NAZWA ŁATWO ŁAMIĄCYCH SIĘ, NIEPRZĘDNYCH WŁÓKIEN NASIENNYCH (W FORMIE PUCHU) O DŁUGOŚCI DO 35 MM, OTRZYMYWANYCH Z RÓŻNYCH GATUNKÓW DRZEW Z PODRODZINY WEŁNIAKOWATYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAPOK to:

nazwa łatwo łamiących się, nieprzędnych włókien nasiennych (w formie puchu) o długości do 35 mm, otrzymywanych z różnych gatunków drzew z podrodziny wełniakowatych (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAPOK

KAPOK to:

kamizelka utrzymująca człowieka przez określony czas (zależny od klasy wyporności kamizelki) na powierzchni wody, wypełniona lżejszym od wody materiałem (na 5 lit.)KAPOK to:

potoczna nazwa kamizelki ratunkowej (na 5 lit.)KAPOK to:

włókno otrzymywane z różnych gatunków drzew wełniakowatych, miękkie, nieprzemakalne, odznaczające się właściwością utrzymywania na wodzie dość dużego ciężaru, używane do wypełniania wodnego sprzętu ratunkowego (na 5 lit.)KAPOK to:

kamizelka ratunkowa (na 5 lit.)KAPOK to:

utrzymuje rozbitka na wodzie (na 5 lit.)KAPOK to:

kamizelka kajakarza (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAZWA ŁATWO ŁAMIĄCYCH SIĘ, NIEPRZĘDNYCH WŁÓKIEN NASIENNYCH (W FORMIE PUCHU) O DŁUGOŚCI DO 35 MM, OTRZYMYWANYCH Z RÓŻNYCH GATUNKÓW DRZEW Z PODRODZINY WEŁNIAKOWATYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.041

SOGDYJSKI, STARZEC, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, AUTSAJDER, TANYSTROF, PLIK, TERYLEN, POJAZD, PAŁANKA MIODOJAD, LORETANKA, PIERWOMRÓWKA PODZIEMNA, CZARODZIEJ, RZEP, DIABELSKI MŁYN, RDZENIARZ, SAPONINA, INFLACJA UKRYTA, ODPŁYW, PUDDING, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, KANCONA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, KOLIZJA, SYNERGETYKA, MORGAN, ŻYWICA, PANOWANIE, CZYNNIK ONKOGENNY, KWIAT SIARCZANY, ULICA, MLECZARZ, RUMBA, ROZWAŻNOŚĆ, GRAMATYKA, KLASA, FAŁSZYWY PROROK, BIAŁORUSZCZYZNA, KRONIKARKA, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, KOŁEK, MARUDA, SKÓRA WŁAŚCIWA, ZDARZENIE, CZARNE KLUSKI, GOTÓWKA, OPERAT, WARANOZAUR, PSZCZOLINKI, USTAWKA, PAŁA, CYNGIEL, MARSZ, TREPANGOWCE, DRUK ROZSTRZELONY, POGOTOWIE, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, WARMIŃSKI, FUZJA KONGLOMERATOWA, PUKLERZ, WYBIELENIE, BEZCZELNOŚĆ, SŁUGA BOŻY, MÓL BOROWICZAK, OSAD, KORELACJA ELEKTRONOWA, ZESPÓŁ CAPLANA, MIENIE ZAMIENNE, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, ŻYŁA, SAMOAKTUALIZACJA, KANTORIA, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, NIEPOWODZENIE, TEATR EPICKI, AFERA ROZPORKOWA, BŁYSZCZYK, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, OLEJOWIEC, FALA ULTRAKRÓTKA, JĘZYK ALBAŃSKI, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, LITERATURA POWSZECHNA, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, BRZESZCZOTEK, PRZECIWSTAWIENIE, BARWA DŹWIĘKU, GOSPODARKA WODNA, OGNIWO NALEWNE, ZŁOTY STRZAŁ, PUSZCZALSKA, MODELARSTWO LOTNICZE, GAZ, FATYGANT, ORBITAL, TEATR, DAMARA, OBRÓBKA TERMICZNA, PARCELANT, OBRONA BAŁTYCKA, PLEŚNIAK, NAMIOTNIKOWATE, WIELOETAPOWOŚĆ, STREFA CZASOWA, DEWALUACJA, BAHAMY, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, HIEROTOPOGRAFIA, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, UCZEŃ, NIEWYDOLNOŚĆ, POMIOTŁO, STREFA PERYGLACJALNA, BANK, ANTENA TUBOWA, FILOLOGIA NIEMIECKA, DYWESTYCJA, NUMULIT, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, GRUNT, MLEKO, PULSACJA, MOKASYNY, BUT, MALARSTWO TABLICOWE, MARSZAND, CALYPSO, ŚMIAŁEK, JĘZYK ROSYJSKI, GLEJCHENIOWATE, ALKOHOLAN, BICZOGON, JUDAISTA, BAZA, NARD, SOCJOPSYCHOLOGIA, SAKSOFON, KROSNY, WAHACZ WZDŁUŻNY, ŻÓŁWIE BŁOTNE, ALOKAZJA AMAZOŃSKA, ZWIERAK MIKROFALOWY, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, OLEWKA, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, KLĘSKA URODZAJU, DAIMLER, SUPERNOWE, KORONIARZ KOŃCATY, ŁOSZAK, SZAFUNEK, KRASNOROSTY, HUMANIORA, KURZAJKA, ŚWIĘTY JAN, ANTENA DOOKÓLNA, ASTRONAWIGACJA, ASESOR KOLEGIALNY, GATUNEK SYNCHRONICZNY, MAJDAN, POSTĘPOWANIE, STAJANIE, KONCERT, TAIKONAUTA, JĘZYKI SEMITO-CHAMICKIE, TRZEŹWOŚĆ, SUPERBOMBOWIEC, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, OAZA, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, RANA SZARPANA, PIGWA, ZOOFAGIA, TRYMOWANIE, SALWARSAN, ŚMIERDZIEL, NIEODPARTOŚĆ, ŚLIMACZEK, PRZEWÓD, KRÓLIK, ŻABNICA, KOZA, EPIGENEZA, FAGOT, BEZCZUCIE, OSKRZELE, POLIMORF, POMUCHLA, SKIBKA, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, ERGATYWNOŚĆ, REALIZM NAIWNY, KOLEJKA GONDOLOWA, FASOLA SZPARAGOWA, IZOLACJONIZM, EWOLUCJONIZM MULTILINEARNY, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, ROZŁUPNOGŁOWCE, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, ZADRZECHNIA FIOLETOWA, EGRETA, MAŁOWODZIE, PODOLOGIA, RADCA, FINEZYJNOŚĆ, ŚLISKOŚĆ, CUDACTWO, CYGAN, FEDERACJA, KUBEK, OWCA MERYNOSOWA, NACIĄG, TROMPA, WALUTA, WILK, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, FEMTOCHEMIA, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, DZIECINNOŚĆ, ROBAK, ADRES INTERNETOWY, PEGAZ, ANGEOLOGIA, GEODEZJA SATELITARNA, WAŁ, KOALICYJKA, KOMEDIA, SIKWIAKI, WYŻLIN, TROGLOFIL, TWIERDZENIE PITAGORASA, DZWONY RUROWE, SOLANKA, DUSZA, ROZTERKA, MIHRAB, BYSTRZYK, MORŚWINOWATE, SŁÓWKO, KOMUNA, FOSFATAZA KWAŚNA, KONCYLIACJA, ERGONOMIA, LANDRYNKA, MRÓWKA AMAZONKA, ZBROJENIE SIĘ, PRZĘDZIOREK CHMIELOWIEC, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, ZIELENICE WŁAŚCIWE, INTERWIZJA, KONSOLETA, ROZPRAWA HABILITACYJNA, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, KOT, ANTOCYJANIDYN, OBRZEŻKOWATE, GROSZKI, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, KOZIA BRÓDKA, ŚPIĄCZKA, REWOLWER, CECHOWNIA, BOJA RATUNKOWA, DŁUGOSZPON, WYŚCIG, SZMALCÓWKA, ROK PODATKOWY, HAK, SZEKSPIR, CHOROBA MORGELLONÓW, PIENIĄŻEK, CHOROBA KENNEDY'EGO, KUKUŁA OGNISTA, ŁAZIENKI, WRZECIONO, TROCINIARKA, KATOLICKOŚĆ, RODZAJ NIJAKI, TWORZYWO SZTUCZNE, DEMENTI, HEPTAPTYK, SZEWRON, SEANS, BIAŁOBRZUSZKA CZARNOGŁOWA, SZKLIWO, NALOT, PROGRAM TELEWIZYJNY, KAMIEŃ OZDOBNY, BOCJA WSPANIAŁA, SZKLISTOŚĆ, POWRÓZEK NASIENNY, MATERIALIZM EKONOMICZNY, ŁUSKOWIACZEK, AGAR, ALBUMIK, ELEKTROLOKACJA BIERNA, UŁAMEK PIĘTROWY, USYTUOWANIE, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, GMACHÓWKA SMOLISTA, ?LEWICOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.041 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAZWA ŁATWO ŁAMIĄCYCH SIĘ, NIEPRZĘDNYCH WŁÓKIEN NASIENNYCH (W FORMIE PUCHU) O DŁUGOŚCI DO 35 MM, OTRZYMYWANYCH Z RÓŻNYCH GATUNKÓW DRZEW Z PODRODZINY WEŁNIAKOWATYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAZWA ŁATWO ŁAMIĄCYCH SIĘ, NIEPRZĘDNYCH WŁÓKIEN NASIENNYCH (W FORMIE PUCHU) O DŁUGOŚCI DO 35 MM, OTRZYMYWANYCH Z RÓŻNYCH GATUNKÓW DRZEW Z PODRODZINY WEŁNIAKOWATYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAPOK nazwa łatwo łamiących się, nieprzędnych włókien nasiennych (w formie puchu) o długości do 35 mm, otrzymywanych z różnych gatunków drzew z podrodziny wełniakowatych (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAPOK
nazwa łatwo łamiących się, nieprzędnych włókien nasiennych (w formie puchu) o długości do 35 mm, otrzymywanych z różnych gatunków drzew z podrodziny wełniakowatych (na 5 lit.).

Oprócz NAZWA ŁATWO ŁAMIĄCYCH SIĘ, NIEPRZĘDNYCH WŁÓKIEN NASIENNYCH (W FORMIE PUCHU) O DŁUGOŚCI DO 35 MM, OTRZYMYWANYCH Z RÓŻNYCH GATUNKÓW DRZEW Z PODRODZINY WEŁNIAKOWATYCH sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - NAZWA ŁATWO ŁAMIĄCYCH SIĘ, NIEPRZĘDNYCH WŁÓKIEN NASIENNYCH (W FORMIE PUCHU) O DŁUGOŚCI DO 35 MM, OTRZYMYWANYCH Z RÓŻNYCH GATUNKÓW DRZEW Z PODRODZINY WEŁNIAKOWATYCH. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

x