UMOWA SPRZEDAŻY, W KTÓREJ KUPUJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO NABYCIA, A SPRZEDAJĄCY DO SPRZEDAŻY W ŚCIŚLE OKREŚLONYM, PRZYSZŁYM CZASIE, PO ŚCIŚLE OKREŚLONEJ W MOMENCIE ZAWARCIA TRANSAKCJI CENIE, OKREŚLONEJ ILOŚCI WYSTANDARYZOWANEGO INSTRUMENTU BAZOWEGO (NP. SUROWCE, AKCJE, WALUTY, INDEKSY GIEŁDOWE) LUB DOKONANIA RÓWNOWAŻNEGO ROZLICZENIA FINANSOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONTRAKT TERMINOWY to:

umowa sprzedaży, w której kupujący zobowiązuje się do nabycia, a sprzedający do sprzedaży w ściśle określonym, przyszłym czasie, po ściśle określonej w momencie zawarcia transakcji cenie, określonej ilości wystandaryzowanego instrumentu bazowego (np. surowce, akcje, waluty, indeksy giełdowe) lub dokonania równoważnego rozliczenia finansowego (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UMOWA SPRZEDAŻY, W KTÓREJ KUPUJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO NABYCIA, A SPRZEDAJĄCY DO SPRZEDAŻY W ŚCIŚLE OKREŚLONYM, PRZYSZŁYM CZASIE, PO ŚCIŚLE OKREŚLONEJ W MOMENCIE ZAWARCIA TRANSAKCJI CENIE, OKREŚLONEJ ILOŚCI WYSTANDARYZOWANEGO INSTRUMENTU BAZOWEGO (NP. SUROWCE, AKCJE, WALUTY, INDEKSY GIEŁDOWE) LUB DOKONANIA RÓWNOWAŻNEGO ROZLICZENIA FINANSOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.001

ZAĆMIENIE, PARAZYTOFIT, KLOPS, NAWA GŁÓWNA, DRUT, NIMFA, KABLOOPERATOR, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, WIZJA LOKALNA, LEMIESZ, EMOTIKONA, TRANSWESTYTA, PASZTETÓWKA, STAŁOŚĆ, RELIKWIARZ, ŚWIADCZENIE, TRANSFUZJOLOGIA, OPRYSZCZKA WARGOWA, MRÓWNIK, KRATER, ZNAJDEK, PATYCZAK, DZIEWIĄTKA, NASTAWNICA, KLUCZ, OSOBA TRZECIA, NARODZINY, CHARAKTERYSTYKA, PRZYSTOSOWANIE, PRZEPUKLINA UDOWA, PIERWSZA JASKÓŁKA, GUZ ZŁOŚLIWY, FEERIA, MISIAK, DOBRA, TERMINAL, ULGA PODATKOWA, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, MATURA POMOSTOWA, LAPIDARNOŚĆ, ZNAKI, SIEĆ RZECZNA, PODCIĘCIE, KRÓLEWICZĄTKO, SZLIFIERKA KĄTOWA, EGIPSKIE CIEMNOŚCI, SUTASZ, ZAWORA, KLEJÓWKA, LAUDATOR, WĘZEŁ, BROŃ NUKLEARNA, ŻYWOT, ANTYUTLENIACZ, KARTEL, ZADRAPNIĘCIE, KOŁOMYJKA, PORTE-PAROLE, POWTÓRKA, PACHT, KRYTYCZNOŚĆ, WSPINACZKA SPORTOWA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, POWINOWACTWO, DYPTYK, KECZUA, EPKA, WŁOSKOWATOŚĆ, OWCE, WYMIANA, MUSICAL, BĘBEN WIELKI, PATENA, ZASADZKA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, MIKROMETR, PLANTACJA, STÓŁ GIMNASTYCZNY, BATALION WARTOWNICZY, ZŁOTÓWKA, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, ZAMKNIĘCIE CELNE, PLUSKWIAK WODNY, BOCIANIE GNIAZDO, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, RADIOGALAKTYKA, CIĄG, IZOLACJA, HUN, ORGAN PROMULGACYJNY, HADŻ, SZKOŁA, MCV, SĄCZEK, NASTAWANIE, KONDOTIER, NOWOWIERCA, ZNAMIĘ SPITZ, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, KALKULATOR, REGRESJA NIELINIOWA, KOMORA WULKANICZNA, DZIEWCZYNA, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, NIEWOLNIK, HISZPAŃSKI, KAKAO, KOLEGA, KOSZÓWKOWATE, WYZIEW, KOLEJ, ZŁOTÓWKA, REDOWA, RÓJ, PROLIFERACJA, ŚWIDOŚLIWKA, FITOCENOZA, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, CZASZA, CUDEŃKO, TEATR, OBWAŁ, AUDIOTEKST, MIKROOTOCZENIE, AEROLOGIA, MIKROCHEMIA, PEJZAŻ, KOMPLEKS, SIEROTA SPOŁECZNA, RANA, LEJEK, BRYTFANNA, DERBY, KOŃCZYNA, KOPARKA CHWYTAKOWA, ALLOMETRIA, AKREDYTOWANIE SIĘ, FILOSEMITA, MAJEUTYKA, WYPALENISKO, KONWOJER, KLOZET, GOTOWOŚĆ CYWILNA, DYM, BAT, WIERSZ, REŻYSER, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, PARKIET, SPICIE SIĘ NA UMÓR, JAMA, LATARNIA, PERIODONTOLOGIA, MEDYCYNA LOTNICZA, SŁUŻBISTKA, TUNIKA, BOZIA, PRZYPŁYW, PODRZUT, ADALINA, PŁYN NASIENNY, ARMATOR, SPARRING, ZLEWKA, CZEREP, KOŚĆ ŁZOWA, POSTAĆ, DZWONY, KONKATEDRA, KONSONANS, KORUPCJA, KABLOBETON, POZYCJA TESTOWA, SZTUBA, ASOCJALNOŚĆ, WYRAZY, REGULARNOŚĆ, WISIOREK, UTYLITARYZM, MEGATSUNAMI, ŚLIWA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, ANTRYKOT, TEOKRACJA, ROBOCIK, MANIERA, OPADY, NORMANDZKI COB, OTWARCIE RÉTIEGO, KRAN, KOMPETENCJA MIĘKKA, RZEMIEŚLNICTWO, OPATRUNEK OSOBISTY, KOMBINATORYKA STOSOWANA, FALA WODNA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, ROLA, LITAURY, LINIA CZYSTA, TRANSPORTOWIEC, RASOWOŚĆ, KAPRYS, KRYZA, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, WTYCZKA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, BRĄZOWNIK, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, OBSZAR WODNY, LATAWIEC, KOLEUS, KURACJA WSTRZĄSOWA, DOM REKOLEKCYJNY, PRZYZWYCZAJENIE, STWARDNIENIE ROZSIANE, BŁONA, JĘZYK KAUKASKI, PODSKAKIWACZ, ALGA, GRZEBUŁA, GRABARZ, PAS, PACIORKOWIEC, LITWAK, NIEOBLICZALNOŚĆ, ZASIEK, KĘDZIERZAWOŚĆ, BRUDAS, CHIŃSKI, ABFARAD, SAMOZATRATA, PRZEKAZIOR, ZMIANA, SIWERT, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, SAMOWOLNOŚĆ, KALIKO, MŁODA PARA, KONWERSJA, PŁYNNOŚĆ, NYLON, HARMONIA, ZROST, BAZA TRANSPORTOWA, MOSKALIK, STEROWANIE ADAPTACYJNE, TACA, VASARELY, KIJ, KARBONATYT, DELIKT KONSTYTUCYJNY, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, MELODYKA KANTYLENOWA, KRYSTALOMANCJA, PROSIAK, DŻET, ŻAGIEW, ZAPITKA, WEJŚCIE, LUGER, ZACIERKA, BUDLEJA, FENOLAN, DERYWACJA ALTERNACYJNA, SPADKODAWCA, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, SPŁYW, KRATA, KLASTER, RATOWNICTWO, ZWARCIE SZYKÓW, KOLORY PAŃSTWOWE, CYKL PALIWOWY, NARYS KWIATOWY, KONFESJONAŁ, OKLEPIEC, MLECZARZ, POJAZD KONNY, ANTYWZORZEC, PÓJDŹKA, JAJKO W KOSZULCE, TELESKOP, NAZWA ZWYCZAJOWA, CHOROBA WODUNKOWA, ALMARIA, TŁOCZEK, ANITA, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, BELWEDER, LIGATURA, KARTA, PRZEŚWIETLENIE, SMOŁOWIEC, KLEJNOT HERBOWY, FONDUE CZEKOLADOWE, RYSOWNICA, SPLOT, ?SAMOAKTUALIZACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.001 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UMOWA SPRZEDAŻY, W KTÓREJ KUPUJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO NABYCIA, A SPRZEDAJĄCY DO SPRZEDAŻY W ŚCIŚLE OKREŚLONYM, PRZYSZŁYM CZASIE, PO ŚCIŚLE OKREŚLONEJ W MOMENCIE ZAWARCIA TRANSAKCJI CENIE, OKREŚLONEJ ILOŚCI WYSTANDARYZOWANEGO INSTRUMENTU BAZOWEGO (NP. SUROWCE, AKCJE, WALUTY, INDEKSY GIEŁDOWE) LUB DOKONANIA RÓWNOWAŻNEGO ROZLICZENIA FINANSOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UMOWA SPRZEDAŻY, W KTÓREJ KUPUJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO NABYCIA, A SPRZEDAJĄCY DO SPRZEDAŻY W ŚCIŚLE OKREŚLONYM, PRZYSZŁYM CZASIE, PO ŚCIŚLE OKREŚLONEJ W MOMENCIE ZAWARCIA TRANSAKCJI CENIE, OKREŚLONEJ ILOŚCI WYSTANDARYZOWANEGO INSTRUMENTU BAZOWEGO (NP. SUROWCE, AKCJE, WALUTY, INDEKSY GIEŁDOWE) LUB DOKONANIA RÓWNOWAŻNEGO ROZLICZENIA FINANSOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONTRAKT TERMINOWY umowa sprzedaży, w której kupujący zobowiązuje się do nabycia, a sprzedający do sprzedaży w ściśle określonym, przyszłym czasie, po ściśle określonej w momencie zawarcia transakcji cenie, określonej ilości wystandaryzowanego instrumentu bazowego (np. surowce, akcje, waluty, indeksy giełdowe) lub dokonania równoważnego rozliczenia finansowego (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONTRAKT TERMINOWY
umowa sprzedaży, w której kupujący zobowiązuje się do nabycia, a sprzedający do sprzedaży w ściśle określonym, przyszłym czasie, po ściśle określonej w momencie zawarcia transakcji cenie, określonej ilości wystandaryzowanego instrumentu bazowego (np. surowce, akcje, waluty, indeksy giełdowe) lub dokonania równoważnego rozliczenia finansowego (na 17 lit.).

Oprócz UMOWA SPRZEDAŻY, W KTÓREJ KUPUJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO NABYCIA, A SPRZEDAJĄCY DO SPRZEDAŻY W ŚCIŚLE OKREŚLONYM, PRZYSZŁYM CZASIE, PO ŚCIŚLE OKREŚLONEJ W MOMENCIE ZAWARCIA TRANSAKCJI CENIE, OKREŚLONEJ ILOŚCI WYSTANDARYZOWANEGO INSTRUMENTU BAZOWEGO (NP. SUROWCE, AKCJE, WALUTY, INDEKSY GIEŁDOWE) LUB DOKONANIA RÓWNOWAŻNEGO ROZLICZENIA FINANSOWEGO sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - UMOWA SPRZEDAŻY, W KTÓREJ KUPUJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO NABYCIA, A SPRZEDAJĄCY DO SPRZEDAŻY W ŚCIŚLE OKREŚLONYM, PRZYSZŁYM CZASIE, PO ŚCIŚLE OKREŚLONEJ W MOMENCIE ZAWARCIA TRANSAKCJI CENIE, OKREŚLONEJ ILOŚCI WYSTANDARYZOWANEGO INSTRUMENTU BAZOWEGO (NP. SUROWCE, AKCJE, WALUTY, INDEKSY GIEŁDOWE) LUB DOKONANIA RÓWNOWAŻNEGO ROZLICZENIA FINANSOWEGO. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x