PŁUG POSIADAJĄCY OBRACAJĄCE SIĘ TALERZE STALOWE PRZECINAJĄCE ROLĘ I ODWRACAJĄCE JĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁUG TALERZOWY to:

pług posiadający obracające się talerze stalowe przecinające rolę i odwracające ją (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PŁUG POSIADAJĄCY OBRACAJĄCE SIĘ TALERZE STALOWE PRZECINAJĄCE ROLĘ I ODWRACAJĄCE JĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.494

GOSPODARKA RYNKOWA, ADMIRAŁ, OGÓREK, ROK KOŚCIELNY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, SPRAY, ERA AFITYCZNA, KARBOKSYL, POWOLNOŚĆ, WESOŁOŚĆ, SZAROZIEM, OBIJACZKA, KRONIKARZ, PĘTLA NEFRONU, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, TRANSCENDENCJA, MIASTO POWIATOWE, WYRZUTNIA, AUTOHEMOTERAPIA, HEŁM OKULAROWY, BYSTROŚĆ, APLIKANT ADWOKACKI, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, DASZEK, HELISA, ROZMNOŻA, ROZŁUPNOGŁOWCE, SYNGIEL, FILOZOFIA POZNANIA, BIAŁORUSKI, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, FILOLOGIA, PALEOPATOLOGIA, PRZYGOTOWANIE, RAKI, KOMPRESJA IMPULSÓW, SIEWKA, MONOTOPIZM, AUŁ, SŁOWO, GEODEZJA LEŚNA, CHOROBA FABRY'EGO, HAMSUN, PADOK, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, FIZYKA MATEMATYCZNA, WĘDKA, ŚCINACZ, SZOWINISTA, SADZAK, INSTALATOR, ANARCHIZM, KOTEW, ROCK PROGRESYWNY, SZESNASTKA, FANEROFIT, MEDYCYNA RATUNKOWA, ŚLUZICE, ZELNIK, GEOBOTANIKA, START ZATRZYMANY, MIRAŻ, SZPICAK, KRENELAŻ, OBIEKTYWNOŚĆ, CERTACJA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, JĄDRO SOCZEWKOWATE, NIESTACJONARNOŚĆ, FOTOGENICZNOŚĆ, CWAJNOS, SKARPETKA, PORUSZENIE, GŁUPTAK BIAŁY, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, WIDOWNIA, SEMITKA, LAMUCKI, PAJĘCZYNÓWKA, ODRUCH RZEPKOWY, AGREGATY MONETARNE, BOCHENEK, STARORAKI, PRZEMYSŁ NAFTOWY, EPOKA KAMIENIA, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, STAN, SACHARYD, CEL, SZLACHTUZ, OBSERWATORKA, HIPOTEKA, PRZÓD, TEŚCIK, STARY WYŻERACZ, OTWORZENIE SERCA, KIJEK, KRYSTALOGRAFIA, BEZGŁOWOŚĆ, RYJEC, NIEŻYCIOWOŚĆ, KOLUMNA MARYJNA, FAUNISTYKA, DOM WIELORODZINNY, CYWILNOŚĆ, SIATKA, AGENEZJA NERKI, LIGOWIEC, WYDARZENIE, TAJEMNICZOŚĆ, OPOZYCJA, CZŁAPAK, NASZYWKA, KOKORNAK, WAHACZ, GRACKA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, WIZA POBYTOWA, KRZYŻMO, PANEK, DZIADZIENIE, REWIZJA NADZWYCZAJNA, ZASADA EKWIPARTYCJI, MOHRG, KORBACZ, ZAĆMA POURAZOWA, KARTON, KLATCHIAŃSKI, WALIDACJA KRZYŻOWA, COOL JAZZ, OBEREK, PRZEDMIOT, DJ, ASPIRATA, SPŁYW BŁOTNY, KALEJDOSKOP, ZACHŁYST, POTERNA, OBURĘCZNOŚĆ, IMIĘ, ZDRADA, ORNITOLOG, KRAINA MITOLOGICZNA, PRZEWÓD JEZDNY, KONSUMENT, RUTYNIARZ, ORBITA, WIGILIA, CHMURA KŁĘBIASTA, KAMELEON, MOGIROTACYZM, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PISMO FONETYCZNE, TEOGONIA, LICHWA, GULASZ, MUTUALIZM, OGIEŃ, KALORMEN, ORGANISTKA, RÓJKA, GRAFIKA KOMPUTEROWA, DRIBLING, KANAŁ RODNY, JAKUBKA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, JOGA, ACHONDRYT, JĘZYK KREOLSKI, STYL KORYNCKI, NIESPEŁNIALNOŚĆ, BIZNESMENKA, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, KONGREGACJA, ŚCISŁY POST, AWANGARDA, KOCIOŁ, ROŚLINA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, WIECZNE NIEODDANIE, GAP, CEGLARSTWO, WOLNY CHŁOP, PIKOMETR, CHOROBA VELPEAUA, DOMINACJA CAŁKOWITA, JASKINIOWIEC, SYNDROM, OKULISTYKA, WOŁOCH, POWSTANIE WARSZAWSKIE, ANIMATOR, ARAB, KRATA KSIĘCIA WALII, TRÓJKOMBINACJA, DOTHRACKI, RZEMIEŚLNICZEK, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, ORDYNACJA, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, MALOWANIE, ADBLOCK, SKRYBA, BRONCHOGRAFIA, MADZIARSKI, KADZIELNICZKA, USTNIK, WYPIÓR, GRZYWA FALI, CANTUS FIRMUS, JĘZYK SOGDYJSKI, KORKOWE, BETONKA, API, LITAURY, BUDOWNICTWO LĄDOWE, PORTRECISTA, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, PRZELEW, ROSA, MYDLARNIA, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, PĘCHERZYK, UBOŻENIE, WARTKOŚĆ, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, RODZAJ, SZORY, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, JĘZYK ROMAŃSKI, TENDENCJA, MISIEK, KOMUNIKACYJNOŚĆ, POGROBOWIEC, AUDYTORIUM, MAJSTRA, CYNOBER, GWIAZDA, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, REZERWACJA, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, MOCARSTWO LOKALNE, SZAMOTANINA, KOLOR, TLENOWNIA, BLOKADA, KOLBA, TALMUDYSTKA, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, POTÓWKA, SKOCZNIA NARCIARSKA, KREPA, CIELĘCINKA, SUŁTANIT, MONSTRUM, WALIDACJA, EROZJA WSTECZNA, MATKA-POLKA, HIGHLAND, POPĘDLIWOŚĆ, FAWELA, MANIPUŁ, NIESKWAPLIWOŚĆ, WĄŻ, AGENEZJA NEREK, NASTAWNOŚĆ OKA, FILOSEMITA, DEKLARACJA, MASZYNOWNIA, GEOFAG, WYŻYNKA, ALLEL DOMINUJĄCY, TEST SPRAWNOŚCIOWY, CHLOASMA, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, URODA, ATRAZYNA, TASIEMIEC, DUSZA TOWARZYSTWA, PIERWOTNIAK, OGNISKO MUZYCZNE, CYTRYNADA, LANDSKNECHT, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, ANTAGONISTKA, WZROST GOSPODARCZY, WYROK, CHRONOMETR, ELEKTRONOWOLT, ZHAFTOWANIE SIĘ, SIZAL, LICZBA PÓŁPIERWSZA, ŁUG, TKACZ, TRANSPOZON, SĘKACZ, MIS, ?SZEREG NEPTUNOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.494 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PŁUG POSIADAJĄCY OBRACAJĄCE SIĘ TALERZE STALOWE PRZECINAJĄCE ROLĘ I ODWRACAJĄCE JĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PŁUG POSIADAJĄCY OBRACAJĄCE SIĘ TALERZE STALOWE PRZECINAJĄCE ROLĘ I ODWRACAJĄCE JĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁUG TALERZOWY pług posiadający obracające się talerze stalowe przecinające rolę i odwracające ją (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁUG TALERZOWY
pług posiadający obracające się talerze stalowe przecinające rolę i odwracające ją (na 13 lit.).

Oprócz PŁUG POSIADAJĄCY OBRACAJĄCE SIĘ TALERZE STALOWE PRZECINAJĄCE ROLĘ I ODWRACAJĄCE JĄ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - PŁUG POSIADAJĄCY OBRACAJĄCE SIĘ TALERZE STALOWE PRZECINAJĄCE ROLĘ I ODWRACAJĄCE JĄ. Dodaj komentarz

1+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast