PTAK ŁOWNY O MOCNO ZAKRZYWIONYM DZIOBIE I DŁUGIM OGONIE, ŻYJĄCY W STANIE DZIKIM LUB HODOWANY ZE WZGLĘDU NA SMACZNE MIĘSO I OZDOBNE PIÓRA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAŻANT to:

ptak łowny o mocno zakrzywionym dziobie i długim ogonie, żyjący w stanie dzikim lub hodowany ze względu na smaczne mięso i ozdobne pióra (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BAŻANT

BAŻANT to:

znany pięknie upierzony ptak łowny pochodzenia azjatyckiego z rodzaju Phasianus z rodziny kurowatych lub z kliku innych pokrewnych rodzajów (np. Lophura, Lophoporus), których przedstawiciele mają podobne cechy wyglądu (na 6 lit.)BAŻANT to:

mięso bażanta (także: mięso przygotowane do spożycia, jako że bażanta serwuje się zwykle w całości) (na 6 lit.)BAŻANT to:

pięknie ubarwiony (samiec) ptak z rzędu kuraków, o długim, dachówkowatym ogonie, w Polsce od XVII Iw; łowny (na 6 lit.)BAŻANT to:

spokrewniony z perliczką (na 6 lit.)BAŻANT to:

piękny , łowny kurak (na 6 lit.)BAŻANT to:

krewny kuropatwy (na 6 lit.)BAŻANT to:

łowny, ale i ozdobny kurak (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PTAK ŁOWNY O MOCNO ZAKRZYWIONYM DZIOBIE I DŁUGIM OGONIE, ŻYJĄCY W STANIE DZIKIM LUB HODOWANY ZE WZGLĘDU NA SMACZNE MIĘSO I OZDOBNE PIÓRA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.281

CZESKI BŁĄD, PRZESŁANKA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, ODZYSK, SŁAWA, JAPOŃSKI, ANNA, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, GLOBUS, WROŚNIAK, DEWELOPER, ŁADOWARKA, PAZUROGON UDOPRĘGI, AGENCJA, GWINT, WYGASZACZ, POSTOŁY, PRZEPIÓRKA, REKREACJA, OGÓREK, KRYZA, BAGAZJA, DROP, SEWEL, FAUL, ŚWIĄTEK, ŻURAW, KUBRAK, ŻÓŁWIE, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, GIGANT, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, IZBA, BIOKOMPONENT, DANSKER, RZECZOWNIK POSPOLITY, MATURA, ŚWIEŻYZNA, COKÓŁ, SZUNOZAUR, BŁAZENEK, PĘTLA, ŁAPOWNICTWO, MNOŻENIE MACIERZY, KORNIK, OSTATNIE PODRYGI, KASA, JĘZYK KAUKASKI, FUNKCJA GREENA, RODODENDRON, PAMIĘTNIK, KOMORA, YERBA, ŚWIECKOŚĆ, REWOKACJA, KULFONIK, ŁOM, OBŁO, MIODNIK, FREGATA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, STATUS, SZMAT, PERSPEKTYWA, PŁOMIEŃ, NÓŻ DO CHLEBA, CHOCHOŁEK, TRAGIZM, BAZAROWICZ, KONNICA, TROP, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, AKTYWNOŚĆ, WŁĄCZNIK, MARENGO, DANA, CIEMNOŚĆ, MUZYKA CERKIEWNA, AROMAT, TYNK, REGRES, KSIĘGA METRYKALNA, GUMNO, KASTANIETY, PARALELIZM, AMPUŁA, NIECKA ARTEZYJSKA, OSTRYGOJAD, NACZYNIAK, HASZTAG, MANEŻ, SPORRAN, WIELKOŚĆ, HALO, WARCHOŁ, MATRYKUŁA, SPRZĘŻNICA, OLEJARSTWO, NIEDOJRZAŁOŚĆ, PIEGŻA, LAMPROFIR, PROSIAK, WERSET, PLURALIZM, BEK, PLANETA SKALISTA, BEZCZYNNOŚĆ, PÓŁWEŁNA, PYLICA ALUMINIOWA, TAPETA, ŻYŁKA, POKRYWA, MAMAŁYGA, CIĄGACZ, CIĄGUTKA, CZUBUTIZAUR, WSKAZÓWKA, BULLA, KURS, WIERZBINA, KANAŁ, MECENAS, BURŁAK, PRZEKŁADNIA, SCHAB, PIWO, NIEREGULARNOŚĆ, PRACA INTERWENCYJNA, WYPIS ŹRÓDŁOWY, WYWIAD, SŁONKA, KILOWAT, ZWINKA, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, MASOŃSKOŚĆ, ZAJĄKNIĘCIE, SKAFANDEREK, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, PROCES ODWRACALNY, INSTRUMENT, PLAMISTOŚĆ, KRĘPACZKI, DOMENA MAGNETYCZNA, BILANS BRAMKOWY, ADIDASEK, POPLECZNICTWO, MUCHOMOR BULWIASTY, DELIBERACJA, KOMBINATORYKA STOSOWANA, JAPOŃSKOŚĆ, DUŃSKOŚĆ, TRAIL, MEWA, SOŚNICA, PRZEPIS KOŃCOWY, KAPLICZKA, WODODZIAŁ, AJENCJA, BULAJ, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, KOLONIA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, NISKOROSŁOŚĆ, WIR PYŁOWY, CHŁODNIK, POTWÓR, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, ARGENTYŃSKOŚĆ, FALA WZROSTOWA, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, CZOŁO, RUDERA, ANGINA MONOCYTOWA, BILBORD, SANFORD, ORBITA POLARNA, DESKA ŚNIEŻNA, GOŹDZIENIEC, AKROBACJA POWIETRZNA, AMFIPRION, SZWEDZKOŚĆ, KOMPATYBILNOŚĆ, TRZYDZIESTY, SORBET, PRELUDIUM, BRANIE POD WŁOS, SZALKA, RÓJKA, BRODAWKA STÓP, CZECZOTKA, PUCÓWKA, CYPRYŚNIK MEKSYKAŃSKI, PIKA, KOŃ KARABACHSKI, TELEWANGELIZM, RAMA, ŻELAZIAN POTASU, ELEGIA, PIRACTWO, CZARTER, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, SYRENA, ANITA, UWŁOSIENIE, ADRES WZGLĘDNY, PASEK, HARPIA, DULKA, KOMIN, KAMIEŃ OZDOBNY, KOSZT POŚREDNI, LIMETA, FLAUSZ, LISTA STARTOWA, ANSAMBL, ANKUS, NIEWRAŻLIWOŚĆ, PERSONA, PRZYSTOSOWANIE, ARTEFAKT, KOŁEK, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, ENDOPROTEZA, CHRUST, PTASZYSKO, GDERACTWO, ARCYDZIEŁO, WOLUTA, NOODLE, MIKROKASETA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, RZEKA ROZTOKOWA, CHIMICHANGA, HUBA, GAZ, SAMPLER, KASATA, LODOWIEC FIELDOWY, KASZYCA, SPIEK, UPADEK, REKOMENDACJA, GWAREK, PRZEPIĘCIE, MOC, DUM-DUM, SPIS POWSZECHNY, GWIAZDA PODWÓJNA, MUSZTARDA, OSŁONOWOŚĆ, ŻOŁĄDKÓWKA, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, JUNKO, RUMPEL, OKRĘT-BAZA, DRAKOREKS, JEDNOPARTYJNOŚĆ, PEPICZEK, FIOLET GORYCZKI, POLIETER, DONOR, KARBAMINIAN, RASA, TAROT, KOSZT INWESTYCYJNY, ELIKSIR ŻYCIA, ZMORA, PRZEKĄSKA, PŁYWACZEK, KURATORSTWO, SZARY RYNEK, KAPITALISTKA, EKONOMIA, GRZYBIARSTWO, DRUGA POŁOWA, FALA MORSKA, CUDZOZIEMSKOŚĆ, OSTRZAŁ, FIOLET GENCJANY, INDYK, ISKIERNIK OCHRONNY, PLEBS, JEDYNKA, CYCEK, DZIOBOROŻEC, PAŃSTWO, ORLĘ, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, POKOLENIE, PASKUDNIK, BERLACZ, POJĘCIE LOGICZNE, MAŁŻORACZKI, SZPAK, WODA, PRACA DOMOWA, CZAPKA SPORTOWA, MOL, ?NARY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.281 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PTAK ŁOWNY O MOCNO ZAKRZYWIONYM DZIOBIE I DŁUGIM OGONIE, ŻYJĄCY W STANIE DZIKIM LUB HODOWANY ZE WZGLĘDU NA SMACZNE MIĘSO I OZDOBNE PIÓRA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PTAK ŁOWNY O MOCNO ZAKRZYWIONYM DZIOBIE I DŁUGIM OGONIE, ŻYJĄCY W STANIE DZIKIM LUB HODOWANY ZE WZGLĘDU NA SMACZNE MIĘSO I OZDOBNE PIÓRA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAŻANT ptak łowny o mocno zakrzywionym dziobie i długim ogonie, żyjący w stanie dzikim lub hodowany ze względu na smaczne mięso i ozdobne pióra (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAŻANT
ptak łowny o mocno zakrzywionym dziobie i długim ogonie, żyjący w stanie dzikim lub hodowany ze względu na smaczne mięso i ozdobne pióra (na 6 lit.).

Oprócz PTAK ŁOWNY O MOCNO ZAKRZYWIONYM DZIOBIE I DŁUGIM OGONIE, ŻYJĄCY W STANIE DZIKIM LUB HODOWANY ZE WZGLĘDU NA SMACZNE MIĘSO I OZDOBNE PIÓRA sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - PTAK ŁOWNY O MOCNO ZAKRZYWIONYM DZIOBIE I DŁUGIM OGONIE, ŻYJĄCY W STANIE DZIKIM LUB HODOWANY ZE WZGLĘDU NA SMACZNE MIĘSO I OZDOBNE PIÓRA. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast