BUDYNEK, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ WIELE SAL FILMOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MULTIPLEKS to:

budynek, w którym znajduje się wiele sal filmowych (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MULTIPLEKS

MULTIPLEKS to:

układ kombinacyjny, najczęściej cyfrowy, służący do wyboru jednego z kilku dostępnych sygnałów wejściowych i przekazania go na wyjście (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUDYNEK, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ WIELE SAL FILMOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.983

DIADOCHIA, EKLIPTYKA, OTĘPIENIE, KAWA ROZPUSZCZALNA, MONARCHIA STANOWA, STEKOWCE, NAGRODA POCIESZENIA, ADHEZJA, SZKOŁA SPECJALNA, GAMBIR, POŚCIELÓWA, NUMER TAKTYCZNY, SIEDEMDZIESIĄTKA, ŻAKARD, CHOROBA DEGOSA, ZŁOTY STRZAŁ, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, ORBITA, BABA-JĘDZA, PRÓBA, POKÓJ WIADOMOŚCI, REDA, HERMENEUTYKA, BAS, STOLICA, LISTNIENIE, MARKIZA, ŻAKIET, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, BROGSY, KRATA, MATERO, BUTERSZNYT, FINEZYJNOŚĆ, MYKOLOGIA, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, DOM PUBLICZNY, MLECZAJ LEPKI, ODMIANA UPRAWNA, CHOROBA BRUGADÓW, TERAPIA BEHAWIORALNA, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, POSIADY GÓRALSKIE, ZMOWA CENOWA, ZWIĄZEK CHELATOWY, MIĘTA KĘDZIERZAWA, BEZCZELNOŚĆ, PYTAJNIK, FIKNIĘCIE KOZŁA, WKRĘTKA, CRASHTEST, ŁAWA RZĄDOWA, RELIEF PŁASKI, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, TROMPA, PRZECINACZ, DOM, SER PODPUSZCZKOWY, TURANOWIE, NOWOGWINEJKA, WIELOFAZOWOŚĆ, ASOCJACJA, KIJ, SANKI, OSAD, ARPEDŻIO, OKRES PRZEDRZYMSKI, KIELON, ISLANDZKI, STATEK GŁĘBINOWY, GHUL, PICOWNIK, DOKUMENTARYZM, AMORFIZM, PŁOMYK, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, NAWÓJ, BANK INWESTYCYJNY, POMIOTŁO, PATYK, PROTEKCJONIZM, BELKA, SADZE, ŻAKINADA, KAPOTAŻ, POPYT DOSKONALE NIEELASTYCZNY, DZIUPLA, LB, BOROWIEC, USTERZENIE MOTYLKOWE, MEDYCYNA RATUNKOWA, SINGEL, BALANS, GOT, KRASNOLUDZKI, MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU, BUCHTA, BANAN, IZOZYM, PLATYNOGŁÓWKA, PODKŁAD, AUTOTELICZNOŚĆ, EFEKT DOMINO, HYDROFOB, DYSTYCH, OBOZOWISKO, SYNEREZA, BACKGROUND, ZASIEDLENIE, BILOKACJA, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, DINGO, SYLWA, KULCZYBA, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, DZIECKO ULICY, KARBIDÓWKA, POWIEŚĆ KRYMINALNA, OKOT, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, PRZERWA ENERGETYCZNA, OFICYNA WYDAWNICZA, ROPOMOCZ JAŁOWY, GRYZEK, PUNKT DYMIENIA, ORTOPTYSTKA, POPRAWNOŚĆ, GEN WĘDRUJĄCY, EONIZM, TERMINAL PASAŻERSKI, PŁYTKA CHODNIKOWA, KISZKA FASZYNOWA, MATERIALNIA, POZYCJA BALETOWA, KOLIZJA DROGOWA, SKLEP ZOOLOGICZNY, HETYTA, KRATKA, STATEK KOSMICZNY, GEKON, POJAZD KOLEJOWY, FOTOGRAFIA LOTNICZA, PODCHWYT, ZDZIADZIENIE, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, TANKINI, TARCIE, KALWARIA, ZJAWISKO THOMSONA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, SILNIK NISKOPRĘŻNY, CHELAT, MYŚLENIE MAGICZNE, OKRES, CYKL WYDAWNICZY, ZAJĄC, SEMANTYKA LEKSYKALNA, MEGATSUNAMI, BALON, DRĘTWOTA, RYMARSTWO, REGENERATOR, FLORYSTA, ROZEDMA PŁUC, RYNEK FORMALNY, WSZYSTKOIZM, SAŁATA, BROJLERNIA, CIELĘCE LATA, FIZYKA, BARCZATKA ŚLIWIENICA, ATRAPA, ZOROASTER, FIZYKA TEORETYCZNA, CENTRUM, GOSPODARKA PLANOWA, ENCYKLOPEDYSTA, MONTAŻYSTA, TRZMIELOJAD, NATURYZM, POMPA TŁOKOWA, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, MIKROPRZEŁĄCZNIK, NAUKA PRZYRODNICZA, SPREJ, ODPŁYW, TYSIĘCZNIK, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, PUNKT ZEROWY, POŁOŻENIE, PARZONKA, PRZÓD, SUZUKI, SYNONIMIA CAŁKOWITA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, MAŁY FIAT, ZATRUCIE SIĘ, CHIRURGIA, KNORR, FILOLOGIA NIEMIECKA, CHEMIA FIZYCZNA, POŚCIEL, AKTORKA, FASOLA SZPARAGOWA, JAJKO W KOSZULCE, KRAJ, WYKRAWACZ, WODA PO KISIELU, OGNIWO BUNSENA, ŁOWCA, ALGEBRA BANACHA, ANTENA DOOKÓLNA, INWERSJA, WYPOŻYCZALNIA WIDEO, DŻAGA, JADOWITOŚĆ, BEZROBOCIE SEZONOWE, DŻEZ, ANGLOSAS, METEOR, KOLEJKA LINOWA, CIASTO SKALNE, SINICA OBWODOWA, KOMIN WULKANICZNY, POTAJNIK, BIEDA, JELEŃ, GIL, IRONIA, GRAFITYZACJA, WARSTWA PERYDOTYTOWA, OPERA, OPĘTANIE, EKSPEDYTURA, TEATR, OŚMIORAK, ŻĄDANIE WYJAŚNIEŃ, ELF, ZBOŻE OZIME, JELEŃ SCHOMBURGKA, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, TROLL, DILPAK, SZEWNICA BZÓWKA, BIOETYK, DOŁEK OSIOWY, FIZYKA MATEMATYCZNA, MIKROFILAMENT, KABARET, RAKARNIA, AUTOSANIE, GRZEBIEŃ, KOD ROZWINIĘTY, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, DRZEWOSTAN JEDNOPIĘTROWY, BRUDNA ROBOTA, PERIODYK, ALTANA, WNIOSKOWANIE ENTYMEMATYCZNE, KREDENS, NAKRYCIE GŁOWY, ŚMIEĆ, LAMERSTWO, BEZPIECZNY SEKS, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, JUBILER, FALKA COIFLET, DOWÓD ONTOLOGICZNY, KĄPIEL, TUSZ, RYWALIZACYJNOŚĆ, PODŁOGA, ALOCHTON, FILOLOGIA CHORWACKA, KULON, STOPIEŃ FAHRENHEITA, KURZYSKO, BUJAK, SACZEK, EKSTERNISTA, PISMO ALFABETYCZNE, PŁETWA, FUZJA WERTYKALNA, ZAPŁATA, WIOSNA, KORONA, ZEWNĘTRZE, GRA, ZASTÓJ, STRĄGA, PRZESILENIE, TRZEŹWOŚĆ, CASUS, KREACJA PIENIĄDZA, NASZYWKA, ŚWIATOWOŚĆ, KAPELUSZ, ?FILOLOGIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.983 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUDYNEK, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ WIELE SAL FILMOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUDYNEK, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ WIELE SAL FILMOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MULTIPLEKS budynek, w którym znajduje się wiele sal filmowych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MULTIPLEKS
budynek, w którym znajduje się wiele sal filmowych (na 10 lit.).

Oprócz BUDYNEK, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ WIELE SAL FILMOWYCH sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - BUDYNEK, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ WIELE SAL FILMOWYCH. Dodaj komentarz

7+7 =

Poleć nas znajomym:

x