ZWYCZAJOWA NAZWA UDARU MÓZGU - ZESPOŁU OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁEGO W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCEGO SIĘ PONAD 24 GODZINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UDAR to:

zwyczajowa nazwa udaru mózgu - zespołu objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstałego w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymującego się ponad 24 godziny (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: UDAR

UDAR to:

uderzenie mechaniczne lub impuls napięcia elektrycznego (na 4 lit.)UDAR to:

zwyczajowa nazwa udaru cieplengo - stanu chorobowego wywołanego przegrzaniem organizmu (na 4 lit.)UDAR to:

zwyczajowa nazwa udaru słonecznego - udaru cieplnego wywołanego nadmierną ekspozycją karku i głowy na działanie promieni słonecznych (na 4 lit.)UDAR to:

mechanizm w niektórych narzędziach służący do wykonywania rytmicznych uderzeń; mechanizm udarowy, udar mechaniczny (na 4 lit.)UDAR to:

miara szybkości zrywu w czasie (na 4 lit.)UDAR to:

porażenie cieplne (na 4 lit.)UDAR to:

... cieplny (na 4 lit.)UDAR to:

ułatwia wiercenie w betonie (na 4 lit.)UDAR to:

tryb pracy wiertarki (na 4 lit.)UDAR to:

efekt przegrzania organizmu (na 4 lit.)UDAR to:

może być cieplny (na 4 lit.)UDAR to:

mózgu lub słoneczny (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWYCZAJOWA NAZWA UDARU MÓZGU - ZESPOŁU OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁEGO W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCEGO SIĘ PONAD 24 GODZINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.620

NIEODZOWNOŚĆ, KOSTUR, PARASZYT, GRUPA, BUT, SALON MEBLOWY, KLASTER PRZEMYSŁOWY, STRATYFIKACJA, LEWICOWOŚĆ, SERDAK, HASŁO WYWOŁAWCZE, KARŁO, POWOŹNIK, KOREKTOR, MINUCJA, GRADACJA, GRANAT, SPÓJNIK, ZAPARZACZ, AUTOSANIE, GULASZ, ZASIEK, INWENTARZ ŻYWY, SEROKONWERSJA, OCHOTNIK, FILOZOFIA PRZYRODY, TOPOS, ROZBIERANKA, SPOCZYNEK, OKRUCH SKALNY, NADZIAŁ, CZĄBER, KOKARDKA, DOM GRY, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, DOWÓD RZECZOWY, WANIENKA, UPOMNIENIE, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, INTENCJONALIZM, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, HETEROTROFIZM, WYGRANA, KASZA JĘCZMIENNA, PARTNER, INDEKS, ANTYKONCEPCJA, PALIWO GAZOWE, ZARODEK, MUTACJA, MOTYL DZIENNY, KASJER, JEZIORO DRUMLINOWE, WOLA BOŻA, WIECZÓR PANIEŃSKI, MOZAIKA, EGRETA, LIBONEKTES, STAW, ŚWIDER, ZDERZENIE CZOŁOWE, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, PODUSZKA POWIETRZNA, WIECZNE NIEODDANIE, RENA, NEKTAR, KAROTENOID, NUMULIT, ACHONDRYT, POŁĄCZENIE, MILICJA, BEZPOSTACIOWOŚĆ, POKREWIEŃSTWO, SZCZERBA, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, GRZANKI, CANOSSA, ARTYSTA, WYSTRZAŁ, STRYCH, LOGIKA DEONTYCZNA, SAMOGŁOSKA KRÓTKA, WYDŁUŻALNIK, KOMEDIANTKA, DENTYSTA, TONIKA, SARABANDA, PILŚŃ NERWOWA, GRZYB PODSTAWKOWY, HIPOTEZA POMOSTOWA, ODROŚL, HOSTEL, WYŚWIETLARNIA, STUPOR, KAPITAŁ SPOŁECZNY, KOLOKWIUM, ANTYPAST, PŁAT, DIABELSKI MŁYN, WRĄB, UŻĄDLENIE, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, UNIA PERSONALNA, MURZYNEK, RZECZOWNIK POSPOLITY, POCHŁANIACZ, SZTUCZNE SERCE, OBLAK, KROWIA WARGA, BŁĘKIT TURNBULLA, TAKSON MONOTYPOWY, SAMBA, ANALIZA TRANSAKCYJNA, NACECHOWANIE, KAFETERIA, PALEOPATOLOGIA, AKCEPTOR, TUBULOPATIA, JĘZYK KENTUMOWY, ZAUROZUCH, JUBILER, APARAT SZPARKOWY, NERWIZM, LABIRYNT, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, SAŁATA, KREOLKA, BEZGŁOWOŚĆ, BITELS, JEHOLOPTER, TRUP, HIPNOTYK, BUM, MIĘKKIE LĄDOWANIE, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, JĘZYK BIAŁORUSKI, GROOMING, ZAKWASZENIE, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, UKŁAD INERCJALNY, KARBUNKUŁ, SZORY, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, JĘZYK GALICYJSKI, SZOK CENOWY, GRENADYNA, STAN NIETRZEŹWOŚCI, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, POKARM, PARKIET, MASWERK, DŹWIGACZ DACHOWY, BUTELKA ZAPALAJĄCA, REKRUTER, KOMENDA, FILAR, DASZEK, PIZZERIA, OŚNIK, KOT, EMILY, WYŻYNKA, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, NENCKI, TRANSGRESJA LODOWCA, GONIOMETRIA, WIRTUOZOSTWO, TUŁACZ, KUROPATWA, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, GENERAŁ, FUNT, SZCZUR, TONAŻ, CHROMOSOM POLITENICZNY, DNA MOCZANOWA, DZIESIĄTA, MAJSTER BUDOWLANY, FURGON, PAPROĆ, CZYNNIK ONKOGENNY, PARAMENTY, DEOKSYRYBONUKLEAZA, IZOTERMIA, LAJKRA, PIERNICZEK, KREWNIAK, BAJKA, PÓŁKULA MÓZGU, KONIUNKTYWNOŚĆ, SKÓRKA, KEM, BRYZG, NISKOROSŁOŚĆ, AMULET, PŁEĆ, BLOKADA, BATYST, WRZĘCHY, CELEBRACJA, PORCYJKA, KUMKWAT, SZCZYT, GACZ PARAFINOWY, ANGEOLOGIA, MURZYSKO, PĘTLA NEFRONU, ASTROTURFING, WIDLICZKA, KUTER, LENIWIEC, INTUICJONIZM, ŻURAWIK, HYDROCHEMIA, AHISTORYZM, MERYSTEM, FAETON, MIAZMATY, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, ABAJA, WYPADEK PRZY PRACY, OBRONA, POLIMODALNOŚĆ, DOLMAN, KALENDARZ KOŚCIELNY, SZARPIE, JANE, ODRA, FUSYT, PUNKT PRZYZIEMNY, SŁOWO, KOBIERZYN, TROMPA, AUTYZM DZIECIĘCY, ALTERNATA, PORT, TIPI, NARRATOR, GRAF, KOLEC, KUCHCIK, ZAKŁAD HANDICAP, STARY WYGA, KRAWCOWA, PRZYLŻEŃCE, SSAKI WŁAŚCIWE, MINUTA, DOVE, FILAMENT AKTYNOWY, GARDEROBIANKA, JĘZYK ROSYJSKI, ZAGRYWKA, RURKA INTUBACYJNA, LANE KLUSKI, GRABINA, OBSŁUGIWANIE, CHWILÓWKA, ZWŁOKI, TALAR, DIPLODOKI, KWASEK, PILOT, GROWL, MODEL, KONWERSJA, PRZECHOWALNICTWO, AULA, OSPAŁOŚĆ, STEWA, DOLAR ETIOPSKI, BÓR BAGIENNY, ARMAGNAC, INKRUSTACJA, BIELIŹNIARSTWO, CIELĘCE LATA, PODSTRYSZE, GRA LOSOWA, RZEŹNIK, RUCH, ALKAZAR, CYPROHEPTADYNA, TRASA ŚREDNICOWA, KOSMETYK KOLOROWY, OWAD, BATON, DZIANINA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, PROSIAK, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, WYZNAWCA, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, SINGIEL, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, KONIEC ŚWIATA, NADZIEMNOŚĆ, WCZASY POD GRUSZĄ, ?LEPTOKLID.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.620 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWYCZAJOWA NAZWA UDARU MÓZGU - ZESPOŁU OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁEGO W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCEGO SIĘ PONAD 24 GODZINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWYCZAJOWA NAZWA UDARU MÓZGU - ZESPOŁU OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁEGO W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCEGO SIĘ PONAD 24 GODZINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UDAR zwyczajowa nazwa udaru mózgu - zespołu objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstałego w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymującego się ponad 24 godziny (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UDAR
zwyczajowa nazwa udaru mózgu - zespołu objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstałego w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymującego się ponad 24 godziny (na 4 lit.).

Oprócz ZWYCZAJOWA NAZWA UDARU MÓZGU - ZESPOŁU OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁEGO W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCEGO SIĘ PONAD 24 GODZINY sprawdź również:

człowiek, który jest nie rozpoznawany jako należący do tej samej społeczności lub inaczej definiowanej grupy, co inni ,
kompozytor (1904-1954); utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe, kantaty, pieśni ,
turecki podpułkownik ,
w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny ,
mała lampa w różnej formie: elektryczna, gazowa, oliwna itd ,
zniesmaczenie, niemiłe uczucie dezaprobaty, pogardy, wstrętu i oburzenia, które nawiedza człowieka, gdy natyka się na coś, co potępia pod względem moralnym ,
język używany w Indiach (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język hinduski; należy też zauważyć, że na terenie Indii jest używanych wiele języków) ,
nazwa gwiazd w obrębie gwiazdozbioru Oriona ,
JEDNOROŻEC ,
słodycze, łakocie ,
cecha opisująca bardzo brzydki, odrażający wygląd ,
gałąź przemysłu obejmująca przede wszystkim mechanikę precyzyjną i optykę ,
najwyższa część grupy gór, wzgórz, pagórków łącząca spłaszczenia powyżej stoków ,
stwór z Himalajów ,
to, że coś jest chlubne - stanowi powód do dumy; na przykład o działaniu ,
kuzu, lis workowaty, Trichosurus vulpecula - gatunek torbacza z rodziny pałankowatych; zamieszkuje Australię i Tasmanię ,
koślawiec, kulas - krzywa (zbyt duża) litera, znak, który nie wyszedł ładnie ,
potrawa ze zwiniętego w rulon mięsa z nadzieniem ,
poeta włoskiego renesansu (1474-1533); „Orland szalony” ,
dyskusja w sieci ,
brak przesady, powściągliwość ,
system powiązanych ze sobą urządzeń, stosowanych w celu zapewnienia ochrony osobom i obiektom poprzez podgląd ,
niskie ciśnienie atmosferyczne ,
owadożerny ssak o podziemnym trybie życia ,
architekt włoski (1444-1514) - rozbudowa pałacu watykańskiego ,
malarz węgierski (1673-1756) nadworny malarz Augusta II ,
przewlekłe schorzenie, porażenie (z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego wstecznego ,
HOL ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
uczestnik postępowania cywilnego nie będący powodem ani pozwanym, przystępujący do już toczącego się w danej sprawie postępowania cywilnego po jednej ze stron postępowania

Komentarze - ZWYCZAJOWA NAZWA UDARU MÓZGU - ZESPOŁU OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁEGO W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCEGO SIĘ PONAD 24 GODZINY. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast