ZDROBNIALE: DZIECINA - DZIECKO (NAZYWANE PIESZCZOTLIWIE LUB Z POLITOWANIEM) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIECINKA to:

zdrobniale: dziecina - dziecko (nazywane pieszczotliwie lub z politowaniem) (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIECINKA

DZIECINKA to:

zdrobniale: dziecina - poufały, pieszczotliwy zwrot do osoby dorosłej (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: DZIECINA - DZIECKO (NAZYWANE PIESZCZOTLIWIE LUB Z POLITOWANIEM)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.891

TELEWIZJA HD, ZAKRZTUSZENIE, WOAL, TAPETA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, ZMYWACZ, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, JARZYNKA, KOŻUSZEK, CIAŁKO MRÓWCZE, PRZYRODNIA SIOSTRA, TUNIKA, MAZUREK, CEDZIDŁO, KONTRASYGNATURA, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, DOKŁADNOŚĆ, PĘTO, WARSZTAT, CAR, WYŻYNA, KONFIRMACJA, SYSTEM ALARMOWY, PRZESIEW, OBOZOWISKO, ABAKUS, KOSZER, FRYWOLITKA, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, PERKAL, WOKABULARZ, GRUPA WAROWNA, MANGANIAN, POLIFONIA, SZMATA, KRÓCICA, HALOGENEK, MAGNEZJA, DOCHTÓR, DROŻDŻE, ODPŁYW, KALWARIA, DOBA, PARANOJA PRAWDZIWA, KRYSTALIZACJA, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, NIESAMOWITOŚĆ, SOLE, KONTUR, BILANS BRAMKOWY, SPUST, KAMICA MOCZOWA, OWAD, WIERNOŚĆ, UDAR MÓZGOWY, STECZKA, GALASÓWKA, PROPAGANDA, KAWAŁ, VAT, ŻONISKO, RAVEL, INOKULACJA, OBCOWANIE PŁCIOWE, POLITYCZNY, OBIEKTYWIZM, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, SONG, ANIMACJA KOMPUTEROWA, OSADA, PODCENTRALA, KET, NEBULIZACJA, ŻEBERKA, PADWAN, CHOROBA PROMIENNA, ANTENA SATELITARNA, PRAWORZĄDNOŚĆ, PODKÓWECZKA, ZAJĘCIE, TOPIEL, PEDAŁÓWKA, KANTOR, TYGIEL, PRZEWOŹNIK, MNICH, KAPSUŁA ZRZUTOWA, FIGA, KRAN, SPOIWO BUDOWLANE, GRZEBIEŃ, SEJSMIKA, PĘDNIK OKRĘTOWY, HISZPAN, TARCZA, DŻEM, CYRK, PULPIT, GATUNEK MIESZANY, AWARIA, ZROZUMIAŁOŚĆ, NIECHLUBNOŚĆ, OBROŻA, TUMULUS, PAWIMENT, KUPLET, SĄD OSTATECZNY, DIABEŁEK, POMADKA, DRZEWCE, REWOKACJA, WICIOKRZEW, PAPIEROCH, LAS, SPĄGNICA, ROM, WŁÓCZYKIJ, GNIAZDO, INTERWENCJA, FORMA, KOMPLIKACJA, MNIEJSZE ZŁO, FALANGA, KAŁMUK, JIM, KREOLKA, FILC, TRUSIĄTKO, ROPUCHA BLOMBERGA, FOTOALBUM, MOGISYGMATYZM, KWINTET, BĄK, REDAKTOR NACZELNY, KALIKO, ZAWÓR, KATAR SIENNY, BORZEŚLAD ZWISŁY, RYT, FASOLKA PO BRETOŃSKU, PASZPORTYZACJA, CIĄG, CIEŃ, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, OPAŁ, AKWEN, RUCH BEZWIZOWY, IZOLACJA, EFEKT MAJĄTKOWY, ZNAKOMITOŚĆ, STAN NADZWYCZAJNY, GRANDA, ODPUST, ZASTRZAŁ, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, TRZYDZIESTKA, KOD GENETYCZNY, MIŃSZCZANKA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, SYRENA, FALA WODNA, WSPÓŁREGENT, RAWKA BŁAZEN, GALWANOSTEGIA, OBRZMIENIE, MAKINTOSZ, SER PARMEŃSKI, ZDROJEK POSPOLITY, KRÓLIK, PRYMAT, GRA W BUTELKĘ, KIJ, SUCHA IGŁA, SZTURMAK, ARTEFAKT, BON UWŁASZCZENIOWY, REKLAMANT, PLOMBA, SAŁATA, IDIOMATYZM, ADIUSTACJA, DELOKALIZACJA, SYMETRIA FIGURY, ŁÓŻKO, MALATURA, AZOLLA AFRYKAŃSKA, TEKSASY, POMOC, WARZYWO, INEZ, CZĘŚĆ ZDANIA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, PSYCHODELICZNOŚĆ, LODOWICA, PODRODZAJ, PĘCHERZ, SAFARI, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, LIŚCIONOGI, ATREZJA JELITA GRUBEGO, ROGI, KALINA, GLAZURA, SIECZKA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, ĆWIARTECZKA, CYBUSZEK, WRĄB, MIASTO, FORTECZKA, GWAJAKOWIEC, BABULA, KAWALERIA, TERCET, PANTOFELNIK, KRYMINALIK, ZATYŁ, METODA ODCHYLEŃ, SKALAR, POPELINA, DYSKRETKA, DZIOBEK, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, PRZEPIS, KNYSZ, TYMPANON, MOLESKIN, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, DŻEM, STRAŻ, OBLAT, BOMBA ATOMOWA, STÓPKA, ODBOJNICA, PUPCIA, MOTORÓWKA, ŚWIĘTO, BILECIK, DUCH OPIEKUŃCZY, SREBERKO, NIEODZOWNOŚĆ, TOREBKA, ZEMSTA FARAONA, RACJA, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, GATUNEK INWAZYJNY, TRACKLISTA, DŹWIGAR, GASTROFAZA, SZYB, PŁATNIK, PARYTET, WAMPIR, SSAK, WĘŻÓWKA, IRRADIACJA, TREPY, CZUJKA, BASEN, BRZMIENIE, DŁUGIE RĘCE, ŚMIERDZIUCH, HULAJDUSZA, DUMP, WIESŁAW, GURU, PŁYTA, LESZCZYNA, STATEK, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, ZWIAD, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, MATURA POMOSTOWA, ESENCJA, TINGEL, MISTRZ, TWIST, WIEŚ PLACOWA, WYSEPKA, MAH JONG, BOROWIKOWA, MAGIERKA, KUMA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, AKT, KAPISZON, MORWIN, RODZIMOŚĆ, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ANTROPOZOONOZA, LIFTING, ŁABĘDZIK, STARA WIARA, ZAINTERESOWANIE, SAKSAUŁ, KABEL, MATRYKUŁA, LICENCJA PRAWNICZA, ?KOMPLEKS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.891 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: DZIECINA - DZIECKO (NAZYWANE PIESZCZOTLIWIE LUB Z POLITOWANIEM) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: DZIECINA - DZIECKO (NAZYWANE PIESZCZOTLIWIE LUB Z POLITOWANIEM)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIECINKA zdrobniale: dziecina - dziecko (nazywane pieszczotliwie lub z politowaniem) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIECINKA
zdrobniale: dziecina - dziecko (nazywane pieszczotliwie lub z politowaniem) (na 9 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: DZIECINA - DZIECKO (NAZYWANE PIESZCZOTLIWIE LUB Z POLITOWANIEM) sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - ZDROBNIALE: DZIECINA - DZIECKO (NAZYWANE PIESZCZOTLIWIE LUB Z POLITOWANIEM). Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

x