, RYCERZYK, OSTOJA, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, ŻELAZICA, PUL, ADHD, LIST MOTYWACYJNY, SZARPIE, TWORZYWO SZTUCZNE, REWANŻ, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, DYBY, TASIEMIEC, BULINA, OCZOJEBKA, MORENA ABLACYJNA, TOM, RATA BALONOWA, KRUŻ, TANCERZ, TAFELKA, UMOWA AGENCYJNA, SIEDMIOKROTNOŚĆ, PROKURATURA APELACYJNA, KOLONIZATOR, PUSZEK, WIETEK GORCZYCZNIK, SZCZEBIOT, OCHRONNIK, BENCHMARKING, KUPA, PONY AMERYKAŃSKI, FAŁSZYZM, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, FAŁD KORZENIOWY, WIŚNIÓWKA, ZŁOTA PŁYTA, PRASA, CIĄG TECHNOLOGICZNY, ANTAŁEK, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, ORGAN, ?WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.907 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA LUB ZWARTO-SZCZELINOWA ARTYKUŁOWANA PRZEZ WYSKLEPIENIE JĘZYKA W KIERUNKU PRZEDNIEJ CZĘŚCI PODNIEBIENIA PRZY JEDNOCZESNYM KONTAKCIE CZUBKA JĘZYKA Z DZIĄSŁAMI - Ś, Ź, Ć, DŹ, Ń; OKREŚLENIE UŻYWANE ODNOŚNIE DO POLSKICH SPÓŁGŁOSEK ŚRODKOWOJĘZYKOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA LUB ZWARTO-SZCZELINOWA ARTYKUŁOWANA PRZEZ WYSKLEPIENIE JĘZYKA W KIERUNKU PRZEDNIEJ CZĘŚCI PODNIEBIENIA PRZY JEDNOCZESNYM KONTAKCIE CZUBKA JĘZYKA Z DZIĄSŁAMI - Ś, Ź, Ć, DŹ, Ń; OKREŚLENIE UŻYWANE ODNOŚNIE DO POLSKICH SPÓŁGŁOSEK ŚRODKOWOJĘZYKOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA spółgłoska szczelinowa lub zwarto-szczelinowa artykułowana przez wysklepienie języka w kierunku przedniej części podniebienia przy jednoczesnym kontakcie czubka języka z dziąsłami - ś, ź, ć, dź, ń; określenie używane odnośnie do polskich spółgłosek środkowojęzykowych (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA
spółgłoska szczelinowa lub zwarto-szczelinowa artykułowana przez wysklepienie języka w kierunku przedniej części podniebienia przy jednoczesnym kontakcie czubka języka z dziąsłami - ś, ź, ć, dź, ń; określenie używane odnośnie do polskich spółgłosek środkowojęzykowych (na 17 lit.).

Oprócz SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA LUB ZWARTO-SZCZELINOWA ARTYKUŁOWANA PRZEZ WYSKLEPIENIE JĘZYKA W KIERUNKU PRZEDNIEJ CZĘŚCI PODNIEBIENIA PRZY JEDNOCZESNYM KONTAKCIE CZUBKA JĘZYKA Z DZIĄSŁAMI - Ś, Ź, Ć, DŹ, Ń; OKREŚLENIE UŻYWANE ODNOŚNIE DO POLSKICH SPÓŁGŁOSEK ŚRODKOWOJĘZYKOWYCH sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA LUB ZWARTO-SZCZELINOWA ARTYKUŁOWANA PRZEZ WYSKLEPIENIE JĘZYKA W KIERUNKU PRZEDNIEJ CZĘŚCI PODNIEBIENIA PRZY JEDNOCZESNYM KONTAKCIE CZUBKA JĘZYKA Z DZIĄSŁAMI - Ś, Ź, Ć, DŹ, Ń; OKREŚLENIE UŻYWANE ODNOŚNIE DO POLSKICH SPÓŁGŁOSEK ŚRODKOWOJĘZYKOWYCH. Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

x