SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA LUB ZWARTO-SZCZELINOWA ARTYKUŁOWANA PRZEZ WYSKLEPIENIE JĘZYKA W KIERUNKU PRZEDNIEJ CZĘŚCI PODNIEBIENIA PRZY JEDNOCZESNYM KONTAKCIE CZUBKA JĘZYKA Z DZIĄSŁAMI - Ś, Ź, Ć, DŹ, Ń; OKREŚLENIE UŻYWANE ODNOŚNIE DO POLSKICH SPÓŁGŁOSEK ŚRODKOWOJĘZYKOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA to:

spółgłoska szczelinowa lub zwarto-szczelinowa artykułowana przez wysklepienie języka w kierunku przedniej części podniebienia przy jednoczesnym kontakcie czubka języka z dziąsłami - ś, ź, ć, dź, ń; określenie używane odnośnie do polskich spółgłosek środkowojęzykowych (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA LUB ZWARTO-SZCZELINOWA ARTYKUŁOWANA PRZEZ WYSKLEPIENIE JĘZYKA W KIERUNKU PRZEDNIEJ CZĘŚCI PODNIEBIENIA PRZY JEDNOCZESNYM KONTAKCIE CZUBKA JĘZYKA Z DZIĄSŁAMI - Ś, Ź, Ć, DŹ, Ń; OKREŚLENIE UŻYWANE ODNOŚNIE DO POLSKICH SPÓŁGŁOSEK ŚRODKOWOJĘZYKOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.907

CZWÓRKA, WARKOCZ, HOSTIA, KŁADKA, CZARCI KRĄG, PANASONIC, NAPAŚĆ, OLEJEK ETERYCZNY, KRAN, TYMPANON, BIOFILIA, ALMARIA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, PILCHOWATE, PERSONA, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, ROKIET, SKARPA, TREPANACJA, OBŁÓG, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, ZŁOTY DESZCZ, KOCZOWNIK, MARSZ, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, BAZYLEA, STANOWISKO PRACY, KĄDZIOŁEK, GNAT, WIELOPESTKOWIEC, TRAPOWY, BYCZEK, ZBOCZENIEC, MASKULINIZM, JAŁOWIEC PŁOŻĄCY, OBUWIE, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, TURECKOŚĆ, ZOOFAG, REFLEKTOR, SYMETRALNA, ZŁOTA PŁYTA, WYDRZYK, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, ZESTAW KINA DOMOWEGO, REAKCJA SPRAWCZA, BIZON LEŚNY, OGÓR, POSZKODOWANA, JĘZYK KRASNOLUDÓW, ZASADA PODCZEPIENIA, STARONORDYJSKI, KONSULAT, KARPIŃSK, BIEG ZJAZDOWY, DYPODIA, WYPŁUCZYSKO, SOPEL, HETEROTROFIZM, WARZYWO, GWAJAKOWIEC, WIARA, SALDO CYKLICZNE, WCIĄGARKA, ZAWODNIK, PAMIĘĆ, PRZETRAWIANIE, FRYWOLITKI, SENSYBILIZATOR, DRAG, BATAJSK, POSKROMICIEL, CZWOROKĄT SACCHERIEGO, LIMNIGRAF, MOGIŁA, LEPSZA POŁOWA, CYTOKININA, KALINA, KARMIDEŁKO, CZAS URZĘDOWY, USŁUGODAWCA, ŁĄCZNIK DROGOWY, PŁASKLA, KWAS GLUKURONOWY, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, KALORIA, ORNAMENT, ŚCIEŻKA, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, MROZEK, STROLLER, RACZYNA, METODA TERMICZNA, PAPROTNIK, BEZGŁOWOŚĆ, SUCHOKLATES, SKAŁKA, JEDNOPŁAT, REGUŁA MINIMAKSU, AKCENTUACJA, SZAFLIK, MNIEJSZE ZŁO, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, LEJ, BRIAŃSK, DYWESTYCJA, CHOREG, BREZYLKA, KADŁUB SAMOLOTU, CHOMĄTO, ANTECEDENCJA, ABSORPCJA, TOYOOKA, WRÓG, KOKTAJL KRABOWY, KATASTROFISTA, HOMOMORFIZM PIERŚCIENI, SZYNOBUS, ROBOCIK, PAS MIEDNICOWY, CELKA, SPIS POWSZECHNY, TRAGIZM, GAPA, DOM WOLNOSTOJĄCY, KAPOK, CZANY, DESNOYER, TROPIK, GRZYBICA CZARNA, BAGGALA, PEONIA, RAGOUT, MOPS, CZWORONÓG, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, HASŁO WYWOŁAWCZE, DEKLARACJA, DŁUG TLENOWY, DYSFAGIA, PŁATNOŚĆ BALONOWA, ZAGRANIE, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, STROIK, NORMA REAKCJI GENOTYPU, WĘŻÓWKA, NEBRASKA, TRAKTAT WERSALSKI, SZUMOWINA, TAGANROSKA, AULA, KONWERGENCJA, MESEL, CHOCHOŁEK, PLATFORMA ZACHODNIOEUROPEJSKA, PASTA CURRY, PELENG, PUCHLINA WODNA, SEGARS, WSPORNIK, ZABIEG KOSMETYCZNY, OTWARTOŚĆ, PRZYCZEPNOŚĆ, SEKWENCJA PALINDROMOWA, BŁĄD MATERIALNY, SZPRING, ALBAŃSKOŚĆ, MENISK, OBCOWANIE PŁCIOWE, GRZEBIEŃ FALI, OSTATNIE NAMASZCZENIE, BUŁA, FRAGMENTACJA PLECHY, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, POCIĄG DROGOWY, STAROISLANDZKI, CHWYTNIK, SYNANTROP, PIWO, POPRAWA, SZABER, SKÓRA, PUNKT, DAWKA PROGOWA, SKOKI PRZEZ PRZESZKODY, GLORIETTA, KASZUBKA, PIEC TYGLOWY, BOA, PŁACA MINIMALNA, NASTURCJA, POR, BOCZNICA KOLEJOWA, EDIRNE, OSJAN, OLIWA, FACIO, NORWESKI, KAMIENNE SŁOŃCE, DMUCHAWKA, AEROBIC, KOZŁEK LEKARSKI, DEMONSTRACJA, PRZESTĘPNOŚĆ, RATAJE, DOGMAT, PUNKT MOTORYCZNY, TURBAN, PIANA, NASYCANIE, CHINON, RUSYCYSTA, DOMEK, STÓŁ, ZATOKI, REJESTR, GWARA, ODBIÓR, WYWRÓT, TARPAN, ŚLEPE WROTA, NAWÓJ, PROFESOR, DANONEK, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, MONOPOL, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, ABLEGAT, WYSPA WULKANICZNA, AUTOMOBIL, ANNA, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, SCAFATI, WARTOŚĆ OPAŁOWA, KASZA, SZEW, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, BRETNAL, MAŁŻORACZKI, TWORZYWO SZTUCZNE, LEKARZ, WIDZENIE SKOTOPOWE, MAGISTER, KREACJA, JARZMO, EPONIM, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, EMISJA, AKTORKA, NABIERACZ, OBSTRUKCJA, MASKARON, REGUŁA ALLENA, MUSZTRA, MEZZOFORTE, PODZIEMIE, OBROŻA, NAKAZ, CZANKA, GIOCOSO, HOMESPUN, MESJASZ, GRACA, ODPŁYW, DŻEMPER, GAZELA DAMA, SATELITA, KEDYW, TYRANIA, KAZUISTYKA, ZAMEK, WIRUS CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA, RETORYCZNOŚĆ, PŁYTA WIÓROWA, WACŁAW, KWAS, NARKOTYK, KOSZYCZEK, WSPARCIE FINANSOWE, OKNO ATMOSFERYCZNE, TYTANIAN, PRODUKT UBOCZNY, PROSTAK, KUPA, POSTĘP TECHNICZNY, ZBROJA, WZORZEC UMOWNY, PALISANDER, TABLICA STEROWNICZA, JĘZYK AMERYKAŃSKI, PANICHIDIA, REKLAMA, TYNKTURA, EMOCJA, LOT, SŁUŻBA, ?ŁEBEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.907 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA LUB ZWARTO-SZCZELINOWA ARTYKUŁOWANA PRZEZ WYSKLEPIENIE JĘZYKA W KIERUNKU PRZEDNIEJ CZĘŚCI PODNIEBIENIA PRZY JEDNOCZESNYM KONTAKCIE CZUBKA JĘZYKA Z DZIĄSŁAMI - Ś, Ź, Ć, DŹ, Ń; OKREŚLENIE UŻYWANE ODNOŚNIE DO POLSKICH SPÓŁGŁOSEK ŚRODKOWOJĘZYKOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA LUB ZWARTO-SZCZELINOWA ARTYKUŁOWANA PRZEZ WYSKLEPIENIE JĘZYKA W KIERUNKU PRZEDNIEJ CZĘŚCI PODNIEBIENIA PRZY JEDNOCZESNYM KONTAKCIE CZUBKA JĘZYKA Z DZIĄSŁAMI - Ś, Ź, Ć, DŹ, Ń; OKREŚLENIE UŻYWANE ODNOŚNIE DO POLSKICH SPÓŁGŁOSEK ŚRODKOWOJĘZYKOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA spółgłoska szczelinowa lub zwarto-szczelinowa artykułowana przez wysklepienie języka w kierunku przedniej części podniebienia przy jednoczesnym kontakcie czubka języka z dziąsłami - ś, ź, ć, dź, ń; określenie używane odnośnie do polskich spółgłosek środkowojęzykowych (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA
spółgłoska szczelinowa lub zwarto-szczelinowa artykułowana przez wysklepienie języka w kierunku przedniej części podniebienia przy jednoczesnym kontakcie czubka języka z dziąsłami - ś, ź, ć, dź, ń; określenie używane odnośnie do polskich spółgłosek środkowojęzykowych (na 17 lit.).

Oprócz SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA LUB ZWARTO-SZCZELINOWA ARTYKUŁOWANA PRZEZ WYSKLEPIENIE JĘZYKA W KIERUNKU PRZEDNIEJ CZĘŚCI PODNIEBIENIA PRZY JEDNOCZESNYM KONTAKCIE CZUBKA JĘZYKA Z DZIĄSŁAMI - Ś, Ź, Ć, DŹ, Ń; OKREŚLENIE UŻYWANE ODNOŚNIE DO POLSKICH SPÓŁGŁOSEK ŚRODKOWOJĘZYKOWYCH sprawdź również:

ogromny kłopot, strapienie ,
suma uzupełniająca niedobory ,
lekceważąco o Żydzie, osobie narodowości żydowskiej ,
pismo urzędowe, w którym znajdują się aktualne dane osoby lub rzeczy (np. urządzenia) ,
Hyphessobrycon scholzei - gatunek słodkowodnej ryby z rodziny kąsaczowatych (Characidae) ,
statek dowodzony przez Jazona ,
Campylopus fragilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
buty z wysokimi cholewami, nieco wyższymi z przodu, używane do konnej jazdy ,
dział medycyny, nauka o chorobach ,
roślina zielna, krzew lub drzewo, chwast ogrodowy i polny, wiele gatunków ozdobnych ,
w niej więzień ,
Chirocentrus dorab - gatunek dużej i szybkiej morskiej ryby śledziokształtnej z rodziny dorabowatych (Chirocentridae), z powodu wyglądu i sposobu żerowania nazywanej Wilczym śledziem ,
imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ,
Enicognathus ferrugineus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
Opisthocomidae - rodzina ptaków z podgromady Neornithes ,
potocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku ,
malarz amerykański (1801-48), malował głównie romantycznie pejzaże ,
coś, co nie może być prawdą, prawdopodobnie jest kpiną, drwiną; coś zazwyczaj oburzającego ,
warunki materialne; podstawa utrzymania się przy życiu ,
zdjęcie grupowe ,
pademelon czerwononogi, Thylogale stigmatica - ssak z rodziny kangurowatych; zamieszkuje wschodnie wybrzeże Australii (półwysep Jork, rejon Cairns w Queensland, Nowa Południowa Walia) oraz Nową Gwineę (na południe od ujścia rzeki Fly) ,
Phalacrocorax fuscicollis - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszary słodkowodnych mokradeł na terenie Indii oraz Sri Lanki ,
śpiewa 'Coś z Odysa' ,
lokal gastronomiczny, który specjalizuje się w wypiekaniu pizzy ,
reprezentacyjne pomieszczenie przy wejściu do pałacu ,
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku ,
... alpejskie, byliny z Tatr ,
potrawa z jajek lub samych białek ubitych z cukrem z dodatkiem owoców zapiekana, podawana na gorąco; także potrawa z mielonego mięsa i ubitych białek ,
przyrząd z gumową nakładką do zbierania nadmiaru wody

Komentarze - SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA LUB ZWARTO-SZCZELINOWA ARTYKUŁOWANA PRZEZ WYSKLEPIENIE JĘZYKA W KIERUNKU PRZEDNIEJ CZĘŚCI PODNIEBIENIA PRZY JEDNOCZESNYM KONTAKCIE CZUBKA JĘZYKA Z DZIĄSŁAMI - Ś, Ź, Ć, DŹ, Ń; OKREŚLENIE UŻYWANE ODNOŚNIE DO POLSKICH SPÓŁGŁOSEK ŚRODKOWOJĘZYKOWYCH. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast