Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SKUTEK TEGO, ŻE KTOŚ KOGOŚ LUB COŚ BARDZO WYMĘCZYŁ, DAŁ KOMUŚ LUB CZEMUŚ W KOŚĆ, DAŁ POPALIĆ; SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ LUB COŚ ZNAJDUJE SIĘ W KIEPSKIEJ KONDYCJI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYCISK to:

skutek tego, że ktoś kogoś lub coś bardzo wymęczył, dał komuś lub czemuś w kość, dał popalić; sytuacja, w której ktoś lub coś znajduje się w kiepskiej kondycji (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WYCISK

WYCISK to:

przymus, nacisk (na 6 lit.)WYCISK to:

najczęściej odcisk czegoś, taki, który pozostaje po przyciśnięciu czegoś do materiału (na 6 lit.)WYCISK to:

ćwiczenie siłowe, wyciskanie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKUTEK TEGO, ŻE KTOŚ KOGOŚ LUB COŚ BARDZO WYMĘCZYŁ, DAŁ KOMUŚ LUB CZEMUŚ W KOŚĆ, DAŁ POPALIĆ; SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ LUB COŚ ZNAJDUJE SIĘ W KIEPSKIEJ KONDYCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.866

SPACJA, ROŚLINA AKWARIOWA, ŁACINNIK, KORMA, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, PIZDRYK, POWSTANIEC ŚLĄSKI, BAZA TRANSPORTOWA, SNICKERS, KARTANA, OBSZAR WIEJSKI, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, CZARNY DĄB, CZASZA, OXFORD, DEMENCJA, NUMULIT, BAS, BROŻEK, INTERNAT, CZARNY PIOTRUŚ, ŹRÓDŁO, WYŁAPYWACZ, AFERA ROZPORKOWA, DRELICH, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, PISEMNOŚĆ, KROTON, PODLIZUCH, BLEŻNIA, EUFONIA, OBRÓBKA, ABSURD NAZWOWY, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, LIMAKOLOGIA, MSZAKI, PRZEPUKLINA UWIĘŹNIĘTA, LARGO, TRAFNOŚĆ TEORETYCZNA, FILOZOFIA KRYTYCZNA, FINLANDCZYK, ODKRYWCA, GŁOGOWIEC, MAPA GEOLOGICZNA, WIRUS, WERYFIKACJA, KURA ZNOSZĄCA ZŁOTE JAJA, CHARYZMAT, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, CHOROBA STRÜMPLLA, SHOJO-AI, BASEN, KOLOR, GRUPA ABELOWA, FREGATA, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, KORNIK, JASTRZĘBIE OKO, SZÓSTKA, APARAT SZPARKOWY, POPĘDLIWOŚĆ, MURRINA, PTASZYNIEC, AKADEMIA, BAT, ZNAJOMA Z WIDZENIA, KARAFKA, FAKTURA, STRUNOOGONOWE, NURNIK, TURANISTA, FARMAKODYNAMIKA, BECZKA Z PROCHEM, PREFIKS, ŁUK ELEKTRYCZNY, WIDMO ATOMOWE, ŻAL, KOLARSTWO GÓRSKIE, REJKA, WIELKI KSIĄŻĘ, OSPALSTWO, OPĘTANIEC, CHWILÓWKA, PRZEWIJAK, BIAŁORUSZCZYZNA, POLONISTYKA, KONDYCJA FINANSOWA, PINGWIN KRÓLEWSKI, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, ŚWIADOMOŚĆ, REGLAN, ŁUSZCZAK INDYGO, CZŁONEK RODZINY, MASŁO, PUCHAR, SYNTAKTYK, RUSKOŚĆ, KOLBERG, KIELON, JARZĘBINÓWKA, TYPOGRAFIA, DYMORFIZM PŁCIOWY, SZÓSTKA, JĘZYK KENTUMOWY, PRODUKT, DOŻYWOTNOŚĆ, KORDON SANITARNY, TEORIA DOMINA, ZAKON MNISZY, RZEKA EPIZODYCZNA, PEJZAŻ, KASZA PERŁOWA, CHOROBA WENERYCZNA, PRZYPOCHLEBCA, SIŁA, ZAKRES ZNACZENIOWY, STRZELBA, AMBASADOR, LIEBERMANN, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, WIEŻA SZYBOWA, DODATEK BRANŻOWY, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, C, BASEN, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, KRYSTALOMANCJA, TRANSLOKACJA, BALSAM, UCHWYT, DEKANTER, CHUDEUSZ, WĘŻOWNIK, PRODUCENT, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, DYFERENCJA, NIECIERPLIWOŚĆ, BABULINKA, SZPARA, CHŁYST, NEBIWOLOL, DASZEK, PARALAKSA, TIPI, HURTNICA ZWYCZAJNA, CHOLEWKA, SZNAPS, BOMBA EKOLOGICZNA, CHEMIA NIEORGANICZNA, CYKL WYDAWNICZY, KAPUCHA, DOZORCA, PARKAN, CHASERKA, KOTONINA, ZESTRÓJ INTONACYJNY, WYWÓZKA, DOM AUKCYJNY, WOLTAŻ, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, RAZ, POBRATYMSTWO, WIELORASOWOŚĆ, BACYTRACYNA, PIESZEK, MUSZLOWCE, ZAPONA, ZAGOŃCZYK, MAORYSKI, PALIWO KOPALNE, HALA PERONOWA, KWAS PRÓCHNICOWY, BACHMAT, KOŁNIERZ, NIEEFEKTYWNOŚĆ, ADHEZJA, CZAPKA FRYGIJSKA, EKSTRUZJA, BOLERO, KOŁOWANIE, MELODIA, OSOWIAŁOŚĆ, KIESA, UCZULACZ, CHRUPKOŚĆ, LABIRYNT, MELDUNEK SYTUACYJNY, LIPA, DENDRODOA, ATRAPA, PRACUŚ, BODZIEC WARUNKOWY, SNICKERS, KLIENT, STREFA CZASOWA, BAJECZKA, PRĄD FARADYCZNY, RONDO, GENERACJA, MATERIALNIA, PALINGENEZA, MIĘTÓWKA, POSEŁ, SUBSTYTUCJA, CHAŁTURNIK, SWAWOLA, SZTURWAŁ, EMULSJA, POKŁAD, PIKNIK, PRÓBA NUKLEARNA, BAŃKA, POSEŁ, PIGMALIONIZM, PIEKARNIA, GARNITUR, GAJNIK LŚNIĄCY, MATKA BIOLOGICZNA, GAWĘDA, KORD, PROFESJONALNOŚĆ, WĘŻÓWKA, CZĄSTKOWOŚĆ, TEMPERATURA MROZU, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, SERCÓWKA, POPRZEDNIK, BIPOLARNOŚĆ, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, BARCZATKA BORÓWCZANKA, ZGNIŁOŚĆ, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, GŁÓWKA ARTYKUŁU, AUTOSZCZEPIONKA, GWAJAK, ELEKTROLOKACJA BIERNA, SONG, CZAKRA, ANTYNATURALIZM, CEDZIDŁO, OPĘTANIE, MYŚLICIEL, WCHŁANIANIE ZWROTNE, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, ALBULOWATE, SPULCHNIACZ, ASTROCYT, SIOSTRZYCZKA, KABOTAŻOWIEC, WALKA, ANOMALIA PELGERA-HUETA, WYSYPKA, CZYNNIK, USZKO, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, LICZARKA BANKNOTÓW, PERUKARSTWO, CZARTER, ZŁOŚLIWOŚĆ, KAROLINGOWIE, MISKA KLOZETOWA, ARCYDZIEŁO, IZOMER KONFIGURACYJNY, PLUTON, FILOLOGIA SERBSKA, WIDŁOZĄB LEŚNY, KORONA, APANAŻE, KOLOKWIUM, POTAJEMNOŚĆ, FOTOGRAM, MONETKA, ERUPCJA, ŁYSIENIE, GOLKIPERKA, TRÓJKĄT, ODBYTNICA, ŚMIECH, GRAFICZKA, PRZYSZŁOŚĆ, ORGANIZM, ZNAMIĘ SPITZ, WERSJA LEKTORSKA, WŁĄCZNIK, PODATEK TONAŻOWY, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, AUTYZM DZIECIĘCY, ODCHYLENIE STANDARDOWE SKŁADNIKA RESZTOWEGO, PARANOJA PIENIACZA, PRZYTOMNOŚĆ, BOTTOMLESS, KEBAB, LEMIESZKA, BROMOLEJ, BOA, RELIKT, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, TELEKONFERENCJA, ŁZAWICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.866 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: skutek tego, że ktoś kogoś lub coś bardzo wymęczył, dał komuś lub czemuś w kość, dał popalić; sytuacja, w której ktoś lub coś znajduje się w kiepskiej kondycji, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKUTEK TEGO, ŻE KTOŚ KOGOŚ LUB COŚ BARDZO WYMĘCZYŁ, DAŁ KOMUŚ LUB CZEMUŚ W KOŚĆ, DAŁ POPALIĆ; SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ LUB COŚ ZNAJDUJE SIĘ W KIEPSKIEJ KONDYCJI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
wycisk, skutek tego, że ktoś kogoś lub coś bardzo wymęczył, dał komuś lub czemuś w kość, dał popalić; sytuacja, w której ktoś lub coś znajduje się w kiepskiej kondycji (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYCISK
skutek tego, że ktoś kogoś lub coś bardzo wymęczył, dał komuś lub czemuś w kość, dał popalić; sytuacja, w której ktoś lub coś znajduje się w kiepskiej kondycji (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x