UNIEMOŻLIWIANIE KOBIETOM (ALE TAKŻE MNIEJSZOŚCIOM NARODOWYM, ETNICZNYM, SEKSUALNYM, WYZNANIOWYM LUB RÓWNIEŻ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ITP.) DOJŚCIA DO WYSOKICH POZYCJI W BIZNESIE CZY POLITYCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZKLANY SUFIT to:

uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UNIEMOŻLIWIANIE KOBIETOM (ALE TAKŻE MNIEJSZOŚCIOM NARODOWYM, ETNICZNYM, SEKSUALNYM, WYZNANIOWYM LUB RÓWNIEŻ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ITP.) DOJŚCIA DO WYSOKICH POZYCJI W BIZNESIE CZY POLITYCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.333

PRZYCHYLNOŚĆ, ŻONA LOTA, RYBAŁT, DEKONCENTRACJA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, OTĘPIAŁOŚĆ, DODATEK MOTYWACYJNY, KANAŁ, DYCHOTOMIA, STOŻEK PRZYBYSZOWY, ODPRZĘG, TURANOWIE, BÓB KOŃSKI, INTELIGENCJA WERBALNA, TYMPAN, KARNET, MIKSER, MIESZKANIE KOMUNALNE, OLEJ DO GŁOWY, TRAWERS, LINIA ŚRUBOWA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, OTCHŁAŃ, REKLAMA, JĘZYK MARTWY, ANTYPARLAMENTARYZM, AWIZO, REWERS, VASARELY, STERYLNOŚĆ, LIENZ, UKŁAD RZECZOWY, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, ŁOTEWSKOŚĆ, SATYRYCZNOŚĆ, PROGRAM WYBORCZY, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, NIEPOKÓJ RUCHOWY, KAMIEŃ NERKOWY, ESZEWERIA, RODAMINA, ANGLIK, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, PUNKT WĘZŁOWY, CERAMIKA SANITARNA, EMOTKA, PLANETA, EKSTENDER, BLIN, BAKTERIOLIZYNA, BYCZEK, MELUZYNA, WEŁNA KAMIENNA, URAZ, GARNITUR, ISKIERNIK, KONOTACJA, STRZELBA, MUZYKA PROGRAMOWA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, ŻEGLARZ, REOFILE, PISZCZEK, PROCES GEOLOGICZNY, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, ARTERIA, ROŚLINA OKOPOWA, PRĄD MORSKI, KORDONEK, MOKIET, GRENADIER PANCERNY, OSKÓREK, ORZECH, CEDET, DZIURAWKA, PIECZĘĆ, SORBET, ANATOMIA, GITARA BASOWA, FLORYSTA, CIOS PONIŻEJ PASA, KONDENSACJA, CZTERDZIESTKA, SZCZUR ŚNIADY, MANIERYZM, FINISZ, BRAHMS, LIS, LODY AMERYKAŃSKIE, ŁUK DŁONIOWY, SZLACHCIURA, EFEKT, KNEDLE, PRZEJŚCIÓWKA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, ZESPOLENIE, POCHODNA FORMALNA, PAENULA, KATAFRAKTA, ANTABA, CENTRUM, EWOLUCJA KASKADERSKA, BĘBEN, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, KOSZT KONTROLI, ALASKA, AEDICULA, METALICZNOŚĆ, HEJNAŁ, ANTYCYPACJA, KAPRYS, DŁOŃ, BAGATELA, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, LOKACJA, TUMBA, PLĄS, ADWOKAT, FASOLKA PO BRETOŃSKU, LAND, WSPÓŁREGENT, WYSOKOŚĆ, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, WSKRZESICIEL, FOTOGRAM, KAMIEŃ, BIEG DYSTANSOWY, KOT, PRZEWÓD, MIRLITON, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, ŁOWCA GŁÓW, FORMA, DIABEŁEK, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, OWCZAREK, ŻUREK, PROCES KANONIZACYJNY, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, RACICA, BENTO, CHODZĄCY TRUP, LOT, MAKINTOSZ, SEŁEDEC, KOMPLET, REWIR, MASŁO, MNICH, POMOC, RYNEK NIEDOSKONAŁY, NATRYSK, BIURKO, OBRÓBKA PLASTYCZNA, RZEPIK, TERAPIA WSTRZĄSOWA, DOKUMENT LOKACYJNY, PRĄTNIKI, METATEKST, WYROŚL, MORENA CZOŁOWA, EGRETA, REGULACJA CEN, KOSA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, BALUT, ŻEGADŁO, KOSTIUM, KOCIOŁ KONDENSACYJNY, HIPOTEKA, SZKARADA, GERONTOKRACJA, ANTEPEDIUM, KARATE TRADYCYJNE, MIKSER PLANETARNY, FAWORYT, SZCZERBA, PRZYGOTOWANIE, BYSTRZE, FILOLOGIA ORIENTALNA, NASTAWA, ROZŁÓG, RESET, KAWA ZBOŻOWA, BAT, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, LIGATURA, SUSPENSA, KLEPKA, AKADEMIA, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, DZIURA, WOTUM, SPRZĘT MECHANICZNY, GRUPA WSPARCIA, PRZYKRYWKA, TRZYDZIESTKA, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, KOKTAJL KRABOWY, INTERPRETACJA, MAZER, TECHNOKRATA, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, ADRES KORESPONDENCYJNY, KOZŁOWANIE, OPERATOR BITOWY, SKWARKI, SZLAFROK, OSTATNIE NAMASZCZENIE, MASOWIEC, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, FINGERABDRUCK, LURA, SAMOODNOWA, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, LITURGIA ALEKSANDRYJSKA, EKSPOZYCJA, FAŁ, KANADYJKA, BEK, NOSOROŻEC, OLEJ ROŚLINNY, ZGRZEBŁO, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, ZNAK INTERPUNKCYJNY, KOLUMBARIUM, ZWARCIE, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, UCZEŃ, LIPA, KATAPULTA, ŚCIEŻKA, DANIE ARBUZA, KONWIKT, KĘPKA, ODBIJACZ, DISCO, KOCHAŚ, UKŁAD ODNIESIENIA, TELETECHNIKA, ZAKŁÓCENIE, SĘKACZ, ŻUBR KARPACKI, MARKETING AFILIACYJNY, NALEWAK, KURCZAK TIKKA MASALA, DUMPING, FLACHA, URYNA, JAPONKI, GAD, SIAD, ŁYŻKA STOŁOWA, PIASTA, STOPKA, KONTROLA DOSTĘPU, BAZYLISZEK, KOMPLANACJA, OLIWA Z OLIWEK, LITERATURA PIĘKNA, INDUKTOR, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, POLSKOŚĆ, ZIEMIA NICZYJA, SAGAN, POWIASTKA FILOZOFICZNA, SONDAŻ, SPAMIK, BORIS, CHOWDER, MACICA, OSTROWIANKA, PORCJA, OSPA, ZWAŁY, IDEACJA, OPAR, OKRĘT FLAGOWY, PANEL ADMINISTRACYJNY, NACZYNIE, BELECZKA, UCHWYT, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, OPENER, DORADCA PODATKOWY, TRITYLODON, KAMUFLAŻ, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, STÓJKA, DUET, SZMATA, STAJE, NIEKOMPETENTNOŚĆ, INTERVIEW, AZOTAN(V), ORGANOMISTRZ, MAŁPI GAJ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, MIĘCZAK, ?TRAIL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.333 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UNIEMOŻLIWIANIE KOBIETOM (ALE TAKŻE MNIEJSZOŚCIOM NARODOWYM, ETNICZNYM, SEKSUALNYM, WYZNANIOWYM LUB RÓWNIEŻ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ITP.) DOJŚCIA DO WYSOKICH POZYCJI W BIZNESIE CZY POLITYCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UNIEMOŻLIWIANIE KOBIETOM (ALE TAKŻE MNIEJSZOŚCIOM NARODOWYM, ETNICZNYM, SEKSUALNYM, WYZNANIOWYM LUB RÓWNIEŻ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ITP.) DOJŚCIA DO WYSOKICH POZYCJI W BIZNESIE CZY POLITYCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZKLANY SUFIT uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZKLANY SUFIT
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce (na 12 lit.).

Oprócz UNIEMOŻLIWIANIE KOBIETOM (ALE TAKŻE MNIEJSZOŚCIOM NARODOWYM, ETNICZNYM, SEKSUALNYM, WYZNANIOWYM LUB RÓWNIEŻ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ITP.) DOJŚCIA DO WYSOKICH POZYCJI W BIZNESIE CZY POLITYCE sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - UNIEMOŻLIWIANIE KOBIETOM (ALE TAKŻE MNIEJSZOŚCIOM NARODOWYM, ETNICZNYM, SEKSUALNYM, WYZNANIOWYM LUB RÓWNIEŻ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ITP.) DOJŚCIA DO WYSOKICH POZYCJI W BIZNESIE CZY POLITYCE. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

x