RODZAJ TKANKI O SPECYFICZNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FIZYCZNYCH (RELATYWNIE CIENKA I ELASTYCZNA, CZASEM PRZEPUSZCZAJĄCA RÓŻNE SUBSTANCJE LUB ŚWIATŁO), SPEŁNIAJĄCEJ RÓŻNE FUNKCJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BŁONA to:

rodzaj tkanki o specyficznych właściwościach fizycznych (relatywnie cienka i elastyczna, czasem przepuszczająca różne substancje lub światło), spełniającej różne funkcje (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BŁONA

BŁONA to:

bardzo cienka powłoka (na 5 lit.)BŁONA to:

bębenkowa (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ TKANKI O SPECYFICZNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FIZYCZNYCH (RELATYWNIE CIENKA I ELASTYCZNA, CZASEM PRZEPUSZCZAJĄCA RÓŻNE SUBSTANCJE LUB ŚWIATŁO), SPEŁNIAJĄCEJ RÓŻNE FUNKCJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.709

ZGODNOŚĆ, PLACEK PO ZBÓJNICKU, SZTUCZNE SERCE, DIASYSTEM, PLIK GRAFICZNY, BOCZNIA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, ARTUR, STREFA RYFTU, FILTR ANTYSPAMOWY, TRĄBIK, KOK, DOLICHOZUCH, HEGEMON, HEAD-HUNTER, PARLAMENT EUROPEJSKI, ŚWIATŁO WAPIENNE, FLAŻOLET, KROTNIK FOTOELEKTRYCZNY, TRANSLACJA, CUKRZYCA, OMER, FILTR POWIETRZA, FUNKCJE ELEMENTARNE, POWŁOKA, PRZEMYSŁÓWKA, ŻĄDANIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ, MIĘKISZ GĄBCZASTY, WIDŁY, MORELÓWKA, KOLUMNADA, KREDYT HANDLOWY, AGONISTA, NIESZPUŁKA, MARMURKOWANIE, PUSTAK, AŻUR, KORUND, ACETAL, MIKS, WYMIOTNICA, KARTA PAMIĘCI, KOLORYT, DROMOS, SMOŁOWIEC, ODPRAWA BEZWARUNKOWA, KUREK, ZIMOZIÓŁ, DESKA ŚNIEŻNA, BADIANEK, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, DAANOZAUR, EMIL, PUNKT ROSY, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, PIZZA, PIONEK, KONKATEDRA, PIERÓG, AUTOBUS CZŁONOWY, COACHING, GRADACJA, DYSOCJANT, NAZWA PATRONIMICZNA, BURGRAF, AMORFIK, EPIZOOCJA, GARDEROBA, ESDEK, ANTENA HELIKALNA, CZART, SITO, INTERWAŁ, LAMINAT, RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, JEGO WYSOKOŚĆ, PIKNIK, ADIANTUM WŁOSY WENERY, KOMÓRKA TŁUSZCZOWA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, MIASTO UMARŁYCH, PEKTORAŁ, MORFEM LEKSYKALNY, BŁONA FOTOGRAFICZNA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, KIPA, CIOS, SET, KRATER, ZERÓWKI, NKWEBAZAUR, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, SZMAT, KONFISKATA, KOLCZAK, FEERIA, ASTRACHAN, KAMIEŃ NAGROBNY, UKŁAD ELEKTRONICZNY, TANIEC NOWOCZESNY, KLAWIATURA EKRANOWA, SZATAN, ASSAGAJ, BIS, SZTYLPY, WIZYTA DOMOWA, PIEPRZÓWKA, DWA BIEGUNY, SZALKA, HEMOROID, ORGAN, KWIZ, GLISTNIK, PAWĘŻ, KLERK, FASOLA, PIWO, BALIA, SĘK OTWARTY, ABSORPCJA, DEPESZOWIEC, WODZIREJ, MERZYK OBRZEŻONY, NIEZDARA, KMINEK INDYJSKI, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, KRAWATKA, ITALIAŃSKI, MISIEK, PRZEPIS, BABULINKA, SIATKA GEOGRAFICZNA, SUBSTANCJA OBCA, TRASA ŚREDNICOWA, JĘZYKI TURAŃSKIE, PROM, KERO, PUNKT ASEKURACYJNY, SABOTY, GENE, EFEKT, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, KOŁO, GWIAZDKA, TYMOTKA, PERFUZJA, SZPAGIETKA BAHAMSKA, MAŁPOLUD, WSPÓŁREGENT, ZAWIKŁANIE, AKANT, PUŁK, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, PĘTO, TRYSEKCJA, STRZAŁ, ANTOLOGIA, BRZMIENIE, PRASA, WEREŻKA, KOSA, MONODIA, BERET, FIAKIER, PRZEWIELEBNOŚĆ, RAKIJA, WOLTAŻ, MARGINALNOŚĆ, ŁAMACZ BLOKADY, OBSADA, RZECZOWNIK POSPOLITY, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, STOPA NARZUTU, LATAJĄCE SKRZYDŁO, STACJA, SZYCH, SŁOWNIK, GABINECIK, GŁUPEK, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, PIEROŻEK, SUKIENKO, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, ACHELOMA, DIAGNOSTYKA, SUPPORT, FRATER, BRAMKA SAMOBÓJCZA, KOMPARYCJA, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, KĘPKA, WYPALENISKO, OAZOWICZKA, JEHOLOPTER, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, SĄCZEK, BAGGALA, KONKURENCJA, SYJAMOTYRAN, BISIOR, GAŁKI, SUPRAPORTA, SKRZYDŁOLIST, BAZYLISZEK, MIŁOŚĆ, KRET, GNAT, BEZECEŃSTWO, ZNAJOMY, MONITOR ODSŁUCHOWY, ELASTIK, AUTOGIEŁDA, LODY AMERYKAŃSKIE, UKRAIŃSKI, KILOMETR NA GODZINĘ, BAŁAMUTNICA, KŁĘBUSZEK, MNICH, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, PUCHAREK, JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE, KAZALNICA, JAŁOWIEC, BOKS GARAŻOWY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, MOGISYGMATYZM, CYNGLE, KALCEOLARIA, NEKTARIUM, CZARCIUK, GRÓD, KROPLA, BEZGUŚCIE, BRAND, ZAWŁOKI, TRIMETYLOAMINA, AEROCASCO, NOTABL, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, KAPUŚNIAK, CHŁODNIK, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, SCENARIUSZ, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, MAŚLANKA, SALATERKA, RZECZOWNIK, ASESOR, BENCHMARK, SISTRUM, GOLF, SMÓŁKA, OBROSTNICA, JAN, GRAFIKA RASTROWA, POŁĄCZENIE CIERNE, MARMUREK, REKWIZYT MUZYCZNY, ELASMOZAUR, PULPIT, PĄCZEK, IRANIZACJA, KONSERWATYWNOŚĆ, KONWOLUCJA, BUDOWA, DRABIK, WIZJA LOKALNA, OMAM, MURARKA, DRĄŻEK KIEROWNICZY, SAMOAKTUALIZACJA, SZORY, WIEŻA ARTYLERYJSKA, WYKONAWCA, KWAS, PRZEWODNIK, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, CHUSTA, KORYFEUSZ, LICZMAN, BILBORD, DETACHE, OLEJ JADALNY, MALERIZAUR, ŁUK SKRZELOWY, SYR, POROSTNICA, STEREOTYPIA RUCHOWA, ASOCJATYWNOŚĆ, DZO, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, BODARZ, UKAZ, OBJAW ZASŁONOWY, OBRONA STREFOWA, KAULIKARPIA, ?AGAMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.709 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ TKANKI O SPECYFICZNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FIZYCZNYCH (RELATYWNIE CIENKA I ELASTYCZNA, CZASEM PRZEPUSZCZAJĄCA RÓŻNE SUBSTANCJE LUB ŚWIATŁO), SPEŁNIAJĄCEJ RÓŻNE FUNKCJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ TKANKI O SPECYFICZNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FIZYCZNYCH (RELATYWNIE CIENKA I ELASTYCZNA, CZASEM PRZEPUSZCZAJĄCA RÓŻNE SUBSTANCJE LUB ŚWIATŁO), SPEŁNIAJĄCEJ RÓŻNE FUNKCJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BŁONA rodzaj tkanki o specyficznych właściwościach fizycznych (relatywnie cienka i elastyczna, czasem przepuszczająca różne substancje lub światło), spełniającej różne funkcje (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BŁONA
rodzaj tkanki o specyficznych właściwościach fizycznych (relatywnie cienka i elastyczna, czasem przepuszczająca różne substancje lub światło), spełniającej różne funkcje (na 5 lit.).

Oprócz RODZAJ TKANKI O SPECYFICZNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FIZYCZNYCH (RELATYWNIE CIENKA I ELASTYCZNA, CZASEM PRZEPUSZCZAJĄCA RÓŻNE SUBSTANCJE LUB ŚWIATŁO), SPEŁNIAJĄCEJ RÓŻNE FUNKCJE sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - RODZAJ TKANKI O SPECYFICZNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FIZYCZNYCH (RELATYWNIE CIENKA I ELASTYCZNA, CZASEM PRZEPUSZCZAJĄCA RÓŻNE SUBSTANCJE LUB ŚWIATŁO), SPEŁNIAJĄCEJ RÓŻNE FUNKCJE. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x