CECHA POWIERZCHNI CHARAKTERYZUJĄCEJ SIĘ NIERÓWNOŚCIAMI, PAGÓRKAMI ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FALISTOŚĆ to:

cecha powierzchni charakteryzującej się nierównościami, pagórkami itp (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FALISTOŚĆ

FALISTOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest pofałdowane (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA POWIERZCHNI CHARAKTERYZUJĄCEJ SIĘ NIERÓWNOŚCIAMI, PAGÓRKAMI ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.820

PRIORYTET, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, TAJEMNICZOŚĆ, STRZAŁ, ROSA, WŚCIEK DUPY, UBOGOŚĆ, GWAJAK, WYPADEK PRZY PRACY, LABORKA, KAPTUR, MELANODERMA, POJNIK, MENISK, PUNKT KOPULACYJNY, WĄŻ, JEDNORAZOWOŚĆ, LEKARSTWO, OSTROŚĆ, NIEŻYCZLIWOŚĆ, DROGI ODDECHOWE, PLEUSTOFIT, MASZYNA CIEPLNA, KAWA ROZPUSZCZALNA, ZRÓWNOWAŻENIE, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, CERATOFILID, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, NAUKI KOGNITYWNE, CUKIER LODOWATY, AGRESOR, KAWKA, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, TELEKOMUTACJA, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, AKTUALIZOWANIE SIĘ, SPOLEGLIWOŚĆ, KOCIOŁEK SKALNY, BOMBA, PRZEJAZD, PROCENT SKŁADANY, APEL, SPAŁA, PODKARMIACZKA, GADACZ, WARIAT, PŁAST BRZOZOWIEC, PŁYWACTWO, RZUT OSZCZEPEM, ZDERZACZ, STANOWISKO, MONOGAMICZNOŚĆ, HELIOFIT, ŻYCIAN, BICIE CZOŁEM, REJON, NAPŁYW, KRAKÓW, SAMOAKTUALIZACJA, FIGURA, WARSTWA GRANICZNA, ZRZĘDLIWOŚĆ, MAPA SZTABOWA, GALARETKA, NIEKAPEK, PLEŚNIAWKA, LICHENOLOGIA, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, NASTAWNOŚĆ OKA, POLSKI, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, PIRACTWO, KALECKI, ODSZCZEPIEŃSTWO, FLETNER, LOKACJA, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, RADIACJA, DIAFTOREZA, OŚLA CZAPKA, SZCZUPŁOŚĆ, ŚWIĘTE KOLEGIUM, ASPIRANT, NIELETNIOŚĆ, LIBRACJA, RARYTAS, LOŻA, DRINK, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, EKSPERIENCJA, PRZECINACZ, WYKŁADZINA, OGI, DEKORTYKACJA, GALAKTYKA, MĄDROŚĆ, ADRES FIZYCZNY, CIUCIUBABKA, HERBATNICA, PŁOMYCZEK, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, STUDIO FOTOGRAFICZNE, MATOWOŚĆ, INSTRUMENTALISTYKA, WODOROST, NARCIARSTWO KLASYCZNE, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, DELIKATNOŚĆ, ŻYCIODAJNOŚĆ, PRAWO MOORE'A, WYPITEK, MIESZALNIK, ATTACHÉ KULTURALNY, INTERPRETACJA, SZKOŁA SPECJALNA, HURTOWNIA, ŻYTO, GRAFITYZACJA, SACZEK, OBOWIĄZEK SZKOLNY, POLITYKA KURSOWA, OTWOREK, BROGSY, OKUPOWANIE, PRZESTRZEŃ STANU, TYGIEL, DOBRA STRONA, WĄTEK, KANION PODMORSKI, KAWA ROZPUSZCZALNA, KOKSOWNIK, INFLACJA UKRYTA, CZEPLIWOŚĆ, TROP, STARUNEK, PUSZYSTOŚĆ, FLEKSYJNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, PRZECZENIE, OBRONA BAŁTYCKA, ROZBIEŻNOŚĆ, MIHRAB, AMERYKAŃSKOŚĆ, OCHOTNIK, LITAURY, WOREK, POTÓWKA, CZIRLIDERKA, ZESPÓŁ DRAVET, ŚWIATOWOŚĆ, PRZEPIÓRKA, SZYK TOROWY, DREWNO WCZESNE, TECHNIKA ŚWIETLNA, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, PINGWIN RÓWNIKOWY, ŻYZNOŚĆ, TOPR, LAUFER CZARNOPOLOWY, HYMN, BROMELIA, DAMULA, SYFON, PRZÓD, KOLEŻEŃSKOŚĆ, KLAPA, JĘZYK, ŚNIADOŚĆ, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, RAGLAN, ANATOMIA ROZWOJOWA, OBSZAR WIEJSKI, KANCONETA, MŁYNEK, KOZIOŁ, EKSPRES PRZELEWOWY, KANAFAS, HEBAN, NIEOPANOWANIE, SYNKOPA, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, DZIKI ZACHÓD, ELEGIJNOŚĆ, JAJA, PRZEJRZYSTOŚĆ, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, ZWINIĘCIE ŻAGLI, JĘZYK WEGETUJĄCY, METRYKA, NADMIERNA SENNOŚĆ, PROWENTOWY, ZAJĘCZA WARGA, ROCZNIKARZ, AMFIBIJNOŚĆ, DŻOLER, SILNIK INDUKCYJNY, BATERIA AKUMULATOROWA, DRZEWO TERPENTYNOWE, ATRAKCJA, WRAK, SZTYWNIAK, PUCHAR, EROZJA RZECZNA, ZACZEPNOŚĆ, KRATA PODGRUP, INTERCEPCJA, EWOLUCJA MOLEKULARNA, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, FRYGIJCZYCY, ERUPCJA, PODSTĘPNOŚĆ, ZRZĘDLIWOŚĆ, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, PUB, MAGNES, INŻYNIERIA TKANKOWA, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, KLUCZ, KASTYLIJSKI, GESTALT, PIANOPLASTYK, ZALANIE PAŁKI, GONG, GARNUSZEK, FILEMON BRĄZOWY, NEUROEKONIMIA, NAPIERANIE, FLUORESCENCJA, PODSZEWKA, MONIT, STRZELNICA, SKROMNOŚĆ, NIETAKTOWNOŚĆ, ATTACHAT, WARZYWNIAK, PUDEŁKO, GRA POJEDYNCZA, INDYWIDUALNOŚĆ, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, UNIŻONOŚĆ, ZASTAWKA MITRALNA, HIPOMANIA, CYTYDYNA, OSTRONÓG, DOKONANOŚĆ, VASARELY, NIEPORZĄDNOŚĆ, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, AERODYNAMIKA, TREŚĆ, PRZERABIACZ, CHUTLIWOŚĆ, TRZYNASTKA, SZOTRING, MŁODZIEŻOWIEC, FALISTOŚĆ, PIĘTNO, SAMOGRAJ, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, ZAKRĘT OCZODOŁOWY, ZARYCIE NOSEM, KROPLÓWKA, ZADZIORNOŚĆ, GRA RPG, PIES MYŚLIWSKI, LIKWIDACJA, SYSTEMOWOŚĆ, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, KLEJARZ, WIERNY, KONWENCJA, SPŁATA, CAL KWADRATOWY, SONDA, WIDZENIE PERYFERYJNE, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, CIAŁKO KIERUNKOWE, WĘZEŁ KRZYŻOWY, PSYCHOTANATOLOGIA, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, BRIT POP, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, TYGIEL, OBÓZ KONDYCYJNY, GŁUPTAK, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, REPETYCYJNOŚĆ, BOLIMUSZKA, ODROŚL, CIEMNOGRÓD, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, PODUSZKA KURTYNOWA, WYWINIĘCIE ORŁA, ?PUSTYNNICA KATOLICKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.820 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA POWIERZCHNI CHARAKTERYZUJĄCEJ SIĘ NIERÓWNOŚCIAMI, PAGÓRKAMI ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA POWIERZCHNI CHARAKTERYZUJĄCEJ SIĘ NIERÓWNOŚCIAMI, PAGÓRKAMI ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FALISTOŚĆ cecha powierzchni charakteryzującej się nierównościami, pagórkami itp (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FALISTOŚĆ
cecha powierzchni charakteryzującej się nierównościami, pagórkami itp (na 9 lit.).

Oprócz CECHA POWIERZCHNI CHARAKTERYZUJĄCEJ SIĘ NIERÓWNOŚCIAMI, PAGÓRKAMI ITP sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CECHA POWIERZCHNI CHARAKTERYZUJĄCEJ SIĘ NIERÓWNOŚCIAMI, PAGÓRKAMI ITP. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast