SKUTEK TEGO, ŻE KTOŚ KOGOŚ LUB COŚ BARDZO WYMĘCZYŁ, DAŁ KOMUŚ LUB CZEMUŚ W KOŚĆ, DAŁ POPALIĆ; SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ LUB COŚ ZNAJDUJE SIĘ W KIEPSKIEJ KONDYCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYCISK to:

skutek tego, że ktoś kogoś lub coś bardzo wymęczył, dał komuś lub czemuś w kość, dał popalić; sytuacja, w której ktoś lub coś znajduje się w kiepskiej kondycji (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WYCISK

WYCISK to:

przymus, nacisk (na 6 lit.)WYCISK to:

najczęściej odcisk czegoś, taki, który pozostaje po przyciśnięciu czegoś do materiału (na 6 lit.)WYCISK to:

ćwiczenie siłowe, wyciskanie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKUTEK TEGO, ŻE KTOŚ KOGOŚ LUB COŚ BARDZO WYMĘCZYŁ, DAŁ KOMUŚ LUB CZEMUŚ W KOŚĆ, DAŁ POPALIĆ; SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ LUB COŚ ZNAJDUJE SIĘ W KIEPSKIEJ KONDYCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.657

SEZAM, OSIOŁ ASINARA, TEORIA INFORMACJI, ZNACZNIK, RONDO, SYNEREZA, SZOPEN, PLAZMA, WYROCZNIA, NIEDOPUSZCZENIE, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, AUTENTYCZNOŚĆ, KISZKA PODGARDLANA, WYPIERDEK MAMUTA, SPOILER, KARABIN AUTOMATYCZNY, SZKARADZTWO, KARLICA, JAMRAJ, COMBER, SPROŚNOŚĆ, PROWINCJA, TEOLOGIA WYZWOLENIA, KANARKOWOŚĆ, SYROP, PODMIOT ZBIOROWY, KANTOREK, STACJE ZLEWNE, OSTREK, ORNITOLOG, MAESTRIA, OKNO, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, OFICER PRASOWY, ODZYSK, FUSY, ZWODNIK, CZWÓRKA, SZATRA, BŁOTNIAK, FAKTYCZNOŚĆ, RÓWNOWAGA, OPŁATA MIEJSCOWA, WIENIEC, NIEPOWODZENIE, ORZESZEK PINIOWY, RZEP, REJA, BAR, WALCOWNIA ZIMNA, NAWÓJ, TĘPOLISTKA, ZBŁĄKANA OWIECZKA, FAGOT, TĘŻYCZKA, ESTETYKA, MARSZ, NADZÓR INWESTORSKI, ŁACIŃSKOŚĆ, JĘZYK TAMILSKI, POŁUDNIOWY WSCHÓD, CUDEŃKO, OPINIA, TOUROPERATOR, BRYKLA, HETMAN NAKAŹNY, FLEKTA, URUK-HAI, KROKODYLOWATE, ZNIECZULENIE, NIECENZURALNOŚĆ, SUMARYCZNOŚĆ, ŚMIECH NA SALI, ANATOMIA KLINICZNA, DACH ŁAMANY, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, BUGAJ, PRZEMYT MRÓWKOWY, INTENDENT, PORAŻKA, GLIKOZYD FENOLOWY, KLIMAKTERIUM, OKRZOSEK, DESIGNER, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, JASKÓŁKA, OŚRODEK WYŻOWY, CUKIER WANILIOWY, FUTRO, NIESAMOISTNOŚĆ, TAMBURMAJOR, GWAŁTOWNOŚĆ, EKONOMIA DOBROBYTU, PLUS DODATNI, KALOSZEK, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, RAMA KOMUNIKACYJNA, FIRMA WYDMUSZKA, GEOLOGIA, OKROPIEŃSTWO, KORDON, PRZEZNACZENIE, PADAŁKA, SNOBISTYCZNOŚĆ, REAKCYJNA PRAWICA, KĄT WPISANY, ADHD, SZPADA, PIERWORYS MAPY, CZARNY PUNKT, FILOZOF, HURAGAN, ZAPAŁKA SZTORMOWA, WĄTROBOWIEC, IMAGE, PAWILON, WELUR, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, EDYL, WERBENA, CZĘŚĆ ZDANIA, RUCH, KECZUA, CHUDZIĄTKO, SCRATCHING, PODPORA, KOPULACJA, TELEGRAM, KROK DOSTAWNY, RASZKA, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, STEROWANIE KRZEPKIE, MIKROCHIRURGIA, KOMA, LAGUNA, ZASTAŁOŚĆ, ŚCIGAŁKA, PÓŁOKRĄG, FOTEL KLUBOWY, ANALITYCZKA, FARMACEUTA, KULTURA MAGDALEŃSKA, TYNKTURA, FASOLA, ADAPTER, WOLA, RYSUNEK, PRZEKŁADNIA RÓŻNICOWA, CIOS W PLECY, TRASZKA GÓRSKA, JASZCZURECZKA, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, TYTAN, PRZEŚWIETLENIE, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, ŁAGODNOŚĆ, PAWIĄZ, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, TAJŃ, TAUTOLOGIA, STRUŚ, KOSZULKA, PRZYGOTOWANIE, OBORNIK, KAJMANY, WSCHÓD, ODJAZD, JARZYNIAK, ŻONGLERKA, STRZAŁECZKA, FASCYNATOR, PASZPORTYZACJA, STERYLNOŚĆ, NIEZNAJOMOŚĆ, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, WINYLEUM, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, MINIKALKULATOR, METATEKST, MIARKOWNIK SPALANIA, PŁÓCIENNIK, GRUSZKA, CIENNIK, HUMMUS, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, MADISON, REKWIZYCJA, NAUCZANIE ŁĄCZNE, JERSEY, DŻINGIEL, CENTRALNE OGRZEWANIE, KOPIA FOTOGRAFICZNA, STADION, KONSERWATYWNOŚĆ, PRZESŁONA, PLAFON, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, OLEJ PALMOWY, FAZA ANALNA, SPRZĘŻNICA, LUFKA, WAZELINIARZ, KICHA, PADACZKA ODRUCHOWA, KARLIK ŚREDNI, INTERWENIENT UBOCZNY, PUPIL, DOTHRACKI, CYBORIUM, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, NIEOBLICZALNOŚĆ, LITERATKA, PERFUZJA, ŚWISTUŁA, KATEDRA, GRUNT POD NOGAMI, KWATERA GŁÓWNA, STOŻAR, SAMODZIELNOŚĆ, KUCZBAJA, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, ZAPYLENIE KRZYŻOWE, INKOHERENCJA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, TEST, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, CHOMĄTO, SYFON, ODMA OPŁUCNOWA, TRAWERS, MINUCJA, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, DOBA, AERODYNAMIKA, ZWIĄZEK CHELATOWY, PROMOCJA, POTOK, GALWANIZM, FLOTA, STROPNICA, SZALEŃSTWO, OTĘPIENIE, FILM KATASTROFICZNY, ŚMIERDZIUCH, ODRĘTWIENIE, EPUZER, LICHENOLOGIA, STOSINA, SMREKUN, RÓŻNICA, WAGON DOCZEPNY, DRÓŻKA, NAWŁOĆ, RADA, GNIOT, STALLE, WIĄZ, DŁAWIEC, KNEDLIK, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, GANGLIOZYDOZA GM2, MINA, OPARY, PUBLICZNOŚĆ, POKAL, GRYMUAR, SUKA, WYŁAM, RETUSZ, INTERGLACJAŁ, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, GÓRNICTWO WĘGLOWE, DONKISZOT, SERWETKA, ŻAGIEW, KOROWÓDKI, WODOROST, JEDNOLITOŚĆ, ALFRED, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, KEM, OPERA, PEAN, WSTECZNOŚĆ, ZASADZKA, KOMISARZ, STYLO, MIHRAB, POŚWIST, KOMFORT CIEPLNY, HALO, SSAKI ŻYWORODNE, STRZAŁOWY, TRANSMISJA, WIELOETATOWOŚĆ, ENERGIA GEOTERMICZNA, ?DYPTYCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.657 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKUTEK TEGO, ŻE KTOŚ KOGOŚ LUB COŚ BARDZO WYMĘCZYŁ, DAŁ KOMUŚ LUB CZEMUŚ W KOŚĆ, DAŁ POPALIĆ; SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ LUB COŚ ZNAJDUJE SIĘ W KIEPSKIEJ KONDYCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKUTEK TEGO, ŻE KTOŚ KOGOŚ LUB COŚ BARDZO WYMĘCZYŁ, DAŁ KOMUŚ LUB CZEMUŚ W KOŚĆ, DAŁ POPALIĆ; SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ LUB COŚ ZNAJDUJE SIĘ W KIEPSKIEJ KONDYCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYCISK skutek tego, że ktoś kogoś lub coś bardzo wymęczył, dał komuś lub czemuś w kość, dał popalić; sytuacja, w której ktoś lub coś znajduje się w kiepskiej kondycji (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYCISK
skutek tego, że ktoś kogoś lub coś bardzo wymęczył, dał komuś lub czemuś w kość, dał popalić; sytuacja, w której ktoś lub coś znajduje się w kiepskiej kondycji (na 6 lit.).

Oprócz SKUTEK TEGO, ŻE KTOŚ KOGOŚ LUB COŚ BARDZO WYMĘCZYŁ, DAŁ KOMUŚ LUB CZEMUŚ W KOŚĆ, DAŁ POPALIĆ; SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ LUB COŚ ZNAJDUJE SIĘ W KIEPSKIEJ KONDYCJI sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - SKUTEK TEGO, ŻE KTOŚ KOGOŚ LUB COŚ BARDZO WYMĘCZYŁ, DAŁ KOMUŚ LUB CZEMUŚ W KOŚĆ, DAŁ POPALIĆ; SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ LUB COŚ ZNAJDUJE SIĘ W KIEPSKIEJ KONDYCJI. Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

x