ZDROBNIALE: GĘŚ - PTAK HODOWLANY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GĄSKA to:

zdrobniale: gęś - ptak hodowlany (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GĄSKA

GĄSKA to:

idiotka, głupia, naiwna kobieta (na 5 lit.)GĄSKA to:

Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych (na 5 lit.)GĄSKA to:

półprodukt hutniczy, odlew z surówki lub żeliwa o rozmiarach wygodnych do dalszego przerobu (na 5 lit.)GĄSKA to:

Lepista - rodzaj grzybów z rodziny gąskowatych (na 5 lit.)GĄSKA to:

Tricholoma - rodzaj grzybów należący do rodziny gąskowatych (na 5 lit.)GĄSKA to:

popularne określenie dziewczyny, laski, foczki (na 5 lit.)GĄSKA to:

półwyrób odlewany przeznaczony do przetopienia (na 5 lit.)GĄSKA to:

zielonka z lasu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: GĘŚ - PTAK HODOWLANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.583

PODKÓWECZKA, ŚLIMACZEK, CEDRÓWKA, GĘŚ, MOTYWIK, GÓRKA, IRANKA, SZLACHAR, MORDKA, NIMFA, POTRZOS, GARNUSZEK, PAWILONIK, PIĘTKA, ROKITNICZKA, MAZUREK, WÓDECZKA, FUTERKO, PTAK, OBRÓŻKA, ŁĄKÓWKA, AMADYNA, GĄSKA, BLOCZEK, CHŁOPCZĄTKO, KONTUSIK, GRYBOGLÓW, KOBCZYK, ALKA, TURKAN, NESTOR, KONDOR, JASKÓŁKA, PEKIŃCZYK, CZWORONÓG, MOSTEK, PTASZĄTKO, PUPINA, WRONA, POŻAREK, SAMURKA, PILIK, MISIACZEK, BIELIK, TŁUSZCZYK, PATENCIK, MAŁPOŻER, PINGWIN, WSTĘGOLOTEK, PAJDKA, KRUK, MIODEK, TRZNADEL, RYCYK, SKUA, PUDERNICZKA, JER, OKIENNICZKA, IBISOWIEC, WŁÓKIENKO, ŻAKO, ŁOPATECZKA, KABACIK, MARABUT, REJESTRZYK, ZUPINKA, SUWACZEK, INDOR, TREPEK, AFROREMIZ, SROKOSZ, KRÓTKOSZPON, BŁOTNIAK, JERZYK, ŁAŃCUSZEK, WDÓWKA, RYBITWA, RAKAMA, BEKAS, FUTERKO, KAWKA, WYDRZYK, LISEK, KAZUAR, BABUŚKA, SIEWKA, CHRUŚCIK, TYGRYSEK, TAKAHE, CZAJKA, ROŻEK, GÓRKA, KANIA, MYSIKRÓLIK, KULIK, GĘŚ ŁABĘDZIONOSA, PTAK DRAPIEŻNY, BIAŁOZÓR, SIEWNICA, BILBIL, TAKSÓWECZKA, TARTACZEK, ŻURAW, PŁOCHACZ, WYPIÓR, SŁÓWKO, MORNEL, POSTRONECZEK, KOŁECZEK, CZARNOGLÓWKA, NOGAL, DROP, ALBATROS, CIOŁEK, ALKA, RĘKAWEK, INDOR, KIWI, ORLIK, LODIGEZIA, PALUSZEK, SUNIA, DRZEMLIK, KARDYNAŁ, ŻOŁNA, MIODOJAD, DAJAL, PIERSIĄTKO, ZGREDEK, WARUGA, WARZĘCHA, RYBACZEK, SOKÓŁ, PIŻMOWIEC, KARIER, GĄSKA, JASKÓLAK, PELIKAN, KURKA, EUKALIPTUSOWIEC, GIL, SPRZĘCIK, TRZMIELAK, KWICZOŁ, MOA, SOKÓŁ, BIEGUS, CZARNOBREWKA, CZYŻ, UHLA, JERZYK, SZPILECZKA, GAJÓWKA, KUROPATNIK, JASTRZĄB, POTRZESZCZ, STRZAŁECZKA, WĘDRÓWKA PIERZENIOWA, CYBUSZEK, KWEZAL, IRANKA, HARCERZYK, GĘŚ ZBOŻOWA, MINIATURKA, BALECIK, FASETKA, IBIS, INDYK, HYIA, CZAPLA, KRYMINAŁEK, JASKÓŁKA, SIATECZKA, SUKIENKO, DERKACZ, MIEŚCINKA, OBRÓŻKA, KURKA, UHLA, KRASKA, ZBOŻÓWKA, CÓRCIA, SZLAMIEC, TRÓJECZKA, KIJEK, CEBULKA, SŁONKA, WIELOGŁOS, SEKRETARZ, NURZYK, SIWERNIAK, ĆWIECZEK, MIODÓWKA, NOCOLOT, BRZĘCZKA, BEKAŚNICA, TASIEMECZKA, DERKACZ, ŁABĘDŹ, MUZYCZKA, PŁATECZEK, ORZECHÓWKA, SZLAMIK, BELECZKA, BABECZKA, SIKORA, KAWKA, CIAŁKO, KLACZKA, PŁÓCIENKO, PIERSICZKI, REA, MAKOLĄGWA, KARDYNAŁ, SARENKA, EMU, PTASZEK, TRZMIELAK, KWOKACZ, POKRZYWNICA, KURA, PTASZYDŁO, GĄSKA, SALANGANA, POKRZEWKA, SIERPÓWKA, MASKONUR, JASTRZĄB, JASKÓLAK, WYDRZYK, EURYLAIMI, OSADNIK, BAŻANT, SKRZYDEŁKO, CHŁOPIĄTKO, PATENCIK, ANTYGONA, FAETON, KOŻUSZEK, IBIS, BŁYSZCZAK, BEZSZPON, KRYMINAŁEK, MISIACZEK, KOKOSZKA, KOWAL, GĘŚ GARBONOSA, MEWA, EMU, SOSIK, GŁOWIENKA, STRZAŁECZKA, ŻYŁKA, ZIARNOJAD, BIAŁOCZÓŁKA, BARANECZEK, PŁATKONÓG, PAW, PANICZĄTKO, MINIATURKA, OGNICZEK, CHOTOJ, OLŚNIAK, CHODNICZEK, DWÓJECZKA, POMURNIK, PALTOCIK, GĘSIÓWKA EGIPSKA, WĄSATKA, PUSZEK, JEDWABNICA, ALKA, CZERWONKA, KORONIEC, ALBATROS, PELIKAN, MANAKIN, LISICZKA, BRZUSZEK, WANIENKA, BERŻERKA, BRODAWNIK, ŚWIERGOTEK, PLESZKA, CHWOSTKA ŚWIETNA, GĄSKA, WEŁENKA, BŁAWATNIK TURKUSOWY, DOMEK, DZIOBÓWKA, ŁABĘDŹ, SKOTNICZKA, TURKAWKA, JARZYNKA, TURKAWKA, DZIOBEK, ZAPAŁECZKA, SĘP, MANTYLKA, ?LERKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.583 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: GĘŚ - PTAK HODOWLANY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: GĘŚ - PTAK HODOWLANY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GĄSKA zdrobniale: gęś - ptak hodowlany (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GĄSKA
zdrobniale: gęś - ptak hodowlany (na 5 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: GĘŚ - PTAK HODOWLANY sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - ZDROBNIALE: GĘŚ - PTAK HODOWLANY. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

x