ZWYCZAJOWA NAZWA UDARU MÓZGU - ZESPOŁU OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁEGO W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCEGO SIĘ PONAD 24 GODZINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UDAR to:

zwyczajowa nazwa udaru mózgu - zespołu objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstałego w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymującego się ponad 24 godziny (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: UDAR

UDAR to:

uderzenie mechaniczne lub impuls napięcia elektrycznego (na 4 lit.)UDAR to:

zwyczajowa nazwa udaru cieplengo - stanu chorobowego wywołanego przegrzaniem organizmu (na 4 lit.)UDAR to:

zwyczajowa nazwa udaru słonecznego - udaru cieplnego wywołanego nadmierną ekspozycją karku i głowy na działanie promieni słonecznych (na 4 lit.)UDAR to:

mechanizm w niektórych narzędziach służący do wykonywania rytmicznych uderzeń; mechanizm udarowy, udar mechaniczny (na 4 lit.)UDAR to:

miara szybkości zrywu w czasie (na 4 lit.)UDAR to:

porażenie cieplne (na 4 lit.)UDAR to:

... cieplny (na 4 lit.)UDAR to:

ułatwia wiercenie w betonie (na 4 lit.)UDAR to:

tryb pracy wiertarki (na 4 lit.)UDAR to:

efekt przegrzania organizmu (na 4 lit.)UDAR to:

może być cieplny (na 4 lit.)UDAR to:

mózgu lub słoneczny (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWYCZAJOWA NAZWA UDARU MÓZGU - ZESPOŁU OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁEGO W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCEGO SIĘ PONAD 24 GODZINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.620

SOK, TRANSFLUENCJA LODOWCA, ZERÓWKA, WYPRYSK KONTAKTOWY, ŁUSKA, PRZETOKA, NOMINATIVUS, CZUWANIE MODLITEWNE, PLEMIĘ, BĘBEN, ŚWIECIDEŁKO, HERBERT, OGRANICZNIK, PRZYGODA, KOMŻA, BLISTER, CHOROBA RUBARTHA, ASTROCHEMIA, KOLANO, POŻYWIENIE, MEMORANDUM, INDYWIDUALIZM, REAKTOR, KOSZAROWOŚĆ, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, EKSPLOATATOR, WIROWOŚĆ, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, POWÓD, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, KAPTUR, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, MAŁY PALEC, SOWIECKOŚĆ, TENDENCJA, JASZCZURKA WĘŻOWATA, GRIEKOW, SKANDYNAWISTA, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, ÓSEMKA, RENESANSOWOŚĆ, SMAR, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, ELASTYL, CZERKIESKA, LEGENDA, KOREAŃSKI, EWAPORAT, LEMIESZKA, FERRYT, SZPRYCKA, NOC KAIRU, SALOPA, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, AFRYKAŃSKI, NOSICIEL, NAWÓZ ORGANICZNY, AMARANT, SPACJA, AMONIACZEK, WIRTUOZERIA, TCHÓRZ, EPOKA KAMIENIA, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, SKOPEK, PANEGIRYSTA, MISIEK, POEMAT HEROICZNY, OTWÓR KIERUNKOWY, MATOWOŚĆ, KOMEDIANT, WIOSNA, ROZWÓJ, ŁABUŃCE, ŁUPACZKA, KONWERSJA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, PROBIERNIA, MANTYLA, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, ŚWIADOMOŚĆ, KWASICA MEWALONIANOWA, LOJALISTA, DYSTONIA TORSYJNA, ŚLEPA PRÓBA, VIOLA DA BRACCIO, KOŻUSZEK, NIEBO, KAPRYŚNICA, DZIERŻAWCA, ŻYŁA, ANATOMIA, HAFCIARSTWO, ZŁOTA KSIĘGA, AMPUŁKA, DONOR, WNIEBOWSTĄPIENIE, KENOZOIK, STRES, MENISK, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, EKSPLOZJA, WYŻYNA, DYWDYK, MOC WYTWÓRCZA, GRA, TELEWANGELIZM, ELEKTROLUMINESCENCJA, BUZIA, DREWNO PIERWOTNE, KOKPIT, ROPUCHOWATE, KANONIERKA, CHOWDER, SUCHORYT, SZCZEĆ, ARABIKA, BUREK, OSPA, EWOKACJA, CHWYTNIK, PŁATEW, WYCHODŹSTWO, MATOŁ, CZARNUCH, ZIEMNIACZEK, SZMATA, GIRLANDY WYSP, BIEGUN MAGNETYCZNY, WIATR SŁONECZNY, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, DOMY, TERPEN, GONG, OBLIGACJA ZAMIENNA, OTWÓR STRZAŁOWY, JAMRAJ, NA PIESKA, RAJTARIA, BEZDNO, BRAK, TRENING, KARBROMAL, SZYJA, AŻUR, SUITA, BEZPANCERZOWCE, ZNAK, TROPIK, RAJZA, HYDROAKUSTYKA, PRYMARIUSZ, ATAK, TEUTOŃSKI, LIGATURKA, SUBSTANTYWNOŚĆ, EGRETA, KONWIKT, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, ROZGRZEWACZ, WISKOZA, TRANSPOZON, KURTYNA POWIETRZNA, GEOGRAFIA, MACHANIE RĘKĄ, KAWA, OBRĘCZ, OKTET, NIEODPARTOŚĆ, LURA, STUDIO FOTOGRAFICZNE, POTIOMKIN, KUPA, WYKRZYKNIENIE, ŻUBR KARPACKI, WSTRZYMANIE, NACECHOWANIE, ŚRODEK TRWAŁY, LINIA BRZEGOWA, HARCERKA, POMAZANIEC, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, GAZ WĘGLOWY, SAMOISTNOŚĆ, ŚPIĄCZKA, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, TAJNE KOMPLETY, SUPERNOWA TYPU IA, POSMAK, ODSTRZAŁ, CZYSTKA, SEN, KONSYSTORZ, KORDON SANITARNY, TONIĘCIE, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, ANATOL, BALANTIDIOZA, UDERZENIE, PARAFRAZA, MANIAK, SECESJONISTA, DYPTYK, JEDNOSTKA, KOMPLEKS ŻYTNI, SŁAWIANKA, CUGOWIEC, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, SZAFARSTWO, KASZANKA, WADA DREWNA, ŻABI SKOK, MASZT, PUNKT ODNIESIENIA, MULTIKULTURALIZM, DZIÓB, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, JANÓW, WYWÓZ, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, STOPIEŃ HARCERSKI, OFIERSKI, KLUCZ PARTYJNY, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, CANOSSA, SPÓŹNIALSTWO, SUKCESYWNOŚĆ, ZEGAR MOLEKULARNY, RYFLA, ZACIERKA, REPERTUAR, WARSTWA EUFOTYCZNA, ŚMIECIARZ, SEJM WALNY, BOJOWOŚĆ, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, KOD GRAYA, LAICKOŚĆ, ANTURAŻ, STRĄGA, PROTEZA, KLON, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, WORKOWIEC, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, ROŻEK, POWAGA, KOMIZM, ŚCIANA, KÓŁKO, KAMBIUM WASKULARNE, FIZA, ARIZONAZAUR, ADAGIO, RYWALIZACJA, SZKOCKI, KLERK, ANALITYK, SĄCZEK, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, PARTIA ANGIELSKA, ZDOBYWCA, SKALENOEDR, BOZIA, SZTYLPY, ŚMIAŁEK, WODORÓWKA, KROWIA GĘBA, HALOGENOALKAN, ZJAWISKO, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, LEWORĘKI, EMAKIMONO, PARKIET, FALA ODBITA, PODGATUNEK, TRUP, WŁOSEK, CUKRZYK, ZŁOTOGŁÓW, ANTENA DIPOLOWA, ZATOR PŁUCNY, SOK, WAPIENNIK, LEŻA, ZWŁOKI, WIBRACJA, NAGRANIE WIDEO, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, KANARKI KSZTAŁTNE, FRANK, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, MŁYNOWY, KURS, MANUFAKTURA, KUPON, WĘZEŁ, ZSTĘPNICA, SYSTEM SYMBOLICZNY, ?WYJADACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.620 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWYCZAJOWA NAZWA UDARU MÓZGU - ZESPOŁU OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁEGO W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCEGO SIĘ PONAD 24 GODZINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWYCZAJOWA NAZWA UDARU MÓZGU - ZESPOŁU OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁEGO W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCEGO SIĘ PONAD 24 GODZINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UDAR zwyczajowa nazwa udaru mózgu - zespołu objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstałego w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymującego się ponad 24 godziny (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UDAR
zwyczajowa nazwa udaru mózgu - zespołu objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstałego w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymującego się ponad 24 godziny (na 4 lit.).

Oprócz ZWYCZAJOWA NAZWA UDARU MÓZGU - ZESPOŁU OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁEGO W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCEGO SIĘ PONAD 24 GODZINY sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - ZWYCZAJOWA NAZWA UDARU MÓZGU - ZESPOŁU OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁEGO W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCEGO SIĘ PONAD 24 GODZINY. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

x